onsdag 31 juli 2013

Legitimatio per matrimonium subsequens

Latin är ett vackert språk, som jag gärna skulle kunna mer av, även om den praktiska användningen är begränsad. Ibland stöter man dock på intressanta termer, som "legitimatio per matrimonium subsequens", det som i Sverige kallades "efterföljande äkta börd". Barn som är födda av ogifta föräldrar får, om föräldrarna gifter sig med varandra, denna typ av äkta börd. Även om begreppet "äkta börd" i dagens samhälle saknar lika mycket praktisk relevans som latin normalt gör, är det kul att känna till sådan här kuriosa.

tisdag 30 juli 2013

Ny rysk flagga, någon?

Det är nog känt för de flesta, att Ryssland har infört nya lagar mot homosexualitet nyligen. Det tycker jag inte om, jag anser att alla människor skall behandlas lika, oberoende av sexuell läggning. Inga sexuella handlingar som försiggår mellan samtyckande vuxna människor skall vara skäl för särbehandling.

Ryssland har vitt i sin flagga. Vitt är, enligt fysiken, ingen egen färg. Vitt består av regnbågens alla färger.

Under dessa omständigheter, kanske man borde börja flagga med en ny sorts rysk flagga:

Designen är min egen, men sprid den, den som vill.

måndag 29 juli 2013

Är obebodda öar ett problem?

I Dagens Nyheter i dag finns en artikel om att författaren Anders Källgård oroar sig över att allt fler svenska öar blir obebodda. Små öar med begränsad eller obefintlig samhällsservice förlorar all bofast befolkning. För att komma till rätta med detta "problem" föreslår han statliga subventioner. Vad som är ett problem med att öar blir obebodda framgår knappast. Det enda som anförs som skäl, är att "mångfalden minskar, 'ett sätt att leva' försvinner". Jag kan inte se något problem. Folk får bo var de vill, men de skall inte kunna räkna med lika bra samhällsservice överallt. Vill de ha god service, får de bo där sådan finns. Det här ser ut som ett inbillat problem. Det finns inget skäl att kasta ut statliga subventioner för att åtgärda något som egentligen inte är ett problem.

söndag 28 juli 2013

Spanien och Gibraltar

Spanien kränker brittiskt territorialvatten kring Gibraltar och fördröjer trafik landvägen till Gibraltar från det spanska fastlandet. Syftet är rimligtvis att ta över halvön från Storbritannien. Gibraltar har tillhört Storbritannien sedan Spanien avträdde området i ett fredsfördrag 1713, men Spanien har många gånger sedan dess gjort försök att störa den brittiska överhögheten. Det är märkligt, inte minst som Spanien i sin tur har två enklaver på det marockanska fastlandet, Ceuta precis söder om Gibraltar och Melilla längre österut. Vad har Spanien för moralisk legitimitet att behålla Ceuta och Melilla, om spanjorerna inte vill erkänna den brittiska överhögheten över Gibraltar? Dessutom är Spanien och Storbritannien allierade i de flesta andra sammanhang, båda är medlemmar i NATO och EU. Spaniens agerande är oförklarligt. Sverige bör stödja Storbritannien i konflikten.

söndag 21 juli 2013

Ny belgisk kung

Belgiens kung Albert II abdikerade i dag, till förmån för sin son Philippe. Orsaken anges vara hälsoskäl för den 78-årige avgående kungen. Det hade annonserats en tid i förväg, så det var ingen överraskning i dag. Däremot var jag överraskad över att det blev en abdikation. I Europa brukar bara Nederländernas monarker abdikera till förmån för sina arvtagare på det här sättet.

Belgien har spänningar mellan det franska vallonien och det holländska Flandern. för mig verkar det då litet märkligt att kungen, landets främsta symbol för sammanhållning mellan folkgrupperna, skulle     ta över en holländsk sed och abdikera på detta sätt. Förra gången en belgisk kung abdikerade var efter andra världskriget, på grund av kritiken mot den dåvarande kungens sätt att agera under kriget. det var en helt annan sak än nu. Jag hoppas att de flesta belgare ser den nu aktuella abdikationen som en god händelse och stödjer både den gamle och den nye kungen.

Länge leve de belgiska kungarna, både den förre och den nuvarande!

onsdag 17 juli 2013

CP-öl

I eftermiddags hörde jag en intervju på radio om ett nytt öl: CP-öl. Det har lanserats i Göteborg, men får bara säljas av pubar och restauranger som har god framkomlighet för rörelsehindrade. Det är en organisation i Göteborg som arbetar för funktionshindrades rättigheter som ligger bakom bryggandet av detta öl. Namnet har de tagit, för att "ta tillbaka" beteckningen CP, så att den inte längre skall vara ett skällsord utan bli de funktionshindrades ord, ungefär som HBT-sfären tog över ordet "bög" och gjorde det till något annat än ett skällsord.

Jag tycker att det här är en utmärkt idé! God framkomlighet är viktigt. Licensiering genom rätten att sälja ett visst öl är en fantastisk idé. Avväpning av ett ords styrka som skällsord, genom att själv ta det som sitt, är det bästa man kan göra. De flesta som går ut på restauranger eller pubar gillar öl, och alla som stöder kampen för tillgänglighet för alla kan fråga efter CP-öl. Med en hög efterfrågan på CP-öl, måste de pubar som har brister i tillgängligheten åtgärda detta för att kunna köpa in och sälja CP-öl.

Än så länge är CP-öl bara lanserat i Göteborg, även om förhoppningen är att det skall få en spridning över hela riket. Efterfrågan kan vi allihop ordna redan nu. Det är bara att fråga efter CP-öl nästa gång man är på krogen, oavsett var någonstans i riket man är.

måndag 1 juli 2013

Elakhet

Den här helgen åkte vi bil tur och retur från Örebro till en hundutställning i Borås. Delar av vägen är s.k. 2+1-väg. Vid två tillfällen hamnade vi bakom vanliga personbilar på enfiliga avsnitt av sådana vägar, då de bilarna körde betydligt långsammare än stadgad högsta hastighet. Vi blev därför tvungna att också hålla lägre hastighet än vad vi fick och ville. Det fanns inga tydliga skäl för dessa framförvarande bilister att köra så långsamt, jag kan därför bara dra slutsatsen att förarna gjorde detta av ren elakhet - de ville vara elaka mot bakomvarande bil. Det är så onödigt.