fredag 23 mars 2012

Språk

Många tycker att domstolar i Sverige använder ett alltför komplicerat språk. De förstår inte alla ord som domstolarna använder. Domstolarna har därför fått handböcker i hur de skall kunna skriva mer begripligt.

Om det mest är orden som ställer till det för folk, är det skolan som har misslyckats, inte domstolarna. Det är skolans uppgift att lära folk att läsa och skriva, i detta ingår att lära folk att läsa även svåra texter. Vi skall inte behöva ha myndigheter som överger fina, gamla ord för att skolan har misslyckats i sitt uppdrag. Svenska språket är mer värt än att det skall förflackas så.

torsdag 1 mars 2012

Om kritik mot monarkin

Nerikes Allehanda tog in en debattartikel av mig i dagens tidning. Den publiceras inte på nätet, men svaret från ledarskribenten Lars Ströman finns där.

Här är min text:

Nerikes Allehanda har på ett huvudsakligen bra sätt rapporterat på nyhetsplats om H.K.H. prinsessan Estelles födelse. Det tackar jag för!


Det har samtidigt på goda grunder framförts kritik mot att NA publicerade en intervju med en republikan i samband med denna nyhetsrapportering. Framför allt hör en sådan intervju inte hemma i samband med nyhetsrapportering. Jag har inget emot intervjun som sådan, som övertygad monarkist har jag alla de motargument som krävs. Det hade däremot varit mer befogat att publicera en text med republikanskt innehåll på NA:s insändar- eller debattsidor, än på nyhetssidorna.


NA:s ansvariga utgivare Katarina Ekspong försvarar intervjun med republikanen i lördagens NA. Hon motiverar det med att stödet för monarkin har minskat och att frågan om monarkins lämplighet som statsskick vore relevant när Sverige har fått en ny tronarvinge.


Det stämmer att stödet för monarkin har minskat något under senare år. Samtidigt stöder en stor majoritet av Sveriges folk monarkin. Varför en något minskad majoritet skulle motivera en intervju med en republikan på nyhetsplats förklaras inte.


Det mest uppseendeväckande är dock argumentet om monarkins lämplighet som statsskick. Finland har nyligen haft presidentval. USA har presidentval i november i år, med en redan pågående - dyr och tidskrävande - valkampanj som NA har rapporterar mycket ifrån. Tysklands förbundspresident Christian Wulff avgick den 17 februari i år, sedan en åklagarmyndighet ansökt om att upphäva hans åtalsimmunitet. Om en tronarvinges födelse i en monarki med automatik skulle leda till att monarkin som statsskick borde ifrågasättas, borde dessa händelser i republiker lika automatiskt leda till att deras republikanska statsskick borde ifrågasättas. Jag har dock inte sett att någon monarkist har intervjuats på nyhetsplats i NA med anledning av dessa händelser.


Nog för att NA är en uttalat republikansk tidning, men litet bättre urskillning av vad som hör hemma på nyhetsplats respektive debattplats i tidningen vore jag tacksam för.
Det känns litet som om Lars Ströman har läst och besvarat en annan text.