måndag 16 oktober 2017

Vänstertrafik?

På väg em från arbetet cyklar jag bland annat längs en dubbelriktad gång- och cykelväg. I dag mötte jag två cyklister. De cyklade i bredd. Den ena mötande cyklisten svängde av åt vänster, från sig själv sett, för att undvika mig. Det var som om hon trodde att det var vänstertrafik. Jag höll själv åt höger, och efter ett par sekunder tycktes hon inse sitt misstag och svängde åt sin höger själv. Det här är inte första gången på senare tid, som jag har mött cyklister som inte verkar ha högertrafiken i ryggmärgen.  Jag undrar vad det beror på. En av de första trafikregler som barn brukar lära sig, är ju ändå att hålla till höger i trafiken.

torsdag 12 oktober 2017

Provvalsresultat

Det har varit provval inom Moderaterna inför nästa års val till riksdagen för Örebro län och kommunfullmäktige i Örebro. Jag kom på sjätte plats respektive tredje plats, vilket jag är glad för.

Jag är tacksam för alla röster jag fick.

onsdag 11 oktober 2017

Språksvårigheter ger ingen rätt till sjukersättning

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 6 oktober 2017 (mål nr 2898-17) bifallit ett överklagade från Försäkringskassan och slagit fast att en kvinna inte har rätt till sjukersättning. Hon har visserligen vissa medicinska besvär, men hennes svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden beror framför allt på att hon har svårt med svenska språket. Detta är inget skäl för att bevilja sjukersättning.


Det här är en bra dom. Sjukersättning skall beviljas för den som är sjuk, inte för den som av andra orsaker har svårt att få arbete. Det går att lära sig språk i vuxen ålder.

onsdag 4 oktober 2017

Dagen för motståndet mot löntagarfonderna

I dag hänvisar jag gärna till den text jag skrev för fyra år sedan. Det enda som inte är sig likt, är att den hund jag nämner i texten inte längre finns hos oss.


Ur min blogg, den 4 oktober 2013: Dagen för motståndet mot löntagarfonderna.

måndag 2 oktober 2017

Vållande vid väjningsplikt

Hovrätten över Skåne och Blekinge har i dom den 27 september 2017 (mål nr B 1476-17) slagit fast att en man som i personbil bröt mot väjningsplikt är skyldig till vållande till kroppsskada för en motorcykelförare som var tvungen att bromsa för en annan motorcyklist som bromsade för mannens personbil. Hovrätten menar att det är rimligt att inte bara den fordonsförare som kommer först kan drabbas av att en annan bryter mot väjningsplikt, utan att även därefter kommande fordonsförare kan drabbas. Det finns visserligen en skyldighet att hålla tillräckligt avstånd till framförvarande fordon, men det är också allmänt känt att inte alla fordonsförare håller sådant avstånd och det är därför rimligt att ta risken för detta med i bedömningen inför ett handlande i trafiken. Föraren av personbilen hade också sagt att han såg mer än en motorcyklist komma åkande på huvudleden som han körde ut på.

Det är en rimlig dom, under omständigheterna, anser jag. Trots skyldigheten att hålla avstånd framåt, kan inte det ursäkta vilket beteende som helst från andra fordonsförare. Brott mot väjningsplikten är allvarligt, det blir ett vållande och det blr straffa sig.

lördag 30 september 2017

Straff för att inhämta information?

Den statliga utredningen Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72) innehåller bland annat en viss justering i en bestämmelse om straff för den som tar emot information om exempelvis tillverkning eller användning av vissa sprängämnen eller vapen. Bestämmelsen finns i 5 a § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan allvarlig brottslighet.

Det kan finnas de som blir upprörda över att det är straffbart att bara inhämta vissa typer av information. Här gäller dock att informationsinhämtningen bara är straffbar, om den sker i avsikt att begå eller annars medverka till (enligt den föreslagna, något strängare lydelsen) särskilt allvarlig brottslighet.

Det handlar hör om ett avvägande mellan informationsfriheten å ena sidan och statens möjlighet att förebygga allvarlig brottslighet å andra sidan. Jag anser att balansen mellan dessa intressen ser bra ut i det hör fallet.

måndag 25 september 2017

Provval

Moderaternas provval. Örebro län har startat i dag. Jag kandiderar till riksdagen och till kommunfullmäktige i Örebro kommun. Vi får se hur många röster jag får, jag hoppas på det bästa.

Den som vill veta mer om mig och mina åsikter, får gärna botanisera bland inläggen på denna blogg.