söndag 28 oktober 2012

Standardtid

Nu har vi återgått till standardtid. Det är bra, den tid som närmast överensstämmer med soltiden för vår tidszon. Sommartid känns som onödigt statligt förmynderi, i dessa dagar när samhället ändå är vaket dygnet runt.

lördag 27 oktober 2012

Folkhälsa

I eftermiddags fick jag telefon från ett företag som ville ställa frågor utifrån en vetenskaplig undersökning om folkhälsa. Jag tackade nej till att medverka, och förklarade att jag inte tror på folkhälsa. Hon som ringde verkade förvånad, så jag förtydligade mig: individer har hälsa, men folk har ingen kollektiv hälsa, sade jag. Då verkade hon förstå. Hon verkade rent av bli litet glad. Så avslutade vi samtalet.

fredag 26 oktober 2012

HBT-program

Vid dagens fullmäktigesammanträde beslutade vi bland annat om att anta ett handlingsprogram för HBT-frågor. I den bästa av världar skulle ett sådant program inte behövas, för alla skulle ändå behandlas på samma sätt, oavsett sexuell läggning. Nu lever vi inte i en sådan värld, men det här programmet är förhoppningsvis ett litet steg i rätt riktning.

torsdag 25 oktober 2012

Budgetfullmäktige

Det är kommunfullmäktige i dagarna två i Örebro kommun: i dag och i morgon. Hela dagen i dag har gått åt till inlägg om budgeten, dels majoritetens budget, dels de olika oppositionspartiernas budget. Det har märkts tydligt att Moderaterna är det dominerande oppositionspartiet. Vi har flest inlägg från talarstolen bland oppositionspartierna, och vi har flest personer som har inlägg. Jag menar också att vi har bäst inlägg.Även om vi vet med oss att det krävs ett underverk för att den moderata budgeten skulle antas i stället för majoritetens, känns det som en god oppositionspolitik där vi har visat våra åsikter och vårt partis bredd. Det känns bra inför morgondagen.

onsdag 24 oktober 2012

Befolkningsminskning

En ny rapport från FN visar att flera storstäder runt om i världen krymper, sett till befolkningsstorleken. Detta reflekterar ofta en minskning av befolkningen i hela de länderna där städerna ligger. Alla städer ligger i industrialiserade delar av världen. Det är där det finns ett rimligt ekonomiskt välstånd, som befolkningen tenderar att minska.

Det här är ännu ett faktum som styrker att befolkningsökningen på Jorden inte är något större problem. Med ökat globalt välstånd kommer befolkningsökningen att plana ut. Med bättre teknik kommer dessutom Jordens resurser att användas på mer effektiva sätt och fler människor kommer att kunna leva på vår planet.

Det enda problemet med detta, som jag ser det, är att med en avstannande befolkningsökning minskar incitamenten för mänskligheten att söka sig ut i rymden för att finna nya världar att bo på. Å andra sidan tror jag att vi kommer att söka oss ut dit i alla fall, för eller senare, om vi överlever för att göra det.

måndag 22 oktober 2012

En begränsning av Jordens befolkning

De två debattörerna Lars A Boisen och Karl-Erik Norrman skriver en artikel i Svenska Dagbladet i dag med rubriken: Jordens befolkning måste begränsas.

Rubriken som sådan har jag inget problem med, däremot har jag stora invändningar mot innehållet. I grunden är tesen att det är arten människa som måste begränsas i antal. Den tesen vänder jag mig med styrka emot.

Lars A Boisen och Karl-Erik Norrman hänvisar bland annat till miljöförstöring, okontrollerad höjning av medeltemperaturen och att mänskligheten har ökat i antal från två till sju miljarder på mindre än hundra år. Jordens medeltemperatur har inte ökat, sett över den senaste femtonårsperioden (se Ingen global uppvärmning? i denna blogg söndagen den 14 oktober), men det tycks de vara omedvetna om.

Vidare vet de två debattörerna att befolkningsökningen har stannat av, och att det rent av är befolkningsminskning på sina håll, i den rika delen av världen. De menar dock att detta inte bevisar att befolkningsexplosionen skulle stanna av om de fattiga delarna av världen också skulle nå en så god levnadsstandard som i rikare delar av världen. De pekar på USA som ett land där befolkningen ökar, men nämner inte att USA har stor invandring eller att befolkningsökningen där ändå inte alls är så stor som i de fattigaste delarna av Jorden.

Så vitt jag kan förstå, förespråkar Lars A Boisen och Karl-Erik Norrman ett minskat antal människor, totalt sett. Hur det skall åstadkomma, skriver de inte någonting om. Skall det till påtvingad ettbarnspolitik av kinesisk typ, folkmord eller vad? De tror ju inte att ett ökat välstånd löser problemet, vilket många andra människor tror.

För min del skulle jag gärna se en begränsning av Jordens befolkning, men inte genom tvångsåtgärder, utan genom kolonisation av andra himlakroppar. När Europa var överbefolkat på 1800-talet (märk väl med långt mindre befolkning än nu, men samtidigt med mycket lägre välstånd), emigrerade stora delar av befolkningen till Amerika och Australien. Det löste många problem, såväl för individer och familjer som för samhällena i stort.

Nu är hela Jorden tämligen tättbefolkad, medan en planet som Mars är helt obefolkad. Vi borde arbeta för att göra Mars beboelig, så att de människor som skulle vilja emigrera till en chans till ett bättre liv skulle kunna resa dit och kolonisera den planeten. Visst är det en plan som skulle ta mycket tid och resurser, men i längden vore det bra för mänskligheten.

tisdag 16 oktober 2012

Skotsk självständighet?

Skottarna kommer att folkomrösta om självständighet från Förenta kungariket Storbritannien och Nordirland 2014. Det ställer en del intressanta frågeställningar på sin spets. Rimligtvis kommer det kvarvarande Förenta kungariket vara samma land som tidigare, medan ett eventuellt fritt Skottland får börja om med internationella avtal. Det blir inte automatiskt medlem i EU, men om det blir det, får det inget undantag från euron och måste gå med i Schengensamarbetet. Det senare innebär att det måste byggas en gräns mellan Skottland och England, eftersom det blir Schengens gräns mot icke-Schengenland. Det verkar inte så smart av Skottland att bli självständigt. Om jag vore skotte, skulle jag rösta nej.

söndag 14 oktober 2012

Ingen global uppvärmning?

Enligt ny statistik har det inte skett någon genomsnittlig uppvärmning på global skala på Jorden de senaste femton åren. Det går inte att säga om den globala uppvärmning som tidigare har noterats har avslutats,  om den senaste perioden är en tillfällig period med jämn temperatur eller om temperaturerna framöver kanske rent av kommer att sjunka globalt. Mänsklighetens utsläpp av växthusgaser fortsätter, men det finns många andra faktorer som spelar stor roll för temperaturen på vår planet. Vad vi kan sluta oss till är dock att de värsta larmrapporterna var överdrivna. Jorden kommer inte inom kort att bli fruktansvärt mycket varmare och all polaris kommer rimligtvis inte försvinna på kort tid. Kanske kommer så att ske i framtiden. Vad statistiken visar är snarast att klimatforskarnas teorier och extrapolerade trender behöver tas med en nypa salt.

fredag 12 oktober 2012

Kommunal skattesänkning

Folkpartiet i Örebro kommer att föreslå en skattesänkning på 10 öre (per intjänad hundralapp) i sin budget för 2013. Deras kommunalråd Staffan Werme intervjuades i dagens Nerikes Allehanda om detta, och sade att skatten på sikt borde kunna sänkas 50 öre. Det tycker jag är att vara alltför pessimistisk. Vi vet till exempel att Västerås har 1 krona lägre kommunalskatt än Örebro. Vår kommun kan sänka skatten mycket mer än 50 öre på sikt. Sedan är det klart att det beror på vilket tidsperspektiv vi har, men 1 krona på tio år är inte orimligt.

onsdag 10 oktober 2012

Olaga avlyssning

Rikskriminalpolisen har använt sig av avlyssning utan föregående domstolsbeslut. I Sverige innebär inte detta att avlyssningen är förbjuden som bevis i rättegång, vilket är rimligt. Däremot bör domstolen behandla uppgifterna med särskild försiktighet. De som har beslutat om den olagliga avlyssningen måste också ställas till ansvar för brottet. Det är klart att Säkerhets- och integritetsnämnden skall granska det inträffade. Det är bra, men det räcker inte. I förlängningen måste det till åtal och fällande domar mot de personer som är ansvariga för avlyssningen.

tisdag 9 oktober 2012

Symboler för Sverige

Två riksdagsledamöter från Miljöpartiet har motionerat om att statyerna i centrala Stockholm på Gustav II Adolf och Karl XII skall flyttas till någon mer undanskymd plats. De vill ge konstnärer i uppdrag att göra något mer modernt och fredligt på statyernas plats.

De två riksdagsledamöterna menar att statyerna är dåliga symboler för det moderna Sverige. Det är bara det att statyer på kungar som regerade för trehundra år sedan, och mer, inte är symboler för det moderna Sverige. Det har de aldrig varit. De är symboler för sina tidsepoker i Sveriges historia. Vi skall inte ta bort dessa tydliga och fina symboler för historien.

Det vore bra att ha fler moderna symboler för Sverige i huvudstaden, men inte på de historiska monumentens bekostnad. Varför inte en centralt placerad staty av Gustaf VI Adolf?

måndag 8 oktober 2012

Fortsatt socialism i Venezuela

Den socialistiske presidenten i Venezuela, Hugo Chavez, har blivit omvald till en tredje mandatperiod. Han har förmått att göra tillståndet bättre för många av de fattiga i landet, men gör det med oljepengar. Jag är övertygad om att en mer högerinriktad politik skulle göra landet som helhet rikare, även vid sidan om oljeinkomsterna, och därmed göra situationen ännu bättre även för de fattigaste. Det var tråkigt att så inte blev fallet.

lördag 6 oktober 2012

För bra skolmat

I en skola i Falu kommun har barnen fått för bra skolmat. De har haft en engagerad människa som har gjort litet extra inom budgetramen för att ge barnen fler grönsaker och själv bakat bröd. Kommunen stoppar det, eftersom maten i all kommunal verksamhet skall vara lika. Det är alltså bättre att alla har det lika dåligt, än att några har det litet bättre. Socialism i dess prydno.

torsdag 4 oktober 2012

Den 4 oktober

Nu för tiden uppmärksammas den 4 oktober oftast för att det är kanelbullens dag. För mig kommer denna dag ändå alltid att framför allt vara dagen för motståndet mot löntagarfonderna. Löntagarfonder var "ett djävla skit" som skulle socialisera hela näringslivet med näringslivets egna pengar.

Lyckligtvis blev motståndet mot löntagarfonderna så pass stort, att de löntagarfonder som till slut infördes i början av 1980-talet blev en relativt lätt variant. Så fort det kom en borgerlig regering nästa gång, 1991, avskaffades löntagarfonderna för att inte mer komma tillbaka. Det är emellertid viktigt att alltid vara på sin vakt mot nya idéer om att socialisera samhället och inskränka människors friheter. Det är därför fortfarande viktigt att uppmärksamma den 4 oktober som dagen för motståndet mot löntagarfonderna.