söndag 30 december 2012

Snälla barn är mer populära

Forskare vid University of California at Riverside har genom experiment i barngrupper fått vetenskapliga belägg för vad många av oss redan har gissat: barn som gör snälla saker mot andra barn blir mer populära bland andra barn. Det var väl bra att det blev utrett.

lördag 29 december 2012

Tjeckoslovakien

Vid årsskiftet är det tjugo år sedan Tjeckoslovakien delades i Tjeckien och Slovakien. Landet hade då gjort sig fri från det kommunistiska förtrycket bara några år tidigare.

Tjeckoslovakien bildades efter första världskriget av delar av Österrike-Ungern. Det återupprättades efter andra världskriget 1945, men då det hamnat i den del av Europa som ockuperats av Sovjetunionen efter Nazitysklands fall 1945 och då kommunistpartiet var starkt, tog kommunisterna makten 1948. Landet blev därmed en kommunistisk diktatur och marionett till Sovjetunionen, till dess frihet och demokrati kom tillbaka 1989.

I slutet av andra världskriget hade USA möjlighet att befria västra Tjeckoslovakien från tysk kontroll. General George S. Patton förespråkade detta och ansåg att de styrkor som han förde befäl över skulle kunna utföra jobbet. Han tilläts dock inte det, utan USA och Storbritannien lät Sovjetunionen ockupera hela Tjeckoslovakien.

Om den västra delen av landet, med huvudstaden Prag och större delen av befolkningen, hade befriats av USA i stället för att ockuperas av Sovjetunionen, hade förmodligen inte kommunisterna kommit till makten. I så fall hade Tjeckoslovakien kunnat förbli en demokrati genom kalla kriget, förmodligen som medlem av NATO i stället för Warszawapakten. Under de omständigheterna hade landets ekonomi varit bättre och politiken mer stabil. Det är rimligt att tro att federationen Tjeckoslovakien i så fall fortfarande hade funnits kvar.

fredag 28 december 2012

Anatomiskt inkorrekta dockor

På grund av jämställdhetskrav har flera förskolor i Småland och Östergötland rensat ut Barbiedockor ur sina leksakssamlingar. Skälet är att dessa dockor anses könsstereotypa och anses ge en felaktig bild av hur kvinnor ser ut.

Det finns å andra sidan många andra typer av dockor som inte heller ser ut som människor i verkligheten ser ut. Jag är övertygad om att barn ser skillnaden på Barbiedockor och verkliga kvinnor, liksom de ser skillnad på Kendockor och verkliga män. Det gjorde jag i förskoleåldern. Barn ser också skillnad på Legogummor, Playmobilgummor och nallar, jämfört med verkliga människor och björnar. Barn har fantastisk fantasi, men kan redan från mycket låg ålder skilja mellan fantasi och verklighet. De flesta barn tycker bara att det är löjligt när vuxna försöker lägga sig i och lägga till rätta deras lekar.

Låt Barbiedockorna vara på förskolorna! De gör ingen skada.

torsdag 27 december 2012

Japan omprövar kärnkraftsstängning

Efter jordbävningen och tsunamin våren 2011, då kärnkraftverket i Fukushima råkade ut för haveri, stängde Japan sina femtio kärnkraftsreaktorer. Två av dem har sedan dess tagits i drift igen. Nu kommer den nytillträdda regeringen att ompröva stängningsbesluten, liksom den politiska målsättningen att avveckla all kärnkraft till 2040. Det lutar åt att besluten ändras och att kärnkraften tas till heders igen.

Det här är bra. Med stängda kärnkraftverk har elektriciteten blivit dyrare i Japan, vilket har påverkat denna för världen så viktiga ekonomi negativt. Japan har också varit tvunget att importera mer olja och naturgas, något som har påverkat bytesbalansen negativt. Det har naturligtvis också bidragit till mer utsläpp av koldioxid, svavel och andra avgaser.

Förhoppningsvis kommer japanska beslut att åter öppna sina kärnkraftverk att påverka även andra länder. Kanske kommer även Tyskland att upphäva sina beslut att i förtid stänga kärnkraftverk. Det är i alla fall min förhoppning.

tisdag 25 december 2012

Snöskottning

Vi fick mycket nysnö i natt och i morse. Medan jag höll på att skotta mitt på dagen, kom plogbilen förbi. Föraren gjorde som vanligt på vår gata: körde bara förbi och lät den upplogade snön blockera varje infart. Jag fick lov att skotta om den yttre delen av infarten.

Vid ett enda tillfälle har en plogbil tagit hänsyn till vår infart och inte bara plogat förbi den. Det var tidigare denna vinter. Jag skall inte klaga, det är bra att kommunen plogar och det blir säkert billigare om de bara kör förbi, så det spar på skattepengarna. Början på infarten blir också alltid finare skottad om jag gör det själv, än vad den blev den enda gång plogbilen inte bara körde förbi. Själv är bäste dräng, som det brukar heta.

fredag 21 december 2012

Svenskan i Finland

För två veckor sedan var jag, Paula och ett par av våra hundar i Helsingfors för en finsk hundutställning. En av de saker jag reagerade på i Helsingfors, var att många skyltar och andra allmänna meddelanden stod på finska och engelska, inte på svenska. En av de personer som stod i receptionen på hotellet där vi bodde talade bara finska och engelska, ingen svenska alls.

För litet drygt tvåhundra år sedan, 1809, förlorade Sverige ett krig mot Ryssland och fick avträda den övervägande delen av det som nu är Finland till Ryssland. Fram till dess, och även några decennier till, var svenskan det språk som användes i offentlig förvaltning i Finland. Andelen svensktalande i Finland har dock alltid varit i minoritet och denna minoritet har stadigt blivit mindre.

Om Finland fortfarande hade varit en del av Sverige, hade svenskans situation rimligen varit annorlunda. Då hade det varit finskan som varit i minoritet i det samlade riket. Kanske hade finskan då haft en ställning som den iriskan i dag har på Irland, det vill säga ett litet minoritetsspråk som de flesta inte använder dagligdags.

Detta skulle inte nödvändigtvis ha krävt en svensk seger i kriget 1808-09. Om marskalk Bernadotte skulle ha återerövrat det Finland som vid tiden fortfarande ville tillhöra Sverige, i stället för att erövra ett Norge som ville vara självständigt, hade scenariot kunnat bli detsamma. Min bedömning är att Bernadotte såg för mycket till geografin och läran om "naturliga gränser", i stället för att fundera på folkets vilja, och därför gjorde en strategisk felbedömning när han ville att Norge skulle vara svenskt i stället för att satsa på att återerövra Finland. Hade han tagit tillbaka Finland, hade Finland förmodligen fortfarande varit en del av Sverige.

Kanske hade Finland ändå blivit självständigt från Sverige i början av 1900-talet, men även då hade svenskan haft en mycket starkare ställning där i dag än vad den har.

Det här är givetvis bara kontrafaktiska spekulationer, men det kan vara roligt med sådana tankeexperiment ibland, särskilt i lediga juletider.

torsdag 20 december 2012

Framtida hem för människor?

På ett relativt kort avstånd från Jorden och Solsystemet ligger stjärnan Tau Ceti. Det är ungefär 22 ljusår dit, vilket innebär att Tau Ceti ligger nästgårds med galaktiska mått mätt. Alldeles nyligen har forskare upptäckt att det finns fem planeter i bana runt Tau Ceti. En av dessa planeter har sin bana i den beboeliga zonen, det vill säga där det är lagom varmt för att det skall finnas flytande vatten och alltså vara beboeligt för växter och djur från Jorden. Det verkar lovande, den planeten kan förhoppningsvis bli hem för människor om inte alltför många århundraden. Mänskligheten behöver fler planeter än Jorden för att öka sin chans att överleva på sikt, planeter som denna i bana runt Tau Ceti är förhoppningsvis en sådan planet.

onsdag 19 december 2012

Nej till nytt utvecklingsbolag

I dag har jag en debattartikel inne i Nerikes Allehanda om varför jag säger nej till ett nytt utvecklingsbolag. Det passar bra att den är med i tidningen i dag, eftersom den handlar om ett ärende som vi har uppe för beslut i kommunfullmäktige i dag.

tisdag 18 december 2012

Örebro som residensstad

Det har kommit ett förslag om att minska antalet länsstyrelser i landet från tjugoen till elva. Örebro län föreslås få samma länsstyrelse som Värmlands län, med säte i Örebro.

Det som är riktigt positivt med förslaget är att Örebro blir residensstad i det nya länet. Värmlänningarna är naturligtvis inte glada åt det, men valet är vettigt. Örebro är den klart största staden i det föreslagna länet, Örebro län har större befolkning än Värmlands län och det är bra att länet får en tyngdpunkt mot Stockholm, Sveriges tillväxtmotor. Örebros närhet till Stockholm gör det också lättare att rekrytera kompetent folk till en sammanslagen länsstyrelse. I den ursprungliga svenska länsindelningen utgjorde också de nuvarande Örebro län och Värmlands län ett och samma län med Örebro som residensstad, det hette då Närkes och Värmlands län.

Än så länge är det inte klart att Örebro får denna självklara status som residensstad. Framför allt är det inte självklart att den föreslagna länsindelningen blir av. Även om den blir av, lär värmlänningarna lobba mycket för att få Karlstad som residensstad i stället. Det är därför viktigt att fortsätta lyfta fram alla Örebros fördelar som residensstad.

torsdag 13 december 2012

Lucia och politiska kontroverser

Det är Lucia i dag, således traditionellt firande runt om i Sverige. Sistlidna helg blossade en debatt upp, för att en skolpojke i den lilla Sydnärkingska orten Laxå skulle ha förbjudits av sin lärare att klä sig som pepparkaka i skolans Luciatåg. Det var en debatt som blev en höna av en fjäder. En arbetskamrat till mig som bor i Laxå, har berättat att det var eleverna i pojkens egen klass som röstade om att inte ha pepparkaksgubbar i Luciatåget. Skoleleverna hade ingen tanke på att orsaken skulle vara att någon skulle kunna känna sig kränkt av att det fanns med pepparkaksgubbar i tåget.

En annan nyhet på senare år är att tidningarna inte längre innehåller porträttfotografier på flickor som kan röstas fram till årets Lucia på olika orter. Detta har att göra med människors rädsla för att orsaka att andra känner sig kränkta. Det är inte politiskt korrekt att flickor skall röstas fram till Lucia bara för sitt utseendes skull. Jag tycker att denna upprördhet är starkt överdriven. Folk har i alla tider bedömts bland annat för sitt utseende. De som ser bra ut skall inte behöva skämmas för det, men det är det som blir konsekvensen när det blir ofint att få fördelar för sitt utseendes skull. Är det inte fler människor som mår bra av att se en vacker Lucia, än vad det är som mår dåligt av just detta? Om en enda flicka röstas fram till Lucia, kan det måhända betyda att hon är allra vackrast, men det betyder inte att andra saknar skönhet. Det är trots allt mycket ovanligt att människor är fula.

På 1970-talet ansågs det fult att tävla i musik. Det politiskt korrekta då var att musik inte kunde bedömas rättvist och Melodifestivalen var något fult som många musiker inte ville befatta sig med. I dag är det tvärt om. Kanske återkommer de allmänna omröstningarna om årets Lucia om ett par år, kanske är det otroligt stort om ett par decennier. Jag hoppas det. Jag tycker att det är mer förnedrande att några lättkränkta, politiskt korrekta personer får stopp på Luciauttagningarna, än vad dessa uttagningar någonsin har varit i sig själva.

söndag 2 december 2012

Toriumreaktorer

I framtiden kan vi få kärnkraftverk som drivs, helt eller delvis, av torium i stället för uran. Den största fördelen torde vara att avfallet är radioaktivt i 300 år, i stället för upp till 100 000 år för oprocessat avfall från uranreaktorer. (Det finns forskning som pekar på att uranavfallet skulle kunna användas en gång till, i en annan typ av reaktor, och att avfallet därifrån skulle vara radioaktivt mycket kortare tid än det nuvarande avfallet.) Norge har stora fyndigheter torium i norra delen av landet. Kanske kan torium också finnas i brytbara mängder i Sverige? Hur som helst, låter det som mycket goda nyheter. Förutom kärnavfallet är ju kärnkraft den renaste och mest pålitliga energikälla vi har.