tisdag 28 december 2010

Litet mer om EU och euron

Det är inte bara jag som skriver om EU och euron nu. I en artikel publicerad i Dagens Nyheter i dag förklarar Joschka Fischer (tysk grön politiker och utrikesminister 1998-2005) att han tror att eurons misslyckande kan leda till EU:s undergång, och att det vore en katastrof. Jag håller inte med honom om att det behöver betyda en katastrof, men det är intressant att läsa hans reflektioner.

måndag 27 december 2010

Kris för euron, kris för EU?

Den ekonomiska kris som har drabbat vissa länder som har valutan euro har fått folk att spekulera i att valutasamarbetet skall spricka. Andra spekulerar i att vissa länder kan komma att lämna samarbetet. Det är knappast aktuellt att införa euron som valuta i Sverige nu.

I princip är jag för en gemensam valuta. Det underlättar för handeln över gränserna, både för att priser lättare kan jämföras med varandra och för att det då saknas behov av att växla pengar. De länder som nu är i ekonomisk knipa och har euron som valuta har, mer eller mindre uppsåtligt, brutit mot reglerna för den gemensamma valutan. Dessa brott är den mest omedelbara orsaken till valutans kris.

Frågan är vad det kommer att innebära i förlängningen om vissa länder lämnar eurosamarbetet. Kommer det också att kunna leda till att länder helt och hållet lämnar Europeiska Unionen? Jag håller inte det för otroligt. Då är frågan hur detta kommer att påverka unionen som helhet. Kanske kommer det att bli början till slutet för unionen.

Europa har aldrig förenats. Historien talar emot att så någonsin kommer att ske. EU kan vara det bästa försöket, som kommer närmast, men är en konfederation av suveräna stater. Samarbetet blir sannolikt inte djupare än så inom överskådlig framtid. Om länder börjar lämna unionen kan det också bidra till att de kvarvarande länderna avstår från att fördjupa samarbetet. Unionsvännerna kan se en kvarvarande union som viktigare än försök att fördjupa unionen.

EU jämförs ibland med USA. Även USA bildades en gång som en union av självstyrande stater. Den mest avgörande förändringen för att forma USA till en stat var när några av staterna försökte lämna unionen 1861, men tvingades kvar med våld. Kriget 1861-65 lade grunden för en stark federal stat. Det är dock osannolikt att EU skulle tvinga medlemsstater att vara kvar i unionen mot deras vilja. USA har också den för unionsvänner viktiga faktorn att ha ett enda gemensamt språk i engelskan, medan EU har väldigt många olika språk.

Kan krisen för euron vara början till slutet för EU? Det är inte omöjligt att historiker skulle säga det om hundra år, även om vi inte ser det nu.

söndag 26 december 2010

Länkar

Jag har ett antal länkar till andra bloggar i högermarginalen till min blogg. Det är bloggar som skrivs av personer inom Örebromoderaterna eller som på annat sätt står mig nära. I dag tog jag dock bort länken till föreningsmedlemmen Andreas Getzmans blogg. Orsaken är att den inte har uppdaterats sedan i september. Bloggar är färskvaror och jag vill ha länkar till aktiva bloggar på min egen bloggsida. Om Andreas skulle börja blogga igen, kan jag lägga upp länken på nytt.

Snöskottning

Det har fallit någon centimeter snö i dag fram till ettiden på eftermiddagen. Jag hade inte mycket annat för mig, så jag gick ut och skottade bort den nya snön från infarten. Om man inte skottar, kan varje centimeter ny snö bidra till en tjockare isgata framåt vårkanten.

När jag var nere vid vägen och skottade sprang en joggare förbi. Det kändes extra skönt att göra något produktivt som att skotta snö, när jag såg honom. Visst är det bra att röra på sig, men jag har svårt att förstå glädjen i att röra på sig bara för rörelsens egen skull. Själv skulle jag bli stressad av sådant, därför att det skulle kännas som slöseri med tid. Jag kan jobba i trädgården, hugga ved, skotta snö, och oftast cyklar jag till och från arbetet och politiska möten. Då kombinerar jag emellertid träning med något annat som i sig är nyttigt. Skall vi se politiskt på detta, är det kanske arbetslinjen applicerad på privat träning. :-)

lördag 25 december 2010

Födelsedag

I dag firar vi Jesu födelsedag.

Det finns många som kritiserar bruket att fira Jesu födelsedag just den 25 december, främst ickekristna, men även kristna. Ickekristna tror naturligtvis inte på Jesus som gud, både de och vissa kristna kan också kritisera firandet för att Bibelstudier visar att Jesus sannolikt inte föddes i december. Tiden för det kristna julfirandet har vi i stället lånat från tidigare hedniska midvinterfester; det svenska ordet jul kommer från firandet av solhjulet, Solen på himmelen, som efter midvinter börjar visa sig över horisonten allt mer varje dag fram till midsommar.

Jag tycker inte att det spelar någon roll att Jesu födelse firas på en dag som sannolikt inte var Hans riktiga födelsedag. Vi vet ändå inte exakt vilken dag han föddes på, så precisa register har inte blivit kvar från skattskrivninen på Hans tid. Då kan vi lika gärna fira Jesu födelsedag på den dag då traditionen sedan århundraden tillbaka påbjuder. Alla kan vi ju officiellt fira födelsedag en annan dag än den då vi faktiskt föddes, så vad är problemet?

Grattis, Jesus!

onsdag 22 december 2010

Elbilar

Jag har ibland tänkt skriva om mina tankar om elbilar i min blogg, men Hailey hann före mig. Så som hon skriver, menar jag att det inte borde vara nödvändigt att sätta i sladden från elbilar i eluttag. Elbilar borde i stället levereras med två enkelt utbytbara batterier. När bilen drivs på elen från det ena batteriet, sitter det andra batteriet hemma på laddning, och vice versa.

Elbatterier är ofta tunga, men de utbytbara batterierna kan givetvis konstrueras med handtag och små hjul, ungefär som kabinväskor. Då kan de rullas från bilen till eluttaget, där det andra batteriet hämtas för att kopplas in i bilen igen. De kan sitta lågt i bilen, så att det är lätt att lyfta i och ur dem. De kan rimligtvis sitta i en ställning som enkelt kan vinklas, så att de kommer direkt ned på marken eller garagegolvet med de små hjulen före. De mer exakta detaljerna kan säkert smarta ingenjörer ta fram.

Den som är på långresa skall givetvis kunna stanna till på bensinstationer för att byta ett batteri med litet energi mot ett nyladdat batteri. Den delen är kanske den svåraste att genomföra, men det går säkert att lösa, det med.

fredag 17 december 2010

Livstiden får fortsätta

Den 10 december kommenterade jag polismördaren Jackie Arklövs ansökan om att få sitt livstidsfängelsestraff tidsbegränsat. Han är dömd 2000 för två mord, ett mordförsök, tre grova rån och ett försök till grovt rån. Han har även 2006 dömts för grovt folkrättsbrott.

I förrgår, den 15 december 2010, beslutade Örebro tingsrätt att lämna hans ansökan utan bifall. Domstolen anser att det inte har gått så pass lång tid av hans straff att det kan komma på fråga att tidsbegränsa det. Detta var ett bra resultat, när vi nu trots allt har den lagliga möjligheten för livstidsdömda att ansöka om tidsbegränsning.

onsdag 15 december 2010

Socialdemokraterna spelade med slutna kort inför votering

I dag var det kommunfullmäktige i Örebro. En av de frågor vi skulle fatta beslut om var vilka tidningar kommunen skall köpa annonsplatser i, för att annonsera ut kommunfullmäktiges sammanträden. Förslaget från kommunstyrelsen var att framöver, precis som tidigare, annonsera i de tre största ortstidningarna Nerikes Allehanda, Örebroar'n och Länsposten.

Vänsterpartiet hade yrkat i kommunstyrelsen i går att kommunen även skulle annonsera i tidningen Etc. Vänsterpartisten blev nedröstad där men reserverade sig till förmån för förslaget. I kommunfullmäktige återkom Västerpartiet med samma yrkande. Argumentet var att Etc hade anhållit hos kommunen om att kommunen skulle annonsera om fullmäktige där, i sig ett mycket svagt argument. Det fanns ingen vidare analys.

Vänsterpartiets agerande i fullmäktige var inte konstigt, det följde partilinjen från kommunstyrelsen. Det märkliga var att när Västerpartiet begärde votering, röstade Socialdemokraterna med Vänsterpartiet, trots att Socialdemokraterna inte hade uttryckt någon sådan ståndpunkt i kommunstyrelsen och ingen av dess ledamöter hade argumentera för det i fullmäktige. Vänsterpartiets yrkande föll, därför att alla övriga partier röstade emot det, men omröstningen blev jämnare än väntat. Socialdemokraterna spelade alltså med slutna kort. Detta är fullt tillåtet, men ändå oetiskt. Det bör, åtminstone av debatten i fullmäktige, gå att förutse att ett parti har bytt ståndpunkt över natten, eller för den delen på grund av debatten. Visst får man byta ståndpunkt, men varför inte berätta det innan voteringen?

tisdag 14 december 2010

Kanten

Rymdsonden Voyager 1 har nått den yttre kanten av Solsystemet. Det är där solvinden inte längre tränger på utåt från Solen, utan balanseras av den interstellära rymdens motsvarande vindar. Voyager 1 befinner sig 17,4 miljarder kilometer från Solen. Det är fantastiskt att sonden fortfarande fungerar så pass väl som den gör efter trettiotre år.

Frågan är när människor når så långt bort från Solen och Jorden. Förmodligen inte under min livstid, även om jag ändå hoppas på det. Jordens resurser är ändliga, liksom mänsklighetens tid på Jorden, men resurserna i hela universum är så gott som oändliga. Det är i hela rymden som mänskligheten förhoppningsvis har sin framtid.

måndag 13 december 2010

Små detaljplaner

Regeringsrätten har kommit med en intressant dom om detaljplaner, Regeringsrättens dom den 7 december 2010 i mål 7483-09. Frågan var om en kommun kunde fatta beslut om en ny detaljplan som bara rör en enda fastighet, för att därigenom göra det tillåtet att uppföra en byggnad som var för stor enligt dittills gällande detaljplan. Kommunen hade beviljat bygglovet tidigare, men det hade upphävts efter överklagande, därför att rätten ansåg att bygglovet innebar en för stor avvikelse från plan. Kommunen åtgärdade detta genom att besluta om en ny detaljplan som bara omfattade ifrågavarande fastighet och som tillät den byggnad som annars hade varit för stor.

Beslutet om den nya detaljplanen överklagades, men länsstyrelsen och senare även regeringen avslog överklagandet. Vid rättsprövning av regeringens beslut har Regeringsrätten kommit fram till att regeringen fattade ett rättsenligt beslut.

Det är alltså i princip tillåtet att i efterhand ändra detaljplanebestämmelserna för en så liten yta som en enda fastighet, för att se till att en byggnad som annars vore otillåten skall bli tillåten. Detta ökar kommunernas möjligheter att tillåta varierande bebyggelse. Domen torde inte ha betydelse i så många fall, eftersom de flesta bygglov beviljas inom ramen för gällande planbestämmelser eller i vissa fall beviljas sedan ny detaljplan införts för att tillåta önskad byggnad. Det intressanta är dock kommunens möjlighet att rätta ett upphävt bygglovsbeslut genom att justera detaljplanen i efterhand.

söndag 12 december 2010

Bombattentaten

I går eftermiddag råkade centrala Stockholm ut för två explosioner. Det ser ut som om det är bombattentat. Detta kom plötsligt, men inte oväntat. Sverige är ett fritt, demokratiskt land som står upp för mänskliga rättigheter och som deltat i internationella militära insatser mot islamister i Afghanistan och mot sjörövare utanför Somalias kust. Det är rätt att Sverige gör så. Då får vi svenskar också vänta oss sådana här konsekvenser, de har kommit i andra länder som kämpar för frihet och fred. Jag tycker mest att det är tråkigt och litet underligt att vissa verkar vara förvånade över attentaten.

fredag 10 december 2010

Livstid

Livstidsstraff innebär fängelse för resten av livet, men bara i teorin. I praktiken har de allra flesta livstidsdömda kunnat komma ut ur fängelset efter kanske femton år. Förr beviljades de nåd, numera kan de dessutom ansöka hos tingsrätten om att få straffet tidsbegränsat.

Nyligen stod polismördaren Jackie Arklöv inför domstolen efter en ansökan om tidsbegränsning av straffet. Han sade bland annat att "ovissheten gör det svårt att planera". Där ser man, Jackie Arklöv har identifierat en nackdel med möjligheten att få straffet tidsbegränsat. Om livstidsstraff verkligen vore på livstid, så som egentligen är tanken att det skall vara, så hade Jackie Arklöv inte haft någon ovisshet om sin framtid.

torsdag 9 december 2010

Lägre budgetram för regeringskansliet

Den samlade oppositionen röstade i dag igenom en sänkning av regeringskansliets budgetramar med 300 miljoner kronor. Min erfarenhet från mitt arbete på en statlig myndighet är att den borgerliga regeringen som har suttit sedan 2006 har överlåtit mer utredningsarbete på andra myndigheter jämfört med vad som tidigare har varit vanligt. Kanske kommer denna tendens nu att visa sig ännu starkare, om regeringskansliet blir tvunget att dra ned på sina egna budgetramar.

Många myndigheter, inklusive den som jag själv arbetar för, är bemyndigade att själva sätta sina avgifter. Om myndigheterna får fler utredningsuppdrag av regeringskansliet, kan det bekostas genom att avgifterna höjs. På så sätt kan sänkningen av regeringskansliets budgetramar leda till besparingar där, till nytta för skattebetalarna, men till höjda avgifter på andra håll, till förfång för skattebetalarna. Det är långt ifrån säkert att ett sådant utbyte av skattefinansierad verksamhet på regeringskansliet mot avgiftsfinansierad verksamhet på myndigheter är positiv för medborgarna eller samhällsekonomin. Jag undrar om oppositionen hade med detta i sina tankegångar inför omröstningen i riksdagen.

onsdag 8 december 2010

Miljönämnden och nya uppdrag

I dag höll Miljönämnden i Örebro kommun sitt sista sammanträde för mandatperioden. Jag har suttit som ledamot i denna nämnd de senaste fyra åren. Det har inte varit mycket politiska val, men mycket myndighetsutövning och det har varit intressant. Miljönämnden gör ett viktigt arbete för alla människors hälsa och välbefinnande och för den övriga naturen runt omkring oss.

Det är inte klart än, men jag kommer med största sannolikhet att få andra uppdrag den kommande tiden. Eftersom frågan om kommunalt omval inte är avgjord än, kommer Örebro kommun att få ett samstyre av sju partier under den första delen av 2011. Oavsett om det blir omval eller inte, kommer uppdragen i olika nämnder sedan att ses över igen. Jag kommer att berätta här vilka uppdrag jag får, så fort det är klart.

Jag är nöjd med förslagen på uppdrag som jag har fått, även om jag vet att inte alla är nöjda med sina erbjudanden. Det har jag förståelse för i flera fall.

måndag 6 december 2010

Finland

I dag är det Finlands självständighetsdag. Denna dag 1917 förklarade sig Finland självständigt från Ryssland. Utan självständighet hade Finland tyngts av Sovjetunionens kommunistiska regim fram till 1991. Det räckte inte bara med självständighetsförklaringen och ett hårt inbördeskrig mot de röda, Finland var också tvunget att kämpa för sin självständighet i finska vinterkriget 1939-40 och finska fortsättningskriget 1941-44. I Sverige bör vi alltid vara tacksamma för dessa insatser, som också skyddade Sverige mot den kommunistiska imperialismen. Vi kan fira med finländarna i dag.

lördag 4 december 2010

Citytunneln

Citytunneln i Malmö har invigts, vilket kommer att leda till snabbare tågförbindelser mellan Malmö och Köpenhamn, Sverige och Danmark, och när Fehrmarn Bält-förbindelsen är klar även till Kontinenten. Här i Örebro har vi närmare till Stockholm och mer trafik på Stockholm, även om Öresundsregionen inte är oviktig. Vi väntar således nu på att även Citytunneln i Stockholm skall bli klar, för att förbättra våra tågförbindelser med huvudstaden.

torsdag 2 december 2010

Motioner och källkritik

Tidningen Dagens Nyheter skriver i dag om att många riksdagsledamöters motioner innehåller text som har kopierats rakt av från skrifter från intresseorganisationer och liknande organ.

Det är i sig inget problem att skriva motioner med lånad text, så länge upphovsmannen till texten ger sitt samtycke och källan redovisas på sedvanligt sätt. Riksdagsledamöterna skall företräda väljarna, det gör de bland annat genom att föra fram åsikter och fakta från väljare t.ex. i intresseorganisationer genom motioner i riksdagen. På så sätt kan väljarnas idéer och forskning omsättas i lagstiftningsprocesser, även om många motioner leder till avslag.

Det stora problemet är givetvis om källorna till olika textmassor i motionerna inte anges. Om det är så, kan riksdagsledamöterna uppfattas som bulvaner för hemliga lobbyister. Riksdagens arbete och de processer som leder till nya lagar måste redovisas öppet för alla väljare. Förhoppningsvis blir det en viss bättring i och med Dagens Nyheters artikel.