torsdag 30 september 2010

Kurs

Efter valet kan vi ägna oss åt fler saker vid sidan om politiken. Förra helgen arbetade jag i trädgården och följde Singapores Grand Prix i formel 1. Denna fredag, lördag och söndag skall jag till Stockholm för att gå Svenska kennelklubbens Centralkurs i anatomi och bedömning. Det är ett steg på vägen till mitt mål att bli utställningsdomare för hund. Jag kommer därför troligen inte uppdatera min blogg förrän på måndag.

Jag och min fru föder upp shiba och vi är båda intresserade av utställningar. Sedan några år tillbaka är jag auktoriserad ringsekreterare, vilket innebär att jag hjälper domaren med det praktiska kring bedömningarna på utställningar. Det känns som ett naturligt steg att gå vidare och bli domare. Jag räknar också med att lära mig en hel del som kommer till användning för oss i vår uppfödning.

Hunduppfödning och hundutställningar är en hobby som ligger långt ifrån politiken. Det är en sak som jag gillar med den hobbyn. Jag skulle inte vilja ha politiken som min enda hobby - om jag skulle bli heltidspolitiker, vad skulle jag i så fall ägna fritiden åt?

onsdag 29 september 2010

Ministrar

Det pågår spekulationer om en ombildning av regeringen efter valet. Den borgerliga Alliansen kommer att sitta kvar i minoritet. Moderaterna har ökat sitt stöd i riksdagen, de tre andra partierna har ett minskat stöd. Det spekuleras därför i att Moderaterna skulle få fler ministerposter, medan de tre övriga partierna skulle få avstå en post var.

Jag håller med P J Anders Linder på Svenska Dagbladets ledarsida, när han argumenterar för att Moderaterna inte behöver och inte borde kräva fler ministerposter på de andra partiernas bekostnad. Utöver de argument som han för fram, tål det att tänkas på att regeringen redan kommer att sitta i minoritet och alla de fyra partiernas mandat i riksdagen är viktiga för att regeringen skall få igenom sin politik. På så sätt är vart och ett av de fyra partierna lika viktiga. Sedan kan det ändå finnas ett värde i att diskutera vem som skall ha vilken ministerpost. Det finns ingen självklarhet i att de ministerposter som partierna hittills har haft skall tillhöra de partierna.

måndag 27 september 2010

Fortfarande oklart i Örebro kommun

Det parlamentariska läget i Örebro kommun är fortfarande lika oklart som i fredags. Socialdemokraterna och Västerpartiet har 31 mandat i fullmäktige, de borgerliga och Miljöpartiet tillsammans 30 mandat, och Sverigedemokraterna har 4 mandat. Folkpartiet undersöker nu länsstyrelsens sista röstsammanräkning och överväger möjligheterna att överklaga valet. Samtidigt undersöker Socialdemokraterna möjligheten att få till ett organiserat samarbete med fler partier, för att få ihop en absolut majoritet i fullmäktige.

Det kan inte vara lätt för Socialdemokraterna att locka över något av partierna i koalitionen till sin sida. Alla partier som går från aktivt deltagande i en koalition till aktivt deltagande i en annan koalition löper risk att kritiseras för illojalitet, i synnerhet ett parti som under hela valrörelsen har varit tydlig med att det vill fortsätta med samma samarbete som hittills. Så är det med alla de fem partierna Moderaterna, Centern, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Det är dessutom sällan som väljarna belönar ett parti som "tar sitt ansvar" genom att bilda nya majoriteter när det parlamentariska läget annars vore oklart.

Just nu ter det sig som mest sannolikt att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet får försöka styra kommunen med sin relativa majoritet av 31 mandat av 65.

fredag 24 september 2010

Rött styre i Örebro?

De röda kan få makten i Örebro, trots allt. Länsstyrelsen i Örebro län har omvärderat och räknat ett antal röster i Örebro kommun som tidigare hade blivit underkända vid rösträkningen i vallokalerna. Det har resulterat i att Socialdemokraterna får tillbaka det mandat som onsdagsräkningen tycktes ge till Folkpartiet. Därmed är fördelningen av mandat som följer:

Koalition Örebro:
Moderaterna            15
Centern                    2
Folkpartiet                4
Kristdemokraterna     4
Miljöpartiet                4
Summa                   30

De röda:
Socialdemokraterna  27
Vänsterpartiet            4
Summa                   31

Sverigedemokraterna   4

Nu lutar det således åt att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet får ta över makten. I går kritiserade de fempartikoalitionen för att vilja styra i minoritet, vi får väl se om de själva lyckas skapa en majoritet. Inget av partierna i den hittills styrande koalitionen har uttryckt intresse för att bilda majoritet med dem. Varken de eller någon annan vill bilda majoritet med Sverigedemokraterna. Då kommer Socialdemokraterna och Västerpartiet att få styra med en sådan minoritet som de i går sade var alltför osäker.

torsdag 23 september 2010

Alltför familjärt

Dagens Samhälle, nyhetstidning som utges en gång i veckan från av organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, har i veckans nummer huvudrubriken: "Jimmies valvinst 300 mkr". Med detta avser tidningen de pengar som kommer Sverigedemokraterna till del i form av löner, arvoden och partistöd i och med partiets uppgångar i valen till riksdag, landsting och kommunfullmäktigeförsamlingar runt om i riket. Rubriken illustreras med en bild på partiledaren Jimmie Åkesson.

Det här är ytterligare ett exempel på den tilltagande förnamnshysterin i Sverige. Alla människor skall kallas uteslutande vid sina förnamn. Det blir än mer tydligt med personer som Jimmie Åkesson, som har ett tämligen ovanligt förnamn, men det behöver inte vara så. Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin kallas ofta bara för Mona, även om Mona rimligtvis är ett vanligare namn än vad Jimmie är.

Kanske är orsaken till förnamnshysterin att det skall bli mer familjärt, kanske går det bara slentrian i att använda förnamn. De allra flesta kallar arbetskamrater och partikamrater som vi känner och arbetar nära tillsammans med vid förnamn. Politiska journalister kallar nog många av sina intervjuoffer vid förnamn, eftersom journalist och politiker med tiden lär känna varandra ganska väl. Likafullt är inte alla läsare nära vänner med intervjuoffren. Om jag skriver någonting med extern adressat i tjänsten eller i mina politiska uppdrag, omnämner jag aldrig mina arbetskamrater eller politiska kamrater bara vid förnamn. Det är att nedvärdera både den person jag skriver om och den person som jag skriver för. I sådana sammanhang använder jag inte heller själv bara mitt förnamn.

Sverige är ett litet land, men vi är inte alla i landet en enda stor familj. Alla vet inte vilka alla andra är, alla känner inte alla. Vi borde ha större respekt både för dem som vi skriver om och dem som vi riktar texten till, än att låtsas som om alla känner alla genom att bara använda förnamn. Det finns skäl för att ha både för- och efternamn, en orsak är att kunna skilja människor från varandra. Förnamnshysterin måste få ett slut!

onsdag 22 september 2010

Protester ex post facto

Sverigedemokraterna har kommit in i Sveriges riksdag. Det är ett parti med rötter i nationalsocialismen och med klart rasistiska böjelser. Jag tycker inte om att de kom in i riksdagen. (Jag tycker heller inte om att Västerpartiet, med sina rötter i kommunismen, sitter kvar i riksdagen, men det är en annan fråga.)

Redan måndagen efter valet arrangerades demonstrationer mot Sverigedemokraterna, där människor protesterade mot partiet. Aftonbladet har startat en kampanj mot Sverigedemokraterna med den ofullständiga meningen "vi gillar olika" som devis. I Örebro arrangeras en demonstration mot Sverigedemokraterna i morgon, torsdag, på Våghustorget.

Det känns fel att höra och läsa alla dessa protester efter valet. Var fanns engagemanget före valet? Själv var jag aktiv i Moderaternas kampanj, men jag förde kampanj för Moderaterna, inte mot något särskilt annat parti. Om det finns människor som tycker att det allra viktigaste detta val hade varit att hålla Sverigedemokraterna utanför riksdagen, varför visade de sig inte före valet? Sverigedemokraterna har legat över 4 % i så gott som alla opinionsundersökningar de senaste veckorna innan valet, så det kan inte ha kommit som någon överraskning för politiskt intresserade människor att de kom in i riksdagen.

Nu handlar det om protester ex post facto, det vill säga efter det att något redan är ett faktum. Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen, det måste respekteras. Offentliga protester mot detta är lika meningslösa som protester mot en dom från Högsta domstolen, som inte kan överklagas. Kom tillbaka i valrörelsen 2014 i stället!

tisdag 21 september 2010

Slutliga valresultat

På valnatten efter söndagen den 16 september 1979 såg det ut som om Socialdemokraterna och Västerpartiet kommunisterna skulle få en majoritet i riksdagen med ett mandats övervikt. Vid den slutliga rösträkningen onsdagen den 19 september visade det sig att de tre borgerliga partierna Moderaterna, Centern och Folkpartiet tillsammans hade fått en majoritet med ett mandats övervikt. De borgerliga kunde därför bilda koalitionsregeringen Fälldin II.

På valnatten efter söndagen den 19 september 2010 ser det ut som om Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna skulle få en majoritet i riksdagen med tre mandats övervikt. De fyra borgerliga partierna Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet får emellertid som regel fler utlandsröster än partierna till vänster. Det har varit rekordmånga förtidsröster, varav många inte räknades på valnatten, och det är fler utlandssvenskar nu än för trettioett år sedan. Med åtta riksdagspartier i stället för fem kan det bli en större skillnad i antalet mandat efter en ny rösträkning.

Kanske kan de borgerliga få majoritet i riksdagen vid den slutliga rösträkningen. Chansen är kanske inte så stor och beror i mångt och mycket på till vilka riksdagsvalkretsar olika röster skall räknas, men den finns där. Än så länge kan vi hoppas.

måndag 20 september 2010

Preliminära resultat

Den sittande majoriteten i Örebro kommun förlorade sin majoritet i årets val, om valnattens preliminära resultat står sig. Moderaterna vann två mandat, men Centern, Kristdemokraterna och Folkpartiet förlorade mandat och Miljöpartiet fick oförändrat resultat. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna vann fler mandat.

Mandatfördelning enligt rösträkning på valnatten:

M: 15 (+2)
C: 2 (-2)
Kd: 4 (-2)
Fp: 5 (-3)
Mp: 4 (+/-0)
S: 27 (+2)
V: 4 (+/-0)
Sd: 4 (+3)

Det är 65 mandat att dela på i kommunfullmäktige i Örebro kommun, majoritet kräver således 33 mandat. Den hittillsvarande majoriteten fick 30 mandat. Oppositionspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna fick 35 mandat tillsammans. Det kan förutsättas att Socialdemokraterna och Västerpartiet inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna, vilket gör att läget fortfarande är oklart. Den slutliga rösträkningen på onsdag kan också medföra att mandatfördelningen förändras något, särskilt som sent inkomna förtidsröster och utlandsröster inte räknas under valnatten. Det blir spännande förhandlingar när resultatet väl är definitivt.

lördag 18 september 2010

Styrelsemöte på tisdag

På måndag börjar vardagen efter valet, oavsett valresultat. På tisdag kväll, den 21 september, har vi styrelsemöte i föreningen Örebro Mitt. En av punkterna på dagordningen är analys av valresultatet och vad vi som moderater bör göra med anledning av valresultatet. Jag ser fram emot många intelligenta synpunkter. Diskussionen lär bli trevlig, även om den säkert innehåller mer positiva tongångar om det har gått bra i valet. Vi får hoppas på Alliansseger såväl i riksdagen som i kommunen och landstinget!

fredag 17 september 2010

Vi behöver en ny borgerlig justitieminister

Opinionssiffrorna pekar åt en ny borgerlig regering efter valet, något som alla moderater kan gäldjas åt. Vi får hoppas att det sker en del omflyttningar i regeringen, framför allt kan vi hoppas få en bra justiteminister.

Det är inte bara vi örebroare som har anledning att vara besvikna över Beatrice Ask (m) som justitieminister under den senaste mandatperioden. Precis som Svensk Linje skriver, har Alliansens väljare många anledningar att önska sig en ny justitieminister efter valet.

I Örebro är vi givetvis missnöjda över att mycket överraskande och utan rimliga skäl ha blivit av med den föreslagna förvaltningsrätten, som i stället placerades i Karlstad. Det finns ingen anledning att upprepa alla argument i den debatt som fördes bland annat i Nerikes Allehanda våren 2009 om detta. En av de farhågor som framfördes var dock svårigheten att rekrytera kompetent folk till en domstol i Karlstad, farhågor som har besannats. Förvaltningsrätten i Karlstad har i dag svårt att rekrytera personal. Genom juristutbildningen vid Örebro Universitet, Örebros närheten till Stockholm och Örebros större storlek hade det varit mycket lättare att rekrytera till en förvaltningsrätt i Örebro än en i Karlstad.

Beatrice Ask har begått många andra misstag. Det mest flagranta misstaget beskrivs i Svensk Linjes artikel: historien med de lila kuverten. Ask föreslog att misstänkta sexköpare skulle få hem ett lila kuvert i brevlådan. Den misstänkta skulle därmed hängas ut till spott och spe inför sin familj och andra som skulle kunna se kuvertet, långt innan han eller hon hade dömts för brottet. En sådan idé går på tvärs mot rättsstatens grund att misstänkta förutsätts vara oskyldiga till dess en domstol har konstaterat att det är ställt utom rimligt tvivel att han eller hon har begått brottet. Ask tog tillbaka idén, men en justitieminister borde ha en sådan rättskänsla att hon inte kan haspla ur sig något sådant. Inte utan skäl framfördes redan då krav på Asks avgång.

Sverige bör givetvis ha en justitieminister med rättspatos i ryggraden; en jusititeminister som, till skillnad från Beatrice Ask, är utbildad jurist.

tisdag 14 september 2010

Kampanj i Hässelby

I eftermiddags besökte jag Moderaternas valstuga i Vällingby centrum utanför Stockholm. Det var mycket moderater där, och många besökare. De har haft många intresserade besökare under sina öppettider, tyvärr även besökare under tider då stugan skall vara stängd, då folk har brutit sig in i den. Även valaffischer har saboterats i Stockholm, precis som i Örebro. Det är tråkigt att det finns människor som inte kan acceptera andras rätt att skylta med sina åsikter.

På kvällen var jag med på två timmars dörrknackning i ett höghusområde i Hässelby. Det gick bra, vi hade många kontakter med väljare, och flera av dem hade redan röstat moderat. Några var osäkra, men kunde nog överväga att rösta moderat eller på andra partier i Alliansen.

Över lag känns det positivt att tala med väljare inför detta val. Det känns som ett gott försprång så här under valrörelsens upplopp. Vi får hoppas på, och arbeta för, att det håller ända in i mål på söndag.

måndag 13 september 2010

Gästkampanjare

Tisdag, onsdag och torsdag i denna veckan är jag bortrest i tjänsten. Vissa personer som planerar in viktiga och långa möten med övernattning, som jag har på arbetet från onsdag till torsdag, har uppenbarligen ingen känsla för att deltagarna kan vilja vika denna veckan åt valrörelsen. :-)

På tisdagen är jag på min arbetsgivare Transportstyrelsens Solnakontor. Jag kommer att sova över hos min bror i Hässelby i Stockholm och tar då chansen att gästa hans moderatförenings kampanjer där. På så sätt hoppas jag ändå dra något strå till stacken för valsegern på söndag. Det kan också vara bra att se andra föreningars kampanjer och utbyta erfarenheter på plats. Det kan hända att jag uppdaterar min blogg under min bortavaro med mina erfarenheter från kampanjer i Stockholms stad.

söndag 12 september 2010

Ledningen ökar, men är ännu inte säker

Den borgerliga Alliansens ledning ökar i SvD/Sifos senaste opinionsmätning. Samtidigt är det borgerliga partiet Centern farligt nära fyraprocentsspärren. Centern är alltså partiet att taktikrösta på för allmänborgerliga väljare som inte har direkt sympati för något särskilt borgerligt parti.

Opinionsundersökningarna visar tendensen att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen, men att Alliansen ändå får egen majoritet, över hälften av mandaten. Det innebär att Sverigedemokraternas eventuella inflytande över rikspolitiken minimeras. Vi får hoppas att det blir så.

lördag 11 september 2010

Krig mot terrorismen

I dag är det den 11 september, årsdagen av terroristangreppet mot USA 2001. I jämförelse mot det känns svensk inrikespolitik litet futtigt. Vi skall dock komma ihåg att det angreppet var början på den civiliserade världens krig mot terrorismen i Afghanistan.

Sverige har militär i Afghanistan som hjälper och skyddar civilbefolkningen mot terrorister. De rödgröna vill kalla hem de svenska trupperna tidigt nästa år, om de vinner valet. Den borgerliga Alliansen vill ha trupperna kvar så länge de behövs. De kommer att behövas länge. Den svenska militära insatsen i Afghanistan är av stor betydelse för befolkningen, det är viktigt att de kan vara kvar där. Det är bara om vi svenska röstar för fortsatt regeringsinnehav för Alliansen, som Sverige kan fortsätta hjälpa den utsatta befolkningen i Afghanistan mot terroristerna.

fredag 10 september 2010

Opinionen

Det ser bra ut i opinionsundersökningarna. Enligt den senaste från DN/Synnovate får den borgerliga alliansen egen majoritet i riksdagsvalet, trots att Sverigedemokraterna kommer in. Det känns positivt, men valet är inte vunnet än. I dag är det en dryg vecka kvar och fortfarande återstår det en hel del tid till valrörelse. Det är bara att fortsätta i samma goda stil som förut!

torsdag 9 september 2010

Svenskans roll i Finland

Finland har, som bekant, två formellt jämställda officiella språk: finska och svenska. De svensktalande i Finland är en liten minoritet, de utgör omkring 5 % av Finlands befolkning. Titt som tätt debatteras svenskans ställning som likaberättigat språk. En orsak är säkerligen att den svensktalande andelen av befolkningen stadigt har sjunkit större delen av de senaste tvåhundra åren, då Finland inte längre har varit en del av Sverige.

Diskussionen har blossat upp på nytt, sedan Finlands statsminister Mari Kivisniemi uttalat att hon har svårt att motivera svenskans roll.

Om Finlands lagstiftare beslutar att avskaffa svenskans roll som likaberättigat språk, kanske de svensktalande delarna av Finland skulle kunna överföras till Sverige i stället?

Vallokaler

Det är nyordning vad gäller valsedlarna i detta val. Varje parti måste själv lämna valsedlar med namn till vallokalerna kort tid innan de öppnar klockan åtta på valdagens morgon. De enda valsedlar som annars finns i vallokalerna är de blanka valsedlarna med förtryckta namn för partierna. För närvarande söker vi personer som kan ansvara för att lämna valsedlarna med kandidaternas namn till vallokalerna och ansvara för att se till att de finns kvar under dagen. Vill du göra en insats? Hör av dig!

tisdag 7 september 2010

Kommunal skattesänkning

Örebro kommun har en mycket god ekonomi. Kommunens ekonomi har klarat sig bra genom den lågkonjunktur som vi nu är på väg ut ur. När ekonomin i hela samhället nu blir allt bättre, får kommunen in mer pengar med samma skattesats som nu. Det ger goda möjligheter att sänka kommunalskatten, för att ge Örebros invånare ännu bättre ekonomi samtidigt som den kommunala servicen kan vara lika bra eller bättre. Kommunen är till för sina invånare och skall inte ta ut mer pengar i skatt än vad som är nödvändigt för en god kommunal service.

Sänkt skatt kan inte sättas i motsats till välfärd, vilket jag tidigare har utvecklat i denna blogg under rubriken Välfärd och skattesänkningar.
Lennart Bondeson, som är kommunalråd för Kristdemokraterna, har nu i eftermiddag sagt i radio att han utesluter skattesänkningar i Örebro kommun. Kristdemokraterna ingår i den politiska majoritet i kommunen som söker förnyat förtroende i valet. Han sade att han är medveten om att Moderaterna och Folkpartiet har uttalat sig för sänkt skatt, men sade att skattesänkning skulle det inte bli tal om de närmsta fyra åren.

Jag anser att Bondeson uttalar sig alltför kategoriskt. De fem partier som nu utgör den styrande majoriteten i Örebro kommun har kommit överens i flera frågor inför nästa mandatperiod, men i frågan om skattesatsen finns det ingen uppgörelse. Det blir alltså en fråga för förhandlingar. Partierna behöver inte vara överens i denna fråga innan valet. Skattesatsen är en stor fråga. Så länge väljarna vet att röster på Moderaterna eller Folkpartiet är röster på partier som är för sänkt skatt och röster på Kristdemokraterna är röster på ett parti som inte vill sänka skatten, kan väljarna avgöra vilket av dessa partier de vill rösta på.

Örebro kommun har mycket högre skatt än de flesta jämförbara kommuner. Västerås kommun har sänkt skatten sedan förra valet och tar ut 1 krona mindre i skatt för varje hundralapp som invånarna tjänar. Det vore konstigt om inte Örebro åtminstone kunde närma sig den skattesatsen.

måndag 6 september 2010

Dörrknackning

I kväll satsade moderater över hela Sverige på extra mycket dörrknackning. Vi hade fler deltagare än vanligt i Örebro. Jag samarbetade med två personer som knackade dörr för första gången, och det gick riktigt bra för oss. De båda fick mersmak. Tillsammans hade vi tre hela 133 möten med väljare. Det gick mycket bra för andra dörrknackare också. I Örebro och Kumla fick moderater ihop över tusen kontakter. Det känns bra och mötena med väljare är för det mesta mycket positiva, även bland många av dem som säger att de inte vill rösta på oss. Vi får se vad den fortsatta veckan ger för resultat.

lördag 4 september 2010

Kampanj och en misslyckad medlemsvärvning

Mitt på dagen denna lördag var vi några som samlades på Stortorget i Örebro och gick runt i centrum för att nå ännu fler väljare. Vi lyckades få flera trevliga kontakter med möjliga väljare.

Den roligaste kommentaren i dag stod en man för, som fick syn på en av de kvinnliga moderater som kampanjade. Han påpekade för mig hur snygg hon var och undrade om han skulle kunna ha en chans att träffa henne om han skulle bli medlem i Moderaterna. Jag svarade att hon är gift, men att det säkert finns andra inom partiet som han skulle kunna träffa om han skulle bli medlem. "Ja, eller så kanske hon kan ändra sig", sade han, och log för att visa att han inte menade detta på fullaste allvar. Han var sympatisör, men jag lyckades tyvärr inte värva honom som medlem.

fredag 3 september 2010

Klyftorna mellan rik och fattig

Lady Thatcher avfärdar kritiken mot "ökade klyftor" mycket bättre än vad de flesta andra har gjort. (Film från Youtube.)

Välfärd och skattesänkningar

Socialdemokrater och andra politiker till vänster på den politiska skalan har en tendens att sätta välfärd i motsats till skattesänkningar. De tycks mena att välfärd bara kan vara skattefinansierad, och att ju lägre skatterna är, desto lägre välfärd har människorna.

Det finns inget sådant enkelt samband. En hel del av samhällets välfärd finansieras via skatten, men mycket mer av välfärden finansieras direkt av oss individer.

Om välfärd är allt det vi behöver för att fara väl genom livet - och vad skulle det annars vara - innefattar det exempelvis mat, dryck, bostad, grundläggande bohag och kläder. Mat och dryck är nödvändiga för vår dagliga överlevnad. Bostaden och kläderna ger oss värme och skydd mot väder och vind. Bohag omfattar bland anant säng, som vi behöver för att sova gott. De flesta av oss människor tjänar pengar genom arbete (nuvarande, eller för pensionärer tidigare, arbete), eller försörjs som barn av våra föräldrar. Dessa grundläggande behov betalar vi själva genom de pengar vi tjänar. Den skattefinansierade välfärden ger oss sjukvård, skola, äldreomsorg och annat som är mindre grundläggande behov än mat, dryck, bostad och kläder. Endast en liten del av oss människor behöver skattemedel för att via försörjningsstöd betala för de mest grundläggande behoven, och då oftast bara under begränsad tid.

När skatten sänks, har vi som individer mer pengar att lägga på vår grundläggande välfärd, som mat, dryck, bostad och bohag. Skattesänkningar gynnar därför välfärden för oss på individnivå. Med rätt skattesänkningar och ansvarsfull bundgetpolitik i stat och kommun drabbas inte de skattefinansierade delarna av välfärden heller av skattesänkningar. Det är således fel att sätta välfärd och skattesänkningar emot varandra.