måndag 30 december 2013

Sverige har inte längre världens högsta skatter

Sverige har inte längre världens högsta skatter. Ny statistik visar att Sveriges skattetryck har sjunkit från att vara över 50 % av bruttonationalprodukten till att vara 45 % av densamma. Danmark, Belgien och Frankrike har nu högre totalt skattetryck än vad Sverige har. Det är bra. Det handlar ju inte om att ta ut så höga skatter som möjligt, utan att få mesta möjliga värde för de skatter man tar ut.

söndag 29 december 2013

All vänster är inte kommunism

Riksdagsman* Rossana Dinamarca (v) kritiserar utbildningsminister Jan Björklund i Expressen, för att han vill att det skall ingå i det obligatoriska ämnet historia i skolan att upplysa om "Sovjetkommunismens massmord".

Rossana Dinamarca anser att detta är onödig politisering av historieämnet att välja ut vissa företeelser som det skall undervisas om. Det finns en poäng i det.

Vad jag däremot reagerar mot är avslutningen. Rossana Dinamarca skriver: "Genom att politisera historieundervisningen vill han misstänkliggöra, skuldbelägga och svärta ner dem som i dag kritiserar kapitalismen och liberalismen – det vill säga alla som står till vänster."

Det är långt ifrån alla som står till vänster politiskt, som identifierar sig med kommunismen. Den svenska socialdemokratin har till exempel alltid hållit ett hälsosamt avstånd till kommunismen. Det är inte till nackdel för andra än den minoritet vänstermänniskor som gillar kommunismen, att Sovjetkommunismens massmord kommer in som en obligatorisk del i historieundervisningen. De som gillar kommunismen måste likafullt förhålla sig till alla mord som har begåtts i kommunismens namn. Det är bra om det undervisas om detta i skolans historieundervisning, även om det kan tyckas vara en onödig detaljreglering av skolämnet.* I min värld är "riksdagsman" ett könsneutralt ord, på samma sätt som många andra titlar som slutar på "man".

tisdag 24 december 2013

Julbudskap och Karl Bertil Jonsson

De flesta svenskar lär ha sett den tecknade julfilmen om Karl Bertil Jonsson. Det är en film av Tage Danielsson om pojken Karl Bertil Jonsson, som jobbar på Posten under jullovet och stjäl julklappar från rika personer för att ge dem till fattiga.

Det fina julbudskapet i filmen, enligt min mening, är inte vad Karl Bertil Jonsson gör. Det fina är vad hans far och de bestulna gör. När Karl Bertil Jonssons far får veta vad sonen har gjort, tar han med sonen till var och en av de bestulna för att Karl Bertil Jonsson skall be om ursäkt. Det är ett fint exempel på gott faderskap. Fadern visar tydligt att det är fel att stjäla och tar sig verkligen tid för att hans son skall få chansen att ställa situationen till rätta, så långt det är möjligt. De bestulna får på så sätt veta vad Karl Bertil Jonsson har gjort, och i fin julanda förlåter samtliga den unge tjuven.

Det är trots allt så: Karl Bertil Jonsson är en tjuv. Han må ha goda intentioner, men han är ett naivt barn som inte förstår att han gör fel för att göra rätt. De vuxna reagerar dock fint, som sagt, och det ser jag som det fina julbudskapet i filmen: se det goda i det onda som har drabbat dig och förlåt den som ändå har haft goda intentioner.

God jul!

lördag 21 december 2013

Viktig infrastruktur för hela landet

Den styrande borgerliga alliansen i regeringen och Stockholmsregionen har lagt ett förslag om att bygga ut tunnelbanan i Stockholm med nio stationer. Det kommer att möjliggöra upp till 78 000 nya bostäder med bra kommunikationer till centrala Stockholm. Det här är inte bara viktigt för Stockholmsområdet. Eftersom Stockholm och dess omgivning har den största ekonomiska tillväxten i Sverige och nära en femtedel av rikets befolkning bor där, är alla storsatsningar av detta slag mycket viktiga för hela Sverige. Socialdemokraterna har hyllat planerna på ny tunnelbana, men har nu föreslagit att Stockholms läns kommuner skall lämna ifrån sig mycket mer pengar än hittills i kommunal utjämning. Det kan slå hårt mot denna infrastruktursatsning och andra satsningar som behövs i området. Vi får hoppas att Socialdemokraterna inte kommer till makten och bromsar utvecklingen på detta sätt.

onsdag 18 december 2013

Verksamhetsområde för vatten och avlopp

Vid kommunfullmäktige i Örebro kommun i dag, fattade vi beslut om att utöka kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det innebär att fler fastigheter i Örebro kommun kan få kommunalt vatten och avlopp till sina kök och badrum.

Vid kommunfullmäktige fick vi som är ledamöter varsin kopia av en skrivelse från några fastighetsägare i Östra Mark. De önskade att verksamhetsområdet skulle utökas, utöver det förslag vi hade att fatta beslut om i dag, så att fastigheter längre söderut i Östra Mark skulle omfattas av det kommunala verksamhetsområdet. Skrivelsen var daterad den 25 november 2013.

Det här är ett omfattande ärende som har förberetts länge i kommunens förvaltningar och nämnder. Det fanns ingen möjlighet att i dag fatta beslut om ett större verksamhetsområde för vatten och avlopp än det föreslagna, kommunens sakkunniga på förvaltningarna måste utreda den saken först. Samtidigt är dagens beslut till fördel för fastighetsägarna bakom skrivelsen. Beslutet innebär att en stor del av Östra Mark får kommunalt vatten och avlopp och det kommunala vatten- och avloppsnätet därför kommer närmare de här fastighetsägarnas fastigheter. En framtida ytterligare utvidgning av det kommunala verksamhetsområdet kan därför omfatta dessa fastighetsägares fastigheter.

Örebro kommun kommer att ta hänsyn till den inkomna skrivelsen, men inte vid fullmäktige i dag, utan i arbetet framöver med det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Det är vad som är möjligt. Det kommer att bli bra.

tisdag 17 december 2013

Kommunala föreskrifter och kommunalförbund

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom den 12 december 2013 (mål nr 3835-13, referatbeteckning följer i sinom tid) slagit fast att kommuner inte kan lämna över föreskriftsrätt till kommunalförbund.

Det handlade om några kommuner i Skåne som hade slutit ett kommunalförbund för att ta hand om vissa myndighetsuppgifter. Kommunalförbundet hade så utfärdat en taxa för avgifter för de myndighetsuppgifter som förbundet utförde gentemot medborgarna. HFD konstaterade att taxan är en föreskrift. Reglerna om föreskriftsrätt finns i 8 kap. regeringsformen, men där fann HFD inget stöd för att kommunalförbund skulle kunna utfärda föreskrifter. Inte heller kunde reglerna i 3 kap. 22 § kommunallagen (1991:900) vara stöd för detta. Följden blev att taxan inte får användas och avgift alltså inte får tas ut enligt den.

Det här är en bra dom, anser jag. Det är viktigt att föreskrifter utfärdas på rätt sätt, enligt alla de regler som är tillämpliga. Ett kommunalförbund som vill ha en taxa för sin verksamhet, får be de kommuner som ingår i kommunalförbundet att utfärda föreskrifter såsom taxa i sina respektive fullmäktigeförsamlingar. Detta vore inget ovanligt förfarande för kommunerna.

onsdag 11 december 2013

Farligt prejudikat

Oppositionen sitter i majoritet i riksdagen och röstade i dag igenom en förändring i regeringens budget. Det strider mot de senaste tjugo årens praxis för hur budgeten behandlas och kan bli ett farligt prejudikat. Även om den nuvarande oppositionen bildar en majoritetsregering efter valet. -med ministrar från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet - kanske de inte får så stor majoritet i riksdagen att de alltid kan vara säkra på att få igenom sin budget ograverad genom riksdagen.

Det låter osannolikt med en regering som består av dessa fyra partier. Fram till alldeles nyligen fann jag det lika osannolikt att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle göra upp med Sverigedemokraterna i en så pass tung fråga som rikets budget och att gå emot vedertagen konstitutionell praxis för budgetprocessen. Vi får väl se hur de här partiernas samarbete utvecklas.

onsdag 4 december 2013

Hur sorterar SCB partierna?

Statistiska Centralbyrån (SCB) har publicerat sin partisympatiundersökning för november 2013. Det är inga roliga siffror som redovisas.

En sak som jag också reagerar på är den ordning i vilken SCB räknar upp partierna. Såväl i stapekdiagrammet som i texten räknar SCB upp riksdagspartierna i följande ordning: Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Västerpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Traditionellt har partier räknats upp från höger till vänster på den politiska skalan. I så fall borde uppräkningen snarast vara Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Västerpartiet och kanske Sverigedemokraterna sist. SCB har inte heller bokstavsordning, storleksordning eller någon annan någorlunda uppenbar ordning för partierna. Det finns inte heller någon förklaring till ordningen. Det är bara udda. För min del tror jag att det tar fokus från sakinnehållet i undersökningen.

måndag 2 december 2013

Om det ändå vore så väl!

Karlskoga tidning har intervjuat Tony Ring, som kom på femte plats på Moderaternas riksdagslista för Örebro län, när den fastställdes i lördags.

Enligt tidningen säger Tony Ring så här om sina chanser att ta en plats i riksdagen: "Det beror naturligtvis på hur det går i valet, men det är ju sex platser i dag så visst finns det en möjlighet." Här framstår det som om Moderaterna har sex mandat från Örebro län i riksdagen nu. Detta har spridits vidare i riksmedia till bland annat Svenska Dagbladet, Helsingborgs Dagblad och Expressen.

Moderaterna har tre mandat från Örebro län i riksdagen sedan valet 2010. Lolo Lindström, som stod på sjätte plats på riksdagsvalsedeln, sitter i riksdagen sedan i höstas. Det beror på att Sten Tolgfors, som hade första plats, har avgått, Elisabeth Svantesson, som hade andra plats, har tjänstledigt för sitt uppdrag som statsråd/arbetsmarknadsminister, och den som stod på femte plats på listan avböjde att gå in som statsrådsersättare när Svantesson blev statsråd.

Tony Ring har bekräftat för mig att han är felciterad. Det han sade var att den som hade plats sex på riksdagslistan i förra valet sitter i riksdagen nu.

Tänk om det ändå vore så väl, att Moderaterna hade sex mandat i riksdagen från Örebro län! Den som läser ovan länkade artiklar om Tony Ring kan förledas att tro det, men så är det alltså inte. Så kan det gå, när ett felaktigt citat sprids från en tidning till en annan.

söndag 1 december 2013

Våra kandidater till riksdagen

Vi moderater i Örebro län fastställde i går listan med de personer som kommer att kandidera i riksdagsvalet för oss i september nästa år. Listan toppas, som sig bör, av det enda statsrådet från länet: arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Hela listan finns publicerad på Moderaternas i Örebro län hemsida. Det är en bra lista, det känns bra att gå till val på den.