lördag 30 april 2011

Prisutdelning Örebro Mittkompass

Örebro Mitt har tilldelat Karl Hulterström från Svenskt Näringsliv priset Mittkompassen.
Prisutdelning kommer att ske den 2 maj på Svampen i Örebro.
I samband med prisutdelningen kommer Karl Hulterström inledningsvis ge sin syn på näringslivet i Örebro.  Därefter kommer Kent Persson (m) och Karl Hulterström sätta sig i en paneldebatt led av riksdagsledamot Elisabeth Svantesson (m) och diskutera näringslivet i Örebro.
Vi hoppas på ett mangrant deltagande och en givande diskussion om hur Örebro ska bli ett näringslivsnav i regionen, och ser fram emot en givande och informativ kväll.
Efter mötet bjuder vi på kaffe och smörgås och möjlighet till eftersnack.
Tid: 18 30.
Plats: Svampen
Anmälan till Johan Kumlin
eller telefon 070-665 19 87

Väl mött

Styrelsen Örebro Mitt

fredag 29 april 2011

Kungligt bröllop

Den största nyheten i världen i dag är prins Williams av Storbritannien giftemål med Catherine Middleton. De får förhoppningsvis ett livslångt lyckligt äktenskap.

Enligt vissa beräkningar var det två miljarder människor som följde bröllopet. Det är naturligt att många människor har många olika tankar och åsikter om det. Republikanernas åsikter är förutsägbara. Jag skulle kunna hålla utläggningar mot alla republikanska åsikter om jag skulle vilja, kanske gör jag det vid andra tillfällen, men inte nu. En annan åsikt har kommit från riktigt konservativa rojalister. Dessa tycker inte att det är bra att prinsen har gift sig med en kvinna av folket, utan anser att en blivande drottning skall vara av kunglig eller åtminstone högadlig börd. Tanken är att kungahuset förlorar sin magi om dess medlemmar blir för lika vanliga människor. Detta skulle vara till nackdel för monarkin och dess bevarande.

Jag är av den uppfattningen att monarkin bevaras lättast om den följer med sin tid. Visst skall kungahusen följa traditioner, seder och bruk, men inte i överdriven mängd. Traditioner som inte har något praktiskt bruk kan avvecklas. Många syften med att kungliga skulle gifta sig inom sin egen krets finns inte längre kvar i dagens samhälle. Äktenskap mellan olika länders kungahus är ingen förutsättning för allianser och fredsfördrag mellan dagens demokratier, och har för övrigt alltid varit ett svagt skydd för de allianser som har varit de bakomliggande syftena. Äktenskap med människor av hög börd över huvud taget var i gamla tider en förutsättning för kungahusets ekonomi, därför att det bara var människor av börd som var rika. För familjens ekonomis skull, ingicks äktenskap med personer av liknande ekonomisk status, därmed också av liknande kunglig eller högadlig börd. Det behovet finns inte längre.

Det kan ändå påpekas att Catherine Middletons föräldrar må vara människor av folket, men att de har blivit relativt rika genom egen företagsverksamhet. Själv är hon högutbildad, något som numera ger mer status i de flesta sammanhang än vad adelstitlar gör. Jag ser ingen risk för att prins Williams brud i sig skulle vara till nackdel för monarkin i Storbritannien eller något av de andra länder som delar monark med Storbritannien.

onsdag 27 april 2011

Försvar av vapenbröder är självförsvar

En svensk fältpräst i Afghanistan har blivit granskad av domkapitlet i Härnösands stift, sedan han berättat i en tidningskrönika att han har bemannat en kulspruta. Han har blivit tillsagd att han inte får göra så. Fältpräster får visserligen vara beväpnade, enligt domkapitlet, men bara för skydd av sig själva, inte för att skydda andra. Prästen skall enligt uppgift ha "insett sitt misstag" och får fortsätta sin tjänst.

Jag har inte läst allt om detta ärende, men utifrån det jag har läst tycker jag att det är en märklig inställning av domkapitlet. I försvaret av den egna personen ingår försvaret av sina vapenbröder. Självförsvar inbegriper försvar av hela den stridande grupp som man tillhör.

Det är klart att prästens främsta uppgift inte är att bemanna en kulspruta, men i en skarp situation måste prästens vapenbröder kunna lita på att även han gör allt han kan för att skydda hela gruppen. Om det då under omständigheterna är lämpligare att han bemannar en kulspruta än att han bedriver själavård, måste han kunna hantera kulsprutan. Det måste ses som en rättfärdig krigshandling, och kristna har haft läran om rättfärdiga krig alltsedan Augustinus av Hippo.

tisdag 26 april 2011

Sextiofemårsdag

Kungen fyller sextiofem på lördag. I en intervju med TT säger han att han inte har några planer på att gå i pension för det. Det är rimligt och följer traditionen att kungen fortsätter som statschef så länge han har förmågan till det, oftast till dess han avlider. Kungens företrädare, hans farfar Gustaf VI Adolf, hade inte ens blivit kung ännu på sin sextiofemårsdag, och var aktiv statschef när han var över nitto år gammal.

Principen är god och traditionell, det finns inget annat än relativt nya beslut från 1900-talets början som säger att sextiofem är åldern för att sluta arbeta. Tidigare fanns det ingen fast pensionsålder och vad finns det egentligen för skäl att ha det ens nu? De flesta människor är aktiva med olika saker långt efter sin sextiofemårsdag, även om de har slutat förvärvsarbeta.

Sverige har en bra kung och jag ser gärna att han fortsätter länge än som statschef. Länge leve konungen!

måndag 25 april 2011

Nära släkt

Studier av mänskligt DNA har visat att vi människor är mycket nära släkt med varandra, jämfört med hur nära besläktade andra djurarters individer är. Mitokondrie-DNA, som bara ärvs på mödernet, antyder att alla nu levande människor hade en gemensam förmoder som levde för omkring 200 000 år sedan. Det ger perspektiv på mänsklighetens existens, hur nära det kan ha varit att ingen av oss människor skulle finnas till. Det ger också perspektiv på alla rasistiska idéer, vi är ju ändå alla närbesläktade med varandra. Vi kan till och med ha varit inavlade för 200 000 år sedan. Förhoppningsvis kommer mänskligheten aldrig mer att vara så nära att dö ut att en enda kvinna blir förmoder till alla därefter överlevande människor.

söndag 24 april 2011

Påsk

I dag är det påskdagen, jag önskar därför alla läsare glad påsk! Påsken är kristendomens största högtid, vi firar ju Kristi återuppståndelse och segern över döden.

Det tråkigaste med påsken är påsksmällarna. Vi har inte nu någon hund som är väldigt skotträdd, även om vi har haft det förr. Hundarna förstår inte varför det smäller. I gamla tider använde man smällare för att skrämma bort häxor, demoner och oknytt kring påsk. Numera finns det inte många som tror på sådant längre, men ungdomar smäller av smällare ändå. De tycker väl att det är roligt, men de borde ha bättre saker för sig. Om de ändå skulle sitta inne och spela krigsspel på sina datorer i stället skulle det smälla ordentligt för dem utan att de skulle störa andra. Personligen tycker jag att smällandet har gått ned på senare år. Kanske har datorspelen en viss positiv effekt härvidlag, eftersom de som vill höra smällar kan få sitt lystmäte genom spelen.

lördag 23 april 2011

Löv

Lövträden börjar få sin grönska tillbaka. Mycket av fjolårets löv ligger kvar på marken, jag hann inte ta bort allt innan snön kom i början av november.

När jag var liten antog jag att barrträd var mer utvecklade varelser än lövträd. Det verkade mer ekonomiskt och avancerat att spara sina barr än att varje höst fälla sina löv. När jag sedan läste om träd i biologin i skolan fick jag veta att lövträden var yngre och ansågs mer avancerade av biologerna. Numera har jag förstått varför lövträden är mer avancerade. Lövträden använder helt enkelt samma princip som vår avancerade civilisation: slit och släng. Bladen bildas på våren, då modet bland träden är grönt. Sedan skiftar modet till gult, rött och brunt, och till sist gör sig träden av med de gamla löven för att göra plats för nya i stället. Inte gör man som barrträden, som tar hand om sina barr till nästa säsong, nej, slit och släng är det som gäller. Vi tomtägare vet det.

torsdag 21 april 2011

Rymdfärd

Den amerikanska rymdfärjan Endeavour kommer att flyga igen den 29 april. Det blir en av de sista flygningarna med rymdfärjorna. Rymdfärjorna bygger på gammal teknik, de konstruerades på 1970-talet, och det är rimligt att utrangera dem. Det som är tråkigt är att varken NASA eller någon annan ännu inte har någon ersättare till rymdfärjorna. Ryssland har bemannade flygningar med sina raketer, men även de har gammal teknik. ESA har inga bemannade rymdresor.

Privata initiativ för att flyga i rymden finns numera, men är ännu på försöksstadierna. Privata rymdflygningar kan bli en del av framtidens många olika flygningar, men knappast allt.

Det behövs mer resurser till rymdprogrammen, för det är i rymden mänsklighetens framtid finns. Dit måste vi alla sträva.

måndag 18 april 2011

Sannfinländarna

Finland har hållit val till sin riksdag denna söndag. Moderaternas systerparti Samlingspartiet har blivit störst, men det parti som gick fram mest var Sannfinländarna. Det är ett finsknationalistiskt, populistiskt parti som bland annat vänder sig emot svenskans ställning i Finland.

Jag tror inte att Sannfinländarna kommer att få så mycket inflytande, övriga partier kommer inte att samarbeta om allt med dem. Det har dock uttryckts farhågor över vad som kommer att hända med svenskan i Finland.

Den svensktalande minoriteten i Finland är gammal, men den är inte stor och trenden är att den krymper som andel av befolkningen i stort. Det skulle på sikt kunna medföra att svenskan avskaffas som jämställt officiellt språk i Finland. Skulle Sverige agera med anledning av en sådan förändring? Borde Sverige agera?

Finland är en republik, således en stat som i grunden bygger på sitt folk. Redan den latinska grunden för ordet republik, res publica, visar detta. Res var i romersk juridik ordet för egendom, publica är en böjningsform av ordet publicum, folk. Det republikanska statsskicket är i grunden nära besläktad med nationalismen som ideologi. Bägge bygger på "folket". I många republiker ses också folket - nationen - som grunden för staten. Det är extra tydligt i ett land som Frankrike, som är det fransktalande folkets republik. Schweiz är en republik med fyra officiella språk, men det är en konfederation och de olika kantonerna är oftast enspråkiga. Mot denna bakgrund vore det logiskt att se Republiken Finland som det finska folkets republik. Det blir då logiskt att kräva att finskan är det enda officiella språket.

Sverige är däremot en monarki, och bygger således i grunden på sin monark. Det finns inget nödvändigt samband mellan en viss monarki och ett visst folk. Sverige är inte det svenska folkets stat. Visst kan Sverige som huvudsakligen svenskspråkig stat engagera sig för svensktalande människor, även om de inte är svenska medborgare, men det ligger inte i monarkins idé att vara ett rike för ett visst folk eller för dem som talar ett visst språk. Monarkin är ett rike för ett visst territorium och för sina medborgare.

Om svenskan avskaffas som officiellt språk i Finland, skulle Sverige givetvis kunna erbjuda sig att ta över de delar av Finland där svenskan är majoritetsspråk - kanske under förutsättning att människorna där skulle rösta för det i folkomröstning. Eftersom Sverige inte är de svensktalandes stat, ser jag dock inte det som något som nödvändigtvis ligger i Sveriges intresse.

Om Finland hade varit monarki, hade saken varit annorlunda. Monarken skulle givetvis ha varit uppfostrad till att kunna båda de officiella språken i landet och stå för enighet när Sannfinländarna skulle så split mellan språkgrupperna. Monarken är ju statschef för alla medborgare, oavsett vad de har för modersmål. Svenskan skulle med all sannolikhet ha ett bättre skydd i Konungariket Finland än vad den har i Republiken Finland. Det kan jämföras med den belgiske konungens ställning som garant för att Belgien håller samman som rike och inte faller isär i en fransktalande vallonsk och en nederländsktalande flamländsk del. Med Sannfinländarnas framgångar i valet är det alltså extra tråkigt att vårt östra grannland inte är monarki.

lördag 16 april 2011

Motsägelsefullt

Tillverkarna av en så kallad energidryck gör reklam för att drycken innehåller noll kalorier. Hur skall de ha det? Energi mäts i kalorier eller i Joule. En dryck som inte innehåller några kalorier innehåller således ingen energi, varför då kalla den energidryck?

fredag 15 april 2011

Framtiden

Om en månad, den 15 maj, är det omval i en fjärdedel av Örebro kommun. Det kan påverka mandatfördelningen i kommunfullmäktige och kan ha betydelse för den närmsta framtiden.

Under det här året diskuteras regioner. Sveriges län skall slås ihop till ett färre antal regioner. Örebro läns politiker är tämligen överens om att vi vill bilda region med Västmanlands, Södermanlands och Värmlands län. Denna region skulle sträcka sig längs tillväxtstråket som går mellan de båda huvudstäderna Stockholm och Oslo. Det vore en väl uppbyggd region utan något alltför stort centrum i någon ände. De nya regionerna kan komma att leva länge, så det känns som om detta har större betydelse än omvalet. Tyvärr tar omvalets valrörelse mycket tid just nu.

På riktigt lång sikt är givetvis både omvalet och regionsbildningen av ringa betydelse. Vi har en världshistoria som sträcker sig tusentals år bakåt i tiden och borde kunna försöka ha visioner åtminstone ett par hundra år in i framtiden. Min vision består i att människor under de kommande seklerna koloniserar Solsystemet och åtminstone förbereder de första resorna till andra stjärnsystem.

Tyvärr är det många människor som inte ser så långt in i framtiden. Vissa kan inte ens tänka sig permanenta mänskliga bosättningar utanför Jorden. Själv är jag övertygad om att det kommer att ske, förr eller senare, såvida vi inte förstör våra chanser att komma dit. Chanserna kan förstöras inte bara genom ett globalt kärnvapenkrig, utan även genom alltför stor miljöförstöring - eller genom att vi monterar ned industrisamhället för en radikal återvändo till ett mer miljövänligt samhälle, med många människors död som följd.

Vi människor blir fler och fler och vi vill ha mer och mer tekniska hjälpmedel. Råvaror finns alltid, det är bara det att de inte alltid finns på Jorden. Ute i rymden finns de, därför skall vi dit. Vi bör sträva efter att komma dit så snart vi kan.

torsdag 14 april 2011

Bröllopsfrimärken

Den lilla önationen Niue, mest känd i Sverige som landet bakom Internetdomänen .nu, har den brittiska drottningen som statschef. I detta avseende är Niue likt många andra länder runt om i världen. Liksom andra länder som delar kungafamilj med Storbritannien kommer Niue ge ut minnessaker för prins Williams bröllop senare i år. Ett par nieuska frimärken på bröllopsparet har orsakat diskussion, därför att det går en tandad linje mellan de unga tu som skall gifta sig. Det ena frimärket avbildar bruden Kate Middleton, det andra avbildar brudgummen prins William. Kritiker menar att den tandade linjen antyder att paret skulle kunna dela på sig i framtiden.

Företrädare för Nya Zeelands postverk, som har designat frimärkena, har sagt att dessa frimärken är samlarobjekt och att det därför är osannolikt att de kommer att delas. Själv tycker jag att kritikerna helt enkelt läser in för mycket i en tandad linje som bara är där för att ge vardera part vid bröllopet sitt eget frimärke. Dessa frimärken är till för att fira bröllopet, då kan vi också lita på att det är syftet med frimärkena. Det behöver inte finnas konspirationer överallt.

tisdag 12 april 2011

En historisk dag

Det är en historisk dag i dag. För exakt femtio år sedan reste den första människan ut i yttre rymden. Den sovjetiske kosmonauten Jurij Gagarin lämnade Jorden på morgonen den 12 april 1961. Han blev den förste, men många har följt honom. Ännu fler kommer att följa honom.

Exakt hundra år tidigare, den 12 april 1861, startade amerikanska inbördeskriget genom de konfedererades beskjutning av Fort Sumter. Det var ett fort vid den konfedererade staten Sydcarolinas kust som hölls av unionsstyrkor.

Det går inte att underskatta Jurij Gagarins och det sovjetiska rymdprogrammets insats. Samtidigt är det säkert att någon annan människa skulle ha gjort det som Gagarin gjorde för femtio år sedan, förr eller senare, om inte han hade gjort det. Jag ser därför utbrottet av amerikanska inbördeskriget som en mer historiskt betydelsefull händelse. Det kriget hade kanske inte behövt bli av om dessa skott inte hade avlossats. Även om det hade blivit krig, hade krigets utveckling och resultat kanske blivit helt annorlunda om inte de konfedererade utan unionen hade skjutit de första skotten och därmed stämplats som angripare. Amerikanska inbördeskriget fick slut på slaveriet i den amerikanska södern, men slaveriet hade upphört förr eller senare ändå, tiden var emot det.

Den amerikanska sökmotorn Google har en bild som högtidlighåller minnet av Gagarins historiska resa i dag. Det har jag inget emot. Gagarins resa var en positiv nyhet, medan angreppet på Fort Sumter var en negativ nyhet. Vi behöver minnas de goda nyheterna. Det är också bra att påminnas om framtidsvisionerna om mänskligheten ute i rymden som var vanliga för femtio år sedan. De är inte lika vanliga nu, men lika viktiga. Det är min fasta övertygelse att mänsklighetens framtid finns i rymden.

söndag 10 april 2011

Radikalen bekänner färg

Håkan Juholt har bekänt färg: han vill störta det svenska statsskicket - han vill avskaffa monarkin. Det är ingen bra åsikt. Det är en fråga där han inte har folket på sin sida. Däremot är det väl i och för sig rimligt att han tycker så, med tanke på att hans parti under lång tid har haft detta krav inskrivet i sitt partiprogram. Den radikale partiledaren bekänner färg. Det är bra. Det återstår väl att se hur långt han är villig att gå på denna väg.

Skolan

Det var länge sedan jag gick i skolan. Det kommer också att dröja ett tag innan jag har barn i skolålder. Detta gör att jag inte har mycket förstahandsinformation om hur det är i skolor i dag. De rykten jag har hört har antytt att det inte är bra, men de senaste dagarna har jag läst en del reportage på Dagens Nyheters hemsida som berättar att det är värre än vad jag trodde. Vi skall inte ha någon flumskola i Sverige. Utvecklingen mot flumskolan har pågått länge, men det behöver inte ta lika lång tid att ställa saker till rätta. Den nuvarande regeringens politik ser ut att gå rätt väg, vilket är bra, men det kan bli ännu bättre. Reportage som dessa är bra, därför att de visar felen och hur saker kan bli bättre. Låt oss hoppas att de ger effekt.

lördag 9 april 2011

Ingen stängning

De federala myndigheterna i USA behövde inte stänga. En timme innan tiden rann ut, kom partierna överens om en temporär lag så att de kunde fortsätta förhandla. Det finns redan överenskommelser om stora nedskärningar. BBC:s korrespondent uttrycker att det främst är en seger för Republikanerna, och då är inte BBC kända för att ta Republikanernas parti i politiska frågor.

Det var bra för USA och för det allmänna förtroendet för politiken att en uppgörelse kunde nås. Visst finns det de anarkoliberaler som gärna skulle vilja se att staten stängde fullständigt, men i så fall borde det väl ändå ske under mer ordnade former än vad den här tvära stängningen hade inneburit?

fredag 8 april 2011

Budgetförhandlingar

I USA pågår ett politiskt ställningskrig på hög nivå om den federala budgeten. De senaste åren har den federala ekonomin gått med stora underskott. Båda partierna vill skära ned på utgifterna, Republikanerna mer än Demokraterna, men de har olika meningar om vilka nedskärningar som skall göras. Om det inte blir en uppgörelse inom några timmar, kommer stora delar av den federala förvaltningen stängas. Det låter drastiskt, men är det korrekta sättet att agera när det saknas en uppgörelse. Förmodligen kommer förtroendet för båda partier att skadas, frågan är bara vilket parti som skadas mest och vilket parti som ger upp mest på slutet. Demokraterna har presidentposten, men även om presidenten är med och förhandlar är det Kongressen som styr och där har partierna majoritet i varsin kammare.

För egen del skulle jag förespråka större nedskärningar hellre än mindre.

torsdag 7 april 2011

Underdrift

I dag var jag i Borlänge i tjänsten (eftersom jag organisatoriskt tillhör en avdelning med säte där). Jag åkte tåg hem. När vi närmade oss Örebro ropade personal ut i högtalaren att i Örebro var det dags för byte för dem som skulle vidare till Göteborg. Utropet fortsatte: "Tåget till Göteborg med ordinare avgångstid 19:10 är något försenat. Beräknad avgångstid är 19:45." Det var en rejäl underdrift att kalla en försening på 35 minuter för "något försenat". Kanske har det att göra med att förseningar på tågen tyvärr är alltför vanliga nu för tiden.

måndag 4 april 2011

Kampanj

I dag startade vi valkampanjen inför omvalet på allvar. Det var en hel del aktiva moderater som var med på dörrknackning i Lundby. Vädret var inte det bästa, även om det var uppehåll var det litet kyligt och blåsigt. Det lär bli bättre framåt maj. Vi fick i alla fall varma mottaganden på de flesta håll där folk var hemma och öppnade. Jag hoppas att ännu fler moderater kommer att delta i kampanjerna framöver.

lördag 2 april 2011

Utlandsstudier saknar värde

Jag fick tips om en artikel i Svenska Dagbladet om utlandsstudier och meritvärdet av att studera utomlands. Det var ingen nyhet för mig, men det är tråkigt att det fortfarande förhåller sig på samma sätt som när jag själv hade studerat utomlands.

När jag hade tagit min jur.kand. 1996 reste jag till USA och läste in en magisterexamen i amerikansk rätt. Den var ingenting värd när jag sökte jobb i Sverige. En enda gång fick jag en någorlunda positiv kommentar på en anställningsintervju, det var att jag då måste vara bra på engelska. Å andra sidan är kanske inte kunskaper i amerikansk rätt så efterfrågade i Sverige. Det jag tyckte var mest märkligt var att min utbildning inte var någonting värd ens för de svenska företags amerikanska filialer som jag sökte arbete hos. Jag klarade av inträdesprovet till advokatsamfundet i delstaten New York, vilket jag kunde göra tack vare min amerikanska examen. När jag sökte jobb på svenska advokatbyråers New York-kontor, sade de dock att deras platser för unga jurister var vikta för dem som fick jobb hos dem i Sverige och kunde komma till USA för praktik en tid. Inte för att jag har någon erfarenhet av att styra en advokatbyrå, men detta lät som en mycket märklig och kostsam prioritering.

Nå väl, jag fick jobb ändå, efter min återkomst till Sverige. Jag har aldrig ångrat mitt år i USA, men det har aldrig givit något meritvärde i Sverige.