torsdag 21 mars 2013

Den s.k. värnskatten bör avskaffas

I slutet av april i år har Moderata Samlingspartiet i Örebro län förbundsstämma. Dit kan medlemmarna lämna förslag om hur partiets politik skall utvecklas. En av de motioner jag har lämnat in, handlar om ett omedelbart avskaffande av värnskatten. Om länsförbundsstämman bifaller denna motion och den därefter går vidare till partistämman och får bifall, blir det partiets politik.

Den s.k. värnskatten motsvarar 0,3 % av de totala skatteintäkterna. Många nationalekonomer är överens om att ifall denna skatt skulle tas bort, skulle skatteintäkterna totalt snarast öka. Det skulle löna sig mer att arbeta mer och det skulle ge fler internationella investeringar i Sverige. Ett avskaffande av den s.k. värnskatten är helt i linje med Moderata Samlingspartiets arbetslinje.

Moderaternas partiledning vill inte avskaffa värnskatten nu. I grunden tror jag att de flesta moderater är för ett snabbt avskaffande av värnskatten. Vi får se om det avspeglar sig i ett bifall till min motion.

tisdag 12 mars 2013

Falkländarna vill vara brittiska

I dagens folkomröstning på Falklandsöarna röstade 1 517 personer, mer än 90 % av de röstberättigade. Det blev totalt 1 513 röster för att Falklandsöarna skall fortsätta vara ett brittiskt översjöiskt territorium, medan bara tre röster var emot.

Vi får hoppas att Argentina respekterar detta klara folkomröstningsresultat och åtminstone tonar ned sina anspråk på ögruppen. Det sannolika är dock att så inte sker. Argentinas regim lär hitta på åtminstone något svepskäl för att folkomröstningen inte skall respekteras. Vad mer som kan krävas av falkländarna för att få argentinarna att ge upp sina anspråk är dock svårt att se.

lördag 9 mars 2013

Rätt med ojämställd final

Det är litet märkligt att läsa och höra vissa kommentarer om startfältet i kvällens final i svenska uttagningen till Melodifestivalen, som går ut på att det känns fel att det är en kvinna och resten män bland de tio deltagarna. Det är ändå folket som har röstat fram sina favoriter i telefonomröstningar som har varit öppna för alla och envar.

Kritikerna måste mena att även om det är bra med allmän rösträtt (för det förutsätter jag att de flesta av kritikerna åtminstone alltid skulle hävda utåt), hänger det på att de som röstar, röstar "rätt".

Jag är av en annan uppfattning. Om det har stått alla och envar fritt att rösta - och i detta fall rösta hur många gånger man vill - är det resultatet av omröstningarna som är det rätta startfältet. Det är så reglerna har sett ut från början.

Det är en helt annan sak att man kan tycka att en del av låtarna är dåliga, och att vissa bättre låtar blev bortröstade. Det tycker jag. För min del skulle hellre Janet Leon med Heartstrings ha varit i final än Ravaillacz med deras låttitel med en svordom i, för hennes låt var betydligt bättre än deras. Utifrån röstresultaten har jag dock inget problem med att finalfältet är ojämställt, sett till deltagande kvinnor respektive män. Kvinnorna hade för dåliga låtar i år, ur folkets synvinkel, helt enkelt.

onsdag 6 mars 2013

Degradera Leksands IF!

Leksands If är svensk ishockeys ekonomiska sorgebarn. Klubben har gått med stora förluster i flera år. Kommunen har gått in och stöttat klubben, på ett sätt som rimligtvis strider mot kommunallagen.

Hur många har kvar sitt förtroende för Leksands IF? Klubben borde degraderas i seriesystemet.