söndag 31 oktober 2010

Kolonisation av Mars

Den amerikanska rymdflygsmyndigheten NASA funderar på att låta människor resa till Mars om tjugo år - och bli kvar där. Tanken är att de som reser skall börja terraformera planeten, det vill säga göra den mer lik Jorden och därmed en bättre plats att bo på för människor. Det är en bra plan. Mänskligheten behöver sprida ut sig till flera himlakroppar, det ökar vår arts chanser att överleva på sikt. Om människor även bor på andra planeter än Jorden, skulle mänskligheten kunna överleva en global katastrof på Jorden, om det till exempel skulle slå ned en gigantisk meteor på Jorden eller vi skulle drabbas av en riktigt dödlig pandemi. Risken för en sådan händelse är inte stor, men den finns. Har vi chansen att bemöta risken genom att sprida mänskligheten till andra himlakroppar, bör vi göra det.

lördag 30 oktober 2010

Normaltid

I natt ställer vi om klockorna till normaltid igen, efter att ha haft sommartid de senaste sju månaderna. Sommartid är ett typiskt exempel på när staten lägger sig i människors liv alltför mycket.

Det är bra att ha en normaltid som i viss mån skiljer sig från soltiden, så att vi har tidszoner med jämna heltimmarsintervaller från Greenwich Mean Time. Livet blir enklare med en sådan standard. Däremot blir livet litet svårare med en standard som säger att vi även skall ställa om klockorna med en timme två gånger om året. Det tar tid och det finns alltid risk för att några människor missar övergången till ny tid.

Den främsta nackdelen med sommartid är emellertid att sommartid är ett onödigt förmynderi. Tanken med sommartid är att vi skall utnyttja mer av dygnets ljusa timmar under sommarmånaderna. Det åstadkoms genom att alla klockor ställs tillbaka med en timme, så att man tvingas gå upp en timme tidigare för att hinna till arbetet med mera. Jag har aldrig förstått varför alla klockor behöver ställas om för att nå detta syfte. Det vore enklare för staten att säga att under sommarmånaderna är arbetstiden och öppettiden hos statliga myndigheter, programtiderna hos den statliga TV:n och radion, schematiderna hos statliga utbildningsinstitut och så vidare tidigarelagda med en timme. Då skulle alla andra få anpassa sig efter det, utefter sina egna önskemål och behov.

Det vore ingen skillnad på att under sommarhalvåret börja arbeta klockan 7 på morgonen med normaltid jämfört med klockan 8 på morgonen med sommartid, även om vissa människor säkert skulle behöva vänja sig vid tanken på det. Sommartid är i jämförelse mer bedrägligt, eftersom man lockas att tro att klockan är 8, när hon är 7.

Vissa människor skulle helst se att vår normaltid året om motsvarade sommartiden. Det önskar inte jag mig, eftersom jag vill ha en normaltid som är så pass nära soltiden som möjligt. Det vore dock bättre än att som nu ställa om klockorna två gånger om året.

Ett problem med sommartid är att det följer en europeisk standard. Detta är likafullt inget skäl mot att argumentera för att avskaffa sommartiden. Jag anser att sommartiden bör avskaffas i hela Europa.

torsdag 28 oktober 2010

Rättssamhälle, inte mediadrev

Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten har blivit hårt kritiserad i massmedia för att hon bland annat har åkt på en resa 2008 bekostad av oljebolaget Shell. Det ses av vissa som en muta.

Enligt Svenska Dagbladet reste centerpartisten Erik A Eriksson på en likadan resa bekostad av Shell 2007. Det var en resa som granskades av åklagare, men åklagaren lade ned ärendet i våras.

Det är viktigt att inga politiker skall se sig tvungna att göra eftergifter eller avgå på grund av att massmedia kritiserar dem. Massmedia har en viktig granskande roll i samhället, men det är inte, och får inte vara, så att massmedia skall avgöra vad som är rätt och fel. Det är rättsväsendet, med åklagare och eventuellt domstolar, som skall avgöra om en individ har gjort fel eller ej. Om ett liknande ärende lades ned av åklagare tidigare, bör Sofia Arkelstens ärende behandlas likadant. Innan den rättsliga prövningen, och även efter den om ärendet inte ens leder till åtal, saknas det skäl att kritisera henne.

onsdag 27 oktober 2010

Internationella nallebjörnsdagen

I dag var dagen då alla uppmanades av en kampanj på Facebook att ha på sig något lila: Bär något lila för att säga en självklarhet. Tanken var att alla - oavsett sexuell läggning, ursprung, kön och ålder - skulle bära lila för att signalera att det hela tiden blir bättre, till alla HBT-personer i Sverige som ännu inte har mod att vara öppna med sin sexualitet.

För egen del valde jag bort att stödja denna kampanj. Jag tycker precis som kampanjens namn, att den lila signalen skulle vara att säga någonting självklart. Samtidigt anser jag att det som är självklart inte behöver sägas.

Jag hade i stället en mörk kostym och en blå skjorta på mig i dag. Den blå skjortan matchade den blå bakgrunden på min slips med bilder av teddybjörnar. Jag valde denna slips för att det är Internationella nallebjörnsdagen i dag. Teddybjörnen har fått sitt namn efter den amerikanske presidenten Theodore "Teddy" Roosevelt, och han fyllde år den 27 oktober, därav har denna dag blivit teddybjörnens dag.

Ni känner kanske till historien bakom namnet på teddybjörnen, men jag kan dra den kortfattat ändå. Teddy Roosevelt var som president ute och jagade utan att få något, varvid jaktkamraterna fångade en björnunge för honom att skjuta. Han vägrade skjuta den, och detta blev en nyhet i en tidning. En amerikansk leksaksfabrikant hade då just tagit fram en leksaksbjörn och gjorde reklam för den med den illustrerade tidningsartikeln och texten "Teddy's Bear". Ungefär samtidigt tillverkade Steiff sina första teddybjörnar i Tyskland.

Nallebjörnen är sannolikt världens mest spridda och älskade leksak. Den förtjänar sin egen dag, inte bara för sin egen skull, utan också för att glädja alla de barn som älskar sina nallar. Alla har vi också varit barn, och de flesta av oss har haft minst en teddybjörn som vi har älskat. Jag högtidlighåller därför gärna teddybjörnen den 27 oktober.

måndag 25 oktober 2010

Ideologi

Den här veckan kan alla som har en blogg skriva om behovet av en levande idédebatt för politiken. Det är "Veckans bloggdebatt".

För egen del ser jag ideologin som beskrivningen av det fjärran målet för politiken. Ideologin kan tyckas oviktig för de enskilda besluten i den politiska vardagen. Utan ideologi vet vi dock inte vart vi bör vara på väg, och om de många enskilda besluten är steg i rätt riktning eller ej.

Ideologin är själva affärsidén för ett politiskt parti. Med ideologin talar partiet om för väljarna vad partiet har att erbjuda. Det kan inte bara röra sig om goda offentliga finanser, plus och minus i bokföringen kan många åstadkomma. Det måste röra sig om något större än så, både för partiet självt och för väljarna. Varför skall väljarna rösta på ett parti vars enda fråga är att balansera budgeten? Väljarna är partiets kunder, väljarna röstar på partier som skall sköta rike, landsting och kommun åt väljarna.

Det är ideologin som visar färdriktningen för partiet, på samma sätt som karta och kompass visar färdriktningen för en orienterare. En politiker utan ideologi kan klara av de enskilda frågorna på ett bra sätt, men vet inte vart samhället i stort bör gå. Då kan vandringen bli som det slingrande spåret av en vilsen människa i skogen. Utan visionerna som kommer från ideologin finns det ingen färdriktning att lägga ut kompasskursen efter.

En ideologisk politiker med annan ideologi än min kan gå åt fel håll, ur min synvinkel, på ett helt annat sätt än den pragmatiska politikern utan ideologi. Jag ser ändå denna vandring som mer renhårig och lättförståelig än det pragmatiska virrandet hit och dit. Finns det en ideologi, vet väljarna vart partiet vill gå. Då vet väljarna om de vill följa det partiet eller något annat parti.

söndag 24 oktober 2010

Kommunal trafiksäkerhetspolicy

Kommunfullmäktige i Sölvesborgs kommun väntas snart besluta om en ny rese- och fordonspolicy. I denna policy blir det obligatoriskt för kommunalanställda att ha cykelhjälm när de cyklar och de får inte prata i mobiltelefon bakom ratten på bilar.

Jag anser att det är fel av en kommun att besluta om den här typen av regler för sina anställda. Visserligen har kommunen som arbetsgivare ett ansvar för att minska olyckor i arbetet, men det finns gemensamma nationella regler om trafiksäkerhet, framför allt genom trafikförordningen. Det finns ingen anledning att gå utöver dessa nationella regler, som är långtgående. Kommunen bör inte heller komma med den här typen av pekpinnar mot sina anställda. Den nya policyn kan ocks få till effekt att vissa anställda väljer bort cykeln i tjänsten, till förmån för exempelvis bil. Det blir dyrare för kommunen. Dessutom har jag svårt att se hur kommunen skulle kunna se till att policyn skulle efterlevas.

Det påstådda syftet med policyn är att öka trafiksäkerheten. Det är bara det att cykelhjälmar inte ökar trafiksäkerheten. Det finns statistik som visar att cyklister med hjälm ofta är mer riskbenägna än cyklister utan hjälm. Hjälmen minskar givetvis effekten av en trafikolycka, men inte antalet trafikolyckor. Jag har inget emot cykelhjälmar i sig, de kan fylla en god funktion, men om antalet olyckor skall minska är det snarare bättre kunskap om och respekt för trafikreglerna som behövs.

lördag 23 oktober 2010

Koreas Grand Prix

I morgon söndag körs det för första gången ett formel 1-lopp i Sydkorea, Koreas Grand Prix. När jag var liten kördes det formel 1-lopp i Sverige, men det upphörde sedan Ronnie Peterson förolyckats 1978. Sverige hade inte så stort underlag för publik och sponsorer att det ansågs lönt att ha Sveriges Grand Prix. På den tiden var Sydkorea ett u-land och en diktatur, och ingen hade då en tanke på att det skulle finnas underlag för ett formel 1-lopp i det landet.

Genom övergång till demokrati, ökad marknadsekonomi och frihandel och därmed ett större ekonomiskt välstånd, har Sydkorea lyckats vara värd för Olympiska Spelen sommaren 1988, delat värdskapet med Japan för det ännu större evenemanget fotbolls-VM sommaren 2002, och har nu ett lopp med i världens största årliga sportserie: formel 1.

Koreas Grand Prix är därmed ytterligare ett kvitto på hur pass bra det har gått för Sydkorea de senaste decennierna. Det skulle aldrig ha fungerat utan en demokratisk och marknadsekonomisk politik.

fredag 22 oktober 2010

Rubriksättning

Ibland leder tidningsrubriker tanken fel. Det drabbar även dem som i radio återger nyheter. Jag blev upprörd när jag i morse hörde på radio om en man som hade kört 193 km/h på en väg där 100 km/h var högsta tillåtna hastighet, men som fick behålla körkortet. Radioreferenten hänvisade till Smålandsposten. Jag hittade artikeln på Internet, en artikel som faktiskt hade rubriken: "Körde i 193 km/tim på E 4 – fick behålla körkortet".

Det visade sig emellertid att det var polisen som hade valt att inte omhänderta körkortet vid vägkanten. Frågan om återkallelse av körkortet kommer att avgöras av Transportstyrelsen senare, vilket står i sista stycket i tidningsartikeln men alltså inte framgår av rubriken. Normalt innebär en hastighetsöverträdelse på 93 km/h över stadgad hastighet att körkortet återkallas i flera månader.

Polisen har, enligt min personliga bedömning enbart utifrån tidningsartikeln, gjort en litet udda tolkning av 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488). Det framgår av den bestämmelsen att körkortet skall omhändertas om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas bland annat enligt 5 kap. 3 § 4, där hastighetsöverträdelse är en av grunderna för återkallelse av körkortet. Jag är dock medveten om att det är vanskligt att bedöma en situation bara mot grundval av uppgifter i en enda tidningsartikel, så jag kan inte säga att polisen har gjort fel.

torsdag 21 oktober 2010

På Rådhusfronten intet nytt

Det är fortfarande oklart hur Örebro kommun kommer att styras de närmsta fyra åren. Alla förhandlingar har stannat av, i avvaktan på det överklagande av en del av valet som Folkpartiet har lämnat in.

Personligen tror jag inte att överklagandet kommer att göra någon skillnad, absolut inte att det kommer att bli omval. När länsstyrelsen gick ut och meddelade valresultatet, bör de ha haft tillräckligt mycket på fötterna för att vara säkra på att det var ett mandat som gick till Socialdemokraterna och inte Folkpartiet med en rösts övervikt. Överklaganden leder i praktiken sällan till ändring, i det här fallet tror jag inte alls att det blir ändring.

Vi behöver en fördelaktig fred

Opinionen i Danmark och Norge har svängt mot att flertalet människor vill ta hem landets militära styrkor från Afghanistan. Även i Sverige hörs röster för att ta hem de svenska styrkorna. Orsaken är de dödsfall och skador som trupperna har drabbats av.

Det afghanska folket är hjälpt av den europeiska militära närvaron. De militanta grupper som vill återinföra terrorvälde i Afghanistan måste bemötas med militärt våld. Det är en insats för mänskliga rättigheter, och inget kan vara viktigare.

Jag anser inte att de svenska styrkorna skall tas hem. Det vore ett svek mot afghanerna som litar på de svenska soldaternas skydd, och mot de soldater som har drabbats men i så fall skulle ha drabbats förgäves. Det är fegt att dra sig ur vid minsta motgång. I stället borde rätt svar vara att skicka fler soldater, mer vapen och bepansring, för att slå tillbaka mot dem som angriper svenska och andra nordiska soldater. Vi skall inte acceptera våld mot våra väktare av de mänskliga rättigheterna, utan slå tillbaka mot det våldet.

Våld av det slag som förekommer i Afghanistan kan bara mötas med mer våld, och dessa våldsverkare kan inte få slå det sista slaget. De skall inte vinna på walk over, utan förlora på knock out. Det bör även gälla de övriga nordiska länderna. Vi skall inte acceptera en fred förrän de mänskliga rättigheterna är säkrade, det vore en fördelaktig fred och då kan de svenska styrkorna tas hem.

lördag 16 oktober 2010

Månprogram

Det finns planer på att använda Internationella rymdstationen som start för en rundflygning kring Månen. Det är bra. Månen har inte rundats av människor sedan 1972, med Apollo 17. Vi människor behöver utveckla rymdflygning för att så småningom kolonisera andra himlakroppar och kanske också bygga konstgjorda kolonier i rymden. Jordens resurser är ändliga, men rymdens är i princip oändliga.

tisdag 12 oktober 2010

Säkrare vägtrafik

Sedan gammalt är det en tumregel att det blir färre dödsolyckor i trafiken i lågkonjunktur, av den enkla anledningen att det pågår mindre handel och därför är mindre trafik på vägarna. Förra året var Sverige och världen inne i en djup lågkonjunktur, men i år har konjunkturen varit på väg upp hela tiden. Samtidigt visar siffror från Trafikverket att medan vi hade 277 dödade i vägtrafiken den 1 januari - 10 oktober 2009, har vi haft 227 dödade i vägtrafiken den 1 januari - 10 oktober i år. Det är 50 färre människor som har dött.

Konjunkturen går alltså uppåt, med åtföljande ökad handel och trafik, men dödsfallsstatistiken är fallande. Det här är positivt. Det visar att trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafiken ger resultat. Vilka närmare trafiksäkerhetsåtgärder som ger resultat framgår inte av siffrorna, men vi är i alla fall på väg åt rätt håll.

måndag 11 oktober 2010

Opinionsundersökning efter valet

Expressen/Demoskop presenterar i dag en opinionsundersökning som visar de första tendenserna i opinionen efter valet. Det är inga större förändringar i opinionen jämfört med valresultatet, så när som på att Sverigedemokraterna förlorar mycket stöd. Partiet hamnar på 3,4 % och skulle vara det enda av de nuvarande riksdagspartierna som skulle få lämna riksdagen, om den här opinionsundersökningen vore valresultat. Alliansen får 51,2 % mot de rödgrönas 44,0 % och skulle alltså kunna bilda regering med stöd av en majoritet i riksdagen.

Det är svårt att veta vad Sverigedemokraternas tapp i opinionen beror på. En del av förklaringen kan vara deras agerande vid riksdagens öppnande, en annan del kan vara att deras väljare rent allmänt tycks vara mer "lättflyktiga" än andra och alltså har lättare att byta parti. Personligen tror jag också att kampanjerna mot Sverigedemokraterna och mot rasism veckan efter valet har haft betydelse. Om det är så, är det desto tråkigare att dessa kampanjer inte fördes veckan innan valet i stället.

fredag 8 oktober 2010

Valanalys

Måndagen den 18 oktober har vi talarkväll med analys av årets valresultat. Alla medlemmar är varmt välkomna. Närmare information kommer att skickas ut per post.

tisdag 5 oktober 2010

Reviderad regering

Regeringen Reinfeldt tuffar på inför en ny fyraårsperiod. Precis som vanligt, och i enlighet med de förändrade styrkeförhållandena i riksdagen för regeringspartierna, möblerade statsministern om en del i regeringen efter valet. Vissa statsråd fick gå, andra kom till. Det blev totalt två nya statsråd, båda moderater, medan övriga koalitionspartner fick lika många statsråd som tidigare. Det finns de som har kallat detta för regeringen Reinfeldt II, men det är samma regering. Statsministern har inte avgått, utan sitter kvar, och det är samma koalitionspartier som förut. Över lag tycker jag att den något ombildade regeringen ser bra ut, även om det är tråkigt att vi inte fick en ny justitieminister.

måndag 4 oktober 2010

Löntagarfondmotståndets dag

För dem av oss som minns politiken under 1980-talet kommer den 4 oktober alltid att vara förknippad med Sveriges numerärt största demonstrationer, samtliga med udden mot löntagarfonderna. Dessa fonder var till för att socialisera näringslivet genom pengar tagna från företagen själva genom skatt.

Även om de första idéerna om löntagarfonder på 70-talet var så extrema att Socialdemokraterna inte kunde genomföra dem, röstade de igenom en mindre ingripande variant den 4 oktober 1983. Den dagen, och många fler 4 oktober fram till nästa borgerliga valseger, präglades av stora demonstrationer. Jag deltog själv i flera av dem. Bland det första som den borgerliga regeringen Bildt gjorde efter valsegern 1991 var att ta bort löntagarfonderna.

Något liknande löntagarfonderna har lyckligtvis aldrig införts igen, även om Socialdemokraterna kom tillbaka och innehade regeringsmakten 1994-2006. Vi måste dock alltid vara på vår vakt mot stora socialiseringsförsök, idéerna kan komma tillbaka när som helst. Denna dag är en utmärkt dag att påminna om det.