onsdag 24 september 2014

Solenergi

I dag hölls det sista sammanträdet med kommunfullmäktige för perioden 2010-14. Ett av de förslag vi hade att ta ställning till, var om Örebro kommun skall satsa på att bli producent av el från solceller, d.v.s. solenergi. De flesta partier var för det, men vi moderater var emot. Vi anser att solenergi är bra, men vi vill överlämna till de företag som ägnar sig åt elproduktion att göra det som de därmed är mycket bättre än kommunen på. Kommunen kan sedan vara en upplyst konsument och köpa elektricitet som har producerats genom solkraftverk eller på andra miljömässigt bra sätt. Det är ingen kommunal uppgift att producera el.

söndag 21 september 2014

Den som utser regeringsbildare

I Sverige är det riksdagens talman som utser regeringsbildare. Formellt är det den nyvalda riksdagens nyvalda talman som gör det, men redan den avgående riksdagens talman har uppdraget att förbereda arbetet. Den avgående talmannen är Per Westerberg, som i grunden är talman för att han är vald till riksdagen som moderat.

Det kan hända att någon tycker att det är konstigt att en moderat politiker sonderar möjligheterna för Socialdemokraternas partiledare att bilda regering. Hur opolitisk talmannen än försöker vara, är han eller hon alltid vald till riksdagen och till ämbetet som talman på grund av sin partitillhörighet. Det vore emellertid möjligt att ha en politiskt obunden person som utser regeringsbildare. Så är det i de flesta konstitutionella monarkier, där den fullständigt politiskt obundne monarken utser regeringsbildare.

Det vore bättre om vi skulle ha det så i Sverige också, anser jag. Det skulle göra regeringsbildningen till en mer politiskt obunden process. Monarken skulle givetvis följa de parlamentariska principerna när regeringsbildaren skulle utses, det gör monarker i andra europeiska monarkier och det gjorde Sveriges kungar under gamla regeringsformens tid. Vi skulle kunna återgå till den principen.

lördag 20 september 2014

Dags att tänka på nästa val

Hade inte Alliansen förlorat det här valet, hade det blivit en än värre valförlust 2018. Nu ser jag i stället fram emot en mer rejäl valseger 2018. Det ligger i demokratins natur att motståndarna ibland vinner val. Nu måste vi inrikta oss på en stark, konstruktiv oppositionspolitik de nästa fyra åren. Det är bättre att redan nu börja tänka på nästa val, än att vara ledsen över ett förlorat val.

torsdag 18 september 2014

Skotsk folkomröstning

I dag folkomröstar invånarna i Skottland om huruvida de vill att Skottland skall bli självständigt eller fortsätta vara en (fullt jämbördig) del av Förenta kungariket Storbritannien och Nordirland. Jag hoppas att de röstar nej till självständighet. Det vore bättre för såväl Skottland som övriga delar av riket, om riket skulle hålla ihop, tror jag. Storbritannien har ofta varit världens främsta förkämpe för demokrati och mänskliga rättigheter, men landet vore inte detsamma utan skottarna.

måndag 15 september 2014

Rent till vänster, det hedrar Löfven

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven har fått uppdraget att bilda ny regering, efter gårdagens riksdagsval. I dag har Stefan Löfven talat med Västerpartiets partiledare Jonas Sjöstedt och gjort klart att Västerpartiet inte är välkommet i en regering som Socialdemokraterna skulle leda. Jonas Sjöstedt är naturligtvis besviken. Jag är belåten.

Västerpartiet har sina rötter i en totalitär ideologi: kommunismen. Partiet kallade sig kommunistiskt fram till dess de kommunistiska diktaturerna i Öst- och Centraleuropa föll 1989 och de närmaste åren därpå. Även om vänsterpartister numera oftast inte kallar sig kommunister, är deras idéer och tankegods på många sätt lika kommunismens. Vänsterpartiet har gått igenom en process för att bli mer civiliserat och demokratiskt. Det finns likheter med Sverigedemokraternas process för att lägga sina nazistiska rötter bakom sig.

Det hedrar Stefan Löfven att han håller rent till vänster. Ett parti med så tydliga rötter i kommunismen är inte riktigt rumsrent. Stefan Löfven fullföljer här en god, socialdemokratisk tradition att hålla Västerpartiet utanför den mest centrala makten i riket. Det är bra.

söndag 14 september 2014

Ett val mellan ett klart och ett oklart alternativ

Riksdagsvalet i dag står mellan ett klart och ett oklart alternativ. Det klara alternativet är den sittande regeringen, med Alliansens partier Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna och Folkpartiet. Det oklara alternativet är det som Socialdemokraterna och ett eller flera andra partier står för till vänster.

På 1980- och 1990-talen förde Socialdemokraterna ofta fram argumenten att de var vana vid att regera, medan de borgeliga inte var det, och att deras regeringsalternativ var tydligt, medan de borgerligas olika partier inte var överens och därför hade ett oklart regeringsalternativ. Jag tyckte redan då att det var goda argument, som jag tyckte att det var svårt att bemöta.

Numera är situationen tvärt om. De borgerliga i Alliansen är vana vid att regera, medan ingen partiledare till vänster har suttit i regeringen. Socialdemokraternas statsministerkandidat har varken suttit i riksdagen eller arbetat på regeringskansliet. Alliansen är överens i väldigt många frågor, medan partierna till vänster inte är det.

Rösta för ett klart regeringsalternativ! Rösta på Alliansen i dag!

fredag 12 september 2014

Fler i arbete, enligt SCB

Statistiska Centralbyrån har publicerat sina senaste rön om arbetsmarknaden. Det visar sig att det är fler i arbete nu än för ett år sedan. Det är långt fler som arbetar nu än 2006. Även andelen av den totala arbetskraften som arbetar sjunker. Alla siffror är kanske inte så lätta att tolka, men det står ändå klart att arbetsmarknaden utvecklas åt rätt håll. Vi får hoppas att den sittande regeringen får förnyat förtroende vid valet nu på söndag, så att den kan fortsätta sitt goda arbete för att ytterligare förbättra arbetsmarknaden och underlätta för fler att få arbete.

torsdag 11 september 2014

Trygg trafik

Trafiken kan liknas vid samhällets blodomlopp. Det är trafiken som gör att människor kan komma dit de vill och varor kan fraktas dit människor vill ha dem.

Det måste finnas plats i trafiken för fotgängare, cyklister, bilister och kollektivtrafikresenärer. I en växande stad som Örebro är det fel att bygga bort välfungerande trafiklösningar. En levande innerstad behöver vara tillgänglig för alla. Det måste vara lätt att hitta platser att tryggt parkera sina cyklar eller bilar på.

Trafiken blir tryggare med mindre stress. Det är därför viktigt att se till att det blir så få stopp i trafiken som möjligt.

Örebro behöver trygga kommunikationer med omvärlden. En framtida järnväg för snabbtåg mellan Stockholm och Oslo måste ha en station i centrala Örebro. Det behövs bättre allmänna vägar från Örebro till Stockholm, Göteborg, Oslo och Helsingborg. För trafiksäkerhetens skull bör dessa vägar i största möjliga utsträckning vara motorvägar.

onsdag 10 september 2014

Trygg tillväxt

Moderaterna är ett parti som tar ansvar för kommunens och statens ekonomi. En god ekonomi hos stat och kommun gynnar hela samhället. Det ger en trygghet för alla.

Tillväxten är viktig, för det är tillväxten som möjliggör att alla människor kan få det bättre. En del av tillväxten är ny teknik som gör livet lättare, människor friskare och naturen bättre bevarad.

Kommunen har ansvar för hur stadsbebyggelsen utvecklas. Det är kommunen som beslutar om detaljplaner och bygglov. Detta är särskilt viktigt i en växande stad som Örebro. Kommunen måste ha en god beredskap för alla människor och företag som vill flytta hit.

Kommunen kan ta stort ansvar för miljön i sina inköp. Det är exempelvis möjligt för kommunen och dess bolag att köpa miljövänligt producerad elektricitet på marknaden. Däremot finns det ingen anledning för kommunen att producera elektricitet. Det innebär stora ekonomiska risker för en kommun att vara elproducent, det är tryggare för kommunens invånare om kommunen i stället gör kloka val vid köp av elektricitet.

Söndagens val i ett större perspektiv

Sverige är ett litet land på Jorden. Jorden är en liten planet i Solsystemet och bara en liten, liten prick i världsalltet, så som filmen på den här sidan tydligt visar.

Filmen, stillbilden och texten är intressanta och sätter saker i sitt perspektiv.

Någonting med varje allmänt val är dock viktigt även ur detta perspektiv. Det är om vi väljer en ideologi för att utveckla vår civilisation mot nya mål och framtida möjligheter att kolonisera andra platser än Jorden, eller om vi väljer en ideologi som begränsar mänsklighetens utveckling och med tiden skulle döma oss alla att för evigt vara kvar på denna lilla sköra, blå prick i världsalltet. Det valet är ett skäl för mig att vara moderat, därför att jag ser Moderaterna som Sveriges mest framstegsvänliga parti.

Med vetenskapliga, tekniska och kulturella framsteg kommer mänskligheten i framtiden att kunna sprida sig till andra delar av vår galax, precis som våra förfäder en gång för tiotusentals år sedan började sprida sig från sitt urhem i Afrika. Det må vara en fjärran framtid för oss som lever nu, men redan nu finns det skäl att tänka på denna framtid och rösta för den. Det gör vi inte direkt för våra barn och barnbarns skull, utan kanske snarare för våra barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns skull. Detta tidsperspektiv gör inte söndagens val mindre viktigt, tvärt om.

Rösta för frihet och framsteg på söndag! Rösta på Moderaterna på söndag!

tisdag 9 september 2014

En tryggare stadspark

Moderaterna i Örebro vill satsa på tryggheten i staden. En av våra konkreta idéer är att sätta upp ljusstark, energisnål belysning i stadsparken. Detta skall kombineras med bra trimning av buskar och träd. Allt detta kommer göra parken till ett tryggare ställe att vara på under dygnets mörka timmar. Det kommer att göra stadsparken till en ännu bättre park i vår vackra stad. Moderaterna är Örebros trygghetsparti.

måndag 8 september 2014

Se upp för rabies!

Det avlivas allt fler hundar i Sverige på grund av risk för rabies. Sverige är sedan länge ett land fritt från den hemska sjukdomen rabies. För att behålla Sverige rabiesfritt, har vi tydliga lagar och regler för hur hundar får föras in i landet. Trots detta tas många hundar in i Sverige utan att lagar och regler följs. De säljs billigt till valpköpare som tror sig göra en bra affär och kanske tror att de gör hundarna en tjänst.

Lagarna på detta område är bra. Möjligen skulle straffen för smuggling av hundar bli strängare. Det stora problemet är dock att så många människor i Sverige faktiskt köper smugglade hundar. Om det inte skulle finnas efterfrågan på smugglade hundar, skulle smugglingen upphöra. Då skulle inga oskyldiga hundar behöva avlivas efter en ofta plågsam resa till Sverige.

Det finns många seriösa hunduppfödare i Sverige. Det är inte svårt att importera hundar enligt de regler som finns, jag och min fru har som hunduppfödare gjort just det flera gånger. Det råder ingen brist på hundar, för den som vill köpa valp eller ta över en vuxen hund i Sverige. Jag är uppfödare själv, men det här säger jag inte av eget intresse, utan av omtanke om hundarna. Se upp för smugglade hundar, se upp för rabies, var noggrann när du söker hund! På så sätt kan vi alla medverka till att hundsmugglingen upphör.

Ingen kränkande fotografering om fotografen upptäcks

Norrköpings tingsrätt har i dom den 15 juli 2014 (mål B 1422-14) avgjort en fråga om straffbarhet enligt det tämligen nya straffet mot kränkande fotografering i 4 kap. 6 a § brottsbalken. Den åtalade personen frikändes, eftersom den person som fotograferades upptäckte fotograferingen samtidigt som den inträffade.

Det rörde sig om en person som klädde om inne i en provhytt i en butik, och med litet kläder på sig upptäckte en hand med en mobiltelefon instucken under provhyttens dörr. Personen klädde snabbt på sig och lämnade provhytten, och den som hade fotograferat blev upptäckt.

Rekvisit för straffbarhet  är att fotograferingen sker olovligen, i hemlighet, på en privat plats, med ett tekniskt hjälpmedel. Samtliga rekvisit måste vara uppfyllda, för att en domstol skall kunna döma till straff. Domstolen fann att fotograferingen skett olovligen då den ej godkänts på något sätt, på en privat plats i och med att platsen var en provhytt, med ett tekniskt hjälpmedel i form av en telefon. Eftersom fotograferingen omedelbart upptäcktes, kunde den emellertid ej anses ha skett i hemlighet.

Det var bara brottet kränkande fotografering som omfattades av åklagarens åtal. Domstolen anmärkte dock att den inte såg att något annat brott heller hade kunnat passa väl in på det som hade hänt. Det finns således ett glapp i straffbarheten, skrev domstolen, enbart betingat av att personen i provhytten råkade upptäcka telefonen som användes vid fotograferingen.

Det händer att ny lagstiftning inte fungerar riktigt som den var tänkt, när den infördes. När lag skrivs, är det sällan möjligt att förutse alla tänkbara händelser som det vore önskvärt att förbudet skulle träffa. Den händelse som Norrköpings tingsrätt bedömde i sin dom är rimligtvis en sådan händelse. Utifrån beskrivningen av vad som hände, var situationen tydligt kränkande för den person som blev fotograferad. Domstolen har givetvis gjort rätt som har friat den åtalade, eftersom gärningen inte träffades av samtliga rekvisit i förbudet. Däremot bör riksdag och regering snarast se över möjligheten att komplettera förbudet, så att sådana här händelser i framtiden kan bli förbjudna.

söndag 7 september 2014

Vad skulle en annan regering ha för politik?

I kväll var det debatt på TV mellan de två statsministerkandidaterna till nästa söndags val, statsminister Fredrik Reinfeldt (m) och partiledare Stefan Löfven (s). Det som är mest uppenbart är att det finns ett tydligt regeringsalternativ mot ett otydligt. De fyra regeringspartierna har ett gemensamt valmanifest med flera konkreta idéer för Sverige. Socialdemokraterna och de partier som Löfven troligen kommer att bilda regering med har mycket få gemensamma förslag. Det blir därför mycket svårt för väljarna att veta vad de får, om de röstar fram en ny regering. De vet dock vad de har och skulle fortsätta ha, om de röstar så att den nuvarande regeringen kan sitta kvar.

Det går bra för Sverige. Trots en omfattande internationell lågkonjunktur de senaste åren har Sverige goda statsfinanser. Vi får hoppas att regeringen kan sitta kvar och fortsätta på den inslagna, goda vägen.

onsdag 3 september 2014

Tjänstefel att ej meddela besvärshänvisning

Hovrätten över Skåne och Blekinge har i dom den 1 september 2014 (mål nr B 28-14) dömt en socialdemokratisk ordförande i ett kommunalt bostadsbolag till böter för tjänstefel. Saken gällde utlämnande av allmänna handlingar. Allmänheten har samma rätt att få ut allmänna handlingar från ett kommunalt bolag som från myndigheter. Ordföranden dömdes för flera gärningar kring utlämnandet i tingsrätten. Det som hovrätten ansåg var utrett, var att han inte hade sett till att den som han nekade att få ut handlingar hade fått ett skriftligt beslut med överklagandehänvisning.

Offentlighetsprincipen är en grundlagsskyddad rättighet i Sverige. Det är en av de principer vi kan vara riktigt stolta över, grundbulten i den öppenhet som präglar vår offentliga sektor, en öppenhet som starkt bidrar till att vår demokrati fungerar riktigt bra. Principen är välkänd hos allmänheten, även om det finns många detaljregler som kan bli tillämpliga i varje enskilt fall och som är mindre kända.

Det är ägnat att förvåna att en ordförande i ett kommunalt bolag inte har så pass gott omdöme att han, i brist på egen kunskap om detaljreglerna som gäller utlämnande av handlingar, tar tillräcklig hjälp av bolagets eller kommunens jurister. Det är verkligen inte vanligt att brister i hanteringen när det gäller utlämnande av allmänna handlingar går så långt som till en fällande dom för tjänstefel. Kanske är det ett uttryck för den maktfullkomlighet som tycks finnas hos en del politiker och som verkar vara vanligast hos socialdemokrater. Det återstår att se vad domen ger för avtryck i det stundande kommunalvalet i politikerns hemkommun. Hans parti borde förlora röster på detta.