tisdag 25 februari 2014

Danskar beskylls för antisemitism

I morse var jag i Köpenhamn. Till frukost läste jag Berlingske Tidene. Det är alltid intressant att läsa nyheter i andra länder, för att se hur världen framställs där. I dagens tidning fanns två intressanta artiklar om Danmarks förhållande till Israel.

Danskar beskrivs som antisemiter i Israel. Det beror på flera omständigheter. Danske Bank har beslutat att sluta investera i Israels största bank, Hapoalim, för att den är involverad i israeliska byggprojekt på Västbanken. En ny dansk föreskrift om bedövning av djur innan slakt hindrar koscherslakt. Enskilda israelers uttalanden om att danskar är mest antisemitiska i Europa, har till och med fått den danske ambassadören till Israel att reagera.

Även Nordea vägrar investera i Hapoalim, men det beskrivs som en svensk bank i Israel. I Sverige har vi haft förbud mot koscherslakt i decennier. Det är ett förbud som motiveras av djurskyddsskäl. Jag skulle tro att det är förekomsten av ett nytt förbud i Danmark som gör att israeler blir upprörda.

I samma tidning fanns en debattartikel av Birthe Rönn Hornbech från det danska liberala partiet Venstre. Hon argumenterar emot ett förbud mot omskärelse av pojkar. Religionsfrihet kan inte motivera att allt skulle vara tillåtet som sker i religionens namn. Omskärelse av pojkar har dock förekommit i tusentals år och är inget stort ingrepp. Ett förbud mot det skulle vara ett ingrepp i religionsfriheten. Det skulle också kunna öppna för hälsovådliga, illegala omskärelser.

Det är intressant att den här debattartikeln publicerades i samma tidning som reportaget om vissa israelers syn på danskar som antisemitiska. Ett danskt förbud mot omskärelse av pojkar skulle rimligtvis inte förbättra bilden av Danmark i Israel. Det finns de som förespråkar ett förbud mot omskärelse av pojkar i Sverige också. De bör noga tänka över hur ett sådant förbud skulle uppfattas och om det verkligen är motiverat. Jag anser att det inte bör införas ett sådant förbud. Ett förbud mot koscherslakt av djurskyddsskäl är betydligt mer välmotiverat, det bör vi ha kvar.

fredag 21 februari 2014

Smittskydd

En av de potentiellt farligaste saker som finns i vår värld är smittsamma sjukdomar. Staten har därför infört regler om skydd mot sådana i smittskyddslagen (2004:168).

Kammarrätten i Sundsvall har nyligen prövat en ansökan från en smittskyddsläkare att enligt 3 kap. 2 § denna lag besluta om tvångsundersökning av en man. Denne man hade av en annan smittad person angivits som kontakt för smittan av en i lagen upptagen allmänfarlig sjukdom, men ville inte undersökas. I domen av den 11 februari 2014 (mål nr 251-14) gör kammarrätten samma bedömning som förvaltningsrätten, att mannen skall undersökas. Undersökningen skulle ske i form av ett blodprov, vilket var en undersökning som endast ansågs innebära obetydligt men för mannen.

Det är bra att smittskyddslagen finns och att myndigheter därmed kan ta till tvångsmedel för att skydda samhället mot allmänfarliga sjukdomar. Det är inte vanligt att det går så långt som till en dom i kammarrätten, men rättssäkerheten är viktig. Den man som kan vara smittad här har genom domstolsprocesserna fått möjlighet att invända mot statens tvång. Förhoppningsvis är han inte smittad, men det går inte att avgöra utan undersökning.

onsdag 19 februari 2014

Trehundra år sedan Storkyro

I dag är det trehundra år sedan slaget vid Storkyro under stora nordiska kriget. Det var den östsvenska härens sista försök att slå tillbaka ryssarna från östra rikshalvan, men den misslyckades. De svenska styrkorna bestod så gott som uteslutande av manskap från östra rikshalvan, en "finsk armé". I och med den svenska förlusten kunde Ryssland ockupera hela den finska delen av riket.

I dag slog Finland ut Ryssland ur OS-turneringen i ishockey i Sotji, i kvartsfinal, på rysk hemmaplan. Det är måhända en liten gnutta revansch.

måndag 17 februari 2014

Mer trafik via Örebro?

Regeringen föreslår att trängselskatt skall införas på Essingeleden i Stockholm. Det innebär att personer som passerar Stockholm inte kan undgå att betala trängselskatt, under de tider då skatt kommer att tas ut. De kan inte heller undgå att då registreras i trängselskattesystemet.

Det är inte roligt att betala trängselskatt. Det är inte heller roligt att få sina resor registrerade, även om det råder absolut sekretess på uppgifterna om tid och plats för passage av betalstationer.

De som bor norr om Stockholm har i princip två vägar för att ta sig till rikets näst största stad på västkusten. Antingen åker de E4:n mot Jönköping i sydväst, följt av riksväg 40 västerut mot målet, eller så åker de E18 västerut till Örebro, följt av E20 mot sydväst mot målet. Med trängselskatt på Essingeleden får de ytterligare incitament för att välja vägen via Örebro. Kanske är det till och med någon som då kommer att stanna till här i vår stad. Inget ont, som inte för något gott med sig.

Några rader om nyliberalism

Det finns många missuppfattningar om vad nyliberalism är. I dag har jag dock läst en bra beskrivning av nyliberalismen av statsvetaren Stig-Björn Ljunggren. Den rekommenderas!

Kortfattat kan man säga att nyliberalism går ut på att staten skall finnas (det är inte anarkism vi talar om), men samtidigt skall staten vara så liten och begränsad som möjligt. Staten skall bara ta hand om det som nödvändigtvis måste regleras och betalas gemensamt.

Härom året blev jag invald i styrelsen för ett bolag som Örebro kommun bildat, Futurum fastigheter AB. Detta bolag tog över det mesta av det som tidigare legat under den kommunala fastighetsförvaltningen och fastighetsnämnden. Med anledning av detta intervjuades jag av två statsvetarstudenter vid Örebro Universitet. De undrade vad jag tyckte om detta, som de beskrev som ett steg för kommunen i nyliberal riktning. Till deras förvåning invände jag mot frågan och sade att det inte alls rörde sig om någon rörelse i nyliberal riktning. En kommunal verksamhet som överlåts till ett av kommunen helägt aktiebolag har ingenting med nyliberalism att göra, det är ju fortfarande lika kommunalt, om än i annan organisatorisk form. Studenterna menade att deras professor sade att det var så. Det bet inte på mig. Verksamhet som ägs och drivs av kommunen är inte mer nyliberal, för att den drivs i form av ett aktiebolag i stället för i form av en kommunal förvaltning. En förändring i nyliberal riktning hade det dock varit att privatisera fastighetsförvaltningen. Den där statsvetarprofessorn skulle nog kunna lära sig ett och annat av Stig-Björn Ljunggren.

onsdag 12 februari 2014

Prövningstillstånd i målet om Lundsbergsskolan

I höstas skrev jag här i min blogg om Skolinspetionens beslut att stänga Lundsbergsskolan, och om att förvaltningsrätten och därefter kammarrätten dömde att skolan inte skulle vara stängd. Skolinspektionen har överklagat och Högsta förvaltningsdomstolen har nu, enligt beslut den 11 februari 2014 i mål nr 8148–8150-13, beslutat att meddela prövningstillstånd i ärendet. Det är förståeligt och bra, eftersom det finns behov av prejudikat på området. Det skall bli intressant att se hur Högsta förvaltningsdomstolen dömer. Jag skulle tro att domslutet blir detsamma som i förvaltningsrätten och kammarrätten.

söndag 9 februari 2014

Melodifestivalen och dåliga manus

Många klagar på programledarna och deras insatser i Melodifestivalen i år. De drar dåliga skämt på ett dåligt sätt. Jag håller med. Det är den där humorsjukan som tycks ha drabbat så många TV-program.

Jag menar att allt inte behöver vara så roligt alltid. Ingen tittar på Melodifestivalen för att höra programledarna dra vitsar och skämt, de tittar för att få höra musiken och se artisternas framträdanden, samt för att eventuellt rösta om någon låt är tillräckligt bra för det.

Programledarna skall inte behöva vara roliga. Det vore bättre med programledare, gärna bara en, som i stället är så pass väl påläst om artisterna, att hon eller han inte behöver några manuskort. Det kan inte vara så svårt. När allt kommer omkring, lär sig artisterna sina låttexter utantill, då borde programledarna också kunna lära sig en del fakta om varje artist och grupp utantill. Det skulle framstå som mer professionellt än årets nuvarande hafsiga produktion med dåliga skämt.

måndag 3 februari 2014

Rättssäkerheten upprätthölls

Svea hovrätt har i en dom den 27 januari i år (mål nr B 6540-13) friat en man från åtal om misshandel. Han var åtalad för ett antal fall av misshandel av sina två barn. Huvudorsaken till att han friades var att försvaret inte haft möjlighet att ställa frågor till barnen, varken under förundersökningen eller påföljande rättegångar.

Det här är i grunden en bra dom. Det är möjligt att mannen var skyldig, men så länge han inte har haft rimlig chans att försvara sig mot anklagelserna, skall detta läggas åklagarsidan till last. Det är därför korrekt att fria honom. Det är ett utmärkt exempel på när domstolen försvarar rättssäkerheten.