tisdag 30 april 2013

Kan Solen motverka den globala uppvärmningen?

Ryska forskare hävdar att Solen kommer att gå in i en kallare fas inom några år. Det kanske händer om tjugofem år. Med tanke på Solens temperaturer, är kall ett relativt begrepp, men den relativa kylan kommer att ge Jorden ett kallare klimat. Detta kan liknas vid det kallare klimat som fanns på Jorden ungefär åren 1650-1850. Det var det kalla klimatet på 1650-talet, som gjorde att svenska hären kunde tåga över Bälten och tvinga fram freden i Roskilde.

Den allmänna uppfattningen i samhället i dag är att det pågår en global uppvärmning av Jorden. Många anser att denna framför allt beror på oss människor och vårt eldande av fossila bränslen som kol, olja och naturgas, där restprodukterna släpps ut i atmosfären och ökar dess växthuseffekt. Om Solen blir kallare, kanske det väger upp den globala uppvärmningen.

Vädret är ett kaotiskt system och klimatet är inte lättare att förutspå. Den som lever får se vad som händer.

Ny kung

Nederländerna har fått en ny kung. Det är första gången på över hundra år, som Nederländerna har en kung, efter lång tid med regerande drottningar. I Nederländerna är det tradition att monarken abdikerar till förmån för sin efterträdare, det har även den till nu regerande drottningen Beatrix gjort. Nu är är det i stället hennes son Willem Alexander som är kung. Må han länge leva och inneha sitt ämbete!

Konungens födelsedag

I dag kan alla vi svenskar fira Konungens födelsedag.

Det är bra att vi i Sverige har ett sådant traditionellt, stabilt och demokratiskt statsskick som en konstitutionell monarki innebär.

Vi skall komma ihåg att, med alla sina fördelar, är demokratin inte en styrelseform som i sig premierar meriter. Den som väljs direkt av folket till ett ämbete, väljs ytterst sällan för att han eller hon är mest meriterad. En kung är uppfostrad till sitt uppdrag och därmed mer meriterad än vad vilken som helst vald statschef skulle kunna vara. På så sätt kompletterar arvsmonarkin den demokrati, som huvudsakligen styr staten, på ett utmärkt sätt.

Sveriges riksdag har många gånger röstat om monarkins vara eller icke vara. Monarkin har segrat. Den har därmed klar demokratisk legitimitet.

fredag 19 april 2013

En hjältes bortgång

I dag har jag nåtts av det tragiska beskedet att min broder sedan tiden i Studentförbundet, Einar Du Rietz, hastigt har lämnat jordelivet.

Einar var en man som jag ofta kände att jag gärna skulle lära känna närmare. Han var alltid vänlig och klok. Han gjorde mycket för friheten, inte minst genom sitt engagemang i Fria Moderata Studentförbundet, där han bland annat var förbundssekreterare. Han var en mycket god skribent, varför det inte var förvånande att han förtjänade sitt uppehälle genom att skriva.

Einar var mycket allmänbildad och vi delade ett stort intresse för historia. Det var Einar som påpekade för mig att början till slutet för den habsburgska monarkin torde ha varit när Josef II bytte ut latinet som officiellt språk mot tyska. Genom det beslutet särbehandlades ett av folken i det multinationella imperiet, vilket gav de övriga folken skäl att bli missnöjda och gav upphov till separatistiska spänningar. Nog för att många soldater av alla olika folk inom dubbelmonarkin lojalt stred för riket ända fram till 1918, men samtidigt var det separatisterna i Bosnien-Herzegovina som genom mordet på ärkehertig Franz Ferdinand satte igång händelserna som ledde fram till det krig som till slut slet sönder riket.

Jag har alltid trott att Einar skulle kunna bidra med mycket mer för frihet och framsteg i samhället under många, många år. Nu kommer han inte att kunna göra det. Det är alltid tragiskt när en meningsfrände går bort, extra tragiskt när det som i Einars fall sker i förtid. Må han vila i frid!

måndag 8 april 2013

En hjältinnas bortgång

Lady Margaret Thatcher har avlidit. Hon var en storslagen person. Under hennes tid som premiärminister i Storbritannien förbyttes en lång tid av nedgång av ekonomin mot kraftig tillväxt. På 70-talet sades det till och med ibland att Storbritannien var på väg att bli ett u-land, från Thatcher och framåt har det varit en ledande ekonomisk stormakt i Europa och hela världen.

Det var inte bara ekonomin som blev bättre med Thatcher. Hon ledde också det framgångsrika kriget mot Argentina om Falklandsöarna 1982, ett krig som medförde att militärjuntan i Argentina fick avgå och att demokrati infördes där. Vidare var hon en stark motståndare mot kommunismen i Östeuropa och hade säkerligen del i dess nedgång och fall.

Må hon vila i frid!

torsdag 4 april 2013

Traditionell juridisk utbildning

I senaste Jusektidningen ondgör sig byråjuristen Walter Sköldstam över att han, med affärsjuridisk examen från Linköpings universitet, inte kan bli advokat. Det är bara personer med traditionell juristutbildning som kan bli advokater i Sverige.

Kritiken är missriktad, och torde bero på att Walter Sköldstam i efterhand har insett att han valde fel utbildning till att börja med. Det är ingen hemlighet för någon som börjar läsa, att man måste ha en traditionell juristutbildning för att kunna bli advokat. Det är varken felaktigt eller omodernt att det är på det viset.

I de flesta andra länder ställs betydligt högre krav på den som vill arbeta som juridisk rådgivare än vad som ställs i Sverige. Det är ofta krav på medlemsskap i advokatsamfundet och inträde beviljas endast dem som har klarat inträdesprov. Utvecklingen i samhället i stort är att Sverige anpassar sina regler till utlandet. Det omoderna i Sverige är därför snarast att vem som helst har rätt att yrkesmässigt bistå andra med juridiska råd och vara juridiskt ombud, oavsett utbildning. Detta vore otänkbart i de flesta andra länder.

Kravet på en traditionell juridisk utbildning för att bli svensk advokat bör kvarstå. Å andra sidan skulle även Linköpings universitet kunna ansöka om att få examinera denna typ av jurister.

tisdag 2 april 2013

Kyrka, moské, fiktiv skurks palats?

Muslimer är kritiska mot att Star Wars-skurken Jabba the hutts palats i Lego liknar den ortodoxa katedralen Hagia Sofia som de gjorde om till moské efter erövringen av Konstantinopel 1453.

Vad är värst? Göra om en kyrka till moské, eller göra en leksak som kan tyckas likna den moskén? Det förra, anser jag. Det var dock länge sedan, det skall inte våra dagars muslimer kritiseras för, men det gör kritiken mot Legot litet ihålig.