tisdag 30 december 2014

Några reflektioner om decemberöverenskommelsen

Riksdagsmannen och juristen Andreas Norlén (m) ger här en rimlig syn på decemberöverenskommelsen. En del av kritiken har dragit konsekvenser in absurdum av vad överenskommelsen skulle kunna medföra.
 
Visst har det varit turbulent i riksdagen för att Stefan Löfven inte har agerat som en statsminister i en parlamentarisk demokrati brukar göra. Vid budgetvoteringen var Socialdemokraterna och Miljöpartiet förvarnade om hur Sverigedemokraterna skulle rösta. Då hade de kunnat rösta på Sverigedemokraternas budgetmotion i kontrapropositionsvoteringen. Det hade gjort Sverigedemokraternas budgetförslag till huvudalternativ mot regeringens budgetproposition. Regeringspartierna skulle därmed ha fått Alliansen att lägga ned sina röster i slutvoteringen och budgetpropositionen hade gått igenom.
 
När Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte gjorde detta och sedan förlorade slutvoteringen, säger parlamentarisk praxis att regeringen bör avgå. Budgeten brukar vara en så kallad kabinettsfråga. Det finns dock ingen regel som säger att regeringen måste avgå, kanske för att man aldrig har ansett att det behövs. Hur som helst, när Löfven inte avgick, var det inga regler som han därigenom bröt emot. Han bröt bara mot vad som brukar förväntas av en ledare i en parlamentarisk demokrati. Det är dock inte olagligt.
 
Ett alternativ till att avgå, är att utlysa nyval, det som heter extra val i regeringsformen. Stefan Löfven aviserade att han tänkte utlysa ett sådant. Med tanke på opinionssiffrorna, såg det ut som om ett nyval egentligen inte skulle leda till några nya styrkeförhållanden i riksdagen. Då skulle ett nyval innebära stora kostnader till ingen nytta. Jag är därför ganska nöjd med att det inte blir något extra val.
 
Det finns delar av processen fram till beslutet om att det inte blir extra val och regeringen sitter kvar, som jag inte är helt nöjd med. Det finns också delar av decemberöverenskommelsen som jag inte är alltigenom nöjd med. Å andra sidan är det så, när partier när en kompromiss - man kan inte bli nöjd med allt.
 
Nu återstår att skapa en konstruktiv oppositionspolitik och återkomma till valet 2018. Då kan Alliansen segra.

lördag 27 december 2014

Inget extra val

I dag har vi fått veta att det extra val som hade aviserats till i mars nästa år inte blir av. Detta är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och de fyra borgerliga partierna i Alliansen.

Oavsett innehållet i den så kallade decemberöverenskommelsen, är jag nöjd över att det inte blir något extra val. Ett extra val i mars skulle med största sannolikhet ha lett till ett likvärdigt parlamentariskt läge, kanske ännu sämre. Nu har vi tid på oss till september 2018 för att vända opinionen på allvar. Då kan Alliansen vinna i riksdagsvalet och därtill vinna flera kommunal- och landstingsval. Det ser jag fram emot.

måndag 22 december 2014

Märklig talan

Ibland läser jag om rättsfall, där jag undrar varför någon över huvud taget har fört fallet till domstol. Ett sådant fall är Mark- och miljööverdomstolens dom den 16 december 2014 (mål nr F 7514-14).

Bakgrunden var att en vägsamfällighet beslutade vid sin årsstämma i mars 2014 att under en dag upplåta en skogsbilväg som tillhör vägsamfälligheten till en SM-deltävling i rally. Skogsbilvägen var avsedd för att komma åt skogsfastigheter, beslutet fattades ett halvår i förväg och genom upplåtelsen skulle vägen komma att repareras efter tävlingen utan kostnad för vägsamfälligheten. Ett par som var medlemmar i vägsamfälligheten överklagade emellertid beslutet. De hänvisade till att vägen skulle vara avstängd under tävlingsdagen, vilket skulle inskränka deras förfoganderätt över vägen.

Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet. Paret överklagade, men även Mark- och miljööverdomstolen avslog överklagandet. Domstolen ansåg att begränsningen i delägarnas nyttjanderätt vägdes upp av att vägen reparerades utan kostnad för vägsamfälligheten och dess medlemmar. Vägen var inte sådan att den behövde användas varje dag. Eftersom beslutet fattades ett halvår i förväg, kunde medlemmarna också anpassa sig till beslutet i god tid.

Om vägsamfälligheten hade köpt tjänsten att reparera vägen, skulle vägen sannolikt också ha varit avstängd, kanske en hel dag. Även då skulle nyttjanderätten alltså ha varit inskränkt, men det hade dessutom kostat vägsamfälligheten en hel del pengar.

Jag kan egentligen bara spekulera i att paret som överklagade, egentligen var motståndare till rallytävlingen och försökte hitta något sätt att stoppa den. I övrigt verkar vägsamfällighetens beslut bara ha varit till fördel för alla inblandade parter. Det är då svårt att se något gott skäl att överklaga. Vi skall ändå vara glada över att vi har ett opartiskt rättsväsende som även tar till synes märkliga överklaganden på allvar.

onsdag 17 december 2014

Styrelsen styr

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunstyrelsen styr kommunen. I dag stod ett kommunalråd (s) i kommunfullmäktiges talarstol i Örebro och sade att kommunfullmäktige styr kommunen. Borde inte ett kommunalråd veta bättre?

tisdag 16 december 2014

Julfestens frågesport

På måndagskvällen hade vi Örebromoderaternas traditionella julfest. Den var välbesökt. Det var god mat och goda vänners sällskap.

I år stod jag för frågorna till den tipsrunda som föregick maten. Den följer här, med rätt svar längst ned.

Tretton frågor till Moderaternas i Örebro julfest 2014

1. Med vilket land slöt Sverige freden i Örebro 1812?
1. Storbritannien
X. Frankrike
2. Österrike

2. Vem valdes 1908 till Allmänna Valmansförbundets partiledare efter Hugo Tamms död 1907?
1. Erik Gustaf Boström
X. Gustaf Fredrik Östberg
2. Arvid Lindman

3. Vem var den senaste kristne kungen, vars armé hade kontroll över Jerusalem?
1. Guy av Lusignan
X. Konrad II av Hohenstaufen
2. Georg VI av Windsor

4. Hur många himlakroppar i Solsystemet har människor varit på?
1. En
X. Tre
2. Två

5Det svenska Luciafirandet tog sin början på 1700-talet, vid vintersolståndet. Varför firas det nu mer än en vecka innan midvinter?
1. På 1700-talet trodde folk att vintersolståndet inföll åtta dagar innan det verkligen infaller.
X. Med den då gällande julianska kalendern i Sverige inföll vintersolståndet den 13 december.
2. Innan 1901 hade Lucia namnsdag den 21 december.

6. Vad hade Moderaterna som alternativ partisymbol, vid sidan om Moderat-M:t, på 1980-talet?
1. Blåklocka
X. Viol
2. Mås

7. Berättelsen om Jesu födelse finns i 2 kap. Lukasevangeliet. Vilken annan bok i Bibeln anses vara skriven av evangelisten Lukas?
1. Apostlagärningarna
X. Romarbrevet
2. Uppenbarelseboken

8. Det formellt fristående, men Moderaterna närstående, Fria Moderata Studentförbundet, består av ett antal föreningar vid olika lärosäten i Sverige. Vad heter föreningen vid Örebro Universitet?
1. FMS Örebro
X. Engelbrekt
2. MST Örebro

9. Vad är ursprunget till det svenska ordet jul?
1. Det är inlånat från latinets Julius från ett firande av Julius Caesar
X. Det är fornnordiskt och står för solhjulet, som en beteckning för vintersolståndet
2. Det är inlånat från tyskan som en gammal beteckning för julbocken

10. Vilken partifärg använde Moderaterna i valet 1970?
1. Rött
X. Gult
3. Grönt

11. Vem kröntes till romersk kejsare på juldagen år 800?
1. Konstantin den store
X. Karl den store
2. Otto den store

12. Vilken sport förknippas i Sverige med annandag jul?
1. Backhoppning
X. Bandy
2. Boxning

13. Nyåret inträffar vid olika tidpunkter runt Jorden beroende på tidszoner. Tidszonerna bygger på en standard om att varje tidszon bör ha en tidsskillnad räknat i hela timmar mot Greenwich i London. Hur många längdgrader bör en tidszon vara enligt denna standard?
1. 24
X. 30
2. 15

Utslagsfråga

Hur många invånare hade Örebro kommun enligt Statistiska Centralbyrån den 1 november 2014?
(den som är närmast rätt svar, av dem som har flest rätt av de tidigare frågorna, vinner)

Rätt svar:
1. 1
2. X (för andra gången, han var också den förste ordföranden sedan han grundat partiet 1904)
3. 2 (kung av Storbritannien då Palestina var brittiskt NF- och FN- mandat)
4. 2 (Jorden och Månen)
5. X
6. 2
7. 1
8. X (MST Örebro är Moderata Studenter, en del av MUF och således en del av partiet)
9. X
10. 1
11. X
12. X
13. 2 (360 grader / 24 timmar = 15 grader för en timme)

Utslagsfrågan:

måndag 8 december 2014

Kommunala uppdrag

I kväll fastslog Moderaterna i Örebro kommun vilka personer som partiet nominerar till politiska uppdrag under mandatperioden 2015-18.

Jag nominerades till att vara andre vice ordförande och gruppledare i Programnämnd samhällsbyggnad, ledamot i Valnämnden och vice ordförande i det kommunala bolaget Örebroporten AB. Det är uppdrag som jag ser fram emot.

Tack till mina moderata partikamrater för förtroendet!

onsdag 3 december 2014

Regeringskris

Vi har (än så länge) en regering som inte lyckades med regeringens viktigaste uppgift: att få stöd i riksdagen för sin budgetproposition. Den röstades ned i riksdagens kammare i dag. Problemet uppstod inte i dag, utan under dagarna från valet fram till i dag.

Ansvaret för statens budget

Ämnet för dagen är hur riksdagen röstar i dagens fråga om budget för staten. De fyra borgerliga oppositionspartierna har lagt ett förslag mot regeringens budgetproposition. I och med att Sverigedemokraterna har deklarerat att de tänker rösta på de borgerligas alternativ, skulle det få majoritet i riksdagen.

Det är regeringen som har ansvaret för att ta fram en budgetproposition som får stöd i riksdagen. Det är därför regeringen som måste ta initiativ till förhandlingar med andra partier, för att få fram ett förslag till budget som regeringen vet kan stödjas av en majoritet i riksdagen. Det är då regeringen som måste komma med ingångsbud till en förhandling som de på allvar tror att förhandlingsparterna kan gå med på.

Nu är dagen för beslut om budget här. Regeringen har inte förhandlat fram en budget som tycks få tillräckligt stöd i riksdagen. Då torde regeringen avgå. Vi får se om en ny regering efter denna regeringskris kan förhandla fram en budgetproposition med stöd både av regering och av en majoritet i riksdagen. Det borde vara möjligt.

tisdag 2 december 2014

Framkomlighet

Det är svårt att ta sig fram med bil på sina håll i centrala Örebro. De styrande partierna vill göra det ännu svårare. Moderaterna är emot en sådan politik.

I dag sammanträdde Programnämnd Samhällsbyggnad. Ett förslag om att ta fram en plan för att bygga om Trädgårdsgatan, med syfte att göra den trängre för bilar och försvåra framkomligheten, röstades igenom. Moderaterna och Folkpartiet röstade emot förslaget.

I kväll tog jag bilen in till centrum. Jag hamnade bakom en Citroën som körde i 30 km/h på Kungsgatan/Trädgårdsgatan, trots att det är tillåtet att köra 50 km/h där. Det var god sikt, gott väglag och ingen trafik före denna Citroën. Jag har råkat ut för liknande situationer många gånger på denna gata. Trots det argumenterar de styrande partierna för att man bör bygga om gatan för att minska hastigheten, problemet är snarare att för många kör för långsamt på gatan. Överdrivet långsam trafik stjäl tid från medtrafikanterna och hämmar tillväxt och utveckling. Om vi skulle bygga om Trädgårdsgatan, så skulle det vara för att underlätta för trafiken där.

Jag är även en van cyklist. Cykeltrafiken klarar sig utan cykelbanor på Trädgårdsgatan. Cyklister kan åka i nord-sydlig riktning på parallellgatorna Manilagatan och Kungsgatan, samt på Drottninggatan, där det är planskild korsning med Rudbecksgatan.

onsdag 26 november 2014

Tillåts utländska homosexuella genomgå hindersprövning för äktenskap i Sverige?

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 6 november 2014 (mål nr 862-14) avgjort frågan om ett irländskt homosexuellt par skulle få genomgå hindersprövning för att ingå äktenskap i Sverige. Kammarrätten fann, i likhet med Skatteverket och förvaltningsrätten, att ansökan om hindersprövning skulle avslås. Skälet var strikt formellt: de två sökande hade inte styrkt sina identiteter, utan bara skickat in papperskopior av sina pass.

Vid sidan om själva domen, uttalade sig kammarrätten också om ifall hindersprövning skulle ha kunnat godkännas, ifall de sökande hade identifierat sig. Till skillnad från Skatteverket och förvaltningsrätten, fann kammarrätten att så var fallet. Huvudregeln är att utländska medborgare som inte är bosatta i Sverige, endast får ingå äktenskap här om båda skulle kunna ingå äktenskap i länderna där de bor eller är medborgare, enligt 1 kap. 1 § andra stycket lagen (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap. I målet var det visserligen visat att irländsk lag erkänner civila partnerskap för homosexuella och att homosexuella som har ingått äktenskap utomlands räknas i Irland som om de ingått sådant civilt partnerskap, men kammarrätten ansåg inte att detta ensamt var tillräckligt. Efter ett längre resonemang med utgångspunkt från förarbetena till ändringar i nämnda svenska lag, fann kammarrätten ändå att hindersprövning borde kunna genomföras. Ett äktenskap skulle inte innebära något s.k. haltande rättsförhållande, eftersom äktenskapet skulle erkännas i Irland som civilt partnerskap. Irland erkänner uttryckligen samkönade svenska äktenskap som sådana civila partnerskap. Kammarrätten ansåg inte heller att ingående av äktenskap skulle medföra att Irland skulle anse att Sverige ej skulle respektera irländsk rättsordning. Det förelåg därför, enligt kammarrätten, särskilda skäl att endast tillämpa svensk lag på frågan och därmed tillerkänna de sökande rätten att genomgå hindersprövning i Sverige för att här ingå äktenskap.

I sak tycker jag att kammarrättens resonemang är vettigt och bra. Frågan är dock vilken juridisk tyngd det har. Det är obiter dicta, det vill säga uttalanden om juridiken som ligger vid sidan om de frågor som är avgörande för målets utgång, jus decidendi. Det var redan klart att överklagandet skulle avslås, eftersom de sökande inte hade kunnat identifiera sig. Den som, liksom jag, håller med om kammarrättens resonemang, bör inte dra för stora växlar på det. Det är i så fall tryggare att avvakta en dom där samma resonemang förs för att faktiskt avgöra den fråga som var föremål för domstolens prövning. Då får resonemanget en betydligt större tyngd.

måndag 24 november 2014

Anonymitet

Vid kommunfullmäktige i Örebro i dag diskuterades bland annat en motion om att införa en s.k. whistleblower-funktion för alla anställda i kommunen. Det är ett sätt att tillförsäkra de anställda att anonymt kunna anmäla fel och brister i kommunens organisation. En sådan funktion infördes redan förra året, varför vi Moderater gick med på de styrande partiernas förslag att motionen skulle anses besvarad.

En andra att-sats behandlade allmänhetens tillgång till whistleblower-funktionen. Några partier ville utreda en sådan, bland annat för att de tyckte att det var viktigt att allmänheten skulle kunna tillförsäkras att anmäla fel och brister anonymt. Jag ser inte behovet. Allmänheten har redan, sedan lång tid tillbaka, grundlagsskyddad rätt att anonymt begära ut allmänna handlingar från varje myndighet inom kommunen. När de är tillförsäkrade anonymitet för det, varför skulle de inte kunna vara lika anonyma om de skulle anmäla fel eller brister? Det måste räcka så.

Närvaro vid fullmäktige

I dag sammanträdde fullmäktige i Örebro kommun, där jag är en av ledamöterna. Ett av Socialdemokraternas kommunalråd var frånvarande på grund av sjukdom. Hans specialområde är samhällsbyggnadsfrågor. Det här ledde till att Socialdemokraterna yrkade att behandlingen av flera motioner skulle bordläggas, därför att motionerna rörde samhällsbyggnadsfrågor och de inte hade någon som kunde träda in i kommunalrådets ställe.

Socialdemokraterna är det största partiet i fullmäktige. De styr kommunen tillsammans med två till partier. Tillsammans har dessa tre partier trettiotvå mandat i fullmäktige, men av dessa fanns det alltså ingen som sågs som duglig nog att ta debatterna om en stor mängd motioner. Vi vet sedan tidigare att det är få andra än kommunalråden som tar debatter i fullmäktige för Socialdemokraterna. Dagens bordläggningar visar tydligt vilken risk som finns med att samla all makt hos få individer. Det blir så pass toppstyrt, att ingen kan vikariera. Detta inger inget förtroende för Socialdemokraterna. Vad skulle hända om deras få kommunalråd hastigt skulle sluta?

Vad gör deras övriga ledamöter i fullmäktige, de som är närvarande fysiskt, men som aldrig säger något? Är det verkligen att närvara? Är inte det slöseri med kommunala arvodespengar att betala personer för att bara vara med för det fall att någon måste trycka på voteringsknapparna?

I och med de många bordläggningarna, kom vi längre fram i dagordningen än vad vi brukar. Då kom en ledamot från Miljöpartiet med ett önskemål om en kort ajounering av mötet. Orsaken angavs vara att de ville tala ihop sig om hur de skulle ställa sig till motioner som de trodde inte skulle komma att behandlas i dag. Vi vet av erfarenhet att det ofta finns motioner på fullmäktiges dagordning, som vi inte hinner med. Moderaterna förbereder sig dock alltid för om dessa motioner skulle behandlas, så för oss var ajouneringen onödig. Det framstår som oprofessionellt att inte vara förberedd för alla de motioner som trots allt står på fullmäktiges dagordning.

onsdag 19 november 2014

Vapen i yttre rymden

Enligt tidskriften Ny Teknik har Ryssland skjutit upp en satellit i omloppsbana, som kan leta rätt på andra satelliter och förstöra dem. Det står också i artikeln att USA och Kina redan har den typen av satelliter i omloppsbana.

Vapen är inte helt förbjudna i yttre rymden. Det står följande i Art. IV Rymdfördraget (Outer Space Treaty; Treaty on principles governing the activities of States in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies):

States Parties to the Treaty undertake not to place in orbit around the earthany objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of massdestruction, instal such weapons on celestial bodies, or station such weapons inouter space in any other manner.

The moon and other celestial bodies shall be used by all States Parties to theTreaty exclusively for peaceful purposes. The establishment of military bases, installations and fortifications, the testing of any type of weapons and the conduct of military man uvres on celestial bodies shall be forbidden. The use of military personnel for scientific research or for any other peaceful purposes shall not be prohibited. The use of any equipment or facility necessary for peaceful exploration of the moon and other celestial bodies shall also not be prohibited. The use of any equipment or facility necessary for peaceful exploration of the moon and other celestial bodies shall also not be prohibited.


Kärnvapen och andra massförstörelsevapen är alltså förbjudna i yttre rymden enligt detta fördrag. Vidare skall all verksamhet på andra himlakroppar ske för fredliga ändamål. Längre än så sträcker sig inte demilitariseringen av rymden enligt Rymdfördraget. Något mer långtgående förbud mot vapen i yttre rymden känner jag inte till.

Det kan kännas frestande att påstå att hela yttre rymden borde vara fredad från vapen och militära installationer. Så är det ändå inte. Om några av Jordens stater har skickat upp satelliter i omloppsbana som har vapen ombord, är detta alltså inte i sig något brott mot internationell rätt. Om Sverige hade viljan, skulle även vårt land kunna skicka upp en sådan satellit. För ett litet land som Sverige, vore det kanske inte värt pengarna, men så länge vårt land är alliansfritt, kan vi inte förlita oss på andra länders vapen i yttre rymden. Det kan vara värt att fundera på.

tisdag 18 november 2014

fredag 14 november 2014

Det saknas skäl att kräva trohetsed

Under riksdagens allmänna motionstid i år, har ett par sverigedemokrater motionerat om att införa krav på att de som blir nya svenska medborgare i vuxen ålder skall behöva svära trohet till svenske kungen.

Det här är ingen bra idé.

Krav på medborgare bör gälla lika för alla. Om de som blir medborgare i Sverige i vuxen ålder skall svära trohet till kungen och/eller grundlagen, bör även övriga medborgare göra det när de fyller 18 år. Bara då gäller trohetseden lika för alla. En medborgare kan dock inte fråntas medborgarskapet, så för den som redan vore medborgare vid 18 års ålder vore en vägran att svära trohetseden utan konsekvenser. Ur denna synvinkel finns det inget skäl att kräva trohetsed från dem som blir medborgare i vuxen ålder.

torsdag 6 november 2014

Gustav Adolfsdagen

I dag firar vi Gustav Adolf, till minne av Sveriges hjältekung Gustav II Adolf. Min fru och jag brukar fira med Gustav Adolfsbakelser. Det är en fin och god tradition med ursprung i Göteborg, en av de städer som stockholmaren Gustav II Adolf grundade. När min fru var och handlade i dag, i en affär med eget bageri, hade de emellertid inga Gustav Adolfsbakelser. Det var synd och skam, tycker jag. Affärer brukar inte vara sena med att anamma helger som gör att de kan sälja mer, men här var det en butik som uppenbarligen hade försummat tillfället att sälja Gustav Adolfsbakelser. Mer sinne för svensk historia och egna affärer tycker jag att butiken borde ha.

tisdag 4 november 2014

Sekretess endast gentemot dem som är i Sverige

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 29 oktober 2014 (mål nr 3695-14) kommit fram till att ett norskt bolag skall få ut uppgifter från Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal.

Uppgifterna i nämnda register är allmänna, eftersom de finns hos en myndighet och kan tas fram ur myndighetens register med rutinbetonade åtgärder. De skall därför lämnas ut enligt offentlighetsprincipen, om det inte finns någon sekretessregel som sätter hinder i vägen. Offentlighetsprincipen gäller alla svenskar, enligt grundlag, och kan begränsas för utlänningar genom vanlig lag, något som emellertid inte har skett.

Socialstyrelsen hade nekat utlämnande, baserat på 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen. Denna bestämmelse säger att det är sekretess för personuppgifter, om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgifterna skulle behandlas i strid mot personuppgiftslagen (1998:204).

Personuppgiftslagen är en viktig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten hos alla personer som registreras i olika automatiserade register och liknande i Sverige. Motsvarande regler finns i andra länder inom EU och EES, däribland Norge, eftersom personuppgiftslagen bygger på EU-direktiv. Nämnda sekretessregel är ett viktigt verktyg för myndigheterna, för att skydda den personliga integriteten hos personer som är registrerade i myndigheternas olika register.

Högsta förvaltningsdomstolen slog fast, i en kort och koncis dom, att eftersom sökanden var etablerad i Norge, gäller inte den svenska personuppgiftslagen för uppgifterna. Det gör att 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen inte kan anföras som skäl för att vägra lämna ut uppgifterna. Det hade inte heller framkommit att det förelåg sekretess för uppgifterna på annan grund. Uppgifterna skulle därför lämnas ut.

Bestämmelsen i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretsslagen har funnits länge i sin nuvarande lydelse. Den hade en direkt motsvarighet i den tidigare 7 kap. 16 § sekretsslagen (1980:100). Egentligen borde paragrafen vara utformad så att den även medger sekretess för uppgifter, om ett utlämnande gör att det kan antas att de skulle behandlas på ett sätt utomlands som, om behandlingen hade ägt rum i Sverige, hade skett i strid mot personuppgiftslagen. Nu gör Högsta förvaltningsdomstolens dom det tydligt att det gäller hårdare sekretess gentemot personer och företag etablerade i Sverige än gentemot sådana som är etablerade utomlands. Det kan inte ha varit lagstiftarens mening. Om det finns skillnader i sekretessen grundat på olika länder, brukar det vara till fördel för svenska medborgare.

Det vore bra om 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen skulle ses över. Det är inte rimligt att en så pass viktig bestämmelse till skydd för den personliga integriteten skall kunna kringgås bara genom att en verksamhet etableras utomlands i stället för i Sverige.

måndag 27 oktober 2014

Föredömligt kort och kärnfull dom

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 22 oktober 2014 (mål nr 5542-14) varit föredömligt kort och kärnfull. Domskälen är på två meningar, vilket i sammanhanget räcker.

Det rörde sig om en begäran om att få ut allmänna handlingar från Bildningsnämnd i Åstorps kommun. Sökanden begärde handlingar enligt 116 preciserade punkter. Han fick avslag av nämnden, därför att skrivelsen var identisk med tidigare bevarade skrivelser. De handlingar som fanns hos nämnden hade redan lämnats ut, övriga handlingar fanns inte och kunde därför inte lämnas ut.

Kammarrätten skrev följande domskäl: "Bildningsnämndens uppgifter får godtas. Överklagandet ska därför avslås."

Det framgår alltså tydligt av domen, att klaganden hos kammarrätten inte förklarat varför han skulle få ut handlingarna, när nämnden menade att han redan tidigare hade fått ut dem.

Det är en bra dom. Offentlighetsprincipen är en god princip, som ger alla människor rätt att få ut offentliga handlingar från myndigheter. Domen säger att om myndigheten redan har lämnat ut handlingarna, finns det inget som säger att myndigheten måste lämna ut handlingarna på nytt.

Det får antas att om klaganden hade anfört särskilda omständigheter, såsom att han visserligen hade fått handlingarna men dessa förstörts, hade han kunnat få ut dem. Några sådana omständigheter hade uppenbarligen inte anförts. Domen är bra, då den på detta sätt ger myndigheten en rimlig arbetsbörda med att lämna ut offentliga handlingar. Det är inte meningen att offentlighetsprincipen skall kunna användas för att få ut samma handlingar hur ofta som helst.

fredag 24 oktober 2014

Kammarrätten upprätthöll nämndemännens dom

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 26 september 2014 (mål nr 20092010-14) upprätthållit en dom av Förvaltningsrätten i Uppsala om sjukersättning, för en person som på fritiden är hunduppfödare.

Personen i fråga fick hel sjukersättning enligt beslut från försäkringskassan 1998. Efter en anonym anmälan om att personen trots det ägnade mycket tid åt att föda upp, ställa ut och göra annat med sina hundar, utredde Försäkringskassan personens rätt till sjukersättning. Försäkringskassan kom fram till att den tid personen ägnade åt sina hundar bevisade halv arbetsförmåga. Sjukersättningen sattes ned och personen blev skyldig att betala tillbaka ett stort belopp från de senaste åren. Efter överklagande biföll förvaltningsrätten delvis personens talan och fastställde en rätt till tre fjärdedels sjukersättning, samt satte ned återbetalningskravet i konsekvens med detta.

Det mest intressanta med domen, ur en jurists synvinkel, är att förvaltningsrättens dom var de tre nämndemännens dom. Nämndemännen är inte jurister, utan lekmän, med uppdrag i domstolen att ge lekmäns syn på rättstvisterna. Rådmannen, som är lagfaren jurist, var skiljaktig och ville fastställa omprövningsbeslutet om halv arbetsförmåga. Efter överklagande från båda parter fastställde de lagfarna domarna i kammarrätten förvaltningsrättens dom.

Det vanligaste, när den lagfarna domaren skriver sig skiljaktig gentemot lekmannadomarna, är att överinstansen fastställer den lagfarna domarens dom. En lagfaren domare är mer kunnig om vad lagen säger och har som heltidsanställd oftast längre erfarenhet av att döma, än vad nämndemännen har. Bland jurister brukar det därför sägas att om den lagfarna domaren skriver sig skiljaktig, brukar överinstansen efter ett överklagande att gå på den linjen. Den här domen visar att det inte alltid är så.

Det här är intressant, inte minst för de personer som förfäktar att nämndemännen bör tas bort eller få minskat inflytande i domstolsväsendet. Ibland är det nämndemännen som träffar rätt, utifrån den senare domen från överinstansen. Det framgår tydligt i denna dom.

För övrigt tycker jag, som är hunduppfödare vid sidan om mitt arbete som jurist, att domen är väl avvägd utifrån de arbetsinsatser en hunduppfödare kan behöva lägga ned på sin hobby.

onsdag 22 oktober 2014

Folkomröstningar bör respekteras

I samband med valet i september hölls en rådgivande folkomröstning i Göteborg om trängselskatt. Av de personer som röstade i folkomröstningen, röstade 57 % nej till trängselskatt, en försvarlig majoritet. Trängselskatten ingår i "Västsvenska paketet" för investeringar i infrastruktur, trängselskatten skall medverka till att betala investeringarna. Nu går de fem parter som förhandlade fram Västsvenska paketet ut med att de står kvar vid paketet och dess finansiering.

Företrädare för de fem parterna säger att det återstår att se hur kommunfullmäktige i Göteborg röstar om trängselskatten.

Den egentliga beslutanderätten ligger hos riksdagen. Trängselskatt är statlig skatt, enligt lag kan den inte vara annat, därför är det riksdagen som beslutar.

Sverige har en representativ demokrati. Det innebär att vi väljer företrädare som skall sätta sig in i de politiska frågorna och besluta åt oss andra. Ibland kan det vara befogat med folkomröstningar, om det är en stor fråga som lätt kan besvaras med ja eller nej och där en folkomröstning skulle öka den politiska legitimiteten för det slutliga beslutet i frågan, som fattas i politiska församlingar som riksdagen. Om det hålls en folkomröstning, anser jag att resultatet av den skall respekteras så långt det är rättsligt möjligt.

När folkflertalet i Göteborg har röstat nej till trängselskatt, bör det respekteras och trängselskatt bör därför inte införas i staden under överskådlig framtid. Detta bör också parterna bakom Västsvenska paketet respektera. Jag hoppas att riksdagen respekterar resultatet i folkomröstningen.

Myrö

I dag sammanträdde kommunfullmäktige i Örebro kommun för första gången med den nya sammansättningen efter valet den 14 september i år. Moderaterna har bra ledamöter på våra tretton mandat. Det enda tråkiga är att vi inte har fler mandat.

En av få sakfrågor som avgjordes i dag var godkännande av köp av ett stort stycke land nordost om Örebro tätort. Det var innehavaren av Myrö slott som sålde. Markinnehavet är strategiskt på flera decenniers sikt för Örebro kommun. Det är Moderaternas ståndpunkt att kommunen inte skall äga särskilt mycket mark. Här är tanken att kommunen köper marken nu, men på sikt skall sälja den mesta marken till enskilda och företag som behöver mark för sina bostäder och verksamheter. Kommunen har visserligen planmonopol, men får en större frihet att planera något bra av marken om kommunen även äger marken när den planläggs. På sikt skulle det här kunna leda till att fler örebroare kan bli privata markägare genom att köpa tomter för egnahem. Vi moderater ser stor potential i området. Det är ett bra, strategiskt markförvärv för framtiden och för alla nuvarande och framöver tillkommande örebroare.

torsdag 16 oktober 2014

Expropriation kan behövas ibland

De flesta politiker till höger på den politiska skalan är tveksamma till expropriation, det vill säga när staten tvångsmässigt köper mark av privata fastighetsägare. Expropriation är statligt tvång och bör i största möjliga mån undvikas. Ibland är det dock nödvändigt att expropriera mark för investeringar i infrastruktur som är av särskild betydelse för samhället i stort. Nu kan ett nytt fall vara på gång, där expropriation blir nödvändigt.

Miljöpartiet, som nu sitter med i regeringen och i den koalition som styr Stockholms stad efter valet 2014, har förhandlat sig fram till en politisk uppgörelse om att Bromma flygplats skall läggas ned senast 2022. På området där flygplatsen nu ligger, skall det i stället byggas bostäder.

Det finns mycket obebyggd mark nära Stockholm. Tanken att bygga bostäder på flygplatsen område handlar rimligtvis bara om att försvåra för de politiska motståndarna att åter öppna flygplatsen. Det måste dock göras. En internationell storstad och huvudstad som Stockholm behöver en flygplats nära centrum. Det är här det kan bli nödvändigt att gå in med expropriation. Om Miljöpartiet sitter kvar vid makten så pass länge att nedläggningen av Bromma blir av och platsen bebyggs med bostäder i stället, måste de fastigheter som har sålts för bostadsändamål kunna exproprieras, för att flygplatsen skall kunna rekonstrueras och öppnas igen.

Det är för övrigt inte märkligt att Miljöpartiet arbetar för att lägga ned Bromma flygplats. De har fört den politiken länge. Det märkliga är att Socialdemokraterna, som både på riksplanet och i Stockholms stad inför årets val lovade att flygplatsen skulle vara kvar, sviker detta löfte.

måndag 13 oktober 2014

Palestina, protestlistor och juridiska bedömningar

I dag blev jag uppmärksammad på en protestlista på internet, som handlade om att protestera mot att Sveriges regering har för avsikt att besluta att Sverige skall erkänna Palestina som stat.

Alldeles oavsett vem som startar en sådan här protestlista, anser jag att protestlistor är fel väg att gå. En protestlista bör inte påverka den juridiska bedömning som måste till för att avgöra om Palestina skall erkännas som stat eller ej. En juridisk bedömning skall inte i någon del grunda sig på hur många som har skrivit på listor för eller emot ett visst avgörande.

Jag är jurist, men inte expert på internationell rätt. Min bedömning är att Palestina inte uppfyller kraven för att erkännas som stat. Det gör inte att jag har något intresse av att sätta mitt namn under en protestlista mot erkännandet.

onsdag 8 oktober 2014

Politikerskandaler

Det händer att politiker har gjort olagliga eller omoraliska saker, eller sådant som går emot den egna politiken, och känner sig tvungna att avgå. Ibland är det massmedias drev som driver på avgången, vid andra tillfällen är det snarare det egna partiet. Resultatet blir tragiskt för politikern.

I Sverige påverkas de allmänna opinionens åsikter om politikerna parti i mycket ringa omfattning. Det visade sig på 1980-talet, när ett antal socialdemokratiska justitieministrar fick avgå. Det visade sig också 1995, när Mona Sahlin fick träda tillbaka som partiledarkandidat och 2006 när ett par nytillträdda moderata statsråd avgick. Dessa politikers partier fick knappast något minskat väljarstöd i opinionen.

Nu finns det de som talar om att Miljöpartisten Åsa Romson, som är ny miljöminister och vice statsminister, borde avgå. Oraken skulle vara att hon använt giftig båtfärg och eventuellt tankat båten med bränsle för vilket inte skatt betalats i rätt ordning. Det må så vara att hon kommer att avgå. Det kommer dock knappast påverka hennes partis sympatier i opinionen.

I grunden är det sunt att skandaler kring enstaka politiker inte påverkar opinionen och dess stöd för partiet i någon nämnvärd omfattning. Det finns enstaka människor som gör fel i alla sammanhang, det påverkar inte partiets politik. Om politikern också avgår, visar det att partiet blir fri från den person som har ertappats med att göra fel. Då kvarstår förtroendet för övriga politiker i partiet. Det är rätt och riktigt.

Det är ibland bra att politiker tvingas att avgå. De som begår brott skall inte ha höga politiska ämbeten. Det finns goda skäl att skandaler uppmärksammas i massmedia för att få politiker att ta sitt ansvar och eventuellt avgå. Politiken är dock mycket mer än de enskilda politikerna, därför är det bra att det är idéerna och politiken, inte skandalerna, som avgör vilket stöd partierna får i opinionen. Vi får se vilka skandaler som kan komma att få politiker som företräder den nuvarande regeringen att avgå. Det mest intressanta är dock den politik som regeringen och oppositionen kommer att föra, för det är den – inte eventuella skandaler – som kommer att avgöra valet 2018.

fredag 3 oktober 2014

Dålig justitieminister

Det har nog delvis med att jag är utbildad jurist att göra, men jag anser att rikets justitieminister skall vara jurist. Under de senaste två mandatperioderna var justitieministern inte det. Då tänkte jag, att på den posten kanske Stefan Löfven utser en bättre minister i alla fall. Det visade sig i dag, att han misslyckades med det också.

Den nye justitieministern var journalist innan han blev heltidspolitiker. Den enda erfarenheten av att arbeta med juridik som han har, är från riksdagen. Han har således lika dålig bakgrund som den förra justitieministern, ur en professionell, juridisk synvinkel. När han dessutom kommer att föra en politik som står en bra bit till vänster mot vad jag som moderat tycker är bra, är han definitivt en sämre justitieminister än den förra.

Skall det vara så svårt att hitta en jurist med partimedlemsskap och politisk erfarenhet?

onsdag 1 oktober 2014

Framstegsfientlig kärnkraftspolitik

Det finns nu nyheter som säger att Socialdemokraterna och Miljöpartiet, i sina förhandlingar om att bilda regering, har kommit överens om kärnkraften. Det är samtidigt något oklart vad överenskommelsen innebär.

Miljöpartiet hade ett vallöfte om att minst två kärnkraftsreaktorer i Sverige skulle stängas under mandatperioden 2014-18. De avser tydligen att genomföra det, genom att höja skatter och avgifter på kärnkraften, så att de äldsta reaktorerna blir så pass olönsamma att de läggs ned.

Samtidigt sägs att de två partierna har kommit överens om att det inte skall byggas någon ny kärnkraft.

Den första nyheten oroar mig inte särskilt mycket. Sverige har några mycket gamla kärnkraftsreaktorer, det är egentligen bara en tidsfråga innan de bör stängas i alla fall. Det allvarliga är överenskommelsen om att det inte skall få byggas nya kärnkraftverk.

Svensk kärnkraft har alltid varit mycket säker, men nya kärnkraftverk är ännu säkrare än de gamla. Nya kärnkraftverk är mer effektiva än de gamla. Framför allt är nya kärnkraftverk mycket mer miljövänliga än de gamla. Med modern kärnkraftsteknik kan de gamla kärnkraftverkens utbrända kärnbränsle användas en andra gång. Det gamla utbrända kärnbränslet har farligt höga halter av radioaktivitet i 100 000 år, men avfallet från nya kärnkraftverk är farligt i 1 000 år.

Det är betydligt mer hanterbart med avfall som behöver bevaras i 1 000 år än i 100 000 år. Miljöpartiets överenskommelse med Socialdemokraterna om att inga nya kärnkraftverk skall byggas, kommer därmed rimligtvis att innebära att det existerande utbrända kärnbränslet kommer att behöva förvaras i 100 000 år i stället för i 1 000 år. Hur kan det vara miljövänlig politik? Det är bara framstegsfientligt.

onsdag 24 september 2014

Solenergi

I dag hölls det sista sammanträdet med kommunfullmäktige för perioden 2010-14. Ett av de förslag vi hade att ta ställning till, var om Örebro kommun skall satsa på att bli producent av el från solceller, d.v.s. solenergi. De flesta partier var för det, men vi moderater var emot. Vi anser att solenergi är bra, men vi vill överlämna till de företag som ägnar sig åt elproduktion att göra det som de därmed är mycket bättre än kommunen på. Kommunen kan sedan vara en upplyst konsument och köpa elektricitet som har producerats genom solkraftverk eller på andra miljömässigt bra sätt. Det är ingen kommunal uppgift att producera el.

söndag 21 september 2014

Den som utser regeringsbildare

I Sverige är det riksdagens talman som utser regeringsbildare. Formellt är det den nyvalda riksdagens nyvalda talman som gör det, men redan den avgående riksdagens talman har uppdraget att förbereda arbetet. Den avgående talmannen är Per Westerberg, som i grunden är talman för att han är vald till riksdagen som moderat.

Det kan hända att någon tycker att det är konstigt att en moderat politiker sonderar möjligheterna för Socialdemokraternas partiledare att bilda regering. Hur opolitisk talmannen än försöker vara, är han eller hon alltid vald till riksdagen och till ämbetet som talman på grund av sin partitillhörighet. Det vore emellertid möjligt att ha en politiskt obunden person som utser regeringsbildare. Så är det i de flesta konstitutionella monarkier, där den fullständigt politiskt obundne monarken utser regeringsbildare.

Det vore bättre om vi skulle ha det så i Sverige också, anser jag. Det skulle göra regeringsbildningen till en mer politiskt obunden process. Monarken skulle givetvis följa de parlamentariska principerna när regeringsbildaren skulle utses, det gör monarker i andra europeiska monarkier och det gjorde Sveriges kungar under gamla regeringsformens tid. Vi skulle kunna återgå till den principen.

lördag 20 september 2014

Dags att tänka på nästa val

Hade inte Alliansen förlorat det här valet, hade det blivit en än värre valförlust 2018. Nu ser jag i stället fram emot en mer rejäl valseger 2018. Det ligger i demokratins natur att motståndarna ibland vinner val. Nu måste vi inrikta oss på en stark, konstruktiv oppositionspolitik de nästa fyra åren. Det är bättre att redan nu börja tänka på nästa val, än att vara ledsen över ett förlorat val.

torsdag 18 september 2014

Skotsk folkomröstning

I dag folkomröstar invånarna i Skottland om huruvida de vill att Skottland skall bli självständigt eller fortsätta vara en (fullt jämbördig) del av Förenta kungariket Storbritannien och Nordirland. Jag hoppas att de röstar nej till självständighet. Det vore bättre för såväl Skottland som övriga delar av riket, om riket skulle hålla ihop, tror jag. Storbritannien har ofta varit världens främsta förkämpe för demokrati och mänskliga rättigheter, men landet vore inte detsamma utan skottarna.

måndag 15 september 2014

Rent till vänster, det hedrar Löfven

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven har fått uppdraget att bilda ny regering, efter gårdagens riksdagsval. I dag har Stefan Löfven talat med Västerpartiets partiledare Jonas Sjöstedt och gjort klart att Västerpartiet inte är välkommet i en regering som Socialdemokraterna skulle leda. Jonas Sjöstedt är naturligtvis besviken. Jag är belåten.

Västerpartiet har sina rötter i en totalitär ideologi: kommunismen. Partiet kallade sig kommunistiskt fram till dess de kommunistiska diktaturerna i Öst- och Centraleuropa föll 1989 och de närmaste åren därpå. Även om vänsterpartister numera oftast inte kallar sig kommunister, är deras idéer och tankegods på många sätt lika kommunismens. Vänsterpartiet har gått igenom en process för att bli mer civiliserat och demokratiskt. Det finns likheter med Sverigedemokraternas process för att lägga sina nazistiska rötter bakom sig.

Det hedrar Stefan Löfven att han håller rent till vänster. Ett parti med så tydliga rötter i kommunismen är inte riktigt rumsrent. Stefan Löfven fullföljer här en god, socialdemokratisk tradition att hålla Västerpartiet utanför den mest centrala makten i riket. Det är bra.

söndag 14 september 2014

Ett val mellan ett klart och ett oklart alternativ

Riksdagsvalet i dag står mellan ett klart och ett oklart alternativ. Det klara alternativet är den sittande regeringen, med Alliansens partier Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna och Folkpartiet. Det oklara alternativet är det som Socialdemokraterna och ett eller flera andra partier står för till vänster.

På 1980- och 1990-talen förde Socialdemokraterna ofta fram argumenten att de var vana vid att regera, medan de borgeliga inte var det, och att deras regeringsalternativ var tydligt, medan de borgerligas olika partier inte var överens och därför hade ett oklart regeringsalternativ. Jag tyckte redan då att det var goda argument, som jag tyckte att det var svårt att bemöta.

Numera är situationen tvärt om. De borgerliga i Alliansen är vana vid att regera, medan ingen partiledare till vänster har suttit i regeringen. Socialdemokraternas statsministerkandidat har varken suttit i riksdagen eller arbetat på regeringskansliet. Alliansen är överens i väldigt många frågor, medan partierna till vänster inte är det.

Rösta för ett klart regeringsalternativ! Rösta på Alliansen i dag!

fredag 12 september 2014

Fler i arbete, enligt SCB

Statistiska Centralbyrån har publicerat sina senaste rön om arbetsmarknaden. Det visar sig att det är fler i arbete nu än för ett år sedan. Det är långt fler som arbetar nu än 2006. Även andelen av den totala arbetskraften som arbetar sjunker. Alla siffror är kanske inte så lätta att tolka, men det står ändå klart att arbetsmarknaden utvecklas åt rätt håll. Vi får hoppas att den sittande regeringen får förnyat förtroende vid valet nu på söndag, så att den kan fortsätta sitt goda arbete för att ytterligare förbättra arbetsmarknaden och underlätta för fler att få arbete.

torsdag 11 september 2014

Trygg trafik

Trafiken kan liknas vid samhällets blodomlopp. Det är trafiken som gör att människor kan komma dit de vill och varor kan fraktas dit människor vill ha dem.

Det måste finnas plats i trafiken för fotgängare, cyklister, bilister och kollektivtrafikresenärer. I en växande stad som Örebro är det fel att bygga bort välfungerande trafiklösningar. En levande innerstad behöver vara tillgänglig för alla. Det måste vara lätt att hitta platser att tryggt parkera sina cyklar eller bilar på.

Trafiken blir tryggare med mindre stress. Det är därför viktigt att se till att det blir så få stopp i trafiken som möjligt.

Örebro behöver trygga kommunikationer med omvärlden. En framtida järnväg för snabbtåg mellan Stockholm och Oslo måste ha en station i centrala Örebro. Det behövs bättre allmänna vägar från Örebro till Stockholm, Göteborg, Oslo och Helsingborg. För trafiksäkerhetens skull bör dessa vägar i största möjliga utsträckning vara motorvägar.

onsdag 10 september 2014

Trygg tillväxt

Moderaterna är ett parti som tar ansvar för kommunens och statens ekonomi. En god ekonomi hos stat och kommun gynnar hela samhället. Det ger en trygghet för alla.

Tillväxten är viktig, för det är tillväxten som möjliggör att alla människor kan få det bättre. En del av tillväxten är ny teknik som gör livet lättare, människor friskare och naturen bättre bevarad.

Kommunen har ansvar för hur stadsbebyggelsen utvecklas. Det är kommunen som beslutar om detaljplaner och bygglov. Detta är särskilt viktigt i en växande stad som Örebro. Kommunen måste ha en god beredskap för alla människor och företag som vill flytta hit.

Kommunen kan ta stort ansvar för miljön i sina inköp. Det är exempelvis möjligt för kommunen och dess bolag att köpa miljövänligt producerad elektricitet på marknaden. Däremot finns det ingen anledning för kommunen att producera elektricitet. Det innebär stora ekonomiska risker för en kommun att vara elproducent, det är tryggare för kommunens invånare om kommunen i stället gör kloka val vid köp av elektricitet.

Söndagens val i ett större perspektiv

Sverige är ett litet land på Jorden. Jorden är en liten planet i Solsystemet och bara en liten, liten prick i världsalltet, så som filmen på den här sidan tydligt visar.

Filmen, stillbilden och texten är intressanta och sätter saker i sitt perspektiv.

Någonting med varje allmänt val är dock viktigt även ur detta perspektiv. Det är om vi väljer en ideologi för att utveckla vår civilisation mot nya mål och framtida möjligheter att kolonisera andra platser än Jorden, eller om vi väljer en ideologi som begränsar mänsklighetens utveckling och med tiden skulle döma oss alla att för evigt vara kvar på denna lilla sköra, blå prick i världsalltet. Det valet är ett skäl för mig att vara moderat, därför att jag ser Moderaterna som Sveriges mest framstegsvänliga parti.

Med vetenskapliga, tekniska och kulturella framsteg kommer mänskligheten i framtiden att kunna sprida sig till andra delar av vår galax, precis som våra förfäder en gång för tiotusentals år sedan började sprida sig från sitt urhem i Afrika. Det må vara en fjärran framtid för oss som lever nu, men redan nu finns det skäl att tänka på denna framtid och rösta för den. Det gör vi inte direkt för våra barn och barnbarns skull, utan kanske snarare för våra barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns skull. Detta tidsperspektiv gör inte söndagens val mindre viktigt, tvärt om.

Rösta för frihet och framsteg på söndag! Rösta på Moderaterna på söndag!

tisdag 9 september 2014

En tryggare stadspark

Moderaterna i Örebro vill satsa på tryggheten i staden. En av våra konkreta idéer är att sätta upp ljusstark, energisnål belysning i stadsparken. Detta skall kombineras med bra trimning av buskar och träd. Allt detta kommer göra parken till ett tryggare ställe att vara på under dygnets mörka timmar. Det kommer att göra stadsparken till en ännu bättre park i vår vackra stad. Moderaterna är Örebros trygghetsparti.

måndag 8 september 2014

Se upp för rabies!

Det avlivas allt fler hundar i Sverige på grund av risk för rabies. Sverige är sedan länge ett land fritt från den hemska sjukdomen rabies. För att behålla Sverige rabiesfritt, har vi tydliga lagar och regler för hur hundar får föras in i landet. Trots detta tas många hundar in i Sverige utan att lagar och regler följs. De säljs billigt till valpköpare som tror sig göra en bra affär och kanske tror att de gör hundarna en tjänst.

Lagarna på detta område är bra. Möjligen skulle straffen för smuggling av hundar bli strängare. Det stora problemet är dock att så många människor i Sverige faktiskt köper smugglade hundar. Om det inte skulle finnas efterfrågan på smugglade hundar, skulle smugglingen upphöra. Då skulle inga oskyldiga hundar behöva avlivas efter en ofta plågsam resa till Sverige.

Det finns många seriösa hunduppfödare i Sverige. Det är inte svårt att importera hundar enligt de regler som finns, jag och min fru har som hunduppfödare gjort just det flera gånger. Det råder ingen brist på hundar, för den som vill köpa valp eller ta över en vuxen hund i Sverige. Jag är uppfödare själv, men det här säger jag inte av eget intresse, utan av omtanke om hundarna. Se upp för smugglade hundar, se upp för rabies, var noggrann när du söker hund! På så sätt kan vi alla medverka till att hundsmugglingen upphör.

Ingen kränkande fotografering om fotografen upptäcks

Norrköpings tingsrätt har i dom den 15 juli 2014 (mål B 1422-14) avgjort en fråga om straffbarhet enligt det tämligen nya straffet mot kränkande fotografering i 4 kap. 6 a § brottsbalken. Den åtalade personen frikändes, eftersom den person som fotograferades upptäckte fotograferingen samtidigt som den inträffade.

Det rörde sig om en person som klädde om inne i en provhytt i en butik, och med litet kläder på sig upptäckte en hand med en mobiltelefon instucken under provhyttens dörr. Personen klädde snabbt på sig och lämnade provhytten, och den som hade fotograferat blev upptäckt.

Rekvisit för straffbarhet  är att fotograferingen sker olovligen, i hemlighet, på en privat plats, med ett tekniskt hjälpmedel. Samtliga rekvisit måste vara uppfyllda, för att en domstol skall kunna döma till straff. Domstolen fann att fotograferingen skett olovligen då den ej godkänts på något sätt, på en privat plats i och med att platsen var en provhytt, med ett tekniskt hjälpmedel i form av en telefon. Eftersom fotograferingen omedelbart upptäcktes, kunde den emellertid ej anses ha skett i hemlighet.

Det var bara brottet kränkande fotografering som omfattades av åklagarens åtal. Domstolen anmärkte dock att den inte såg att något annat brott heller hade kunnat passa väl in på det som hade hänt. Det finns således ett glapp i straffbarheten, skrev domstolen, enbart betingat av att personen i provhytten råkade upptäcka telefonen som användes vid fotograferingen.

Det händer att ny lagstiftning inte fungerar riktigt som den var tänkt, när den infördes. När lag skrivs, är det sällan möjligt att förutse alla tänkbara händelser som det vore önskvärt att förbudet skulle träffa. Den händelse som Norrköpings tingsrätt bedömde i sin dom är rimligtvis en sådan händelse. Utifrån beskrivningen av vad som hände, var situationen tydligt kränkande för den person som blev fotograferad. Domstolen har givetvis gjort rätt som har friat den åtalade, eftersom gärningen inte träffades av samtliga rekvisit i förbudet. Däremot bör riksdag och regering snarast se över möjligheten att komplettera förbudet, så att sådana här händelser i framtiden kan bli förbjudna.

söndag 7 september 2014

Vad skulle en annan regering ha för politik?

I kväll var det debatt på TV mellan de två statsministerkandidaterna till nästa söndags val, statsminister Fredrik Reinfeldt (m) och partiledare Stefan Löfven (s). Det som är mest uppenbart är att det finns ett tydligt regeringsalternativ mot ett otydligt. De fyra regeringspartierna har ett gemensamt valmanifest med flera konkreta idéer för Sverige. Socialdemokraterna och de partier som Löfven troligen kommer att bilda regering med har mycket få gemensamma förslag. Det blir därför mycket svårt för väljarna att veta vad de får, om de röstar fram en ny regering. De vet dock vad de har och skulle fortsätta ha, om de röstar så att den nuvarande regeringen kan sitta kvar.

Det går bra för Sverige. Trots en omfattande internationell lågkonjunktur de senaste åren har Sverige goda statsfinanser. Vi får hoppas att regeringen kan sitta kvar och fortsätta på den inslagna, goda vägen.

onsdag 3 september 2014

Tjänstefel att ej meddela besvärshänvisning

Hovrätten över Skåne och Blekinge har i dom den 1 september 2014 (mål nr B 28-14) dömt en socialdemokratisk ordförande i ett kommunalt bostadsbolag till böter för tjänstefel. Saken gällde utlämnande av allmänna handlingar. Allmänheten har samma rätt att få ut allmänna handlingar från ett kommunalt bolag som från myndigheter. Ordföranden dömdes för flera gärningar kring utlämnandet i tingsrätten. Det som hovrätten ansåg var utrett, var att han inte hade sett till att den som han nekade att få ut handlingar hade fått ett skriftligt beslut med överklagandehänvisning.

Offentlighetsprincipen är en grundlagsskyddad rättighet i Sverige. Det är en av de principer vi kan vara riktigt stolta över, grundbulten i den öppenhet som präglar vår offentliga sektor, en öppenhet som starkt bidrar till att vår demokrati fungerar riktigt bra. Principen är välkänd hos allmänheten, även om det finns många detaljregler som kan bli tillämpliga i varje enskilt fall och som är mindre kända.

Det är ägnat att förvåna att en ordförande i ett kommunalt bolag inte har så pass gott omdöme att han, i brist på egen kunskap om detaljreglerna som gäller utlämnande av handlingar, tar tillräcklig hjälp av bolagets eller kommunens jurister. Det är verkligen inte vanligt att brister i hanteringen när det gäller utlämnande av allmänna handlingar går så långt som till en fällande dom för tjänstefel. Kanske är det ett uttryck för den maktfullkomlighet som tycks finnas hos en del politiker och som verkar vara vanligast hos socialdemokrater. Det återstår att se vad domen ger för avtryck i det stundande kommunalvalet i politikerns hemkommun. Hans parti borde förlora röster på detta.

lördag 30 augusti 2014

Pride

Paula och jag gick med flera andra moderater i Örebros Pridedemonstrationståg i dag. Det var mycket trevligt. Vi var många moderater och syntes bra i våra ljusblå jackor, men vi kunde ha varit fler.

Pridefestivaler är viktigt för toleransen i samhället. Alla skall vara fria att ha vilka personliga och sexuella förhållanden de vill, så länge samtliga inblandade parter samtycker och är gamla nog. Det finns människor som inte håller med om detta, därför är det grundläggande budskapet i Pride så viktigt och bra. Det demonstrerar jag gärna för.

fredag 29 augusti 2014

Ett komma kan betyda så mycket

I min hemkommun Örebro finns det ett parti till vänster om oss, som på en del av sina valaffischer har en slogan: "Fortsätt framåt Örebro".

Jag skulle tro att de menar: "Fortsätt framåt, Örebro". Det skulle då vara en uppmaning till kommunen och dess invånare att fortsätta på en tänkt väg framåt. Utan komma blir emellertid betydelsen annorlunda. Orden skall då läsas utan något uppehåll mellan "framåt" och "Örebro". Meningen måste då tolkas som en uppmaning till en människa som är på resa mot Örebro, att fortsätta resan när hon närmar sig vår hemort. Den som reser mot Örebro uppmanas alltså att fortsätta förbi Örebro mot andra, okända resmål.

Det skulle kännas tryggare med ett komma i denna slogan. Det skulle Moderaterna ha haft, om det hade varit vår slogan. Moderaterna är Örebros trygghetsparti.

torsdag 28 augusti 2014

Straff för felskyltad buss

Det har cirkulerat uppgifter på Internet om ett politiskt parti som far runt i valrörelsen i Stockholmsområdet i en buss med tyska registreringsskyltar, fast bussen enligt partiet är svenskregistrerad. Partiet skyller på att de inte har haft tid att sätta på "skylten" på grund av valrörelsen.

Mot denna bakgrund kan det vara intressant att veta vad regelverket säger om det här tilltaget. Det rör registrering av fordon, vilket är min specialitet som verksjurist på Transportstyrelsen.

Det går att utläsa av 7 kap. 6 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister att en svenskregistrerad buss skall vara försedd med två registreringsskyltar, tillhandahållna av Transportstyrelsen. Enligt 7 kap. 6 § samma förordning får ett registrerat fordon brukas endast om det är försett med registreringsskyltar i föreskriven ordning.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet brukar ett fordon i strid mot 7 kap. 6 §, döms till penningböter, enligt 17 kap. 1 § 2 förordningen om vägtrafikregister.

Det vanliga är att den här typen av brott beivras med penningböter, enligt Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott. Det framgår av bilaga 4.2 nr 1 till dessa föreskrifter att penningboten för brott mot 7 kap. 6 § förordningen om vägtrafikregister är 1 500 kr. Om det finns särskilda skäl, skall ärendet enligt 4 § föreskrifterna överlämnas till åklagare.

onsdag 27 augusti 2014

Bromma flygplats

Bromma flygplats är av stor betydelse för Stockholms samhällsekonomi, därmed för hela Sveriges samhällsekonomi. Det finns ändå politiska partier som vill lägga ned den flygplatsen. Jonas Sjöstedt (v) är partiledare för ett sådant parti, ändå flög han från Bromma flygplats till Gotland i går.

Det är fullt möjligt att ta flyget från Arlanda till Gotland i stället, eller åka färja från Nynäshamn till Gotland, fast båda alternativ kan ta litet längre tid. Om nu Jonas Sjöstedt menar allvar med att Bromma flygplats borde läggas ned, borde han väl visa i handling att det går att ta sig till Gotland och andra platser utan att använda denna flygplats?

Det är för många politiker som inte lär som de lever.

onsdag 20 augusti 2014

EU-parlamentsvalet har vunnit laga kraft

Valprövningsnämnden har prövat de överklaganden som kom in efter EU-parlamentsvalet tidigare i år. Sammanfattningsvis kan konstateras att det har förekommit fel, men inga fel av så stor betydelse att de har kunnat påverka valresultatet. Valet har därför fastställts i enlighet med tidigare redovisade siffror. Det innebär att EU-parlamentsvalet 2014 har vunnit laga kraft. Beslut i de enskilda fallen finns i avidentifierad form på Valmyndighetens hemsida, se länken ovan. Där framgår bland annat att ett överklagande, som gällde att ett parti hade tryckta valsedlar där en kandidat var icke valbar, avslogs. (Den som händelsevis vill ha identitetsuppgifterna får lov att vända sig till myndigheten, men jag kan inte se behovet för min egen del.)

söndag 17 augusti 2014

Demonstration mot förföljelser i Mellanöstern

I går deltog jag i ett demonstrationståg i Örebro. Det är inte ofta jag är ute och demonstrerar, men i går var det verkligen för en god sak. Vi var många som slöt upp för en demonstration mot Islamska staten i Irak och Levanten (ISIL) och dess terror mot kristna och andra minoriteter. Jag är tacksam mot de kristna organisationer som organiserade demonstrationen, inklusive Svenska kyrkan i Örebro, som jag själv är med i. Alla kraftsamlingar till förmån för mänskliga rättigheter är bra, den här var mer angelägen än många andra.

torsdag 14 augusti 2014

Löneskillnader

Ibland talas det i debatten om osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Sådana skillnader är jag emot.

När debatten är igång, hänvisas ibland till fotbollsspelare, eftersom damfotbollsspelare på elitnivå får mycket mindre i genomsnittslön än vad herrfotbollsspelare på motsvarande nivå får. Det här är dock ingen osaklig löneskillnad. Fotbollsspelare får betalt efter hur mycket publik - och därmed publikintäkter och indirekt sponsorintäkter - de kan få. Damfotbollsspelare lockar inte alls lika stor publik som herrfotbollsspelare. Det har därför ingenting med diskriminering att göra, att damfotbollsspelare tjänar mycket mindre än herrfotbollsspelare, utan är en följd av att allmänhetens intresse för herrfotboll är betydligt större än för damfotboll. En mycket framgångsrik damfotbollsklubb har helt enkelt inte de intäkterna som krävs för att betala sina spelare så mycket som en måttligt framgångsrik herrfotbollsklubb har.

De som tycker att damfotbollsspelare borde tjäna mer pengar, borde gå mer på damfotbollsmatcher.

Förmildrande omständigheter vid rattfylleri

Hovrätten över Skåne och Blekinge har i en dom den 12 augusti (mål nr B 784-14) satt ned straffrubriceringen och straffet för en man som i Ystads tingsrätt dömts för grovt rattfylleri. Han hade 0,69 promille alkohol i blodet, vilket normalt är över gränsen för grovt rattfylleri. Å andra sidan hade han bara flyttat ett fordon några meter på en i övrigt folktom parkeringsplats. Hovrätten följer härvidlag praxis från Högsta domstolen i NJA 2003 s. 67.

Rattfylleri är ett allvarligt brott, men bedömningen måste alltid utgå från det enskilda fallet. Det är klokt att göra en helhetsbedömning av situationen. Frågan om rattfylleri är grovt eller inte bör inte bara utgå från halten av alkohol i den misstänktes blod eller utandningsluft. Det är bra att vi har domstolar som dömer så här pass väl avvägt. Detta skall även påverka den spärrtid som skall bestämmas för återkallelse av den rattfulles körkort. Det var en bra dom.

torsdag 31 juli 2014

Den

Redaktionen för Svenska Akademiens ordlista har beslutat att ta in det nyskapade personliga pronominet "hen" i ordlistan. Jag tycker att det är onödigt. Svenskan har sedan länge ett sätt att skriva könsneutralt, nämligen genom att skriva "den". Det finns många exempel på det, även i lagtext. "Den som säljer tvem ett, gälde skadan åter, och den behålle godset, som först köpte", som det heter i 1 kap. 5 § handelsbalken, en av de paragrafer från 1734 års lag som fortfarande gäller. Om det inte passar, går det oftast bra att skriva "han eller hon".

måndag 28 juli 2014

Makulera ett gällande pass?

I dag var jag hos polisen och beställde nytt pass. Jag har läst om mycket långa handläggningstider på sina håll i landet, men i Örebro var det bara en viss väntetid i receptionen och sedan skulle passet vara klart om två till tre arbetsdagar.

Jag visade mitt gamla pass för att identifiera mig. Det är giltigt till den 6 augusti i år. Det märkliga var att den polis som handlade mitt ärende frågade om hon skulle makulera detta pass nu, eller först när jag skulle hämta ut mitt nya pass. Jag svarade att det skulle makuleras senare. Vad är det egentligen för fråga? Jag har väl inget intresse av att vara utan ett fungerande pass, även om det bara är för några dagar? Nu har jag händelsevis inte planerat att resa utomlands, men det hör inte hit. Vid förnyelse av körkort, har det aldrig funnits någon som har frågat om att få makulera det gamla körkortet innan det nya körkortet är klart och kan lämnas ut. Ju mer jag tänker på det, desto märkligare ter sig frågan för mig. Vad kan det finnas för skäl att makulera ett pass i förtid på det viset?

För övrigt har passet redan en utsatt sista giltighetstid, så det borde inte finnas behov av att aktivt makulera det. Körkort makuleras inte längre, när ett nytt körkort lämnas ut. Transportstyrelsen gör bedömningen att det ändå inte behövs, eftersom alla körkort har en utsatt sista giltighetstid. Polisen borde kunna göra samma bedömning för pass.

Det kan hända att det finns något klokt skäl att makulera ett gällande pass, utan att innehavaren har fått ut sitt nya än. Jag kan bara inte komma på det. Om någon annan gör det, välkomnar jag kommentarer om detta.

onsdag 23 juli 2014

Bristfällig argumentation från hovrätten

Ibland har till och med en hovrätt bristfällig argumentation. I dom den 21 juli 2014 (mål nr B 898-14) satte Svea hovrätt ned straffvärdet för smuggling av åtta hundvalpar från grovt smugglingsbrott till smugglingsbrott av normalgraden. I mitt tycke förklarar hovrätten inte riktigt skälet till detta.

Uppsala tingsrätt skrev följande i den överklagade domen den 27 december 2013 (deldom i mål nr B 1269-13), s. 13:
Med hänsyn till de smittorisker som kan vara förenade med en okontrollerad införsel av levande djur och vikten av att så långt möjligt hindra spridning av allvarliga sjukdomar är det särskilt angeläget att de förbud eller villkor som gäller vid införsel av levande djur efterlevs. På grund härav och det förhållandevis stora antalet hundvalpar har gärningen inneburit en allvarlig kränkning av ett betydande samhällsintresse. Gärningen ska därför bedömas som grov smuggling.
Hovrätten skrev följande på s. 3 i sin dom:
Även vad gäller åtalet för grov smuggling är utredningen densamma som i tingsrätten och hovrätten gör inte någon annan bedömning i skuldfrågan än den som tingsrätten har gjort. I fråga om hur gärningen ska rubriceras konstaterar dock hovrätten att endast den omständigheten att införseln avsett åtta hundvalpar i sig inte är tillräcklig för att gärningen ska betecknas som grov. Den bör istället bedömas som ett brott av normalgraden. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet härmed.
Hovrätten resonerar som om tingsrätten har bedömt brottet som grovt bara på grund av antalet smugglade hundvalpar. Så var det inte, som synes av den citerade texten. Det är en bristande argumentation hos hovrätten, anser jag.

Enligt min mening bör smuggling av hundvalpar oftast betraktas som grovt smugglingsbrott. Tingsrätten har gjort en bra bedömning, där inte bara mängden valpar har tagits med i beräkningen, utan även andra konsekvenser av smugglingen. Det är viktigt. Då tycker jag att det är tråkigt att hovrätten inte ens bemöter de delarna av tingsrättens domskäl.

Domen gäller de två personer som utförde smugglingen. Enligt deras egna uppgifter begick de gärningen på uppdrag av en uppfödare i Sverige, som ville få det att framstå som om valparna var uppfödda hos sig. Det framgår inte i denna dom hur rättsväsendet har agerat mot den uppfödaren. Jag och min fru har som hunduppfödare själva importerat flera hundar till Sverige enligt konstens alla regler, jag tycker därför att det är särskilt allvarligt att en uppfödare i Sverige ligger bakom smuggling av det här slaget. Jag hoppas att den uppfödaren också får stå rättsliga konsekvenser för detta.

tisdag 22 juli 2014

Saknad

Vi har varit tvungna att ta bort vår äldsta hund, Sunni, en femtonårig tik som är mor och mormor till ett par av våra hundar och stammoder till ytterligare ett stort antal hundar. Sunni var en god mor till sina valpar, beredde oss stor glädje som sällskapshund och tog flera fina titlar i utställningsringarna. Hon hade cancer som hade påverkat flera organ. Vi lät veterinär undersöka henne och om möjligt rädda henne, men det fanns inget att göra.

Vila i frid, kära Sunni!

fredag 18 juli 2014

Ingen talerätt för nämnd som fått ärende återvisat till sig

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt har genom dom den 16 juli 2014 (mål nr M 8721-13) prövat ett ärende om störning mellan grannar. Det handlar om en man som anser sig bli störd av bländande ljusreflexer från sin grannes plåttak. Det är emellertid inte sakfrågan som är rättsligt intressant, utan frågan om nämndens talerätt.

Den kommunala nämnden hade syn på stället vid två tillfällen och beslöt därefter att avskriva ärendet utan vidare åtgärd. Mannen som ansåg sig störd överklagade och länsstyrelsen återvisade ärendet till nämnden för vidare utredning. Såväl grannen som nämnden överklagade detta beslut till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Domstolen fann att nämnden inte hade talerätt, då sådan talerätt inte är särskilt föreskriven och länsstyrelsens beslut inte kunde anses gå nämnden emot. Grannens överklagande avslogs också.

Såväl nämnden som grannen överklagade. Mark- och miljödomstolen bygger sitt beslut om nämndens talerätt på 16 kap. 12 § första stycket miljöbalken. Domstolen skriver följande:

Nämnden företräder det allmänna intresset av miljö- och hälsoskydd i sin egenskap av
tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. I detta fall har nämnden inte vidtagit någon
åtgärd till skydd för det allmänna intresset utan dragit slutsatsen att några
skyddsinsatser inte är påkallade. Länsstyrelsens beslut kan därför inte anses ha gått
nämnden emot; enbart det förhållandet att länsstyrelsen har beslutat att återförvisa
ärendet för vidare utredning medför alltså inte att beslutet kan anses ha gått nämnden
emot. Nämnden har således inte haft rätt att överklaga beslutet.
 


Det är det här som är intressant. Om en överinstans anser att en myndighet inte har gjort tillräckligt och därför återvisar ärendet till myndigheten, går beslutet om återvisning inte myndigheten emot. Myndigheten kan då inte överklaga och få frågan om omfattningen av myndighetens ursprungliga åtgärder var tillräckliga eller ej. Myndigheten måste i stället vidta fler åtgärder, oavsett om myndigheten anser att den redan har gjort tillräckligt eller ej. Det är positivt för de enskilda människor som önskar att myndigheter skall göra mer än vad de har gjort i enskilda fall.