torsdag 31 mars 2011

Valpplaner

Om allt går så som min kära fru och jag har planerat, kommer två av våra hundar att få en kull valpar framemot slutet av maj eller början av juni. Tikar är dräktiga ungefär 63 dagar och det är först efter halva tiden som vi kan bli säkra på om det blir valpar, då kan vi undersöka saken med ultraljud.

Hunduppfödning är en spännande hobby där man bidrar till att skapa nya generationer av vårt mest älskade husdjur. Det är inte billigt, hundar och uppfödning kostar pengar och eventuell vinst på valpar uppväger ytterst sällan det. Detta gäller särskilt om man som vi har en ursprunglig hundras som inte får många valpar per kull. Allt kan dock inte mätas i pengar. Trots den ekonomiska förlusten finner vi en stor tillfredsställelse i våra hundar och vår uppfödning. Det är värt mycket.

onsdag 30 mars 2011

Änglars vingar

Det är få som kan säga att de har sett änglar i verkligheten. Ändå har vi en bild av hur änglar ser ut, en bild som kommer av alla de konstverk med änglar som finns i vårt samhälle. Änglar avbildas alltid som människor, men med befjädrade vingar. Fåglar har vingar med fjädrar, men människor är däggdjur, och de enda flygande däggdjuren är fladdermöss. Hur kommer det då sig att änglar inte framställs i konsten som om de hade sådana vingar som fladdermöss har? Troligen är det för att fladdermöss lever i dunkla grottor och mestadels är ute på natten, medan fåglar framstår som mer fina djur och oftast är vakna på dagen. Om det är några änglar som framställs med fladdermusvingar i konsten, är det oftast Djävulens mörka änglar. En mer biologiskt korrekt avbildad Herrens ängel borde emellertid också ha fladdermusvingar. Å andra sidan kanske änglar inte alls behöver vingar för att kunna flyga.

tisdag 29 mars 2011

Gripen

Regeringen beslutade i dag att svenska stridsflygplan av typen Saab 39 Gripen skall vara med och upprätthålla FN:s flygförbudszon över Libyen. Det är bra, inte bara för att det skyddar civilbefolkningen. Det är också bra för att det blir första gången som Gripen testas i skarp miljö, så vitt jag vet. Om flygplanet klarar sig bra, vilket jag tror att det gör, talar det för fler försäljningar av Gripen till andra länder. Det är bra för svensk industri.

måndag 28 mars 2011

Kinas förtryckande språkpolitik

I går såg jag en repris av en TV-dokumentär från Utbildningsradion. Det var ett avsnitt av serien Världens språk, som handlade om kinesiska språk och Folkrepubliken Kinas förtryckande språkpolitik. Kina är, som bekant, en diktatur. Regimen anser att alla i hela landet skall tala majoritetens språk, det som vi européer brukar kalla mandarin, trots att det finns flera andra språk i landet. Bland de andra språken finns ett så stort språk som kantonesiska, med omkring femtio miljoner modersmålstalare. Även i det ockuperade Tibet tvingas befolkningen lära sig ockupanternas språk.

Den här vintern har vi sett folkliga uppror mot diktaturer i Nordafrika och Arabien. I Kina har det också förekommit uppror, mest känt är kanske studentprotesterna på Himmelska fridens torg i Peking våren 1989. Med allt större influenser från den fria världen är det nog bara en tidsfråga innan diktaturen faller även i Kina, trots att det kan ta flera år innan vi s er detta ske. Jag hoppas dock att det inte dröjer alltför länge. Kanske kommer Kina då att delas upp på flera länder, inte bara utifrån nuvarande administrativa gränser utan också utifrån språkliga gränser.

söndag 27 mars 2011

Avskaffa sommartid!

Det blir allt varmare och dagarna blir allt längre. I natt ställdes dock klockorna om, enligt den statligt påbjudna tiden skulle alla klockor ställas tillbaka en timme. Det innebär att det blir mörkt igen på vardagsmorgnarna när man stiger upp.

Meningen med sommartid är att man skall utnyttja så många av dygnets ljusa timmar som möjligt för att spara energi. Áv denna orsak skall den officiella tiden sättas en timme före den tid som närmast motsvarar soltiden i ett land. Solen står då som högst på himmelen omkring klockan ett i stället för klockan tolv. På så sätt kan folk bedras eller tvingas att gå upp en timme tidigare varje dag, så att de får en timme mer ljus på kvällen. Detta är den värsta sortens statliga förmynderi. Hur detta skall vara bättre än att statliga myndigheter fullt öppenhjärtligt ändrar sina öppettider med en timme under sommarhalvåret har aldrig förklarats.

I våra dagar av lågenergilampor och aktivitet dygnets alla timmar, är argumentet för sommartid att spara energi inte längre lika starkt. Vissa undersökningar visar att den förlorade timmen nattsömn leder till fler olyckor efter omställningen till sommartid. Även om många klockor numera ställs om automatiskt mellan sommartid och vintertid, är det ett besvär att alltid ställa om övriga ur. Det blir också besvärligt att hålla reda på skillnaden mellan tidszoner mellan de länder som har sommartid och de som inte har det, särskilt som vissa länder på södra halvklotet också har sommartid under den tid som Europa har standardtid.

Nej, det bästa vore att inte ha sommartid, utan att bara ha standardiserade tidszoner med entimmesintervaller från Greenwich Mean Time. Sommartiden bör avskaffas! Den som vill utnyttja mer av dygnets ljusa timmar under sommarhalvåret bör själv ansvara för att ställa larmet på väckarklockan en timme tidigare.

lördag 26 mars 2011

Ny partiledare för Socialdemokraterna

Socialdemokraterna har valt en ny partiledare. Håkan Juholt har efterträtt Mona Sahlin på posten. Än så länge har jag inte så stor kunskap om Håkan Juholt att jag vill kommentera partiledarvalet. Det kan hända att jag kommer att få en mer positiv bild av Håkan Juholt än vad jag hade av Mona Sahlin. Likafullt kommer det nog ändå inte som någon överraskning att jag hoppas att han, precis som Mona Sahlin, aldrig blir statsminister i Sverige.

måndag 21 mars 2011

Rattfylleri

Den brittiska regeringen har avvisat ett förslag på att sänka gränsen för när fordonsförare skulle räknas som rattfulla. Förslaget gick ut på att sänka gränsen från 80 mg alkohol per 100 ml blod till 50 mg per 100 ml. Det här är inte direkt jämförbart med hur det uttrycks i de svenska reglerna enligt 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, som anger 0,2 promille alkohol i blodet eller 0,10 mg alkohol i utandningsluften. Den brittiska regeln motsvarar dock 0,8 promille. Det framstår som väldigt högt med svenska ögon sett.

Principiellt är jag emot förbud mot handlingar som inte är direkt farliga, utan bara till sin natur gör risken för fara högre för den som utför handlingen och dennes närmaste omgivning. I trafiken har jag en annan inställning. Trafiken omfattar höga hastigheter och fordon är stora, tunga och därmed potentiellt farliga saker att hantera. Trafik skall kunna gå rimligt snabbt, men risken för olyckor ökar med hastigheten och ökar väldigt snabbt ju större koncentration av alkohol en fordonsförare har i kroppen. Risken ökar inte bara för fordonsföraren själv, utan även för alla medtrafikanter. Det finns heller ingen anledning för en människa att framföra fordon under påverkan av alkohol.

På grund av den höga risken är det rimligt att kriminalisera redan förekomsten av alkohol i fordonsförares kropp och bra att ha låg tolerans mot alkohol i trafiken. Den brittiska regeringen hänvisar visserligen till att det viktigaste inte är att sänka gränsen, utan att lagföra fler som redan med nuvarande gräns kör rattfulla. Det är förvisso en korrekt synpunkt, men argumentationen är inte tillräcklig. En lägre gräns påverkar samhället i längden och ger en lägre tolerans bland allmänheten mot att den som är påverkad ger sig ut i trafiken. Jag tycker därför att den brittiska regeringen har fattat ett felaktigt beslut som inte går vidare mot lägre gräns mot rattfylleri.

torsdag 17 mars 2011

Kärnkraft

Efter de kärnkraftsolyckor som följde på jordbävningen och tsunamin i Japan för en vecka sedan, har kritiken mot kärnkraft dykt upp här i Sverige också. Kärnkraftsmotståndare genomförde en demonstration på Stortorget här i Örebro i tisdags. Även om de hade dålig uppslutning, är det ändå ett tecken på att de såg ett tillfälle att rida på folks ängslan.

Det är inte rimligt att kritisera svensk kärnkraft mer än vanligt, på grund av det som har hänt i Japan. Det finns ingen risk för sådana jordbävningar och tsunamier i Sverige som de som drabbade Japan. Dessutom är en kärnkraftsolycka ingenting som behöver påverka våra åsikter. Vi slutar inte använda trafikflyg för att det händer flygolyckor. Jag känner bara en enda människa som undviker passagerarfärjor på grund av Estonias förlisning, och personligen anser jag att det är irrationellt.

Visst är det viktigt att kärnkraften har ordentliga säkerhetssystem. Det har också svensk kärnkraft. Samtidigt överväger fördelarna med kärnkraft helt klart de risker som finns. Kärnkraften är en billig och ren energikälla som behövs i vårt kalla nordiska klimat. Vi bör behålla och vidareutveckla den svenska kärnkraften.

söndag 13 mars 2011

Årsmöte

Örebro Mitt har årsmöte i morgon kväll kl. 18 på City konferenscenter i Örebro. Vi håller årsmöte parallellt med de flesta andra föreningar i Örebro. Senare samma kväll håller Örebrokretsen årsmöte och därefter har vi extrastämma för att fastställa valsedeln till omvalet i nordöstra valkretsen i Örebro kommun den 15 maj. Det lär bli en intressant och intensiv kväll. Jag hoppas på god uppslutning från medlemmarna.

torsdag 10 mars 2011

Södra infartsleden skall vara motorväg!

Södra infartsleden är en väg från E 18/E 20 till centrala Örebro. Den har varit motorväg under lång tid, men när plankorsningen med järnvägen stängdes mellan Gustavsvik och Aspholmen i maj förra året gjordes Södra infartsleden om till huvudled med hastighetsbegränsning på 70 kilometer i timmen. Syftet var då att underlätta för långsamma fordon att ta sig till och från Aspholmen, fordon som inte får köra på motorväg. Detta skulle uppenbart gälla innan den bro över järnvägen som ersatte plankorsningen var klar. Bron öppnades emellertid i november, men Södra infartsleden har inte återförts till att vara motorväg.

I kväll hade vi kommunfullmäktigegrupp och jag ställde frågan om någon visste när Södra infartsleden åter skall bli motorväg. Enligt en av de närvarande finns det planer på att den aldrig skall bli det igen. I stället lär det gamla avfärdade förslaget om att bygga en cirkulationsplats för en ny infart till E-ons kraftvärmeverk ha dykt upp till ytan igen.

Det är inte bra om det verkligen förhåller sig på det här viset. Södra infartsleden är en av de få riktigt välfungerande trafiklösningarna vi har i Örebro. Den fungerar sämre som huvudled med 70-gräns än som motorväg med 90-gräns, framför allt eftersom den är byggd för att vara motorväg. Den skulle fungera långt mycket sämre med en cirkulationsplats i sin sydvästra ända, det skulle stoppa upp all trafik på denna trafikled. Vi måste med kraft verka för att Södra infartsleden skall vara och förbli motorväg!

onsdag 9 mars 2011

Juridiskt stöd

I kväll såg jag på en del av en dokumentär på Sveriges Television. Den handlade om en uppfinnare som på något sätt hade blivit lurad. Jag orkade dock inte fortsätta se programmet, därför att berättartempot var så lågt. Kanske var det en angelägen dokumentär, kanske bara en snyfthistoria. Om det var en angelägen historia var det tråkigt att den var så pass dåligt berättad. Oavsett vad, tror jag att sensmoralen blev att uppfinnare gör rätt i att anlita jurister för att bevaka och ta tillvara på sina rättigheter. Juridiskt stöd må te sig dyrt för stunden, men kan spara mycket pengar i längden.

lördag 5 mars 2011

Folkets röster, utan demokrati

I dag gick "Andra chansen" på TV, ett sorts återkval för låtar som nästan tog sig till nästa veckas final i svenska Melodifestivalen, i sin tur en kvaltävling till Eurovision Song Contest. Fel låtar gick vidare. Det var en klämkäck och töntig plåsterlåt (d.v.s. låt som sätter sig på skallen, oavsett om den är bra eller inte) och en dålig nedtempolåt. Mina favoriter klarade sig inte.

Vissa personer försöker hävda att det alltid är "rätt låt" som vinner, sedan Sveriges Television började fråga tittarna genom att låta dem rösta per telefon. Så är det naturligtvis inte. Den bästa låten behöver inte vinna, lika litet som det bästa partiet behöver vinna i ett allmänt val. Telefonrösterna är dessutom inte i närheten av att vara en demokratisk urvalsmetod. Det kostar pengar att rösta, och det är möjligt att rösta så många gånger man kan på en eller flera låtar. Den som engagerar sig mycket kan således få fler röster än andra, i synnerhet om den engagerade personen har pengar nog för att rösta många gånger. I ett demokratiskt system har varje person en enda röst, och detta oberoende av ekonomisk ställning. Det kan alltså vara en liten rik engagerad minoritet som är de enda som är nöjda med kvällens resultat.

Jag kräver inte full demokrati på alla livets områden, tvärt om tror jag mer på individuella val i många situationer. När det är något som - i alla fall enligt massmedia - engagerar så många svenskar, är det dock en smula förvånande att ett så pass odemokratiskt röstförfarande utges för att vara ett sätt att få folkets röster.

torsdag 3 mars 2011

Allt rättas inte till med politik

Det är inte allt som går att rätta till med politiska beslut - långt därifrån. Människor måste kunna bestämma mycket själva, hur mycket vi än ogillar vissa av våra medmänniskors val. Ibland är det riktigt betydelselösa saker som vi litet till mans kan irritera oss på. Jag älskar ostkaka och äter den på traditionellt, småländskt vis med vispgrädde och lingonsylt. Det har jag lärt mig av min småländska mor. I dag var jag i en livsmedelsbutik här i Örebro där butiken hade placerat förpackningar med vispgrädde och hallonsylt bredvid de färdiga ostkakorna. Jag blev irriterad över detta, som jag ser som kulturskymning, men jag skulle aldrig drömma om att försöka påverka en sådan sak politiskt. Vilken sylt vi äter till olika maträtter är nästan så långt ifrån politik jag kan tänka mig.

tisdag 1 mars 2011

Beslut om placering i förskola kan överklagas

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att det är möjligt att överklaga en kommunal rektors beslut om placering av barn på viss förskola. Domstolen ser inte detta som ett rent verkställande beslut, eftersom det innefattar en självständig bedömning i det enskilda fallet. Det är en bra utgång, det är positivt att många typer av myndighetsbeslut går att överklaga, för den enskildes rättssäkerhets skull.