lördag 31 december 2011

Nyår

Det är nyårsafton, och ABBA:s klassiska låt Happy New Year spelas och kommer att spelas här och var. Låten skrevs inför årsskiftet 1979/80, och i den sjunger ABBA bland annat om funderingar om vad som kan hända under det nya årtiondet. Hur kan världen se ut i slutet av '89?

Vi har facit i hand. Världen blev mycket bättre just 1989, med kommunismens och Berlinmurens fall i Centraleuropa. Ännu litet senare hade även den kommunistiska supermakten Sovjetunionen fallit.

Låt oss hoppas att världen kommer att vara i motsvarande mån bättre tio år från nu! I så fall kommer den att vara mycket bättre.

torsdag 29 december 2011

Svarta listan

Regeringskansliet ger då och då ut nya upplagor av en liten skrift som heter Svarta listan (SB PM 2011:1). Denna skrift går ut på att uppmana människor att sluta använda vissa ord i svenska språket som anses som ålderdomliga och ersätta dem med mer "moderna" ord. Med andra ord går listan ut på att göra vårt svenska modersmål fattigare på ord.

Ett av de ord som, enligt Svarta listan, skall undvikas är "rike", som ofta bör ersättas med "landet" eller "Sverige". Exempelvis föreslås att man i stället för "utom riket" skall skriva "utomlands" eller "utanför Sverige". Jag kan tänka mig fler exempel:

Undvik                              Skriv hellre
Riksbanken                       Sverigebanken
Riksgälden                        Sverigegälden
riksdagen                          lantdagen
riksmötet                           landsmötet
Sveriges rikes lag              Sveriges lands lag
Frankrike                          Frankland
Österrike                          Österland

lördag 24 december 2011

Självklart

Ibland behöver det självklara sägas högt, som denna kritik mot vissa tidningars drev mot kungen och monarkin.

lördag 17 december 2011

Sverige och den nya europeiska pakten

Euroländerna har ingått en pakt om att hålla hårt i sina offentliga finanser. Övriga EU-länder har bjudits in att vara med, däribland Sverige. Till största delen har Sverige redan ett regelverk för statens finanser som gör att vårt land uppfyller kriterierna. Det vore således lätt för Sverige att gå med i pakten. Jag är likafullt motståndare till svenskt medlemsskap. Visst är jag för starka och stabila offentliga finanser, men jag anser inte att Sverige skall inordna sig under ett överstatligt regelverk för det. Sverige kan ändå garantera sina borgenärer att lånen betalas tillbaka. Överstatlighet inskränker Sveriges självständighet, därför måste det vara mycket tungt vägande skäl för att inordna sig under den. Jag ser inte att skälen är tunga nog.

torsdag 15 december 2011

Punkteringsfritt däck

Första gången jag läste om punkteringsfria däck var på 80-talet. Sådana sades ha uppfunnits då. Nu har Bridgestone äntligen tagit fram ett punkteringsfritt däck som är klar för produktion. Det är luftfritt och bygger på ekrar mellan hjulet och den yttre delen av däcket. Än så länge klarar dessa däck bara att bära 150 kg, så det är inget alternativ för bilar. Det borde likafullt fungera utmärkt för cyklar.

tisdag 13 december 2011

Ett nytt kontinentalsystem?

Tre ledande folkpartister skriver på Svenska Dagbladets brännpunkt att Sverige borde delta i det fördjupade samarbetet i EU, med stabilitetspakt och allt. Det enda stora landet som säkert står utanför, Storbritannien, anses inte vara tillräckligt mycket värt som samarbetspartner. I stället vill man se Sverige som en del i den allt mer överstatliga europeiska unionen.

Jag har alltid varit för ett svenskt medlemsskap i EU. Däremot vill jag inte att EU förvandlas till en federation, jag vill ha ett samarbete mellan självständiga länder. Det är konkurrens som en gång gjorde Europa så starkt, till skillnad från det enhetsstyrda Kina.

När jag läser brännpunktsartikeln slås jag av likheten med Kontinentalsystemet. Napoleon Bonaparte, självutnämnd kejsare av Frankrike, ville ena hela Europa under ett styre. Storbritannien höll sig utanför. Det gjorde även Sverige, till dess vårt land tvingades med i Kontinentalsystemet. Till sist räddade Storbritannien Europa från den franska tyrannin. Nu kan tyrannin komma från en fransk-tysk stabilitetspakt i stället.

Är det fel av mig att jämföra med Kontinentalsystemet? Olikheterna är givetvis många, men nog finns likheterna där.

fredag 9 december 2011

Europakt

Ledarna för de länder som har euron som valuta har kommit fram till ett förslag till fördjupat samarbete som binder deras staters ekonomier till mer strikta och tvingande krav. Det är svårt att se varför det egentligen skall vara nödvändigt. Skall inte ledare för så stora enheter som stater vara dugliga nog för att kunna balansera sin ekonomi utan tvingande regler om just detta? Tyvärr säger väl historien oss att våra folkvalda ledare sällan är tillräckligt dugliga i det avseendet. Alltför många av dem köper folkets röster, och därmed sina egna upphöjda positioner, genom att låna pengar. Det är sedan folket, skattebetalarna, som får betala mångfalt mer än vad de har fått.

Kanske borde staternas ledare sitta säkrare på sina poster och ha större personligt engagemang i staten. Om ledaren sitter på livstid och positionen går i arv, så kan det bli så. Detta fungerar oftast bäst för förvaltandet av företag och fastigheter. Det här talar för monarkier med politiskt starka statschefer som ledare. Kanske bör vi gå tillbaka till det, i stället för att indirekt folkvalda statsministrar gör upp om tvingande regler på toppmöten?

måndag 5 december 2011

En vinnare igen

Paula och vår tik April har varit i Finland i helgen. April vann bästa tikklassen på söndagen och blev därmed Finsk vinnare '11. Det är ännu en titel att lägga till alla hennes tidigare titlar. Det är roligt med hundutställningar, särskilt när det går bra.

söndag 4 december 2011

Minskad dominans för Enade Ryssland

Opinionsundersökningar utanför vallokalerna vid Rysslands parlamentsval i dag visar att det dominerande partiet Enade Ryssland kan minska från 64 % i valet 2007 till omkring 48 % nu. Det krävs 2/3 majoritet för att ändra Rysslands grundlag, det har Enade Ryssland haft. Nu kanske de inte ens får hälften av de 450 mandaten i underhuset.

Även om Enade Ryssland får över hälften av mandaten, måste dessa opinionsundersökningar tyda på en minskad dominans för partiet. Det är positivt för demokratin i Ryssland. Inget land mår bra av att ett enda parti är alltför dominant under alltför lång tid. Nu är det bara att hoppas på att Enade Ryssland inte ens får hälften av mandaten i underhuset.

lördag 3 december 2011

Mer motorväg

En eloge till Västerås kommun, som förskotterar pengar så att Trafikverket kan bygga motorväg längs E18 mellan Trafikplats Hälla precis öster om staden till Sagån, där motorväg nu tar vid. Det behöver givetvis byggas motorväg väster om Västerås också, men jag förstår att Västerås kommun prioriterar kommunikationerna mot huvudstaden. Det är positivt även för oss örebroare, vi får också bättre väg till Stockholm.

torsdag 1 december 2011

Ologiska svar

På avdelningsmötet i dag hade en föredragshållare problem med högtalaranläggningen.

Hon frågade: "Hörs det?"

Från publiken kom en mängd samstämmiga svar: "Nej!"

Vad svarade de på?

Om de hörde frågan, är svaret "nej" ologiskt. Det vettiga sättet att visa att man inte hör är att besvara frågan med tystnad, eller möjligen med orden: "Inte tillräckligt bra." Jag antar att det var det senare som de som svarade ville säga, och det var också uppenbarligen så som föredragshållaren tolkade det.

Ologiken blev rolig, i alla fall.

Regelförbättringar

Vi hade avdelningsmöte på arbetet i dag. När det gäller vårt arbete med att ge ut Transportstyrelsens föreskrifter, fick vi en ny grundprincip. Fram till nu har man ofta talat om regelförenklingar, men faktum är att det kan bli bättre resultat med mer komplicerade regelverk. Vi bör alltså snarare tänka i termer av regelförbättringar.

Det här låter bra. Komplexa strukturer är ofta bättre än enkla strukturer. Människans hjärna brukar beskrivas som den mest komplexa enhet som vetenskapen känner till, och den är också bättre än alla andra djurs enklare hjärnor. Vår civilisation är ett bevis för det.

tisdag 29 november 2011

Transportkompani?

Är riksdagen bara ett transportkompani för de lagar som regeringen vill ha igenom? Ja, i alla fall hävdar den före detta riksdagsledamoten för Moderata Samlingspartiet Anne-Marie Pålsson det i en ny bok.

På Facebook har jag sett kommentarer om detta, med udden mot partiledningen. Kommentarerna har gått ut på att man bör minska antalet riksdagsledamöter och införa högre grad av personval. Syftet skulle vara att ge riksdagsledamöterna större makt.

Jag håller inte med om dessa förslag till förändringar. Riksdagsledamöterna är redan valda på personmandat. Ingen partiledning kan sparka en riksdagsledamot som går emot partilinjen, åtminstone inte förrän i nomineringarna inför nästa val.

För det första är det en enda före detta riksdagsledamot som kommer med kritiken. Jag vet inte hur många av de andra ledamöterna som skulle hålla med henne, men jag har inte märkt av att det skulle vara många. Det är de som har förstahandskunskap.

Jag ser två lösningar för att förbättra situationen - om det finns skäl att göra det. Det ena är riksdagsledamöter med mer civilkurage. Varje riksdagsledamot skall kunna stå för sina åsikter och skall kunna stå upp för dem i riksdagsgruppen. Det andra är politiker som har karriärer vid sidan om politiken att falla tillbaka på om de inte vill eller tycker sig kunna vara med längre. Detta gäller inte bara riksdagsledamöter. Heltidspolitiker som aldrig har arbetat med någonting annat, utan måste hänga sig kvar vid politiska uppdrag för sin försörjning, blir lätta offer för utpressning från partiledningen. De som kan avgå vilken dag som helst kan klara sig undan detta, även utan att faktiskt avgå. Det är den typen av omutbara politiker jag vill ha. Då blir det mindre risk för att riksdagsgruppen blir ett transportkompani.

Kimi Räikkönen kommer tillbaka

Kimi Räikkönen, som 2007 blev världsmästare i formel 1 med Ferrari men slutade efter 2008, kommer tillbaka till formel 1 nästa år. Han kommer att köra för Lotus Renault. Bättre förare hade detta stall knappast kunnat få tag på. Jag hoppas att det går bra.

Reflexvästar

Det blir allt vanligare att folk bär reflexvästar för att synas i trafiken i nattens mörker. Det är bra, det främjar trafiksäkerheten.

Nackdelen är att västarna allt oftare används av folk som cyklar eller kör moped eller motorcykel. Reflexvästar har nämligen oftast vita reflexer åt alla håll. Fordon skall ha röda reflexer bakåt. De får ha bakåtriktade reflexer i andra färger, förutsatt att det inte är vitt eller gult. En cyklist med bakåtriktade vita reflexer på reflexvästen bryter inte mot lagen, för de vita reflexerna sitter inte på fordonet. Det finns dock trafiksäkerhetsskäl bakom regleringen av bakåtriktade reflexer, det skall inte framstå som om fordonet som andra trafikanter ser kommer emot dem. Kanske bör det utfärdas regler om användandet av reflexvästar för fordonsförare.

torsdag 24 november 2011

Gynnande förvaltningsrättsliga beslut

En grundprincip i svensk förvaltningsrätt är att ett myndighetsbeslut som är gynnande för en enskild person (utan att missgynna någon annan enskild person) inte kan tas tillbaka av myndigheten. Visst finns det ett fåtal undantag från principen, exempelvis om den enskilde har lyckats lura myndigheten, men i de allra flesta fall är sådana undantag inte tillämpliga.

Södertörns högskola har den här hösten antagit studenter till kurser under vårterminen 2012. Nu har högskolan emellertid meddelat att de ställer in flera utbildningar, för att tillfälliga anslag från regeringen för kurser under 2010 och 2011 inte förlängs för 2012. Högskolan menar då att studenterna blir av med sina studieplatser. Det är tveksamt om högskolan har rätt att beröva studenterna dessa studieplatser. Södertörns högskola är statlig och räknas därför som myndighet. De studenter som har fått antagningsbesked kan således inte bara berövas sina platser för att högskolan har gjort en felaktig prognos om extra anslag från regeringen.

Nu skall erkännas att jag bara har läst en nyhetsartikel om det här. Jag vet inte vad studenterna tidigare har fått för besked om studieplatser. Det borde vara formella antagningsbeslut med tanke på att vi är i slutet av november. Om det är så, får högskolan se till att bekosta platserna på något annat sätt och ge studenterna den utbildning de har beviljats.

onsdag 23 november 2011

Lustig replik

På arbetet i dag hade jag ett telefonsamtal med en man som i början av samtalet hade nämnt sitt namn och telefonnummer. Litet senare bad han mig skicka den muntliga informationen jag gav honom skriftligt till honom.
"Vart skall jag skicka den då?" frågade jag.
"Ja, till mig", sade han.

torsdag 17 november 2011

Förhandlingar pågår

Nästan hela hösten har ryktena gått om Kimi Räikkönens återkomst till formel 1. Nu verkar ett kontrakt med Williams vara nära förestående. Räikkönen kan då lämna sin halvbra rallykarriär bakom sig. Det skulle också ge Williams deras bästa förare på flera år. Samtidigt har Williams avtalat om att köra med Renaultmotorer. Med tanke på vilka bilar som i år har kört med dessa motorer, bland annat världsmästarstallet Red Bull, måste det vara bättre än Williams nuvarande Cosworthmotorer. Det kan bli något riktigt bra av det här. Vi får hoppas det, för det forna storstallet Williams och den före detta världsmästaren Räikkönen. Båda är värda något bättre än det de har åstadkommit i år.

lördag 12 november 2011

Hågkomstens dag

I går var det hågkomstens dag. Det är en dag som högtidlighålls främst i Storbritannien, men även på andra håll i Europa, för minnet av de fallna i världskriget. Högtiden har funnits sedan 1919 och dagen är vald för att vapenstilleståndet som fick slut på första världskriget slöts den 11 november 1918. Det är viktigt att komma ihåg världskrigen, särskilt orsakerna till det första, som var så onödiga. Första världskriget uppkom genom en serie olyckliga omständigheter. En orsak var ett fåtal människor, särskilt i Tyskland, som trodde att krig var oundvikligt, frågan var bara när det skulle bryta ut. De trodde också att kriget gick att vinna. Första världskriget hade inte behövt bryta ut, det var alls icke oundvikligt att det skulle bli krig. Alla länder i Europa 1914 var på väg mot högre grad av demokrati och frihet, något som vi inte har återkommit till förrän efter Berlinmurens fall 1989. Det vore värt att uppmärksamma hågkomstens dag mer även i Sverige än vad vi brukar göra.

söndag 6 november 2011

Gustaf Adolf

Gustaf Adolfsdagen i dag ger mig funderingar över gamla tiders storpolitik. Liksom andra historiska personer, måste Gustaf II Adolf bedömas efter etik och moral i sin egen tid. Han slogs givetvis för svenska maktambitioner, men även för sina protestantiska trosfränder i norra Tyskland. Det är rätt att betrakta honom som en frihetshjälte. Samtidigt är hela Västeuropas historia under 1500- och 1600-talet ett tragiskt exempel på när folk som hellre borde samarbeta börjar bråka. Reformationen var en välbehövlig förändring av kyrkans lära, den ledde till förbättringar även i katolska kyrkan, exempelvis då avlatsbreven avskaffades. Det bästa hade ändå varit om både protestanter och katoliker hade haft en mer försonlig syn på varandras idéer, så att västkyrkan hade kunnat förändras på ett balanserat sätt och förblivit odelad.

Det är i och för sig svårt att spekulera i hur världen skulle ha sett ut med en odelad västkyrka. Förmodligen inte väldigt annorlunda mot hur den blev. Maktambitionerna hos de olika länderna i Europa hade varit desamma, men hade motiverats på andra sätt. Den industriella revolutionen, med alla dess välsignelser, hade kommit ändå.

onsdag 2 november 2011

Högvakten bör vara modern

Den ideella föreningen Beridna högvakten annonserar för närvarande på Facebook. Vill man ha en beriden högvakt kan man stödja denna förening, ty det är den som ser till att ekonomin för en beriden högvakt finns. Själv tycker jag att det är onödigt, rent av dumt, med en beriden högvakt. Högvakten är en del av Sveriges försvar och en del av det stående invasionsförsvaret. Högvakten skall därför vara modernt utrustad. Jag skulle hellre se en ännu mer modernt utrustad högvakt vid Stockholms slott och Drottningholms slott. Hästar hör inte hemma där. Om det är värdet för gästande turister man är ute efter, kan en beriden högvakt rida på Skansen.

söndag 30 oktober 2011

Jämlik succession

De sexton länder som har den brittiska monarken som statschef har kommit överens om att ändra sina successionsordningar så att kvinnor skall få samma arvsrätt som män till tronen. På så sätt följer de samma utveckling som flera andra monarkier har gjort, däribland Sverige.

Riktigt konservativa monarkister kommer inte att tycka om detta. Jag har inget emot det. Monarkin är ett modernt och relevant statsskick bara om den följer med sin tid. I dagens värld finns det inget bärande skäl för att ge män försteg till tronen framför kvinnor.

Sedan kan det ju återigen påpekas, att republiken som statsskick är omodern åtminstone alltsedan Berlinmuren föll. Ett kollektivistiskt statsskick är inget för en modern stat. Det är bara tråkigt att så många inte har insett det än.

tisdag 25 oktober 2011

Rumäniens kung

I dag kan alla vi monarkister fira Rumäniens kung Mikael I, som fyller 90 år. Dagen till ära fick han hålla tal för Rumäniens parlament. Tyvärr finns det inga planer på att återinföra monarkin i Rumänien.

Republikens president och ett antal ministrar vägrade att närvara när kungen höll tal. Det är dålig stil, oavsett vad man anser om monarkin som statsskick. Det är inte så att Mikael I kan anklagas för att ha varit motståndare mot demokratin eller på annat sätt allvarligt ha motverkat rumänska intressen. Rumänien stred på Tyska Rikets sida mot Sovjetunionen under andra världskriget, men det gjorde även exempelvis Finland. I valet mellan det nazistiska Tyskland och det kommunistiska Sovjetunionen var många länder i östra Europa tvungna att välja det som de ansåg var minst dåligt. Rumänien bröt med nazisterna och anslöt sig till de Allierade 1944, men hamnade sedan på fel sida om järnridån. Om så inte hade varit fallet hade landet säkert haft ett mycket större välstånd som konstitutionell monarki i dag.

söndag 23 oktober 2011

Mobiler är ingen cancerrisk

En dansk undersökning av över 350 000 personer de senaste tjugo åren bekräftar vad flera tidigare undersökningar har visat: det finns inget samband mellan användandet av mobiltelefoner och cancer. Det visar att mobiltelefoner inte är så farliga som har befarats. Det är positivt, särskilt mot bakgrund av hur ofta många av oss använder mobiltelefoner. Nyheten förtjänar därför att spridas.

fredag 21 oktober 2011

Stämmobeslut mot kvotering

Moderata Samlingspartiets stämma har sagt nej till lagtvingande kvotering i dag. Det är bra. Trots detta säger Anders Borg att frågan om kvotering inte kan avföras från dagordningen.

Stämman är partiets högsta beslutande organ. Säger stämman att det inte skall vara kvotering, kan kvotering inte stå på partiets agenda förrän tidigast efter nästa stämma.

Anders Borg får väl skriva en motion i ämnet till nästa stämma.

Censur

EU-kommissionen vill införa censur. Kommissionen vill begränsa kreditvärderingsinstitutens yttrandefrihet. Enligt förslaget skall EU:s myndighet som reglerar finansmarknaderna, Esma, ges makt att godkänna kreditvärderingsinstitutens metoder. Dessutom skall Esman kunna "upphäva" kreditbetyg på stater - hur nu det skall gå till när ett kreditbetyg redan har blivit känt.

Det säger sig självt att det här förslaget är dåligt. Egentligen skulle det räcka med att säga att censur aldrig är rätt väg att gå. Det kan dock tilläggas att en stat skall inte få frikort från dåliga kreditbetyg bara för att det passar politikerna och EU-byråkraterna.

torsdag 13 oktober 2011

Allmänna och enskilda risker

Moderata Samlingspartiet har partistämma inom kort. Vid stämman kommer, som vanligt, ett stort antal motioner att behandlas. Jag har själv skrivit några av motionerna.

Motionerna går att läsa i Motionsboken, svaren finns i slutet av skrivelsen Propositioner.

Partistyrelsen föreslår ett avslagsliknande besvarande av min motion om frivillig arbetslöshetskassa, motion 19, och avslag på min motion om allmänfarliga och smittsamma djursjukdomar, motion 55.

De flesta motioner får avslag eller blir besvarade. Även om motion 19 föreslås bli besvarad, låter svaret mer som ett avslag. Partistyrelsen hänvisar till en pågående utredning om arbetslöshetskassa, och avslutar sitt svar med följande mening: "När utredningen lämnat sitt förslag blir det aktuellt att ta ställning till när och hur en obligatorisk a-kassa kan införas." Det läser jag som om partistyrelsen redan har bestämt sig för att det skall införas en obligatorisk a-kassa.

Det som främst irriterar mig är partistyrelsens prioriteringar. Jag föreslår frivillig a-kassa, därför att jag anser att a-kassan främst är den enskildes ansvar. En enskild person kan själv bedöma risken för att bli arbetslös och väga det mot kostnaden att vara med i en arbetslöshetskassa eller inte. Jag föreslår statligt ansvar för smittsamma och allmänfarliga djursjukdomar, just för dessa sjukdomars smittsamma och allmänfarliga karaktär. Sjukdomarna kan smitta fler än djur, de kan även smitta människor. När det gäller smittskydd behövs statens möjlighet att ta till tvångsåtgärder för att hindra och begränsa smittor, då är det rimligt att staten har det grundläggande ansvaret. Partistyrelsen tycker emellertid att detta ansvar skall ligga på djurägarna genom privata försäkringar.

Notera den grundläggande skillnaden. En människas arbetslöshet drabbar bara honom eller henne själv och eventuellt den närmaste familjen. Det är en enskild risk. Ett djurs allmänfarliga och smittsamma sjukdom kan emellertid drabba hela samhället, inklusive människor. Det är en allmän risk.

Det är självklart för mig att risken för arbetslöshet i första hand är den enskildes eget ansvar. Det är de allmänfarliga riskerna som staten är till för att förebygga och bekämpa, såsom allmänfarliga och smittsamma sjukdomar. Varför anser partistyrelsen att staten genom lag skall tvinga på alla enskilda en arbetslöshetskassa, medan staten skall frånhända sig ansvaret för de allmänfarliga och smittsamma djursjukdomarna? Jag förstår inte det.

torsdag 6 oktober 2011

Twitter

Härom dagen registerade jag mig på Twitter. Liksom flera andra politiker skriver jag numera då och då korta inlägg om politiska tankar där. Mitt användarnamn är Dagrqv, en förkortning av mitt namn.

I kväll fick jag besked om att tidningen ETC Örebro hade börjat följa mig på Twitter. Det är en vänstertidning, så det är väl bra att de kan få litet högeråsikter sig till livs.

lördag 1 oktober 2011

Pant för lån till Italien

Italien har en osäker politisk situation och ekonomin tycks bli allt sämre. Den 20 september sänkte Standard & Poor's sitt kreditbetyg för Italien från A+ till A.

Den 13 juni skrev jag här på min blogg om Greklands dåliga ekonomi, och att landet kanske kunde sälja delar av sitt territorium för att få in pengar. En annan lösning vore att sätta delar av sitt territorium i pant som säkerhet för lån de tar upp. Samma idé kan tillämpas för lån till Italien. Sverige skulle kunna låna ut pengar om riket exempelvis skulle få det gamla furstendömet Ponte Corvo som pant. Den förste kungen av Sveriges nuvarande kungaätt var, som de flesta känner till, furste av Ponte Corvo i fyra år innan han blev svensk tronarvtagare. Det skulle göra just Ponte Corvo extra intressant.

torsdag 29 september 2011

Avtal kan inte stå över grundlag

Europadomstolen skall pröva professor Christopher Gillbergs fall. Det var han som förstörde offentliga handlingar hellre än att följa svensk grundlag och lämna ut dem, något som han fick villkorlig dom och böter för. Han fick även betala dryga böter.

De närmare omständigheterna rörde uppgifter om patienter med ADHD och DAMP, som låg till grund för professor Gillbergs forskning. Bland uppgifterna fanns många känsliga uppgifter om patienternas personer - sägs det. Eftersom handlingarna är förstörda är det ingen som kan kontrollera att det var så. Det är heller ingen som kan kontrollera grunden för professor Gillbergs vetenskapliga slutsatser.

Göteborgs universitet hade i första läget sagt nej till utlämnande av uppgifterna. De hänvisade bland annat till avtal mellan universitetet och de inblandade patienterna och deras föräldrar. Efter överklagande förordnade dock kammarrätten att dokumenten skulle lämnas ut. Det skedde alltså inte, utan dokumenten förstördes.

Kärnan här är att Göteborgs universitet hänvisade till avtal. Göteborgs universitet är en statlig myndighet och lyder därför under den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. De enda undantagen från offentlighetsprincipen finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), vid tiden för de här händelserna sekretesslagen (1980:100). En statlig myndighet skall aldrig försöka sätta grundlagen ur spel genom avtal.

Det finns två sätt att undvika utlämnande av sådana här uppgifter i framtiden. Det ena sättet är att stärka skyddet genom ytterligare eller starkare sekretess i offentlighets- och sekretesslagen. Det andra sättet är att privatisera universiteten. Privata organ lyder inte under offentlighetsprincipen. Båda sätt är framkomliga vägar. Inte ger det professor Gillberg upprättelse, så som han vill ha i Europadomstolen, men varför skulle en statlig tjänsteman få "upprättelse" för att han i tjänsten har motsatt sig medborgares grundlagsskyddade rättigheter?

söndag 25 september 2011

Jämställdhet i bolagsstyrelser

Moderaternas partisekreterares utspel om att det borde till lag för att tvinga bolag att ha jämställda styrelser har lett till debatt inom partiet. De flesta tycks, lyckligtvis, vara emot det. Jag skrev själv om frågan här i bloggen härom dagen, men tänkte göra ett tillägg.

Första frågan är: är jämställdhet ett självändamål? Aktiebolag har som grundläggande syfte att ge ekonomisk vinst till aktieägarna. Om bolagsstämmor finner att vinsten gynnas av jämställda styrelser, då kommer vi att få sådana. Personer som förespråkar jämställda styrelser kan alltså förklara för bolagsstämmodelegater varför jämställda styrelser är bra, så behöver vi ingen tvingande lagstiftning sedan.

lördag 24 september 2011

Ryssland och demokratin

En av de stora fördelarna med demokratin är att den säkerställer regelbundna maktskiften på fredlig väg. Makt korrumperar, men med maktskiften minskar sådan korruption.

I Ryssland har ett enda parti över två tredjedelar av mandaten i parlamentet. Detta parti, Enade Ryssland, har därför makt att ändra grundlagen som det vill och har bland annat ökat presidentens mandatperiod från fyra till sex år. Den sittande presidenten och den sittande premiärministern tillhör Enade Ryssland. Premiärminister Vladimir Putin var tidigare president i två gånger fyra år, maximal tid enligt grundlagen. Han efterträddes av Dmitrij Medvedev, som dock efter endast en mandatperiod har nominerat Putin till att åter bli president. Det är en parodi på demokrati. Har man en grundlag som begränsar antalet mandatperioder för presidenten skall man inte kringgå begränsningen på detta sätt.

Jag har inget emot statschefer som sitter länge på sina poster. Jag är övertygad rojalist och monarker sitter oftast mycket längre på sin post än vad presidenter i republiker gör. Det ger en god kontinuitet för statens styre. Demokratiska, konstitutionella monarkier har demokratiska val till sina parlament, där flera partier är företrädda. Framför allt brukar de dock ha politiker och monarker som tror på demokrati, öppenhet och frihet för människorna.

Det hade varit bättre om Rysslands folk hade fått minst två presidentkandidater från Enade Ryssland. Dmitrij Medvedev hade kunnat ställa upp själv för omval, och så hade Vladimir Putin också kunnat ställa upp. Kanske skulle deras parti splittras då, men det vore bara bra för demokratin och därmed på sikt för Ryssland.

Det allra bästa hade i och för sig varit om Ryssland hade haft en kejsare i stället. Då skulle situationen över huvud taget aldrig ha uppstått. Enade Rysslands ledning skulle då inte ha gjort sig till åtlöje hos alla människor med demokratiska värderingar runt om i världen.

torsdag 22 september 2011

Det var ändå inte alltför illa

Den moderate riksdagsmannen Johnny Munkhammar skriver om värnskatten i en debattartikel i Dagens Industri. Länken såg hemsk ut: "M-politiker: Behåll värnskatten!" Rubriken på artikeln var inte heller rolig: "Moderat riksdagsledamot: Därför ska vi behålla värnskatten".

Nu tolkar jag i och för sig Johnny Munkhammar så att han fortfarande vill avskaffa värnskatten, även om han prioriterar andra skattesänkningar. Han menar att ytterligare jobbskatteavdrag ger bättre effekter för såväl privatpersoner som för staten. Det finns naturligtvis argument för det.

Sedan skriver Johnny Munkhammar också att de flesta positiva effekterna som bedöms komma av att värnskatten avskaffas är så kallade dynamiska effekter. Det är alltså effekter som kan förutses, men som inte har direkt stöd i föreliggande siffror för statsbudgeten och samhällsekonomin. Det är svensk tradition att inte ta hänsyn till dynamiska effekter. Kanske bör vi ompröva denna tradition? Det är orimligt att helt bortse från de dynamiska effekter som på goda grunder kan förutses.

Diskriminering

En av grunderna i min personliga politiska ideologi är att alla människor skall behandlas lika. Varje människa har ett grundläggande människovärde som inte får kränkas.

I den mån människor behandlas olika, måste skälen vara påtagliga och mätbara skillnader mellan människorna. Alla människor får exempelvis inte köra bil på allmän väg, det är bara de som har körkort som får det. Den som har körkort har genom förarprov visat att hon eller han har de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att framföra körkortspliktiga fordon på allmän väg. Detta är en grund för att behandla körkortshavare annorlunda jämfört med dem som inte har körkort.

Moderata Samlingspartiet har alltid varit det större svenska politiska parti som mer än andra har betonat att alla människor skall behandlas som individer. Människor skall inte klumpas ihop som kollektiv och behandlas efter de kunskaper eller fördomar vi har om detta kollektivs förmågor. Varje människa skall behandlas utifrån sig själv. Detta leder också fram till slutsatsen att människor inte skall ges eller förnekas rättigheter, positioner eller dylikt på grund av vilket kollektiv som människan i fråga skulle kunna räknas in i. En kvotering som gynnar en individ, missgynnar samtidigt en annan individ. Det är diskriminering.

Nu har emellertid Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten fallit för diskrimineringens lockelse. Hon förespråkar i dag att kvinnor tvångsvis, genom lag, skall kvoteras in i bolagsstyrelser. Det vore diskriminering.

Jag känner inte igen detta som ett uttalande från en hög företrädare för mitt parti. Det är inte moderat politik. Kvotering är diskriminering.

För övrigt talar moderater ofta om att få fler kvinnor, särskilt i kvinnodominerade yrken, att bli företagare. Skulle dessa behöva kvotera in män i sina bolagsstyrelser? Det vore diskriminering.

onsdag 21 september 2011

Bortgång

Stockholms läns landshövding, den tidigare utbildningsministern Per Unckel (m), gick bort i går. Det är en förlust. Han var en god kraft i politiken.

tisdag 20 september 2011

Ojämförligt

Läs gärna detta på Svenska Dagbladets ledarblogg om en groda från Carin Jämtin (s). Det kan knappast kommenteras bättre.

söndag 18 september 2011

Tomt hot

Andra halvåret 2012 kommer Cypern att bli ordförandeland i EU, allt enligt det rullande schema som EU och tidigare EG hela tiden har haft. Turkiet tycker inte om det. Turkiet stödjer den turkiska minoriteten på Cypern som ensidigt har utropat en egen stat, endast erkänd av Turkiet. Det pågår fredsförhandlingar på Cypern, förhoppningen är att konflikten mellan den grekiska majoriteten och den turkiska minoriteten skall biläggas och ön enas. Nu säger Turkiets biträdande premiärminister  Besir Atalay att om Cypern blir ordförandeland i EU och fredsförhandlingarna inte dessförinnan har blivit tillräckligt konstruktiva, kommer Turkiet att frysa sina förbindelser med EU.

Turkiet behöver EU mycket mer än vad EU behöver Turkiet. Turkiet är ett utvecklingsland som behöver EU för att sälja produkter och tjänster, medan det mycket större EU med mycket mer utvecklad industri och ekonomi klarar sig utmärkt utan Turkiet. Det turkiska hotet att frysa förbindelserna med EU kan bara drabba Turkiet, inte EU. Sedan gammalt har Turkiet en medlemsansökan i EU liggande i Bryssel, men på grund av landets historia av låg respekt för demokrati och mänskliga rättigheter är ansökan just liggande. Än så länge är Turkiet inte redo för EU-medlemsskap. Detta "hot" om frysta förbindelser hjälper inte Turkiet, lika litet som landets stöd till en icke erkänd stat som ockuperar en del av ett EU-medlemsland gör det.

Vi får väl se om Turkiet gör allvar av sitt "hot". Jag är inte rädd för det.

torsdag 15 september 2011

Ishockey

Elitserien i ishockey har börjat. Såsom född och uppvuxen utanför Stockholm är jag, som sig bör, djurgårdare. Serien började bra, med seger borta mot Huskvarnalaget HV71 med 2-1 (0-0, 0-1, 1-1).

Numera bor jag i Örebro. Här har det lokala elitsatsande ishockeylaget Örebro Hockey frågat kommunen om ekonomiskt stöd. Sådant är jag emot. En elitsatsande klubb skall inte understödjas av skattebetalarnas pengar. Visst vore det bra om Örebro Hockey skulle gå upp i Elitserien, men bara för att det då vore möjligt att se när de spelar mot Djurgården på plats här i staden. Det är inget motiv för mig att rösta för kommunalt stöd till klubben.

tisdag 13 september 2011

AP-fonderna är till för pensionerna

Två vänsterpartister skriver på SvD:s brännpunkt i dag och föreslår att AP-fondernas investeringar skall flyttas från oljebolag till hållbar energi. De vill att fonderna skall få ett "huvudsakligt uppdrag att ställa om energisystem, investeringar i miljöteknik, gröna jobb och överlag hållbara lösningar för Sverige och omvärlden".

Jag håller inte med. Jag anser att AP-fonderna skall ha som huvudsakligt uppdrag att spara och investera svenskarnas pensionspengar till högsta möjliga avkastning.

Den dag då så kallad hållbar energi är lika lönsam som, eller mer lönsam än, olja, den dagen kommer de stora oljebolagen byta fokus och satsa på dessa sorters energi i stället. Oljebolagen satsar inte på olja för att de är cyniska eller vill förstöra miljön, de satsar på olja för att alla vi människor efterfrågar oljan och för att oljan därför ger hög avkastning på investerade pengar.

Pensionspengarna skall ha högsta möjliga avkastning i pengar. Det skall inte sitta politiker och tycka att investeringar i sådant som ger lägre avkastning är "finare". Snobbar är de, dessa heltidspolitiker för Vänsterpartiet som inte själva behöver bry sig om vad de kommer att få i pension. De får höga politikerpensioner. Det är klart att de själva inte har behov av högsta möjliga avkastning från AP-fonderna, men de borde tänka mer på alla väljare som faktiskt har det.

söndag 11 september 2011

Årsdag

För tio år sedan angreps USA av terrorister. Flygkapare lät flygplan flyga in i World Trade Center i New York och i Pentagon i Washington. Staterna har blivit hårdare efter det. Kontrollen har ökat gentemot flygpassagerare och kraven på övervakning av människor har vuxit. Många nya kontroller är befogade, men är alla det? Sådant är svårt att veta. De människor som blev oskyldiga offer för angreppen för tio år sedan förtjänar dock all respekt och hågkomst.

lördag 10 september 2011

Majoritetsregering?

Sedan valet 2010 styrs Sverige återigen av en minoritetsregering, det vill säga en regering som består av partier som inte har majoritet i riksdagen. Det är vanligt i Sverige. Exempelvis hade Sverige mellan 1981 och 2006 bara minoritetsregeringar. Det är inte bara nackdelar med det.

En majoritetsregering kan vara mer handlingskraftig än en minoritetsregering, därför att den vet att den (så gott som alltid) har riksdagen med sig. Minoritetsregeringen behöver dock förhandla med ett eller flera partier utanför regeringssamarbetet för att vara säker på att få igenom sina förslag i riksdagen. Fördelen med en minoritetsregering är att riksdagen får mer makt. Riksdagen består av de direkt folkvalda politikerna, medan regeringen är indirekt vald. Statsministern är vald av riksdagen, varpå statsministern utser övriga statsråd som ingår i regeringen.

Min uppfattning om den bästa staten är att den skall styras genom maktdelning. Folket skall genom parlamentet bestämma om lagarna, medan regeringen skall styra riket under lagarna och domstolarna skall tolka lagarna. I Sverige har regeringen sedan länge haft den största makten över lagstiftningen, eftersom regeringen utreder och föreslår slutliga lagförslag för riksdagen genom sina propositioner. Med en minoritetsregering är denna makt över lagstiftningen mindre, eftersom riksdagen får mer makt.

Det finns alltså fördelar med minoritetsregeringar. Det finns alls inget självändamål i att ha en majoritetsregering och den nuvarande regeringen har inga bärande skäl att ändra på detta med nuvarande maktförhållanden i riksdagen.

Oavsett detta, hoppas jag på en borgerlig majoritet i riksdagen efter valet 2014. En sådan majoritet borgar för en god politik.

lördag 3 september 2011

Självständighet?

Den lilla staden Filettino i centrala Italien har utropat självständighet. Den har också börjat ge ut sedlar i en egen valuta. Det omedelbara skälet till självständigheten är att den italienska regeringen vill lägga samman Filettino med en grannstad för att åstadkomma billigare administration. Filettinoborna vill dock bevara sin stads ställning.

Det finns de som har varnat för att den nuvarande ekonomiska krisen i Europa, med krisen för euron framför allt, kan leda till att inte bara eurosamarbetet spricker utan att hela Europeiska Unionen spricker. Det är nog ändå inte många som har räknat med att krisen skulle leda till att ett medlemsland i EU börjar spricka sönder. Det kan bli intressant att se vad som händer framöver. Kommer självständigheten att bli verklighet? Kommer fler delar av Italien följa i Filettinos fotspår? Italien förenades inte till en sammanhållen stat förrän 1861, för 150 år sedan. Dessförinnan var området uppdelat i småstater under mycket längre tid än så. Kanske känns det fortfarande mer naturligt för många italienare.

tisdag 30 augusti 2011

Kärnkraft

Japan har fått en ny premiärminister: Yoshihiko Noda. Liksom sin föregångare Naoto Kan representerar han Japans demokratiska parti. Till skillnad från sin föregångare vill han inte stänga all Japans kärnkraft. Han stödde inte Naoto Kan i denna fråga, när han ingick i Naoto Kans regering. Detta är positiva nyheter. Japan är en industrination av rang och har stor befolkning på liten yta. Landet behöver en ren, stabil och driftsäker energikälla, och kärnkraften är den bästa därvidlag. Det är dessutom positivt för kärnkraftsförespråkare i andra delar av världen att Japan inte längre har en premiärminister som vill avveckla kärnkraften. Nu är det bara att hoppas, måhända fåfängt, att Tyskland också ger upp sin inriktning att avveckla kärnkraften. Kärnkraften behövs för välfärden, miljön och klimatet.

tisdag 23 augusti 2011

Rabatt, fast allt är undantaget

Jag fick adresserad reklam från en livsmedelskedja i dag. Det fanns ett erbjudande om 5 % rabatt på allt jag skulle köpa, men med tillägget: "gäller ej spel, tobak och receptfritt".

Så vitt jag vet är allt det som livsmedelsbutiker säljer receptfritt, på så sätt att köparen inte behöver något recept för att få köpa det. I så fall skulle samtliga varor i butiken vara undantagna från rabatten på 5 %, om tillägget skulle läsas bokstavligt. Förmodligen menas dock receptfria läkemedel. Frågan är bara varför de inte kunde skriva ut det, i så fall.

onsdag 17 augusti 2011

Varför vurma för republikaner?

Hovet har meddelat att kronprinsessan Victoria är gravid. Det är en alltigenom god nyhet, för henne och hennes familj samt för hela Sverige.

Jag bara frågar mig varför så många nyhetsartiklar och reportage om kungahuset nu för tiden har med intervjuer med republikaner? Det känns som om journalisterna intervjuar aktiva republikaner varje gång de rapporterar om kungahuset. Varför är det så? Varför denna vurm för republikaner och deras socialistiska åsikt? Frågan om Sverige skall ha ett traditionellt individualistiskt statsskick eller ett socialistiskt kooperativt statsskick måste ändå kunna skiljas från de vanliga nyheterna om kungahuset.

Jag ser aldrig motsvarande frågor om huruvida exempelvis Finland eller USA borde bli monarki i den svenska rapporteringen om nästa års presidentval i de länderna. Det vore mer intressant att få höra finländares och amerikaners svar på sådana frågor, än att återigen höra socialisten Peter Althin uttala sig för republik i Sverige.

tisdag 16 augusti 2011

Kungliga styrkor

Canadas militär har återfått prefixet "kunglig" (royal). Canada är kungarike under samma monark som Storbritannien, men i en omorganisation av militären 1968 togs prefixet bort. Den sittande konservativa regeringen har återinfört prefixet, eftersom det är en del av Canadas historia och minner om de kungliga styrkornas kamp under världskrigen och försvar av Europa under kalla kriget. Jag tycker att det är klokt och en god markering av Canadas självständighet särskilt gentemot den stora grannen i söder. Det är också en fin gest mot tidigare generationer. Canadas lönnlöv är rött just för att påminna om det blod som de kungliga canadensiska styrkorna spillde i första världskriget.

Saknad

I dag begravdes Gunnar Andersson, en av de mest framstående och kompetenta medlemmarna av Moderata Samlingspartiet i Örebro. Han var ålderspresident i kommunfullmäktige och ordförande i tekniska nämnden sedan valet 2006 (även i samlingsstyret före omvalet i maj 2011, som till många delar är kvar till nästa kommunfullmäktige). Vi kommer att sakna honom mycket. Han var människa med välriktad ideologisk kompass och mycket gott hjärta.

lördag 13 augusti 2011

Märklig ledtråd i ett korsord

I vår lokala morgontidning finns det under sommaren korsord varje dag. Jag löste onsdagens korsord, men en ledtråd fick mig att gå vilse ett bra tag. Ett ord på fem bokstäver skulle vara en självstyrande del av Kina. Jag trodde länge att det naturligtvis skulle vara Macau, den före detta portugisiska staden som utlovades självstyre av Kina för att Kina skulle få den av Portugal. Det var inte svaret, svaret var Tibet. Det känns märkligt, eftersom Tibet inte är en självstyrande del av Kina, utan ett ockuperat land. Tibet är inte mer självstyrande än vad Estland, Lettland och Litauen var under Sovjetunionens ockupation. Ibland får man skäl att ifrågasätta korsordsmakarnas och deras korrekturläsares allmänbildning.

fredag 5 augusti 2011

Problematisk biluthyrning

Nu i sommar har ett företag startat en ny form av biluthyrning i Sverige, de förmedlar privatpersoners bilar för uthyrning till andra privatpersoner. Det har skrivits om detta i nyhetstidningar, men där står det ingenting om att denna uthyrning kan bli ganska problematisk för den privatperson som hyr ut bilen. Uthyraren måste nämligen anmäla till Transportstyrelsen att bilen skall börja användas som uthyrningsfordon i stället för privatbil, och efter uthyrningen återigen anmäla att bilen skall användas som privatfordon. Detta framgår av 10 kap. 13 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister och 6 kap. 10 § fordonsförordningen (2009:211). Förmedlingsföretaget är nog medvetet om problemet, frågan är om alla privatpersoner som hyr ut bilarna är det. Ansvaret att anmäla nytt användningssätt ligger på fordonsägaren.

Visst låter det här krångligt. Reglerna skapades dock innan den här nya affärsidén kommit till Sverige. Dessa regler finns i förordningar, därför kan regeringen ändra dem, om regeringen tycker att reglerna är för krångliga för den nya affärsidén.

torsdag 4 augusti 2011

Lugn

Den sista hemmavarande valpen ur vår senaste valpkull är nu utflugen. Hon flög bokstavligen till sitt nya hem, tog flyget med sin nye husse till sin nya hemstad Bergen i Norge. Lugnet har lägrat sig i hemmet. Det är alltid mer livligt med valpar hemma. Jag tror att jag får litet mer tid till annat nu, till exempel den här bloggen. Jag tog ledigt från bloggen hela juli, men nu har jag tänkt försöka skriva fler kommentarer om politik och nyheter. Kom gärna tillbaka snart igen och läs mer!

tisdag 2 augusti 2011

Pride och kollektivismen

Förra året diskuterade jag med en god vän om att delta vid Pridefestivalen. Det lär vara roligt och grundidén om sexuellt likaberättigande är jag för. Jag fick emellertid veta att man inte kunde delta som individ, utan att bara organisationer får delta i Pride. Om jag som individ skulle vilja delta i Pride, skulle det därför behöva vara som medlem av någon av de deltagande organisationerna. Det fick mig att besluta mig för att inte delta.

Jag är gärna med på politiska manifestationer, men i så fall som individ. Kollektivistiska idéer - så som att bara medlemmar i organisationer får delta - tycker jag inte om. Jag anser inte att ett politiskt parti skall delta i en festival som Pride, oavsett hur lika idéerna är mellan Pridefestivalen i stort och partiet, oavsett hur goda festivalens mål är. Det politiska partiets deltagande innebär nämligen en kollektivanslutning av hela partiets medlemskader till festivalens idéer. En partimedlem skall inte på ett sådant sätt tvingas in i något som han eller hon inte från början har anslutit sig till. Även om så samtliga partiets medlemmar skulle vilja delta i Pridefestivalen, anser jag att det vore bättre om de gjorde detta som individer, inte som partimedlemmar.

Jag känner inte till att Pridefestivalens regler om deltagande har ändrats till i år. Så länge jag inte har besked om något sådant, skulle jag aldrig delta i Pride.

måndag 1 augusti 2011

Partier för landsbygden

I helgen var jag på hundutställning i Ransäter i Värmland. En av dagarna fick jag en reklamlapp på vindrutan från ett parti som heter Landsbygdspartiet. Enligt lappen bor en tredjedel av Sveriges befolkning på landsbygden, men är inte representerad i Sveriges riksdag. Jag förstår inte vad de menar. Centerpartiet har alltid varit landsbygdens parti och ingår till och med i regeringen.

torsdag 30 juni 2011

Metangas från djur

Nötkreatur släpper ut mycket metangas. Genom jämförelser med kängurur, som släpper ut mycket mindre, kan det gå att åtgärda detta i framtiden. Metangas bildas i djurens tarmsystem, av de bakterier som lever där och hjälper till med matsmältningen. Metangas från nötkreatur utgör en betydande andel av alla utsläpp av växthusgaser i atmosfären.

Forskare har sedan tidigare konstaterat att kängurur släpper ut mycket mindre metangaser trots att de äter ungefär samma saker som nötkreatur. Nu har forskare för första gången lyckats identifiera en bakterieart som finns i matsmältningsorganen hos känguruarten tammarwallaby. Denna nyupptäckta bakterie producerar inte metangas alls, utan en annan gas.

Detta kan vara början på en väg till mer miljövänliga matsmältningssystem hos kor och tjurar. Det är positivt. Förhoppningsvis kan de också må bättre av det, genom att de får mindre gaser i magen.

tisdag 28 juni 2011

Om monarkin i dagens Nerikes Allehanda

Jag fick in en debattartikel i dagens Nerikes Allehanda. Sin vana trogen publicerar NA inte debattartiklarna på nätet. För dem som inte har NA återger jag därför min text här:
 
Generalsekreteraren i Republikanska föreningen Mona Abou-Jeib Broshammar visar tydligt i sin gästkrönika i NA den 22 juni hur ihåliga argumenten för republik i Sverige är.

Över halva krönikan ägnas åt de obekräftade ryktena om kung Carl XVI Gustafs festande på nattklubbar. Hon påstår att det är allvarliga anklagelser, fast ingen människa skulle drömma om att sådana lösa rykten skulle leda till fällande dom någon annanstans än i kvällspressen.
Den sista delen av krönikan handlar om att statschefens ämbete utses genom arv. Här radas flera argument upp som inte närmare motiveras. Å ena sidan skriver Mona Abou-Jeib Broshammar att ämbetet utses genom arv i stället för kompetens, å andra sidan skriver hon att vi - och menar väl medborgarna i Sverige - inte kan välja statschef. Det är dock allmänt känt att direkta folkval inte premierar kompetens och meriter så mycket som förtroende och utstrålning. En statschef som har ärvt sitt ämbete har fått en skräddarsydd utbildning för ämbetet och har därmed mycket mer kompetens för ämbetet än vad de flesta folkvalda statschefer skulle kunna vara.

Det saknas också argument mot arvsrätten i sig. Många republikaner slänger ofta ur sig argumentet att det är fel att statschefsämbetet går i arv, men de förklarar aldrig vad det är för fel med det. Även Mona Abou-Jeib Broshammar blir svaret skyldig.

Arvsrätt har funnits i alla utvecklade mänskliga samhällen. Även i Sovjetunionen accepterades arvsrätt till personlig egendom. De flesta av oss accepterar villigt arvsrätt till stora privata företag, som Toyota, Ford och H&M. Den arvsrätten är i praktiken mycket mer värd än arvsrätten till tronen. Staten är en juridisk person, precis som företag. Statens affärsidé är att ge sina medborgare och de boende på sitt territorium rättigheter, trygghet och säkerhet. Det finns i grunden ingen skillnad mellan en stat och ett storföretag, båda är juridiska personer med definierade syften och ändamål. Det är lika rimligt att statens högsta ämbete går i arv som att företagens direktörsposter gör det.

Sverige är och bör förbli en monarki. Den konstitutionella monarkin är ett bra statsskick väl i linje med vår tid.

söndag 26 juni 2011

Seger för yttrandefriheten i Sverige

Många svenskar tycker att det är bra att Sverige har en vittomfattande yttrandefrihet. Samtidigt måste även vi svenskar vara medvetna om att det finns begränsningar i vår yttrandefrihet och att det är viktigt att strida för yttrandefriheten även i vårt land. TV4 har nyligen vunnit en seger för yttrandefriheten i Högsta förvaltningsdomstolen här i Sverige.

Det var Lotteriinspektionen som hade förelagt TV4 att upphöra med att visa odds för ett utländskt spelbolag i direktsändning samtidigt som samma spelbolag sponsrade sändningen. Lotteriinspektionen fick med sig länsrätten (hade i dag varit förvaltningsrätten) och kammarrätten på sin linje att dessa odds hade ett kommersiellt syfte så att de inte omfattades av yttrandefriheten. De skulle i stället bedömas enligt radio- och TV-lagens bestämmelser.

I dom den 22 juni 2011 (mål nr 7800-07) dömde Högsta förvaltningsdomstolen emellertid till TV4:s fördel. Domstolen fann att ingenting i presentationen av oddsen visade annat än att de var redaktionellt material. Visserligen hade visandet av uppgifterna kommersiell betydelse för det utländska spelbolaget, men detta berättigar inte slutsatsen att de skulle vara sådan kommersiell reklam som kan undantas från grundlagsbestämmelserna om yttrandefrihet enligt 1 kap. 12 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.

Domstolen skriver:

Begreppet kommersiell reklam får inte ges en så vid tolkning att möjligheten att förbjuda sådan reklam riskerar att motverka ändamålet med yttrandefriheten enligt YGL. Sådant redaktionellt material som nu aktuella oddsuppgifter, som måste anses vara av underhållnings- och informationskaraktär, kan inte anses utgöra kommersiell reklam även om förevisandet också tjänar ett kommersiellt syfte.
Det är en bra dom. Allt det som kan tolkas så att det har kommersiellt syfte är inte bara därför kommersiellt till sin huvudsakliga karaktär. Det är en seger för den svenska yttrandefriheten.

lördag 25 juni 2011

Utrymme för skattesänkningar

Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble uppger att det inte finns utrymme för skattesänkningar i Tyskland. Hans koalitionskollega, ekonomiministern Philipp Rösler från FPD, arbetar för att sänka skatterna, i enlighet med FPD:s vallöften.

Nog måste det finnas utrymme att sänka skatterna i Tyskland. Det finns det i de flesta länder med goda statsfinanser, vilket vi vet att Tyskland har. Med väl utformade skattesänkningar kan statsfinanserna bli ännu bättre. Det har vi sett här i Sverige sedan valet 2006, flera skattesänkningar har gjorts och statsfinanserna är starkare än på mycket länge.

Även kommuner har ofta utrymme att sänka skatten. Örebro kommun har mycket goda finanser och har helt klart utrymme för skattesänkning. Tyvärr har vi ingen majoritet i fullmäktige för en sådan skattesänkning.

fredag 17 juni 2011

Självklar ändring

Vissa föreslagna lagändringar känns så självklara att jag undrar varför förslaget inte har blivit lag mycket tidigare. Ett exempel finns att läsa om i en ny lagrådsremiss av den 16 juni 2011:

Lagrådsremiss Rätt att bära namn som förvärvats i en annan stat inom EESLagrådsremissens huvudsakliga innehåll
Namnlagen gäller i princip för alla svenska medborgare, oavsett om man är medborgare också i ett annat land eller har hemvist utomlands. Personer med både svenskt och utländskt medborgarskap behandlas alltså som svenska medborgare. En svensk medborgare som förvärvar ett namn i ett annat land kan inte förvärva det namnet i Sverige om det strider mot svenskt namnskick. I så fall får personen ha olika namn i olika länder. Det är i regel möjligt att i dessa fall ändra namn genom ansökan hos Patent- och registreringsverket, men den ordningen innebär att man först får ett namn enligt svenskt namnskick och från en viss senare tidpunkt får ett annat namn. Förfarandet är också avgiftsbelagt.

I lagrådsremissen föreslås att den som genom födelse, ändrat civilstånd eller annat familjerättsligt förhållande har förvärvat ett namn i ett annat EES-land eller i Schweiz ska få förvärva det namnet också i Sverige, om han eller hon vid det utländska förvärvet var medborgare eller hade hemvist i den andra staten eller hade annan särskild anknytning dit. Förvärvet ska kunna ske genom en enkel anmälan till Skatteverket som är avgiftsfri. Vissa regler till skydd för barn föreslås gälla även vid dessa förvärv. För att ett barn som bär en icke-vårdnadshavande förälders efternamn ska få byta bort det namnet krävs samtycke från föräldern eller en särskild domstolsprövning. Namn som kan antas väcka anstöt eller leda till obehag eller som annars uppenbarligen inte är lämpligt ska inte godkännas som förnamn.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2011.

Den blomstertid nu kommer

Härom dagen åkte jag tåg och råkade då höra en del av några medpassagerares dialog. En av dem sade att sommarpsalmen Den blomstertid nu kommer var så svår för barn att lära sig, därför att den innehöll så många svåra ord.

Jag håller inte med. När jag var i den åldern att jag lärde mig Den blomstertid nu kommer, mitt första år i skolan, var jag van vid att det fanns många ord vars betydelse jag ännu inte kände till. Det fanns nog sådana ord i denna psalm, men då lärde jag mig betydelsen i samband med att jag lärde mig psalmen.

Det är nog mest vuxna människor som tror att små barn har svårt för svåra ord. I själva verket är det rimligtvis tvärt om. Små barn har en oerhörd förmåga att lära sig språk och en vana vid att de är nya som språkanvändare. De har mycket mindre problem med att lära sig svåra ord än vad vuxna har. Språkinlärningen skall börja tidigt och vara intensiv de första åren i livet, därför att det är då vi alla har lättast för det. Jag hoppas att inga lärare undviker att lära barnen sommarpsalmer med motivet att de innehåller för svåra ord.

onsdag 15 juni 2011

Besked på förhand

Jag hade tänkt skriva en hel del om att det är rimligt för politiker från alla övriga partier att ibland tala med Sverigedemokraterna, trots försäkringar om att ej förhandla med de senare. Det måste gå att fråga en sverigedemokrat hur partiet har tänkt rösta i en fråga, utan att därmed bli anklagad för att ge Sverigedemokraterna inflytande. Det handlar om att få veta om den egna linjen kan få stöd eller ej vid eventuella voteringar. Samma sak gäller givetvis oavsett om voteringen skall ske i Riksdagen eller i kommunfullmäktige. Detta har emellertid redan uttryckts bra på ledarplats i Svenska Dagbladet. Jag behöver därför inte skriva mer än så här.

måndag 13 juni 2011

Territorium

Grekiska staten sägs vara på gränsen till konkurs, om nu stater kan gå i konkurs. Grekiska republiken har ändå stora åtråvärda tillgångar, i form av semesteröar i Medelhavet. Varför inte sälja en del av dessa öar? Då menar jag inte bara att Grekland skulle sälja fastigheter, de borde få mer pengar om de säljer territorium. Korfu har tillhört Storbritannien från 1814 till 1864, kanske vill britterna köpa tillbaka ön? Om inte de svenska skattebetalarna vill bidra med pengar till Grekland utan motprestation, kanske något svenskt turistmål i den grekiska övärlden även kan bli en del av vårt land? Det låter kanske som om jag skämtar, men det finns allvar i detta också. Territorier har köpts och sålts många gånger förut genom världshistorien, det kan hända igen.

fredag 10 juni 2011

Bra sagt!

Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet, har kritiserat den senaste tidens massmedierapportering om kungahuset. Hon anser att kritiken har gått ”över anständighetens gräns”. Märkligt nog får hon kritik från vissa ledamöter i samfundet för detta. Advokaten Per E. Samuelsson kräver till och med hennes avgång, om hon inte backar från uttalandet.

Visst har massmedia all rätt att kritisera vem de vill, näst intill så hårt de vill. Pressfriheten och våra övriga yttrandefriheter är omfattande. Det skall de också vara. Detta innebär inte att allt det som massmedia uttalar skall eller bör gå fritt från kritik. Alla vi jurister är uppmanade att vara måttliga i domarreglerna (nr 10): "All lag bör med beskedlighet driven varda: förty högsta rätt är största orätt, och måste nåden vara med rätten." På samma sätt bör massmedia förfara med yttrandefriheterna. Det är inte allt som ges ut enligt vår yttrandefrihet som är gott och väl att ge ut. Då är det också rätt och riktigt att öppet kritisera detta, även för en generalsekreterare i Sveriges Advokatsamfund. Den sista tidens kritik mot kungen har också skett helt utan att några belägg för kritikens vederhäftighet har presenterats. Hur många advokater tycker att en person skall dömas utan att det presenteras några bevis mot honom?

Advokatsamfundets styrelse har också otvetydigt och enigt ställt sig bakom sin generalsekreterare.

torsdag 9 juni 2011

Ny kommunledning

Socialdemokraterna bildar majoritetsstyre med Centern och Kristdemokraterna i Örebro. Det är tråkigt för Centerns och Kristdemokraternas borgerliga väljare, även om de kan trösta sig med att Västerpartiet hamnade utanför den styrande majoriteten. På så sätt bröts båda de politiska blocken upp. Med ett mycket större socialdemokratiskt parti, som är vant vid att styra, blir det inte lätt för de två små borgerliga partierna att få igenom mycket av sin politik.

Samtidigt är det bra för Örebro att det blir en överenskommelse om en majoritet som skall styra kommunen. Uppgörelsen löste det parlamentariska läget när Sverigedemokraterna hade en vågmästarställning mellan å ena sidan s och v och å andra sidan den koalition av m, fp, c, kd och mp som styrde innan valet i höstas. En kommun behöver politisk stabilitet.

Vi moderater får nu ägna oss åt att föra en konstruktiv oppositionspolitik. Vi kommer igen 2014!

söndag 5 juni 2011

Monarkin och grundläggande demokratiska principer

Kvällstidningen Expressen skriver en ledare där tidningen positionerar sig till vänster om Socialdemokraterna: ledaren förespråkar att monarkin skall avskaffas.

I ledaren tuggas det gamla vanliga argumentet om - att "grundläggande demokratiska principer" kräver att statschefsämbetet inte skall gå i arv. Det är naturligtvis felaktigt. Det finns ingen grundläggande demokratisk princip som säger att ett statschefsämbete måste vara folkvalt, lika litet som det finns någon dylik princip som säger att kommunstyrelsens ordförande måste vara folkvald. Många andra statliga maktpositioner, där innehavaren har mycket mer makt än Konungen, är inte heller folkvalda. Domare, höga tjänstemän inom stat och kommun, poliser och många fler tillsätts inte ens genom indirekta val i folkvalda församlingar.

Demokrati handlar om att folket har den yttersta makten i riket genom att välja lagstiftare, inte att varenda ämbete i staten skall vara folkvalt. Land byggs med lag. Jordens äldsta demokrati, och genom tiderna den främsta förkämpen för demokrati, är monarkin Storbritannien. Flera andra demokratier i Europa är monarkier. Det finns inget odemokratiskt med att statschefsämbetet går i arv.

Tunnelbana

Forskare på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm har räknat ut att tunnelbanesystemet i Stockholm är lönsamt. Det vore lönsamt även om hela sytemet skulle byggas nu.

Jag undrar hur samma kalkyl skulle falla ut i Örebro. Vore det lönsamt att bygga tunnelbana här?

torsdag 2 juni 2011

Träning

Jag var ute och klippte gräset på min tomt i dag. Vi har haft tur nog att hitta en stor tomt nära stadens centrum, men det innebär många gräsytor som skall hållas efter så här års. Det blir vackert när det är klart, så som det är när jag skriver det här.

Medan jag gick där och sköt och drog motorgräsklipparen fram och tillbaka under några timmar, såg jag vid ett tillfälle en kvinna komma springande förbi på vägen. Hon var väl ute för att träna sin fysik. Jag tror dock inte att hon höll på lika länge som jag klippte gräset, totalt tror jag att jag fick mer träning av kroppens alla muskler. Förutom benen tog jag i med armar och rygg för att flytta gräsklipparen.

Jag har svårt att förstå varför man tränar för träningens skull. Visst är det nyttigt för kroppen, men utöver det åstadkommer man ingenting. Personligen har jag hus, tomt och hundar att ta hand om. Förutom att klippa gräset innebär det hundpromenader, städning inomhus, beskärning av buskar och träd och mycket annat. Ibland hugger jag ved till vår kamin. På vintrarna skottar jag snö för hand. Jag cyklar så gott som varje vardag en mil tur och retur till jobbet. Vid alla dessa aktiviteter rör jag på kroppen, men jag åstadkommer något mer samtidigt. Jag skulle aldrig ha tålamodet att röra på mig bara för rörelsens skull, så mycket annat som jag har att göra.

måndag 30 maj 2011

Nytt

I dag har det hänt en del i världen. Tyskarna har fattat det huvudlösa beslutet att avveckla kärnkraften utan att specificera vad de skall ersätta den med. Svenske kungen har i en intervju med TT tagit avstånd från en gammal vän som skall ha kontaktat tungt kriminella människor för att få tag på påstått kompromenterande bilder av bland andra kungen; bildernas existens är fortfarande lika obevisad som jultomtens. Diskuskastaren Ricky Bruch har avlidit. Den sista rymdpromenaden av rymdfarare med de amerikanska rymdfärjorna har företagits, på rymdfärjan Endeavours sista resa.

Trots dessa nyheter är det en privat händelse som får allt annat att förblekna för mig. Vår tik Hailey födde sin tredje kull valpar i dag. Det blev tre valpar. Fantastiskt nog föddes de samma dag som Haileys mor Sunni, som också bor hos oss, fyller tolv år. Valpfödelser är mirakel i den lilla skalan.

torsdag 26 maj 2011

Ännu mer tillväxtfientlighet

Nu är de igång igen, de tillväxtfientliga. De som hela tiden hänvisar till planeten Jordens begränsade resurser. Många av dem har skrivit under en debattartikel i Upsala Nya Tidning i måndags. Det är tjugonio personer som har skrivit under artikeln, som om antalet som undertecknar en artikel vore ett argument i sig. Kanske tycker de att det är det.

Skribenterna ondgör sig över den stora förnekelse som de anser att vi tillväxtvänner har. Jag anser för min del att de själva har stora skygglappar, men inte sådana som hindrar dem att se åt sidorna, utan sådana som hindrar dem att se uppåt. Det finns världar där ute i rymden också! Vi kan få tillväxt på Månen, Mars, Io, Ganymedes, Titan, Pluto med flera himlakroppar. Varför ser de tillväxtfientliga inte det - eller förnekar de det?

I detta skede av den mänskliga civilisationens utveckling måste vi satsa på att utveckla rymdfarten för att nå ut dit, där nya naturresurser finns. Det kräver tillväxt. Vi kan inte sluta nu och vända tillbaka till ett samhälle utan tillväxt, för då kanske vi aldrig kan ta steget ut. Detta borde de tillväxtfientliga tänka på.

måndag 23 maj 2011

Evig tillväxt

Vetenskapens värld på Sveriges Television brukar framstå som ett vederhäftigt vetenskapligt program. I dagens avsnitt tog de dock upp en högst politisk fråga: hur kan vi ha evig tillväxt på en begränsad planet?

Frågan är naturligtvis felaktigt ställd från början. Vi är för närvarande begränsade till vår nuvarande planet Jorden, men Jorden är inte den enda himlakroppen i universum. Bara i vårt solsystem finns det många himlakroppar som vi skulle kunna ta del av, vars resurser skulle kunna exporteras till Jorden och även bilda grund för nya mänskliga samhällen på plats. Jorden må vara ändlig, universum likaså, men universum är så stort att vi kan ha tillväxt för hela mänsklighetens framtid däri.

För övrigt står det i påannonseringen om programmet: "Att ifrågasätta tillväxten i sig har hittills närmast varit tabu. Men på flera håll växer nu en debatt om tillväxtens gränser." Det är också ett felaktigt påstående. Under hela min livstid har det varit politiskt korrekt i Sverige att ifrågasätta den ekonomiska tillväxten. Vi får hoppas att det inte hindrar oss människor från en framtida tillväxt som tar oss till andra planeter.

Årsdag

I dag för sjuttiofem år sedan invigdes Bromma flygplats. Kung Gustaf V talade och prins Bertil var en av de första passagerarna. Bromma är en bra flygplats på lagom avstånd till Stockholms innerstad. Låt oss hoppas att den finns kvar som flygplats även sjuttiofem år in i framtiden. Det kan behövas, även om tekniken skulle ha flugit ifrån behovet av långa start- och landningsbanor då.

söndag 22 maj 2011

Ännu ett kungligt bröllop

Världen får snart bevittna ännu ett kungligt bröllop, efter den brittiske tronarvtagaren Williams bröllop nu i vår. Den här gången är det en regerande kung som skall gifta sig: Jigme Khesar Namgyel Wangchuck av Bhutan. Det är bara att önska all lycka och välgång!

torsdag 19 maj 2011

Självklar dom

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, har i dom den 13 maj 2011, mål nr UM 2815-11, avslagit en begäran om återställande av försutten tid. Begäran berodde på att ett överklagande hade kommit in för sent, eftersom ombudet i målet varken läste, förstod eller skrev svenska och därför itne hade förstått att överklagandet måste komma in inom tre veckor. Detta var inget skäl att bevilja ansökan om återställande om försutten tid, ansåg domstolen.

Det finns inga utvecklade domskäl, men det behövs inte. Domslutet är självklart.

söndag 15 maj 2011

"Tillväxtforum"

I går var det något slags happening i Kulturhuset i Stockholm om tillväxt, under namnet Tillväxtforum. Jag var inte där själv, men när jag läser på hemsidan verkar det inte ha varit någon förlust. Allt tycktes gå ut på att se problemen med en numerärt allt större befolkning på Jorden. Var finns lösningarna? Var finns visionerna? Jag ser inte ett ord om rymdkolonisation. Jorden må ha begränsade resurser, så låt oss då söka oss utanför vår planet! Människor har sökt nya marker i alla tider, nu finns de nya markerna i rymden.

Eurovisionsschlagerfestivalen

Det var inte den bästa låten som vann, men långt ifrån den sämsta. Tur att inte den enerverande Popular, med ännu mer enerverande Erik Saade, vann. Min favorit var Danmark, en bra låt och den låt som var lättast att komma ihåg.

Om jag hade varit jurygrupp hade mina röster fallit så här:
Danmark 12
Rumänien 10
Tyskland 8
Slovenien 7
Azerbajdjzan 6
Island 5
Ungern 4
Italien 3
Georgien 2
Ukraina 1

lördag 14 maj 2011

Danmark stänger gränserna

Danmark har beslutat att stänga sina gränser mot Tyskland och Sverige. EU varnar Danmark för att detta kan medföra allvarliga konsekvenser, eftersom det bryter mot EU:s regelverk om fri rörlighet och mot Schengensamarbetets regler om passfrihet och öppna gränser. Medan det är tillåtet att ha punktvisa kontroller vid olika tillfällen, får fasta kontroller inte återinföras.

Stängda gränser må se ut som en lösning på problem med internationell brottslighet med mera, men slår hårdare mot oskyldiga privatpersoner och företag. Det kommer att drabba framför allt Danmark ekonomiskt, men även exempelvis Sverige eftersom en hel del svensk utrikeshandel går via Danmark. Förhoppningsvis tar danskarna sitt förnuft till fånga och låter gränserna vara öppna.

fredag 13 maj 2011

Intet nytt under solen

Det är inte många människor som är riktigt banbrytande i sina gärningar. Oftast bygger arbetet till stor del på andras idéer. Intet ont i det, om vi inte kunde lära oss av varandra vore vi fortfarande grottmänniskor. Ibland uppstår dock myter om att vissa människor har varit mer banbrytande än vad som faktiskt är fallet. En inom kort publicerad doktorsavhandling visar exempelvis att Astrid Lindgrens Pippi Långstrump långt ifrån var den första självständiga och busiga flickbokshjältinna som hon ofta omnämns som. Hon är alltså mindre unik än vad många säger. Man behöver givetvis inte tycka sämre om fröken Långstrump eller hennes upphovskvinna för det, men kanske får Pippi Långstrump en något mindre ikonstatus. Så kan det gå.

måndag 9 maj 2011

Hund i familjehem måste accepteras

Kammarrätten i Sundsvall har i dom den 26 april 2011, mål nr 612-11 och 613-11, avslagit ett överklagande om familjehemsplacering enligt LVU. De placerade barnens föräldrar invände mot att familjehemmet hade en hund boende inomhus, vilket skulle strida mot familjens muslimska tro. Rätten avfärdade det argumentet. Familjehemmet gick barnens muslimska traditioner till mötes vad gäller bland annat religiös kost och moskébesök.

Detta är ett bra beslut av kammarrätten. Det finns ingen anledning att diskvalificera ett annars bra familjehem för att de har en hund boende inomhus. Hundar bor inomhus med människor över hela världen och har bott så nära oss i årtusenden. En familj som av olika skäl inte själva kan ta hand om sina barn får lov att acceptera att barnen bor på ställen där reglerna inte är exakt likadana som de regler de själva skulle sätta upp. Det är positivt för barnen att på detta sätt kunna få ett så pass nära och naturligt förhållande till hundar som anses normalt i Sverige, där familjen bor.

söndag 8 maj 2011

Inga läggmatcher!

Aftonbladet skriver om Sveriges sista gruppspelsmatch i ishockey-VM och för fram tanken om att Sverige skall lägga sig. Matchen går mot Canada, och om Sverige förlorar lär laget inte vinna gruppen och därmed få en enklare motståndare än Ryssland, som ser ut att bli fyra i den andra gruppen.

Nu är gruppspelen inte klara, det är inte klart att Ryssland blir fyra i andra gruppen. Redan av den anledningen är det dumt att nu spekulera i läggmatch. Även i övrigt är det osportsligt med läggmatcher, och rimligtvis dåligt för lagets chanser i den fortsatta turneringen. Om Sverige vinner sin grupp blir kvartsfinalmotståndaren det sämsta laget från andra gruppen, oavsett om det är Ryssland eller något annat lag. Ryssland har visserligen kapaciteten att höja sitt spel till kvartsfinalen, men det har andra lag också. I den moderna ishockeyn är inget lag som når kvartsfinal ofarligt. Om inte Sverige kan vinna mot vilket fjärdeplacerade lag från andra gruppen som helst i kvartsfinal, hör Sverige inte hemma i semifinalen ändå. Det finns inget skäl att lägga sig mot Canada.

Inget förslag om muslimsk helgdag

Carin Jämtin (s) backar från sitt förslag om att införa en officiell, svensk helgdag på en muslimsk högtidsdag. Hon hänvisar till att hennes parti tycker att det är bra med de helgdagar som finns. Samtidigt uttrycker hon missnöje med det hon ser som negativa kommentarer om muslimer i reaktionerna på hennes utspel.

Det är möjligt att det finns sådana negativa kommentarer, men jag har inte sett dem. Jag kan inte se att motståndet heller grundar sig på en negativ inställning till muslimer. Motståndet mot att ha en officiell helgdag på en muslimsk högtidsdag handlar rimligtvis om helt andra saker. Officiella helgdagar bör vi ha de dagar då en stor majoritet av de svenska medborgarna vill vara lediga och fira av en eller annan anledning. Det är rimligt att dessa dagar markeras i almanackorna och många företag, myndigheter med mera stänger allt utom det mest nödvändiga av sin verksamhet. Så är det inte på någon muslimsk högtidsdag, inte heller på någon högtidsdag förknippad med någon annan religion än kristendomen. Samtidigt firar många svenskar de stora kristna högtidsdagarna utan att själva bekänna sig som troende kristna. Firandet har med traditioner och gemenskaper att göra, inte bara med religiös tro. Detta är rimligtvis grunden till motståndet mot Carin Jämtins idé.

torsdag 5 maj 2011

Helgdagar

Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin vill se över vilka officiella helgdagar vi har i Sverige. Hon kan tänka sig att införa en muslimsk helgdag.

Nog för att islam nu är Sveriges näst största religion, men det var inte länge sedan den gick om judendomen, som har funnits här mycket längre. Om en muslimsk högtid skulle bli helgdag, borde samtidigt en judisk högtid bli helgdag.

Personligen anser jag dock att det är bra med de helgdagar vi har. Om någonting skulle förändras, borde helgdagen på nationaldagen tas bort och annandag pingst återinföras. I Sverige har vi ingen tradition av att fira en nationaldag den 6 juni, vi firar ändå mycket mer framför allt vid midsommar, men också på den urgamla festaftonen inför Valborg. När annandag pingst togs bort som helgdag förlorade pingsten mycket av sin särskilda ställning, nu är det som en veckohelg bland andra, vilket borde rättas till. Det är dessutom enklare att ha en helgdag som alltid infaller på en måndag, även om det är olika veckor varje år, än en helgdag som infaller på olika veckodagar från år till år.

måndag 2 maj 2011

Talarkväll

Vi hade en riktigt intressant talarkväll i kväll, med utdelning av föreningens pris Örebro Mitt-kompassen - se mitt föregående blogginlägg. I den pågående valrörelsen och med ett annat arrangemang av Moderatkvinnorna som hade råkat hamna på samma kväll var vi inte så många som närvarande. Vi som var där fick dock en trevlig och givande diskussion om näringslivsklimat i allmänhet och Örebro kommuns näringslivsklimat i synnerhet. Detta är en viktig valfråga. Det finns mycket för oss kommunalpolitiker att göra. I morgon publiceras Sveriges Näringslivs rankning av de svenska kommunernas näringslivsklimat. Örebro har stigit på rankningen de senaste åren, men vi har en god bit kvar till en plats som anstår en stor kommun med centralt läge i landet. Vi får se vad resultatet blir i morgon.

lördag 30 april 2011

Prisutdelning Örebro Mittkompass

Örebro Mitt har tilldelat Karl Hulterström från Svenskt Näringsliv priset Mittkompassen.
Prisutdelning kommer att ske den 2 maj på Svampen i Örebro.
I samband med prisutdelningen kommer Karl Hulterström inledningsvis ge sin syn på näringslivet i Örebro.  Därefter kommer Kent Persson (m) och Karl Hulterström sätta sig i en paneldebatt led av riksdagsledamot Elisabeth Svantesson (m) och diskutera näringslivet i Örebro.
Vi hoppas på ett mangrant deltagande och en givande diskussion om hur Örebro ska bli ett näringslivsnav i regionen, och ser fram emot en givande och informativ kväll.
Efter mötet bjuder vi på kaffe och smörgås och möjlighet till eftersnack.
Tid: 18 30.
Plats: Svampen
Anmälan till Johan Kumlin
eller telefon 070-665 19 87

Väl mött

Styrelsen Örebro Mitt

fredag 29 april 2011

Kungligt bröllop

Den största nyheten i världen i dag är prins Williams av Storbritannien giftemål med Catherine Middleton. De får förhoppningsvis ett livslångt lyckligt äktenskap.

Enligt vissa beräkningar var det två miljarder människor som följde bröllopet. Det är naturligt att många människor har många olika tankar och åsikter om det. Republikanernas åsikter är förutsägbara. Jag skulle kunna hålla utläggningar mot alla republikanska åsikter om jag skulle vilja, kanske gör jag det vid andra tillfällen, men inte nu. En annan åsikt har kommit från riktigt konservativa rojalister. Dessa tycker inte att det är bra att prinsen har gift sig med en kvinna av folket, utan anser att en blivande drottning skall vara av kunglig eller åtminstone högadlig börd. Tanken är att kungahuset förlorar sin magi om dess medlemmar blir för lika vanliga människor. Detta skulle vara till nackdel för monarkin och dess bevarande.

Jag är av den uppfattningen att monarkin bevaras lättast om den följer med sin tid. Visst skall kungahusen följa traditioner, seder och bruk, men inte i överdriven mängd. Traditioner som inte har något praktiskt bruk kan avvecklas. Många syften med att kungliga skulle gifta sig inom sin egen krets finns inte längre kvar i dagens samhälle. Äktenskap mellan olika länders kungahus är ingen förutsättning för allianser och fredsfördrag mellan dagens demokratier, och har för övrigt alltid varit ett svagt skydd för de allianser som har varit de bakomliggande syftena. Äktenskap med människor av hög börd över huvud taget var i gamla tider en förutsättning för kungahusets ekonomi, därför att det bara var människor av börd som var rika. För familjens ekonomis skull, ingicks äktenskap med personer av liknande ekonomisk status, därmed också av liknande kunglig eller högadlig börd. Det behovet finns inte längre.

Det kan ändå påpekas att Catherine Middletons föräldrar må vara människor av folket, men att de har blivit relativt rika genom egen företagsverksamhet. Själv är hon högutbildad, något som numera ger mer status i de flesta sammanhang än vad adelstitlar gör. Jag ser ingen risk för att prins Williams brud i sig skulle vara till nackdel för monarkin i Storbritannien eller något av de andra länder som delar monark med Storbritannien.

onsdag 27 april 2011

Försvar av vapenbröder är självförsvar

En svensk fältpräst i Afghanistan har blivit granskad av domkapitlet i Härnösands stift, sedan han berättat i en tidningskrönika att han har bemannat en kulspruta. Han har blivit tillsagd att han inte får göra så. Fältpräster får visserligen vara beväpnade, enligt domkapitlet, men bara för skydd av sig själva, inte för att skydda andra. Prästen skall enligt uppgift ha "insett sitt misstag" och får fortsätta sin tjänst.

Jag har inte läst allt om detta ärende, men utifrån det jag har läst tycker jag att det är en märklig inställning av domkapitlet. I försvaret av den egna personen ingår försvaret av sina vapenbröder. Självförsvar inbegriper försvar av hela den stridande grupp som man tillhör.

Det är klart att prästens främsta uppgift inte är att bemanna en kulspruta, men i en skarp situation måste prästens vapenbröder kunna lita på att även han gör allt han kan för att skydda hela gruppen. Om det då under omständigheterna är lämpligare att han bemannar en kulspruta än att han bedriver själavård, måste han kunna hantera kulsprutan. Det måste ses som en rättfärdig krigshandling, och kristna har haft läran om rättfärdiga krig alltsedan Augustinus av Hippo.

tisdag 26 april 2011

Sextiofemårsdag

Kungen fyller sextiofem på lördag. I en intervju med TT säger han att han inte har några planer på att gå i pension för det. Det är rimligt och följer traditionen att kungen fortsätter som statschef så länge han har förmågan till det, oftast till dess han avlider. Kungens företrädare, hans farfar Gustaf VI Adolf, hade inte ens blivit kung ännu på sin sextiofemårsdag, och var aktiv statschef när han var över nitto år gammal.

Principen är god och traditionell, det finns inget annat än relativt nya beslut från 1900-talets början som säger att sextiofem är åldern för att sluta arbeta. Tidigare fanns det ingen fast pensionsålder och vad finns det egentligen för skäl att ha det ens nu? De flesta människor är aktiva med olika saker långt efter sin sextiofemårsdag, även om de har slutat förvärvsarbeta.

Sverige har en bra kung och jag ser gärna att han fortsätter länge än som statschef. Länge leve konungen!

måndag 25 april 2011

Nära släkt

Studier av mänskligt DNA har visat att vi människor är mycket nära släkt med varandra, jämfört med hur nära besläktade andra djurarters individer är. Mitokondrie-DNA, som bara ärvs på mödernet, antyder att alla nu levande människor hade en gemensam förmoder som levde för omkring 200 000 år sedan. Det ger perspektiv på mänsklighetens existens, hur nära det kan ha varit att ingen av oss människor skulle finnas till. Det ger också perspektiv på alla rasistiska idéer, vi är ju ändå alla närbesläktade med varandra. Vi kan till och med ha varit inavlade för 200 000 år sedan. Förhoppningsvis kommer mänskligheten aldrig mer att vara så nära att dö ut att en enda kvinna blir förmoder till alla därefter överlevande människor.

söndag 24 april 2011

Påsk

I dag är det påskdagen, jag önskar därför alla läsare glad påsk! Påsken är kristendomens största högtid, vi firar ju Kristi återuppståndelse och segern över döden.

Det tråkigaste med påsken är påsksmällarna. Vi har inte nu någon hund som är väldigt skotträdd, även om vi har haft det förr. Hundarna förstår inte varför det smäller. I gamla tider använde man smällare för att skrämma bort häxor, demoner och oknytt kring påsk. Numera finns det inte många som tror på sådant längre, men ungdomar smäller av smällare ändå. De tycker väl att det är roligt, men de borde ha bättre saker för sig. Om de ändå skulle sitta inne och spela krigsspel på sina datorer i stället skulle det smälla ordentligt för dem utan att de skulle störa andra. Personligen tycker jag att smällandet har gått ned på senare år. Kanske har datorspelen en viss positiv effekt härvidlag, eftersom de som vill höra smällar kan få sitt lystmäte genom spelen.

lördag 23 april 2011

Löv

Lövträden börjar få sin grönska tillbaka. Mycket av fjolårets löv ligger kvar på marken, jag hann inte ta bort allt innan snön kom i början av november.

När jag var liten antog jag att barrträd var mer utvecklade varelser än lövträd. Det verkade mer ekonomiskt och avancerat att spara sina barr än att varje höst fälla sina löv. När jag sedan läste om träd i biologin i skolan fick jag veta att lövträden var yngre och ansågs mer avancerade av biologerna. Numera har jag förstått varför lövträden är mer avancerade. Lövträden använder helt enkelt samma princip som vår avancerade civilisation: slit och släng. Bladen bildas på våren, då modet bland träden är grönt. Sedan skiftar modet till gult, rött och brunt, och till sist gör sig träden av med de gamla löven för att göra plats för nya i stället. Inte gör man som barrträden, som tar hand om sina barr till nästa säsong, nej, slit och släng är det som gäller. Vi tomtägare vet det.

torsdag 21 april 2011

Rymdfärd

Den amerikanska rymdfärjan Endeavour kommer att flyga igen den 29 april. Det blir en av de sista flygningarna med rymdfärjorna. Rymdfärjorna bygger på gammal teknik, de konstruerades på 1970-talet, och det är rimligt att utrangera dem. Det som är tråkigt är att varken NASA eller någon annan ännu inte har någon ersättare till rymdfärjorna. Ryssland har bemannade flygningar med sina raketer, men även de har gammal teknik. ESA har inga bemannade rymdresor.

Privata initiativ för att flyga i rymden finns numera, men är ännu på försöksstadierna. Privata rymdflygningar kan bli en del av framtidens många olika flygningar, men knappast allt.

Det behövs mer resurser till rymdprogrammen, för det är i rymden mänsklighetens framtid finns. Dit måste vi alla sträva.

måndag 18 april 2011

Sannfinländarna

Finland har hållit val till sin riksdag denna söndag. Moderaternas systerparti Samlingspartiet har blivit störst, men det parti som gick fram mest var Sannfinländarna. Det är ett finsknationalistiskt, populistiskt parti som bland annat vänder sig emot svenskans ställning i Finland.

Jag tror inte att Sannfinländarna kommer att få så mycket inflytande, övriga partier kommer inte att samarbeta om allt med dem. Det har dock uttryckts farhågor över vad som kommer att hända med svenskan i Finland.

Den svensktalande minoriteten i Finland är gammal, men den är inte stor och trenden är att den krymper som andel av befolkningen i stort. Det skulle på sikt kunna medföra att svenskan avskaffas som jämställt officiellt språk i Finland. Skulle Sverige agera med anledning av en sådan förändring? Borde Sverige agera?

Finland är en republik, således en stat som i grunden bygger på sitt folk. Redan den latinska grunden för ordet republik, res publica, visar detta. Res var i romersk juridik ordet för egendom, publica är en böjningsform av ordet publicum, folk. Det republikanska statsskicket är i grunden nära besläktad med nationalismen som ideologi. Bägge bygger på "folket". I många republiker ses också folket - nationen - som grunden för staten. Det är extra tydligt i ett land som Frankrike, som är det fransktalande folkets republik. Schweiz är en republik med fyra officiella språk, men det är en konfederation och de olika kantonerna är oftast enspråkiga. Mot denna bakgrund vore det logiskt att se Republiken Finland som det finska folkets republik. Det blir då logiskt att kräva att finskan är det enda officiella språket.

Sverige är däremot en monarki, och bygger således i grunden på sin monark. Det finns inget nödvändigt samband mellan en viss monarki och ett visst folk. Sverige är inte det svenska folkets stat. Visst kan Sverige som huvudsakligen svenskspråkig stat engagera sig för svensktalande människor, även om de inte är svenska medborgare, men det ligger inte i monarkins idé att vara ett rike för ett visst folk eller för dem som talar ett visst språk. Monarkin är ett rike för ett visst territorium och för sina medborgare.

Om svenskan avskaffas som officiellt språk i Finland, skulle Sverige givetvis kunna erbjuda sig att ta över de delar av Finland där svenskan är majoritetsspråk - kanske under förutsättning att människorna där skulle rösta för det i folkomröstning. Eftersom Sverige inte är de svensktalandes stat, ser jag dock inte det som något som nödvändigtvis ligger i Sveriges intresse.

Om Finland hade varit monarki, hade saken varit annorlunda. Monarken skulle givetvis ha varit uppfostrad till att kunna båda de officiella språken i landet och stå för enighet när Sannfinländarna skulle så split mellan språkgrupperna. Monarken är ju statschef för alla medborgare, oavsett vad de har för modersmål. Svenskan skulle med all sannolikhet ha ett bättre skydd i Konungariket Finland än vad den har i Republiken Finland. Det kan jämföras med den belgiske konungens ställning som garant för att Belgien håller samman som rike och inte faller isär i en fransktalande vallonsk och en nederländsktalande flamländsk del. Med Sannfinländarnas framgångar i valet är det alltså extra tråkigt att vårt östra grannland inte är monarki.

lördag 16 april 2011

Motsägelsefullt

Tillverkarna av en så kallad energidryck gör reklam för att drycken innehåller noll kalorier. Hur skall de ha det? Energi mäts i kalorier eller i Joule. En dryck som inte innehåller några kalorier innehåller således ingen energi, varför då kalla den energidryck?

fredag 15 april 2011

Framtiden

Om en månad, den 15 maj, är det omval i en fjärdedel av Örebro kommun. Det kan påverka mandatfördelningen i kommunfullmäktige och kan ha betydelse för den närmsta framtiden.

Under det här året diskuteras regioner. Sveriges län skall slås ihop till ett färre antal regioner. Örebro läns politiker är tämligen överens om att vi vill bilda region med Västmanlands, Södermanlands och Värmlands län. Denna region skulle sträcka sig längs tillväxtstråket som går mellan de båda huvudstäderna Stockholm och Oslo. Det vore en väl uppbyggd region utan något alltför stort centrum i någon ände. De nya regionerna kan komma att leva länge, så det känns som om detta har större betydelse än omvalet. Tyvärr tar omvalets valrörelse mycket tid just nu.

På riktigt lång sikt är givetvis både omvalet och regionsbildningen av ringa betydelse. Vi har en världshistoria som sträcker sig tusentals år bakåt i tiden och borde kunna försöka ha visioner åtminstone ett par hundra år in i framtiden. Min vision består i att människor under de kommande seklerna koloniserar Solsystemet och åtminstone förbereder de första resorna till andra stjärnsystem.

Tyvärr är det många människor som inte ser så långt in i framtiden. Vissa kan inte ens tänka sig permanenta mänskliga bosättningar utanför Jorden. Själv är jag övertygad om att det kommer att ske, förr eller senare, såvida vi inte förstör våra chanser att komma dit. Chanserna kan förstöras inte bara genom ett globalt kärnvapenkrig, utan även genom alltför stor miljöförstöring - eller genom att vi monterar ned industrisamhället för en radikal återvändo till ett mer miljövänligt samhälle, med många människors död som följd.

Vi människor blir fler och fler och vi vill ha mer och mer tekniska hjälpmedel. Råvaror finns alltid, det är bara det att de inte alltid finns på Jorden. Ute i rymden finns de, därför skall vi dit. Vi bör sträva efter att komma dit så snart vi kan.

torsdag 14 april 2011

Bröllopsfrimärken

Den lilla önationen Niue, mest känd i Sverige som landet bakom Internetdomänen .nu, har den brittiska drottningen som statschef. I detta avseende är Niue likt många andra länder runt om i världen. Liksom andra länder som delar kungafamilj med Storbritannien kommer Niue ge ut minnessaker för prins Williams bröllop senare i år. Ett par nieuska frimärken på bröllopsparet har orsakat diskussion, därför att det går en tandad linje mellan de unga tu som skall gifta sig. Det ena frimärket avbildar bruden Kate Middleton, det andra avbildar brudgummen prins William. Kritiker menar att den tandade linjen antyder att paret skulle kunna dela på sig i framtiden.

Företrädare för Nya Zeelands postverk, som har designat frimärkena, har sagt att dessa frimärken är samlarobjekt och att det därför är osannolikt att de kommer att delas. Själv tycker jag att kritikerna helt enkelt läser in för mycket i en tandad linje som bara är där för att ge vardera part vid bröllopet sitt eget frimärke. Dessa frimärken är till för att fira bröllopet, då kan vi också lita på att det är syftet med frimärkena. Det behöver inte finnas konspirationer överallt.