tisdag 27 maj 2014

Monarkin är en styrka för Sverige

I dag hade jag en insändare publicerad i Nerikes Allehanda. Här återger jag min text:


Fredagen den 23 maj 2014 publicerades en artikel i NA av tre politiker och kandidater till EU-parlamentet, som förespråkade republik. De hänvisade till att många länder i Europa har bytt ut monarki mot republik under det senaste seklet.


Vi skall vara glada över att Sverige inte hör till de länder som har infört republik. Historien visar nämligen att det bara är länder som har förlorat krig, haft inbördeskrig, revolutioner eller liknande som har bytt ut sin monarki mot republik. Det gäller även Italien och Grekland, där efterföljande folkomröstningar har bidragit till att republik har införts.


Sverige och de flesta andra monarkierna i Europa har i stället haft en tidig och fredlig utveckling mot full demokrati. Om inte kriget hade kommit 1914, hade vi säkerligen sett en likadan fredlig utveckling i övriga europeiska monarkier. Österrike-Ungern införde 1916 en ny grundlag med demokrati för alla folk i riket, men på grund av kriget hann den inte träda i kraft innan riket splittrades.


Monarkin har varit, och är, en garant för en stabil samhällsutveckling och demokrati. Flera länder har haft folkomröstning där folket har röstat för monarkin. I Australien röstade folket 1999 med stor majoritet ned ett förslag om att avskaffa monarkin och införa republik. I Luxemburg abdikerade storhertiginnan Marie-Adélaïde 1919 efter frän kritik för att hon hade varit för tyskvänlig under ockupationen 1914-18. I en efterföljande folkomröstning röstade en mycket stor majoritet för att hennes syster Charlotte skulle fortsätta vara storhertiginna.


En republik är i sig inte mer demokratisk än en monarki. De flesta länder som har blivit självständiga under 1900-talet har blivit republiker, men detta är för att de politiska ledarna har velat konsolidera sin makt och förespegla för folket att det har mer inflytande, för att landet kallas för republik. Historien visar oss att det är en styrka för svensk demokrati, att vi har en konstitutionell monarki.Daniel Granqvist (m)
Kandidat 2014 till kommunfullmäktige i Örebro och till riksdagen

fredag 23 maj 2014

"Ej" är ej för gammalt

Det finns de som anser att ordet "ej" bör utrangeras ur språket såsom gammalmodigt. Själv är jag av motsatt uppfattning. Jag tycker att "ej" är ett utmärkt ord, fast stilistiskt inte alltid rakt utbytbart mot synonymen "inte". Om jag skriver en mening med två negationer, använder jag gärna ett "inte" och ett "ej". Likaså passar "ej" bättre i vissa fall. Några exempel är när en mening avslutas med "eller ej", eller när man säger "ej heller". Det finns ingen anledning att sluta använda ordet "ej".

torsdag 22 maj 2014

Medborgarförslag

I går avslog kommunfullmäktige i Örebro kommun en motion om att införa medborgarförslag. Det handlar alltså om att låta varje invånare i kommunen lämna motioner direkt till kommunfullmäktige. Jag anser att möjligheten är onödig i en representativ demokrati som en svensk kommun är. De fullmäktigeledamöter som förespråkar idén hävdar att det skulle ge medborgarna möjlighet att vända sig direkt till fullmäktige.

Jag menar att möjligheten att vända sig direkt till fullmäktige redan finns. Jag sitter i fullmäktige och varenda medborgare i Örebro kan vända sig direkt till mig och be mig att lägga deras förslag till motion. Det ingår i mitt uppdrag som fullmäktig för örebroarna att lägga örebroarnas förslag, anser jag. Om jag skulle tycka att ett förslag hellre borde läggas av en företrädare för ett annat parti, skulle jag förmedla den kontakten.

Det är det här som är representativ demokrati. Vi som sitter i fullmäktige har fått folkets fullmakt att företräda dem. Det innebär inte bara rätten att besluta i frågorna i fullmäktige, utan också möjligheten att vara länken mellan medborgarna och dessa beslut. Vi har fullmakten att lägga medborgarnas förslag. Det behövs därför ingen särskild ordning för medborgarna att själva lägga förslag.

Det finns också de som klagar på att det är för stort avstånd mellan politikerna och övriga invånare i kommunen. Den situationen skulle inte bli bättre av att införa medborgarförslag, tvärt om. Jag ser det bara som positivt om medborgare hör av sig till mig som politiker med idéer till motioner. Då stärks kontakterna mellan mig som politiker och de medborgarna. Det är ju ändå inte bara upp till mig som politiker att kontakta medborgarna, utan också upp till dem att kontakta mig.

söndag 18 maj 2014

En vecka kvar

Det är en vecka kvar till EU-parlamentsvalet. Nästa söndag kan man rösta på vilka som skall representera Sverige i EU:s parlament. Om man vill, kan man rösta innan dess också. Jag hoppas att många röstar, det skulle visa att Sveriges befolkning tar samarbetet inom EU på fullaste allvar. Själv röstar jag för jobben, öppenheten och en god offentlig ekonomi, därför lägger jag min röst på Moderaterna.

onsdag 14 maj 2014

Ansvar för sökmotorresultat

EU-domstolen har i dom den 13 maj 2014 avgjort mål C-131/12. Det gällde en spanjor som ansåg att en sökmotor på Internet publicerade felaktiga uppgifter om honom vid sökning, eftersom sökmotorn visade information som numera var missvisande.

Domstolen kom fram till att den som driver en sökmotor för Internet är ansvarig för de personuppgifter som sökmotorn visar från tredje parter. Det innebär att en sökning baserad på en persons namn, som visar resultat om personen, kan vara grund för en talan från denna person gentemot den som driver sökmotorn. Om den som driver sökmotorn inte går med på begäran, har personen i fråga rätt att föra talan om saken inför behöriga myndigheter.

Det som framför allt är bra är rätten att föra talan. Den som för talan får kanske inte rätt vind myndigheternas prövning, men utan en rätt att föra talan är man helt rättslös. 

söndag 11 maj 2014

Om jag hade varit jurygrupp

Varje Eurovisionsschlagerfestival brukar jag roa mig med att sätta ihop en lista på hur jag hade fördelat poäng mellan länder/låtar, om jag hade varit jurygrupp. Det här är min lista från tävligen i år, som gick i går.

Nederländerna, 12 p.
Italien, 10 p.
Ukraina, 8 p.
Finland, 7 p.
Island, 6 p.
Slovenien, 5 p.
Ryssland, 4 p.
Spanien, 3 p.
San Marino, 2 p.
Schweiz, 1 p.

Vad gäller det bidrag från Österrike som faktiskt vann, hade sångaren en bra röst, men jag tyckte inte om låten. Jag brukar inte tycka om den typen av ballader.

torsdag 8 maj 2014

Solenergi

Solenergi är en miljövänlig form av energi som blir allt mer ekonomisk. Det är ändå ingen god idé att en kommun ger sig in i branschen och leker elproducent med skattebetalarnas pengar i ryggen. Jag förklarar det mer utförligt i den här artikeln i Nerikes Allehanda.

fredag 2 maj 2014

Rättsprövning av vindkraftspark

Sedan 1990-talet kan regeringens beslut i enskilda ärenden överklagas, varpå högsta förvaltningsdomstolen kan pröva om beslutet är juridiskt korrekt. Det är bra, rättslig prövning skall kunna ske av alla offentliga beslut.

I dom den 28 april 2014 (mål nr 2907-13) har högsta förvaltningsdomstolen gjort just detta. Prövningen gällde om ett bolag skulle få bygga en anläggning för vindkraft i Tibro och Karlsborgs kommuner. Regeringen beslutade att det inte skulle få ske, eftersom anläggningen påtagligt skulle försvåra för Försvarsmakten att utnyttja sina anläggningar i Karlsborg. Vid sin rättsprövning har Högsta förvaltningsdomstolen avslagit vindkraftbolagets överklagande. Regeringens beslut kan inte anses strida mot någon rättsregel.

Försvarets intressen måste kunna sättas före vindkraft. Även miljöbalken tar hänsyn till försvarets intressen, vilket också anförs i domskälen.

Vi får väl hoppas att bolaget kan bygga sina vindkraftverk någon annanstans i stället.