tisdag 30 december 2014

Några reflektioner om decemberöverenskommelsen

Riksdagsmannen och juristen Andreas Norlén (m) ger här en rimlig syn på decemberöverenskommelsen. En del av kritiken har dragit konsekvenser in absurdum av vad överenskommelsen skulle kunna medföra.
 
Visst har det varit turbulent i riksdagen för att Stefan Löfven inte har agerat som en statsminister i en parlamentarisk demokrati brukar göra. Vid budgetvoteringen var Socialdemokraterna och Miljöpartiet förvarnade om hur Sverigedemokraterna skulle rösta. Då hade de kunnat rösta på Sverigedemokraternas budgetmotion i kontrapropositionsvoteringen. Det hade gjort Sverigedemokraternas budgetförslag till huvudalternativ mot regeringens budgetproposition. Regeringspartierna skulle därmed ha fått Alliansen att lägga ned sina röster i slutvoteringen och budgetpropositionen hade gått igenom.
 
När Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte gjorde detta och sedan förlorade slutvoteringen, säger parlamentarisk praxis att regeringen bör avgå. Budgeten brukar vara en så kallad kabinettsfråga. Det finns dock ingen regel som säger att regeringen måste avgå, kanske för att man aldrig har ansett att det behövs. Hur som helst, när Löfven inte avgick, var det inga regler som han därigenom bröt emot. Han bröt bara mot vad som brukar förväntas av en ledare i en parlamentarisk demokrati. Det är dock inte olagligt.
 
Ett alternativ till att avgå, är att utlysa nyval, det som heter extra val i regeringsformen. Stefan Löfven aviserade att han tänkte utlysa ett sådant. Med tanke på opinionssiffrorna, såg det ut som om ett nyval egentligen inte skulle leda till några nya styrkeförhållanden i riksdagen. Då skulle ett nyval innebära stora kostnader till ingen nytta. Jag är därför ganska nöjd med att det inte blir något extra val.
 
Det finns delar av processen fram till beslutet om att det inte blir extra val och regeringen sitter kvar, som jag inte är helt nöjd med. Det finns också delar av decemberöverenskommelsen som jag inte är alltigenom nöjd med. Å andra sidan är det så, när partier när en kompromiss - man kan inte bli nöjd med allt.
 
Nu återstår att skapa en konstruktiv oppositionspolitik och återkomma till valet 2018. Då kan Alliansen segra.

lördag 27 december 2014

Inget extra val

I dag har vi fått veta att det extra val som hade aviserats till i mars nästa år inte blir av. Detta är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och de fyra borgerliga partierna i Alliansen.

Oavsett innehållet i den så kallade decemberöverenskommelsen, är jag nöjd över att det inte blir något extra val. Ett extra val i mars skulle med största sannolikhet ha lett till ett likvärdigt parlamentariskt läge, kanske ännu sämre. Nu har vi tid på oss till september 2018 för att vända opinionen på allvar. Då kan Alliansen vinna i riksdagsvalet och därtill vinna flera kommunal- och landstingsval. Det ser jag fram emot.

måndag 22 december 2014

Märklig talan

Ibland läser jag om rättsfall, där jag undrar varför någon över huvud taget har fört fallet till domstol. Ett sådant fall är Mark- och miljööverdomstolens dom den 16 december 2014 (mål nr F 7514-14).

Bakgrunden var att en vägsamfällighet beslutade vid sin årsstämma i mars 2014 att under en dag upplåta en skogsbilväg som tillhör vägsamfälligheten till en SM-deltävling i rally. Skogsbilvägen var avsedd för att komma åt skogsfastigheter, beslutet fattades ett halvår i förväg och genom upplåtelsen skulle vägen komma att repareras efter tävlingen utan kostnad för vägsamfälligheten. Ett par som var medlemmar i vägsamfälligheten överklagade emellertid beslutet. De hänvisade till att vägen skulle vara avstängd under tävlingsdagen, vilket skulle inskränka deras förfoganderätt över vägen.

Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet. Paret överklagade, men även Mark- och miljööverdomstolen avslog överklagandet. Domstolen ansåg att begränsningen i delägarnas nyttjanderätt vägdes upp av att vägen reparerades utan kostnad för vägsamfälligheten och dess medlemmar. Vägen var inte sådan att den behövde användas varje dag. Eftersom beslutet fattades ett halvår i förväg, kunde medlemmarna också anpassa sig till beslutet i god tid.

Om vägsamfälligheten hade köpt tjänsten att reparera vägen, skulle vägen sannolikt också ha varit avstängd, kanske en hel dag. Även då skulle nyttjanderätten alltså ha varit inskränkt, men det hade dessutom kostat vägsamfälligheten en hel del pengar.

Jag kan egentligen bara spekulera i att paret som överklagade, egentligen var motståndare till rallytävlingen och försökte hitta något sätt att stoppa den. I övrigt verkar vägsamfällighetens beslut bara ha varit till fördel för alla inblandade parter. Det är då svårt att se något gott skäl att överklaga. Vi skall ändå vara glada över att vi har ett opartiskt rättsväsende som även tar till synes märkliga överklaganden på allvar.

onsdag 17 december 2014

Styrelsen styr

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunstyrelsen styr kommunen. I dag stod ett kommunalråd (s) i kommunfullmäktiges talarstol i Örebro och sade att kommunfullmäktige styr kommunen. Borde inte ett kommunalråd veta bättre?

tisdag 16 december 2014

Julfestens frågesport

På måndagskvällen hade vi Örebromoderaternas traditionella julfest. Den var välbesökt. Det var god mat och goda vänners sällskap.

I år stod jag för frågorna till den tipsrunda som föregick maten. Den följer här, med rätt svar längst ned.

Tretton frågor till Moderaternas i Örebro julfest 2014

1. Med vilket land slöt Sverige freden i Örebro 1812?
1. Storbritannien
X. Frankrike
2. Österrike

2. Vem valdes 1908 till Allmänna Valmansförbundets partiledare efter Hugo Tamms död 1907?
1. Erik Gustaf Boström
X. Gustaf Fredrik Östberg
2. Arvid Lindman

3. Vem var den senaste kristne kungen, vars armé hade kontroll över Jerusalem?
1. Guy av Lusignan
X. Konrad II av Hohenstaufen
2. Georg VI av Windsor

4. Hur många himlakroppar i Solsystemet har människor varit på?
1. En
X. Tre
2. Två

5Det svenska Luciafirandet tog sin början på 1700-talet, vid vintersolståndet. Varför firas det nu mer än en vecka innan midvinter?
1. På 1700-talet trodde folk att vintersolståndet inföll åtta dagar innan det verkligen infaller.
X. Med den då gällande julianska kalendern i Sverige inföll vintersolståndet den 13 december.
2. Innan 1901 hade Lucia namnsdag den 21 december.

6. Vad hade Moderaterna som alternativ partisymbol, vid sidan om Moderat-M:t, på 1980-talet?
1. Blåklocka
X. Viol
2. Mås

7. Berättelsen om Jesu födelse finns i 2 kap. Lukasevangeliet. Vilken annan bok i Bibeln anses vara skriven av evangelisten Lukas?
1. Apostlagärningarna
X. Romarbrevet
2. Uppenbarelseboken

8. Det formellt fristående, men Moderaterna närstående, Fria Moderata Studentförbundet, består av ett antal föreningar vid olika lärosäten i Sverige. Vad heter föreningen vid Örebro Universitet?
1. FMS Örebro
X. Engelbrekt
2. MST Örebro

9. Vad är ursprunget till det svenska ordet jul?
1. Det är inlånat från latinets Julius från ett firande av Julius Caesar
X. Det är fornnordiskt och står för solhjulet, som en beteckning för vintersolståndet
2. Det är inlånat från tyskan som en gammal beteckning för julbocken

10. Vilken partifärg använde Moderaterna i valet 1970?
1. Rött
X. Gult
3. Grönt

11. Vem kröntes till romersk kejsare på juldagen år 800?
1. Konstantin den store
X. Karl den store
2. Otto den store

12. Vilken sport förknippas i Sverige med annandag jul?
1. Backhoppning
X. Bandy
2. Boxning

13. Nyåret inträffar vid olika tidpunkter runt Jorden beroende på tidszoner. Tidszonerna bygger på en standard om att varje tidszon bör ha en tidsskillnad räknat i hela timmar mot Greenwich i London. Hur många längdgrader bör en tidszon vara enligt denna standard?
1. 24
X. 30
2. 15

Utslagsfråga

Hur många invånare hade Örebro kommun enligt Statistiska Centralbyrån den 1 november 2014?
(den som är närmast rätt svar, av dem som har flest rätt av de tidigare frågorna, vinner)

Rätt svar:
1. 1
2. X (för andra gången, han var också den förste ordföranden sedan han grundat partiet 1904)
3. 2 (kung av Storbritannien då Palestina var brittiskt NF- och FN- mandat)
4. 2 (Jorden och Månen)
5. X
6. 2
7. 1
8. X (MST Örebro är Moderata Studenter, en del av MUF och således en del av partiet)
9. X
10. 1
11. X
12. X
13. 2 (360 grader / 24 timmar = 15 grader för en timme)

Utslagsfrågan:

måndag 8 december 2014

Kommunala uppdrag

I kväll fastslog Moderaterna i Örebro kommun vilka personer som partiet nominerar till politiska uppdrag under mandatperioden 2015-18.

Jag nominerades till att vara andre vice ordförande och gruppledare i Programnämnd samhällsbyggnad, ledamot i Valnämnden och vice ordförande i det kommunala bolaget Örebroporten AB. Det är uppdrag som jag ser fram emot.

Tack till mina moderata partikamrater för förtroendet!

onsdag 3 december 2014

Regeringskris

Vi har (än så länge) en regering som inte lyckades med regeringens viktigaste uppgift: att få stöd i riksdagen för sin budgetproposition. Den röstades ned i riksdagens kammare i dag. Problemet uppstod inte i dag, utan under dagarna från valet fram till i dag.

Ansvaret för statens budget

Ämnet för dagen är hur riksdagen röstar i dagens fråga om budget för staten. De fyra borgerliga oppositionspartierna har lagt ett förslag mot regeringens budgetproposition. I och med att Sverigedemokraterna har deklarerat att de tänker rösta på de borgerligas alternativ, skulle det få majoritet i riksdagen.

Det är regeringen som har ansvaret för att ta fram en budgetproposition som får stöd i riksdagen. Det är därför regeringen som måste ta initiativ till förhandlingar med andra partier, för att få fram ett förslag till budget som regeringen vet kan stödjas av en majoritet i riksdagen. Det är då regeringen som måste komma med ingångsbud till en förhandling som de på allvar tror att förhandlingsparterna kan gå med på.

Nu är dagen för beslut om budget här. Regeringen har inte förhandlat fram en budget som tycks få tillräckligt stöd i riksdagen. Då torde regeringen avgå. Vi får se om en ny regering efter denna regeringskris kan förhandla fram en budgetproposition med stöd både av regering och av en majoritet i riksdagen. Det borde vara möjligt.

tisdag 2 december 2014

Framkomlighet

Det är svårt att ta sig fram med bil på sina håll i centrala Örebro. De styrande partierna vill göra det ännu svårare. Moderaterna är emot en sådan politik.

I dag sammanträdde Programnämnd Samhällsbyggnad. Ett förslag om att ta fram en plan för att bygga om Trädgårdsgatan, med syfte att göra den trängre för bilar och försvåra framkomligheten, röstades igenom. Moderaterna och Folkpartiet röstade emot förslaget.

I kväll tog jag bilen in till centrum. Jag hamnade bakom en Citroën som körde i 30 km/h på Kungsgatan/Trädgårdsgatan, trots att det är tillåtet att köra 50 km/h där. Det var god sikt, gott väglag och ingen trafik före denna Citroën. Jag har råkat ut för liknande situationer många gånger på denna gata. Trots det argumenterar de styrande partierna för att man bör bygga om gatan för att minska hastigheten, problemet är snarare att för många kör för långsamt på gatan. Överdrivet långsam trafik stjäl tid från medtrafikanterna och hämmar tillväxt och utveckling. Om vi skulle bygga om Trädgårdsgatan, så skulle det vara för att underlätta för trafiken där.

Jag är även en van cyklist. Cykeltrafiken klarar sig utan cykelbanor på Trädgårdsgatan. Cyklister kan åka i nord-sydlig riktning på parallellgatorna Manilagatan och Kungsgatan, samt på Drottninggatan, där det är planskild korsning med Rudbecksgatan.