söndag 30 oktober 2011

Jämlik succession

De sexton länder som har den brittiska monarken som statschef har kommit överens om att ändra sina successionsordningar så att kvinnor skall få samma arvsrätt som män till tronen. På så sätt följer de samma utveckling som flera andra monarkier har gjort, däribland Sverige.

Riktigt konservativa monarkister kommer inte att tycka om detta. Jag har inget emot det. Monarkin är ett modernt och relevant statsskick bara om den följer med sin tid. I dagens värld finns det inget bärande skäl för att ge män försteg till tronen framför kvinnor.

Sedan kan det ju återigen påpekas, att republiken som statsskick är omodern åtminstone alltsedan Berlinmuren föll. Ett kollektivistiskt statsskick är inget för en modern stat. Det är bara tråkigt att så många inte har insett det än.

tisdag 25 oktober 2011

Rumäniens kung

I dag kan alla vi monarkister fira Rumäniens kung Mikael I, som fyller 90 år. Dagen till ära fick han hålla tal för Rumäniens parlament. Tyvärr finns det inga planer på att återinföra monarkin i Rumänien.

Republikens president och ett antal ministrar vägrade att närvara när kungen höll tal. Det är dålig stil, oavsett vad man anser om monarkin som statsskick. Det är inte så att Mikael I kan anklagas för att ha varit motståndare mot demokratin eller på annat sätt allvarligt ha motverkat rumänska intressen. Rumänien stred på Tyska Rikets sida mot Sovjetunionen under andra världskriget, men det gjorde även exempelvis Finland. I valet mellan det nazistiska Tyskland och det kommunistiska Sovjetunionen var många länder i östra Europa tvungna att välja det som de ansåg var minst dåligt. Rumänien bröt med nazisterna och anslöt sig till de Allierade 1944, men hamnade sedan på fel sida om järnridån. Om så inte hade varit fallet hade landet säkert haft ett mycket större välstånd som konstitutionell monarki i dag.

söndag 23 oktober 2011

Mobiler är ingen cancerrisk

En dansk undersökning av över 350 000 personer de senaste tjugo åren bekräftar vad flera tidigare undersökningar har visat: det finns inget samband mellan användandet av mobiltelefoner och cancer. Det visar att mobiltelefoner inte är så farliga som har befarats. Det är positivt, särskilt mot bakgrund av hur ofta många av oss använder mobiltelefoner. Nyheten förtjänar därför att spridas.

fredag 21 oktober 2011

Stämmobeslut mot kvotering

Moderata Samlingspartiets stämma har sagt nej till lagtvingande kvotering i dag. Det är bra. Trots detta säger Anders Borg att frågan om kvotering inte kan avföras från dagordningen.

Stämman är partiets högsta beslutande organ. Säger stämman att det inte skall vara kvotering, kan kvotering inte stå på partiets agenda förrän tidigast efter nästa stämma.

Anders Borg får väl skriva en motion i ämnet till nästa stämma.

Censur

EU-kommissionen vill införa censur. Kommissionen vill begränsa kreditvärderingsinstitutens yttrandefrihet. Enligt förslaget skall EU:s myndighet som reglerar finansmarknaderna, Esma, ges makt att godkänna kreditvärderingsinstitutens metoder. Dessutom skall Esman kunna "upphäva" kreditbetyg på stater - hur nu det skall gå till när ett kreditbetyg redan har blivit känt.

Det säger sig självt att det här förslaget är dåligt. Egentligen skulle det räcka med att säga att censur aldrig är rätt väg att gå. Det kan dock tilläggas att en stat skall inte få frikort från dåliga kreditbetyg bara för att det passar politikerna och EU-byråkraterna.

torsdag 13 oktober 2011

Allmänna och enskilda risker

Moderata Samlingspartiet har partistämma inom kort. Vid stämman kommer, som vanligt, ett stort antal motioner att behandlas. Jag har själv skrivit några av motionerna.

Motionerna går att läsa i Motionsboken, svaren finns i slutet av skrivelsen Propositioner.

Partistyrelsen föreslår ett avslagsliknande besvarande av min motion om frivillig arbetslöshetskassa, motion 19, och avslag på min motion om allmänfarliga och smittsamma djursjukdomar, motion 55.

De flesta motioner får avslag eller blir besvarade. Även om motion 19 föreslås bli besvarad, låter svaret mer som ett avslag. Partistyrelsen hänvisar till en pågående utredning om arbetslöshetskassa, och avslutar sitt svar med följande mening: "När utredningen lämnat sitt förslag blir det aktuellt att ta ställning till när och hur en obligatorisk a-kassa kan införas." Det läser jag som om partistyrelsen redan har bestämt sig för att det skall införas en obligatorisk a-kassa.

Det som främst irriterar mig är partistyrelsens prioriteringar. Jag föreslår frivillig a-kassa, därför att jag anser att a-kassan främst är den enskildes ansvar. En enskild person kan själv bedöma risken för att bli arbetslös och väga det mot kostnaden att vara med i en arbetslöshetskassa eller inte. Jag föreslår statligt ansvar för smittsamma och allmänfarliga djursjukdomar, just för dessa sjukdomars smittsamma och allmänfarliga karaktär. Sjukdomarna kan smitta fler än djur, de kan även smitta människor. När det gäller smittskydd behövs statens möjlighet att ta till tvångsåtgärder för att hindra och begränsa smittor, då är det rimligt att staten har det grundläggande ansvaret. Partistyrelsen tycker emellertid att detta ansvar skall ligga på djurägarna genom privata försäkringar.

Notera den grundläggande skillnaden. En människas arbetslöshet drabbar bara honom eller henne själv och eventuellt den närmaste familjen. Det är en enskild risk. Ett djurs allmänfarliga och smittsamma sjukdom kan emellertid drabba hela samhället, inklusive människor. Det är en allmän risk.

Det är självklart för mig att risken för arbetslöshet i första hand är den enskildes eget ansvar. Det är de allmänfarliga riskerna som staten är till för att förebygga och bekämpa, såsom allmänfarliga och smittsamma sjukdomar. Varför anser partistyrelsen att staten genom lag skall tvinga på alla enskilda en arbetslöshetskassa, medan staten skall frånhända sig ansvaret för de allmänfarliga och smittsamma djursjukdomarna? Jag förstår inte det.

torsdag 6 oktober 2011

Twitter

Härom dagen registerade jag mig på Twitter. Liksom flera andra politiker skriver jag numera då och då korta inlägg om politiska tankar där. Mitt användarnamn är Dagrqv, en förkortning av mitt namn.

I kväll fick jag besked om att tidningen ETC Örebro hade börjat följa mig på Twitter. Det är en vänstertidning, så det är väl bra att de kan få litet högeråsikter sig till livs.

lördag 1 oktober 2011

Pant för lån till Italien

Italien har en osäker politisk situation och ekonomin tycks bli allt sämre. Den 20 september sänkte Standard & Poor's sitt kreditbetyg för Italien från A+ till A.

Den 13 juni skrev jag här på min blogg om Greklands dåliga ekonomi, och att landet kanske kunde sälja delar av sitt territorium för att få in pengar. En annan lösning vore att sätta delar av sitt territorium i pant som säkerhet för lån de tar upp. Samma idé kan tillämpas för lån till Italien. Sverige skulle kunna låna ut pengar om riket exempelvis skulle få det gamla furstendömet Ponte Corvo som pant. Den förste kungen av Sveriges nuvarande kungaätt var, som de flesta känner till, furste av Ponte Corvo i fyra år innan han blev svensk tronarvtagare. Det skulle göra just Ponte Corvo extra intressant.