torsdag 30 maj 2013

Tje-ljud

I eftermiddags hörde jag en programledare på radio uttala ordet "kimono" med tje-ljud i början. Ordet är ett lån från japanska och betecknar ett traditionellt japanskt klädesplagg. På japanska uttalas det med k-ljud i början. I svenska uttalas dock k i allmänhet med tje-ljud framför mjuk vokal, som i. Det faller sig oftast naturligt för svenskar att byta ut ett k-ljud framför en mjuk vokal mot ett tje-ljud. Om kimono i framtiden snarast uttalas med tje-ljud på svenska, är det måhända en naturlig utveckling av det svenska språket. Alla språk utvecklas, låneord utvecklas med de språk där de har lånats in.

Över lag är jag konservativ, när det gäller språkfrågor. Frågan är dock vad som är mest konservativt: att hålla på de traditionella svenska uttalsreglerna och godkänna tje-ljud framför "i" i ord som "kimono", eller att hålla på det uttal som det inlånade ordet hade från början? Många låneord har ett ursprungligt uttal som svenskar sällan kan uttala, så vad gör man då? Det är oftast onödigt att uppfinna nya svenska ord för inlånade företeelser, när det finns ord på företeelserna som kan följa med. Det kan däremot vara bra för den svenska förståelsen och för svenska användare, att anpassa låneordet till det svenska språket. Kanske händer just detta med ordet "kimono"?

tisdag 28 maj 2013

Stadsplan från 1878 gäller

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt har avgjort ett mål om bebyggelse i Göteborg, dom den 23 maj 2013 i mål nr P9167-12. För det område där det skulle byggas finns en stadsplan från 1878. En av invändningarna mot den planerade bebyggelsen var att stadsplanen måste vara obsolet, bland annat för att den inte innehöll mycket information.

Domstolen slog fast att stadsplanen gäller som detaljplan. Det följer av att stadsplaner enligt äldre rätt gäller som detaljplan enligt 17 kap. 4 § första stycket gamla plan- och bygglagen (1987:10) samt att denna stadsplan uppfyller de krav som ställdes på en detaljplan enligt 5 kap. 3 § samma lag. Det går därför att bygga enligt denna stadsplan.

Det här är en bra dom. Det skall gå att bygga enligt gamla stadsplaner, kommunen skall inte behöva uppdatera gamla planer bara för att de är gamla eller knapphändiga. Såsom domstolen också påpekar, har fastighetsägare ett berättigat intresse av att kunna lita på att en stadsplan gäller till dess den ändras eller upphävs.

fredag 24 maj 2013

Rättsstaten fungerar, del 2

Det finns många exempel på att den svenska rättsstaten fungerar. Jag redogjorde för ett exempel i går, här är ett till.

I en dom från Kammarrätten i Sundsvall den 13 maj 2013, mål nr 1233-12, upprätthöll kammarrätten förvaltningsrättens dom om att en kvinna inte skulle behöva betala tillbaka pengar till pensionsmyndigheten, när det var myndigheten som hade räknat fel.

Kvinnan hade lämnat korrekta uppgifter om att hon hade såväl tjänste- och avtalspension som avkastning från en privat pensionsförsäkring, när hon ansökte om bostadstillägg. Pensionsmyndigheten räknade dock bara med tjänstepensionen, när de beviljade bostadstillägget. Under tre år fick kvinnan sammanlagt 9 000 kr. Beräkningsgrunden framgick förvisso i Pensionsmyndighetens beslutsmeddelande, men att de betalade ut 600 kr för mycket per gång var inte så osedvanligt mycket att kammarrätten skulle anse att det skulle ligga på den enskildas ansvar att kontrollräkna och rätta myndigheten.

Vi måste kunna lita på att myndigheterna gör rätt. Om en myndighet gör fel, är det myndigheten som skall stå för det, inte vi enskilda människor. Den här kammarrättsdomen var därför ytterligare en seger för den svenska rättsstaten.

torsdag 23 maj 2013

Rättsstaten fungerar

Sverige har en, i de allra flesta fall, välfungerande rättsstat. Min erfarenhet från flera år som jurist i statlig tjänst bekräftar att det är så.

Norstedts juridiks nyhetstjänst Juridik i dag publiccerade i dag ett rättsfallsreferat, vars rubrik antydde att det handlade om ett justitiemord. Det gällde en dom om fortkörning från Hovrätten över Skåne och Blekinge av den 20 maj 2013, mål nr B296-13. Rubriken var: "Oskyldigt dömd på grund av sitt namn". När man läser referatet eller domen, framstår situationen i en helt annan dager.

Det rörde sig om en man som hade blivit delgiven misstanke om brott, med bevisning om detta, på grund av ett fotografi från en automatisk hastighetskamera. Han hade emellertid inte hört av sig inom utsatt tid och dömdes för brottet i tingsrätten. När han överklagade till hovrätten och yrkade att hovrätten skulle ogilla avtalet, godtog åklagaren ändringsyrkandet. Det visade sig nämligen att den bil som hade fotograferats av hastighetskameran ägdes av en kvinna som var sambo med en annan man med samma namn, bosatt i samma kommun, som den som hade dömts i tingsrätten. Vid kontroll mot passfotografi av den i tingsrätten dömde mannen, var han inte heller lik mannen på fotografiet från hastighetskameran. Hovrätten ogillade åtalet.

Tingsrätten hade givetvis kunnat undvika att döma fel, och hovrätten hade inte behövt ta upp saken, om den man som dömdes i tingsrätten bara hade hört av sig inom stipulerad tid, sedan han delgivits misstankarna. Han må ha blivit felaktigt dömd, men det hade han inte blivit, om han bara hade hört av sig och nekat. Litet ansvar måste den enskilde ta själv, även när han har fog för att tycka att anklagelserna är uppenbart ogrundade.

Nu åtgärdades den felaktiga domen i hovrätten. Allt är väl som slutar väl. Vi har en fungerande rättsstat i Sverige, även om den skulle kunna fungera ännu smidigare om oskyldiga personer som söks av rättvisan skulle höra av sig omedelbart.

måndag 20 maj 2013

Förbryllande

Nordiska Ministerrådet har givit ut rapporten China´s State-Owned Enterprises as Climate Policy Actors - The Power and Steel Sectors. Jag vet inte varför Nordiska Ministerrådet ger ut en rapport om Kinas statliga företag. Av beskrivningen framgår att rapporten ser en fördel i att företagen i fråga är kontrollerade av staten, därför att det skulle ge större möjligheter att påverka miljön till det bättre. Jag vet inte heller hur rapporten har kommit fram till den slutsatsen, den är förbryllande för mig.

Själv tror jag att privata företag är bättre på att vara miljövänliga. De privata bolagen vet att konsumenterna efterfrågar detta. De kan snabbare anpassa sig till det än vad statliga bolag brukar kunna göra, därför att statliga bolag ofta måste ha direktiv uppifrån innan de ändrar sin policy i frågor.

Ibland skulle jag vilja ha mer tid för att sätta mig in i sådana här frågor, så att ett blogginlägg som detta inte bara kunde lyfta frågan, utan även ge några svar. Kanske kommer jag att hitta svar någon annanstans framöver. I så fall återkommer jag i frå

VM-guld

Det var en god prestation av Sverige att ta VM-guld i ishockey. Schweiz gjorde ändå en större prestation, som tog silver. Visserligen har Schweiz spelat några bronsmatcher de senaste decennierna, men har inte tagit medalj sedan de tog brons 1953. Toppen i ishockeyvärlden blir bredare så, vilket är bra för sporten. Vi får hoppas att Schweiz framgångar i år inte är en engångsföreteelse.

Eurovision Song Contest

Så var Eurovision Song Contest över för i år. Danmark, som vann, var inte min favorit, även om jag skulle ha givit poäng till den. Däremot skulle jag inte ha givit poäng till Azerbadjzjan, som kom tvåa.

Jag brukar roa mig med att sätta upp en lista på hur jag skulle ha röstat, om jag hade varit jurygrupp. Här är den:

12: Storbritannien
10: Norge
8: Irland
7: Danmark
6: Ungern
5: Vitryssland
4: Rumänien
3: Grekland
2: Ukraina
1: Belgien

Om Israel hade gått till final, hade den låten kommit in på listan.

onsdag 15 maj 2013

Offentlig och privat makt

I 1 kap. 1 § första stycket regeringsformen står det: "All offentlig makt i Sverige utgår från folket."

Det finns tungt vägande skäl att ha med ordet "offentlig" i denna mening. Det visar att politikens och folkflertalets makt inte omfattar allting, utan att det finns mycket vid sidan om som tillhör den privata sfären och som bara individen har makt över.

Första meningen i en motion från Sverigedemokraterna som behandlades vid kommunfullmäktige i Örebro i dag löd så här: "All makt skall utgå från folket."

Ordet "offentlig" fanns inte med. Erkänner inte Sverigedemokraterna att det finns en privat sfär vid sidan om politiken?

söndag 12 maj 2013

Finns det inget bättre ord än "chokladboll"?

Det finns ett härligt litet bakverk, vara traditionella namn har blivit stämplat som rasistiskt. Många tycker därför att det traditionella namnet inte skall användas.

Det vanligaste alternativa namnet för det här bakverket brukar vara "chokladboll". Det är ett sällsynt dåligt namn. Bakverket innehåller visserligen en hel del kakao, precis som coklad gör, men med sitt hölje av cocos ser det inte ut som choklad, det innehåller ingen choklad och det smakar inte choklad.

Vad skall bakverket då kallas? Vid något tillfälle föreslog jag "montenegroboll". Det har inget med Montenegro att göra, men å andra sidan är situationen liknande för många andra ätbara ting. Budapestbakelsen är t.ex. en svensk bakelse, inte ungersk. Bostongurka är en svensk uppfining, inte amerikansk.

Kanske finns det något ännu bättre ord, vad vet jag? Det bör i alla fall inte heta "chokladboll".

fredag 10 maj 2013

Ny klassiker?

Begreppet "klassiker" brukar beteckna något som genom åren har överlevt och fortfarande anses fullt i klass med det moderna. En klassiker skall alltså vara gammal.

Några örebroare är av en annan mening. De har hittat på en Örebrovariant till det fysiska styrke- och uthållighetsprovet "en svensk klassiker". Det är nytt för i år, men de kallar det "Örebroklassikern". Jag kan förstå tanken med namnet, att knyta det till "en svensk klassiker", men jag tycker likafullt att det är att missbruka begreppet klassiker.

Nå ja, vi får väl se om "Örebroklassikern" lever länge nog för att verkligen bli en klassiker.

måndag 6 maj 2013

Krigsförklaring?

Kan ett land förklara krig mot ett annat land, som det redan befinner sig i krigstillstånd med? Syriens biträdande utrikesminister Faisal Mikdad anser i alla fall det. När Israel har angripit militära mål i Syrien med flyg, säger Faisal Mikdad att det är en krigsförklaring. Samtidigt ligger Syrien och Israel redan i krig, även om det har varit en tämligen osäker vapenvila nu i flera decennier. Syrien vill inte sluta fred med Israel. När det redan råder krigstillstånd, ter sig Faisal Mikdads uttalande ganska märkligt.

torsdag 2 maj 2013

Budapestbakelsens dag den 1 maj

I går var jag på sta'n och åt Budapestbakelse på café. Det är nämligen Budapestbakelsens dag den 1 maj. Det är värt att fira, så gott som det är med Budapestbakelse.