söndag 17 december 2017

Onödigt namnbyte på Datainspektionen

Regeringen har beslutatt att ge Datainspektionen fler uppgifter. Myndigheten kommer också att byta namn. Det nya namnet är Integritetsskyddsmyndigheten.

Varför myndigheten skall byta namn är svårt att förstå. Datainspektionen är en känd myndighet med ett känt uppdrag. Om det uppdraget till vissa delar förändras, vilket alltid sker då och då för myndigheter, anser jag inte att det i sig är ett skäl att byta namn på myndigheten. Namnbyten är kostsamma och det tar tid att arbeta in nya namn. De bör därför genomföras sällan och med stor eftertanke. Datainspektionen borde få beålla sitt namn.

torsdag 14 december 2017

Limerick

Det var en liten pojke från Öst
som förmodligen föddes en höst
men vi firar honom först framåt jul
för kyrkan tyckte att det vore kul
att till Saturnalierna få en röst

onsdag 13 december 2017

Elektronisk signering

Det är inte ofta oppositionspolitiker får bifall på sina motioner till kommunfullmäktige. Det är en del av det politiska spelet. I dag hände det ändå. En av mina motioner bifölls, på förslag från en enig kommunstyrelse och med stöd av samtliga partier i fullmäktige.

Motionen handlade om elektronisk signering av kommunala dokument. Det skulle underlätta, inte minst för alla oss fritidspolitiker, om vi kunde signera kommunala dokument elektroniskt. Då finns inget behov av att finnas på plats en viss tid på kommunens kontor, bara för att sätta sin underskrift på ett justerat protokoll eller liknande.

Det här var nog den enda motionen under hela mandatperioden som har bifallits rakt av. Det känns bra att mitt förslag vann bifall.

Jäv?

Vid kommunfullmäktige i Örebro i dag stod ett kommunalråd från Socialdemokraterna i talarstolen och sade: "Jag lade ned min sons dagis." Det låter som jäv. En beslutsfattare är jävig om beslutet rör den egna personen eller familjen, oavsett om beslutet kan sägas gå beslutsfattaren emot.

Det är märkligt att ett kommunalråd ogenerat säger en sådan här sak i talarstolen, utan att heller förklara sig. Visserligen fattades nedläggningsbeslutet på 90-talet, enligt kommunalrådet, så saken torde vara preskriberad, men uttalandet är märkligt likafullt.

tisdag 12 december 2017

Vad hände sedan?

TV-kanal 7 gör reklam för ett program som heter Biggest Loser – vad hände sen? Jag skulle hellre se Idol – vad hände sen? Det skulle handla om alla de som lyckades bra i talangtävlingen Idol på TV, men som sedan försvann från rampljuset. Förhoppningsvis skulle det visa för folk att det är bättre att satsa på att bli produktiv än på att bli känd.

Sekretess på uppgifter om dem som bedömer ålder

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 7 december 2017 (mål nr 6646-17) slagit fast att uppgifter om de personer som gör medicinska åldersbedömningar omfattas av sekretess.


Ett juridiskt biträde i ett asylärende begärde att få ut uppgifter om detta från Rättsmedicinalverket. Verket nekade utlämnande. Kammarrätten upprätthåller beslutet att inte lämna ut uppgifterna, eftersom det finns risk för hot och påtryckningar gentemot personerna. Sekretessgrunden var 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), eftersom den som utfört bedömningar gjort det på uppdrag av Rättsmedicinalverket.


Det här är en vettig dom. Med tanke på hur upprörda känslorna kan bli i och omkring asylärenden, är Rättsmedicinalverkets och kammarrättens slutsats klok.

onsdag 6 december 2017

Finland fyller hundra år

I dag för hundra år sedan förklarade sig Finland självständigt från Ryssland. Det ör värt att fira!

Finland var en del av Sverige fram till 1809, då Ryssland erövrade det. Under den ryska tiden fördes dels olika försök till förryskning, dels föddes en finsk nationalism och tanken på ett självständigt Finland växte sig stark. Tanken att åter bli en del av Sverige sågs allt mer som osannolik.

I en bättre värld hade Finland fortfarande varit en del av Sverige. Så kommer det med största sannolikhet aldrig att bli igen. Den näst bästa lösningen är den nuvarande, med ett självständigt Finland.

Stora gratulationer till Finland på självständighetsdagen!