onsdag 28 november 2012

Demokratisk representation

Statistiska Centralbyrån har givit ut rapporten Förtroendevalda i kommuner och landsting 2011. I rapporten framgår det bland annat att det finns en större andel personer med eftergymnasial utbildning bland de förtroendevalda än bland folket som helhet.

Den som vill vara illvillig kan se det här som ett "demokratiskt underskott", i och med att de förtroendevalda inte har samma sammansättning som folket, när det gäller utbildning. Detta antyds till exempel av Norstedts Juridik, när de presenterar publikationen och skriver om "Demokratiskt underskott i kommunerna!", vilket följs upp med en punktlista där en punkt lyder: "Personer med eftergymnasial utbildning, höginkomsttagare och offentliganställda är överrepresenterade".

För det första skall inte de förtroendevalda ha exakt samma sammansättning som folket i statistisk mening. De är valda av folket, inte utvalda genom statistisk metod.

För det andra anser jag att det är bra att de förtroendevalda har hög utbildning. De förtroendevalda har många viktiga uppgifter genom sina politiska uppdrag, det är då bra att ha god utbildning.

För det tredje - och viktigaste - tror jag, att de flesta människor gärna ser att de politiker de väljer har bättre utbildning än vad de själva har. Vad är det för mening med att välja politiker som har likadan eller sämre utbildning än en själv? Politikerna skall ju styra alla offentliga medel, det lägger ett stort ansvar på dem. När vi väljer hantverkare eller andra personer som skall arbeta åt oss, väljer vi normalt folk som har bättre utbildning inom sitt gebit, än vad vi själva har. Detsamma borde gälla valet av politiker. Jag skulle därför bli förvånad över om inte de flesta människor faktiskt tycker att det är bra, att de förtroendevalda har högre utbildning än vad folket i genomsnitt har. Då är detta inget "demokratiskt underskott".

torsdag 22 november 2012

Seger för intoleransen

Barnboksförfattarinnan och tecknaren Stina Wirsén har bett sitt bokförlag att stoppa fortsatt försäljning av hennes böcker med figuren Lilla Hjärtat. Orsaken är den kritik som denna figur med flera i böckerna, och därmed författarinnan själv, har fått ta emot, för att figurerna har ansetts vara tecknade som rasistiska stereotyper.

Det står naturligtvis en författarinna fritt att förfoga över sina verk. Till den friheten hör att stoppa försäljningen av nya böcker. Samtidigt är det tråkigt att Stina Wirsén har behövt fatta detta beslut. Stina Wirsén hade aldrig för avsikt att göra något rasistiskt.

Försäljningsstoppet är en seger för intoleransen. Likaväl som rasism är intolerant, är det intolerant att tolka in rasism i sådant som inte uppenbart är, och inte är menat att vara, rasistiskt. Tolerans är att acceptera saker och ting för vad det ger sig ut för att vara och tolka det ur positiv synvinkel. Det är lika intolerant att anklaga någon oförskylt för rasism, som att vara rasist. När kritiken mot en intolerant lära, som rasism, går till överdrift, blir kritiken i sig intolerant. Det är denna intolerans som kan fira en seger i dag.

onsdag 21 november 2012

Inget beslut om motorvägsreservat

Vid kommunfullmäktige i dag stod min motion om motorvägsreservat utanför Örebro på agendan. Motionen stod dock långt ned på dagordningen och i vanlig ordning drog diskussionerna om andra ärenden ut så på tiden att flera ärenden inte hanns med. Min motion var en av dessa ärenden. Debatterna är ofta intressanta, men ibland tror jag att det skulle räcka med litet färre inlägg. Många får fram sina åsikter, men känner sedan ändå att de måste delta i replikskiften och begära ordet flera gånger.

Vi tror väl litet till mans i Moderaterna att den styrande majoriteten inte hade något emot att skjuta på debatten om en motion om Storstenshöjden. Den motionen var det första ärendet på dagordningen som vi inte hann med. I debatten om den sista motionen som vi hann med, kändes det litet som om några företrädare för majoriteten drog ut på behandlingen av ärendet genom att ofta begära ordet och ta replik. Sådana är förvisso demokratins spelregler, så det är inget jag riktar kritik emot.

söndag 18 november 2012

Buss

Nu i helgen åkte jag till Stockholm för att fira min far, som fyllde år. Jag valde buss. Det är billigare än tåg, om än litet trängre. Valet visade sig vara utmärkt, när jag åkte hem på eftermiddagen i dag. Det var nämligen stopp för all järnvägstrafik till och från Stockholms centralstation på grund av kortslutning i luftledningarna som ger ström till de elektriska loken. Det måste bli bättre ordning på järnvägstrafiken, med bättre underhåll så att haverier som detta kan undvikas. Hur ofta förekommer motsvarande fel i vägtrafik, luftfart eller sjöfart? Mycket mer sällan, vilket visar att det går att ha mycket högre driftsäkerhet än vad de svenska järnvägarna har i dag.

lördag 17 november 2012

Israel och Gaza

Konflikten mellan Israel och Hamaskontrollerade Gaza har blossat upp igen. Vissa skyller på israelerna, andra på palestinierna. Jag bryr mig inte om vem som den här gången kan påstås ha skjutit första missilen, det jag bryr mig mest om är att Israel är en demokrati medan Gaza styrs diktatoriskt av Hamas, sedan denna grupp tog makten i en kupp. I kampen mellan en demokrati och en diktatur hejar jag på demokratin.

måndag 12 november 2012

Plikten och barnet

I dag såg jag en märklig rubrik på utsidan av en tidskrift. Det var Svensk Damtidning, där det stod att Kronprinsessan Victoria stod inför ett dilemma: plikten eller Estelle.

Svensk Damtidning är ingen tidskrift som jag någonsin har tyckt har någon hög intellektuell nivå. Det är inte heller syftet med en sådan s.k. skvallertidning. Det här var dock synnerligen låg nivå.

För det första är alla föräldrars främsta plikt att ta väl hand om sina barn. Victoria fullgör denna plikt när hon tar hand om sin dotter Estelle. I denna plikt ingår inte bara den direkta uppfostran, utan allt som ger barnet en tryggare framtid. Victorias arbete för Sverige stärker den svenska staten och monarkin, och är därför också bra för Estelles framtid.

För det andra är Estelle tronarvtagare, i linje efter Victoria i den svenska tronföljden. I Victorias plikter som arvtagare till den svenska tronen, ingår också att säkra tronföljden i generationen efter henne själv. Hennes uppfostran av sin arvtagare är därför en viktig del av hennes egna plikter som tronarvtagare. Därvidlag skiljer sig inte situationen från någon annan människa som har ett viktigt arv att lämna till sina barn, vare sig det är en kungatron, ett slott, en gård, ett bolag eller något annat.

För Victoria finns det alltså ingen motsättning mellan Estelle och plikterna. Dilemmat existerar inte.

fredag 9 november 2012

Regeringen är en myndighet

När jag läste juridik, fick jag lära mig att regeringen är en myndighet. Nu i höst fick jag höra från några personer som arbetar på departement att regeringen inte är en myndighet. Det motiverades med att regeringen är "en samling personer", medan det är regeringskansliet som är själva myndigheten.

Det här stämmer inte överens exempelvis med kommunalrättslig terminologi. I en kommun är det de olika nämnderna som är myndigheter, medan de förvaltningar som arbetar åt en eller flera nämnder inte i sig är myndigheter. En nämnd kan ha flera förvaltningar, en förvaltning kan lyda under flera nämnder, så distinktionen är ingalunda oviktig.
Folk får förvisso ha den uppfattning de vill, men en åsikt om vad som är en myndighet måste följa ur de författningar som reglerar staten. Det framgår med all önskvärd tydlighet av 8 kap. 1 § första stycket regeringsformen, en av Sveriges grundlagar, att regeringen är en myndighet. Om regeringen inte längre skulle klassas som myndighet, måste alltså denna bestämmelse ändras.

Så här lyder 8 kap. 1 § första stycket regeringsformen:
Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen genom förordning. Föreskrifter kan också, efter bemyndigande av riksdagen eller regeringen, meddelas av andra myndigheter än regeringen och av kommuner.

Det står där: "andra myndigheter än regeringen". Det visar otvetydigt att regeringen är en myndighet.

Den som vill hävda att det inte är regeringen, utan regeringskansliet, som är en myndighet, måste alltså se till att ändra grundlagen först. Det tar ett tag, eftersom det krävs två likalydande beslut av riksdagen med mellanliggande val. Vad nyttan med en sådan ändring skulle vara, förstår jag inte.

torsdag 8 november 2012

Södra infartsgatan

I dag var jag på möte med en politisk styrgrupp i Örebro kommun, som jobbar med utvecklingen av trafikmiljön i kommunen. En av de saker vi diskuterade var om vissa gator som nu är stängda för biltrafik skall öppnas. Bland sådana kommande öppningar finns det en stor politisk majoritet för att öppna gator till och från Södra infartsleden. Det är meningen att denna trafikled skall omvandlas till en stadsgata. Hastigheten kommer att bli högst 50 km/h. Personligen har jag alltid tyckt att Södra infartsleden är en mycket bra trafiklösning, som på samma sätt som Klarastrandsleden i Stockholm snabbt tar fordon till och från stadens centrum. Något sådant kommer vi snart inte att ha i Örebro. De som gillar denna omvandling kan vara lugna, ty även i mitt parti finns det en majoritet för denna ändring. Sedan får jag personligen tycka vad jag vill.

För övrigt behöver ingen tro att jag profiterar ekonomiskt på att delta i den här trafikgruppen. Det utgår nämligen inget arvode för den, utan deltagandet är ideellt.

tisdag 6 november 2012

Ett litet teologiskt spörsmål

Vissa, som tror på Gud, hänvisar till universums komplicerade uppbyggnad för att visa att det måste vara någon intelligens bakom. Modern fysik har visat att vissa konstanta värden i universum är väldigt precisa och att utan dem skulle livet och vi själva inte kunna existera. Andra, som inte tror på Gud, anser att alla naturkonstanter bara beror på slumpen. En del av dem som tror att det bara beror på slumpen, menar att vårt universum bara är ett av oändligt många universum, och att vi finns och ser det, bara för att det är just här som naturkonstanterna råkar ha fått de värde som gör att vi kan uppstå och se det.

Modern fysik säger också att vår universum på något sätt är ändligt i rummet.

Tänk då ett varv till på det här. Antag att det verkligen finns oändligt många universa - och vad skulle annars finnas bortom vårt universum? Med oändligt många universa, måste allt det som kan tänkas faktiskt finnas någonstans - och väldigt mycket som vi människor inte kan tänka fram måste också finnas. Kort sagt: allt finns, någonstans. Då måste det, någonstans, finnas en allsmäktig, allseende, allvetande gud, så pass allsmäktig, allseende och allvetande, att allsmäktigheten, allseendet och allvetandet omfattar alla universa.

Så, det som vissa som inte tror på Gud hänvisar till, att vårt universum är som det är bara av en slump, av oändligt många universa, kan snarare innebära att en allsmäktig gud måste finnas.

Gustaf Adolfsdagen

I dag firar vi Gustaf Adolfsdagen, till minne av hjältekonungen Gustaf II Adolf. Vi må, så här med tjugoförsta århundradets glasögon, tycka att han slogs för helt fel saker. Faktum är dock att det han slogs för, var ett embryo till våra dagars religionsfrihet och därmed också våra dagars mänskliga rättigheter. Det är värt att fira!

lördag 3 november 2012

En match mellan de två SM-guldvinnarna i fotboll

I dag blev det klart att Tyresö tog SM-guld i fotboll för damer. I morgon kan det bli klart att Elfsborg vinner SM-guld i fotboll för herrar, de ligger bäst till i toppen av tabellen.

De flesta som är någorlunda insatta i fotboll säger att herrlagen är betydligt bättre än damlagen. Det finns samtidigt flera som tycker att damfotboll bör få samma utrymme i massmedia som herrfotboll och damfotbollsspelarna bör tjäna lika mycket pengar som herrfotbollsspelarna. Om herrfotbollsspelarna spelar mycket bättre och drar mycket större publik, vilket ger intäkter, är det ändå självklart för mig att de skall tjäna mer pengar.

Frågan om vilka som spelar bäst skulle kunna lösas mycket enkelt. Låt de båda SM-guldvinnarna mötas i en fotbollsmatch i slutet av varje säsong! Herrarna må vara bättre, så de borde vinna, de borde därför ställa upp för att visa att allt tal om deras bättre kvalitet är sann. Damerna har samtidigt inget att förlora på att ställa upp och försöka visa sin kvalitet i jämförelse med herrarna. Om dessa matcher återkommer år efter år, bör man också kunna visa en trend i hur utvecklingen av herr- respektive damfotbollen förhåller sig till varandra. Kanske kan också fler av dem som nu bara intresserar sig för herrfotbollen på detta sätt få upp ögonen för damfotbollen.

torsdag 1 november 2012

Erfarenhet är viktigare än ålder

Forskare vid Umeå universitet vill att personer som har fyllt tjugofem år skall få ta körkort "gratis". Det blir naturligtvis inte gratis på riktigt, någon måste stå för kostnaderna, men förslaget går ut på att det skall vara skattefinansierat.

Tanken med förslaget är att få fler att ta körkort senare, eftersom unga bilförare är överrepresenterade i olycksstatistiken. Jag kan personligen inte tänka mig att de unga är överrepresenterade på grund av sin ålder, det måste vara erfarenheten det hänger på. En tjugoåring med stor erfarenhet av att köra bil är naturligtvis normalt en mycket säkrare bilförare än vad en tjugofemåring som nyss har tagit körkort är. Det är troligtvis något fel i den riskbedömning som forskarna har gjort.

Det märkligaste med förslaget är dock att skattebetalarna skulle betala för körkorten. Det förstår jag inte alls. Varför dra på hela folket kostnaden för att en andel av folket skall få sina körkort betalda? Ända sedan kravet på körkort infördes, har människor själva betalat för sina körkort. Det kan de göra även i framtiden. Nyttan med att ha körkort är så pass stor att det, trots de ofta höga kostnaderna, är värt det för de allra flesta. Då kan de också betala själva.