lördag 24 september 2016

Om fotbollens relativa litenhet i huvudstaden

Krönikören Robert Laul i Aftonbladet skriver att stockholmare inte förstår sig på fotboll. Han jämför med Göteborg och Malmö, och påpekar att Storstockholmslagen AIK, Djurgården och Hammarby (AIK från förorten Solna, Djurgården och Hammarby från Stockholm), borde ha lyckats ta fler SM-guld, med tanke på huvudstadens storlek.

Det finns emellertid ett resonemang som helt saknas i artikeln. Stockholm har alltid dominerat ishockeyn i Sverige, den främsta av Sveriges två stora lagsporter, där fotbollen är den andra. Många människor och mycket pengar har därför gått till ishockeyn i stället för till fotbollen. I Göteborg och framför allt i Skåne saknas den ishockeykulturen, varför fotbollen är relativt större där.

Visst skulle lagen från Storstockholm ha kunnat vara bättre i fotboll, men en krönika som behandlar detta bör inte helt avstå från att kommentera konkurrensen från andra sporter. Fotbollens konkurrens från ishockeyn är betydande i Storstockholm. Jag är övertygad om att det är den största enskilda orsaken till att Storstockholms lag inte har lyckats bättre i fotboll genom historien.

fredag 23 september 2016

Vräkt för att ha byggt om lägenhet

Svea hovrätt har i dom den 21 september 2016 (mål nr ÖH 9411-15) slagit fast att en hyresgäst skall vräkas för att ha ändrat sin bostadslägenhet för mycket utan hyresvärdens tillstånd. Hyresgästen hade lagt klinker i sin bostadslägenhets kök och byggt en vägg som från golv till tak delat av vardagsrummet. Väggen gjorde att lägenhetens planlösning ändrades.


Det här är en bra dom. Det är rimligt att en hyresgäst inte kan få göra vad han vill i en lägenhet som han hyr. Om han hade ägt sin bostad, hade de vidtagna åtgärderna inte stridit mot någon annan människas intresse och kunnat vidtas utan problem. I en hyresrätt måste ägaren, hyresvärden, få säga sitt.


Det innebär större friheter att äga sin bostad än att hyra den. Så bör det givetvis vara.

Framsteg för elbilar

Den tekniska utvecklingen av elbilar går framåt. Ett litet österrikiskt företag har lösningar som är bättre än vad det omtalade amerikanska företaget Tesla har. Det lär komma ännu fler och ännu bättre lösningar framöver. Det är kanske färre år än vi kan tro nu, till dess fossilbränsledrivna bilar inte längre behövs på marknaden.

tisdag 20 september 2016

Obehörigt avvikande från trafikolycksplats

Hovrätten över Skåne och Blekinge har i dom den 15 september 2016 (mål nr B 1701-16) dömt en man för olovligt avvikande från trafikolycksplats. Det rörde sig om en bussförare som körde på en personbil, men som vägrade uppge sitt namn för föraren av personbilen innan han avvek från platsen. Hovrätten konstaterar dock att han i en sådan situation var skyldig att berätta vad han heter. Genom att inte göra detta innan han lämnade olycksplatsen, gjorde han sig skyldig till brottet obehörigt avvikande från trafikolycksplats. Han dömdes till dagsböter för brottet.


Tingsrätten hade friat den åtalade från detta brott. Utifrån det som framkommer i domen, anser jag dock att hovrätten gör rätt bedömning. Det är inte rimligt att den som har orsakat, eller ens bidragit till att orsaka, en trafikolycka, skulle kunna avvika från olycksplatsen utan att uppge vem han är, utan att detta skulle få några påföljder. Det är varje människas skyldighet att ta ansvar för de fel och misstag som hon har begått. Genom att inte uppge sitt namn, visade bussföraren att han inte ville ta sitt ansvar. Det är då rimligt att han döms till ansvar för det.

måndag 19 september 2016

Kapitalförvaltning

Moderaterna har sålt det hus på Schönfeldts gränd i centrala Stockholm, där partihögkvarteret länge har legat.

Det är alltid bra att äga fast egendom, säkrare placering finns inte. Samtidigt får inte det innebära att man sätter sig fast i ett ägande som kostar mer än det smakar. Huvudsaken är att det realiserade kapitalet återinvesteras och inte förs över till drift.

tisdag 13 september 2016

Goda skäl att sitta i en bolagsstyrelse

På senare tid har ett förslag från regeringen debatterats flitigt, om att lagstifta om tvångsmässig kvotering av personer i bolagsstyrelser baserat på personernas kön.


Skämttecknaren Jeander har gjort en bildkommentar till debatten. En äldre herre i grå kostym och en yngre dam i svart dräkt sitter vid ett sammanträdesbord. Herren frågar: "Är du inkvoterad eller kompetent?" Damen svarar: "Är du arvinge eller kompis?"


Herrens fråga är relevant. Damer som väljs in i en bolagsstyrelse är oftast kompetenta, men om lagen skulle tvinga bolag att välja in en viss andel damer, skulle bolagen kunna vara tvungna att välja en mindre kompetent dam framför en mer kompetent herre.


Damens motfråga är säkert avsedd att vara ett dräpande svar. Det är den inte.


Om orsaken till att herren sitter i en bolagsstyrelse är att han är arvinge, är det ett riktigt bra skäl. Det enda bättre skälet till att sitta i en bolagsstyrelse, är att vara ägare. Arvingen är oftast nästa ägare. Bolag behöver starka ägare med god insikt i och erfarenhet av bolaget.


Om orsaken i stället är att herren är kompis med ägaren, är det också ett gott skäl. Ägaren har ett intresse av att kompetenta och lojala personer sitter i bolagsstyrelsen. En kompis är lojal och ägaren har sannolikt även god inblick i sina kompisars kompetens.


Många svenska storföretag har betydande institutionella ägare, som pensionsfonder och aktiefonder. Det ger en svag ägarstruktur, eftersom institutionella ägare oftast bara är intresserad av vinsten, inte bolagets drift som sådan. Det bör finnas enskilda personer med stora ägarposter i bolagen. Det är dessa enskilda personer som kan vara ägare och deras nära släktingar kan vara arvingar. Detta leder generellt till starka bolag.

lördag 10 september 2016

Mycket bättre

Kära hustrun: – Han [Håkan Hellström] borde vara med i "Så mycket bättre", men skulle inte ställa upp.

Jag: – Nej, det är klart, alla andra skulle ju göra hans låtar mycket bättre.

Kära hustrun: – Knäppis!