lördag 22 oktober 2016

Syndomnalle

När jag var liten, hade en av mina systrar en nalle som hette Syndomnalle. Det var inget speciellt med den nallen, bortsett från att den kanske såg ut att vara litet mer ledsen än andra nallar. Den fick aldrig någon specialbehandling, det var varken den nalle som min syster lekte mest eller minst med. Det hörde nog till saken, att min syster hade hittat nallen utomhus, på en allmänning. Då var det synd om denna nalle, på så sätt att den hade blivit kvarglömd en gång i tiden.


Nu för tiden hade "Syndomnalle" varit ett utmärkt namn för många nallar, tillhörandes de lättkränkta människornas skara som numera är så stor. Kanske skulle dessa människor rent av vilja kalla sig "Syndommänniska"?


Visst kan det vara synd om en nalle eller ett litet barn. En vuxen människa bör dock göra allt hon kan, för att andra inte skall tycka synd om henne. I rimlighetens namn bör vuxna människor känna skuld och skam, om de försöker få folk att tycka synd om dem. En allmän målsättning för varje vuxen människa måste vara att så långt som möjligt klara sig själv, genom eget arbete eller genom att med inkomsten av det egna arbetet köpa tjänster av andra. Det kan vara synd om en vuxen människa, men hon borde själv vilja att så få människor som möjligt, så sällan som möjligt, skulle tycka synd om henne. Då bör hon se till att inte vara lättkränkt. Det är oftast bara att bestämma sig för det. Så slipper hon vara en "Syndommänniska".


Syndomnalle var inte lättkränkt. Han kände sig inte ens kränkt av sitt udda namn. Det är rätt attityd.

fredag 21 oktober 2016

Bilproduktion kan hamna utanför Storbritannien, för att Storbritannien lämnar EU

Den japanska biltillverkaren Nissan driver Storbritanniens största bilfabrik i Sunderland i norra England. En ny version av bilmodellen Qashqai skall snart börja produceras. Det är inte säkert att den kommer att byggas i Sunderland, nu när Storbritannien är på väg att lämna EU. Nissan kommer att bestämma sig i november 2016.


Storbritannien är en stor och viktig marknad för bilproducenter, men det kvarvarande EU är en större marknad, därmed viktigare. Det finns naturligtvis ett värde för en bilproducent att bygga bilar innanför tullmurarna för EU. Om Storbritanniens utträde ur EU leder till att Storbritannien inte längre tar del av EU:s fria rörligheter för varor, kan detta givetvis medföra negativa konsekvenser för de britter som skulle gynnas av investeringar i Storbritannien. Jag hoppas att de som röstade för utträde ur EU i folkomröstningen tänkte på det.

torsdag 20 oktober 2016

Ännu en sak som talar emot Donald Trump

Den amerikanske presidentkandidaten Donald Trump för Republikanerna är ingen bra kandidat. Om jag vore amerikan, skulle jag oftast rösta på Republikanska kandidater, men Donald Trump skulle jag inte rösta på. Nu har han sagt att han kanske inte kommer att respektera resultatet i presidentvalet, inte om det är oklart och går honom emot. Det är märkligt att ha en så låg tilltro till demokratin att redan innan valet reservera sig mot vissa resultat.

Demokraternas presidentkandidat 2000, Al Gore, överklagade presidentvalet, vilket han fick kritik för. Han förlorade valet och överklagandet. Är Donald Trump beredd på att också överklaga valet? Han har redan fått kritik för sina uttalanden. Det ör bra, varför antyda kritik mot ett valresultat som inte ens finns än?

fredag 14 oktober 2016

Glögg förblir glögg

Det var ingen fara för den svenska glöggen. EU reglerar inte definitionen av "glögg". De senaste dagarnas rapporter om att glögg bara skulle få innehålla vin och andra produkter gjorda på vindruvor var alltså felaktiga.

EU:s representation i Sverige utvecklar detta.

Det är bra att det inte är någon fara för svensk glögg. Det tråkiga är att det än en gång har visat sig, att det inte alltid går att lita på traditionella massmedia och de nyheter som de förmedlar. Jag läste nyheten på Sveriges Television sida. Sveriges Television är inte alltid neutral i sin rapportering, men brukar ändå vara vederhäftig i sak. Så var det inte i det här fallet. Det är tråkigt.

onsdag 12 oktober 2016

Avreglering av glöggen vore bättre

Enligt nya EU-regler får inte glögg och andra så kallade aromatiserade viner innehålla något annat än smaksatta råvaror från druvor. Vinglögg får bara baseras på rött eller vitt vin, med de tillsatta kryddorna kanel eller nejlika. Alkoholhalten får inte understiga sju procent.


För många år sedan medförde EU:s regelverk att Tyskland fick lov att släppa in öl som inte uppfyllde de gamla tyska renhetslagarna. Samtidigt säljer tyska bryggerier sina öl med hänvisning till de gamla reglerna. Det är rätt sätt att reglera: avreglera. Varför måste EU gå åt motsatt håll, när det gäller glögg och andra aromatiserade viner?

måndag 10 oktober 2016

Årsdag av slaget vid Poitiers

Den 10 oktober 732 mötte den frankiske kungen Karl Martell en långt större muslimsk invasionshär i närheten av Poitiers i vad som nu är centrala Frankrike. Arméerna avvaktade i flera dagar, innan muslimerna anföll, men förlorade.

Slaget vid Poitiers betraktades lönge som ett avgörande slag, särskilt av europeiska historiker. De muslimer som på några decennier hade lagt under sig Iberiska halvön hindrades från att expandera ännu löngre norrut. Muslimska historiker vill ofta nedtona slagets betydelse. Det är nog delvis för att deras sida förlorade. Muslimerna ville vinna, annars hade de knappast avvaktat lönge och sedan ändå anfallit. Om de hade vunnit, hade de kanske lagt under sig Frankerriket, det hade medfört en mycket annorlunda Västeuropeisk historia.

För min del tror jag att slaget vid Poitiers var mycket viktigt. Kanske var det inte enskilt avgörande, men viktigt var det likafullt. Det var bra att frankerna vann. Denna dag kan därför mycket väl högtidlighållas.

söndag 9 oktober 2016

Försvar eller bullerskydd?

Det kan uppstå problem med Försvarsmaktens högre närvaro på Gotland. Det påstådda bullret från stridsflygplanen kan göra att Försvarsmakten måste betala bullerskydd för byggnader nära flygplatsen.

Det här låter absurt. Vad spelar vissa tillfällen av högt ljud för roll, om det innebär att riket och ön får ett bättre militärt skydd mot hot? Är det inte bara konkreta fientliga handlingar som skall tillåtas stoppa svensk militär?

Buller definieras som ovälkommet, störande ljud. Det egna landets stridsflygplans höga ljud må kanske störa, men kan inte vara ovälkommet. Det är därmed inte buller. Något bullerskydd bör således inte behövas.