fredag 24 juli 2015

Svarttaxi

Den som kör taxi utan vederbörligt tillstånd brukar kallas svartåkare. Bilen brukar kallas svarttaxi. Det ses ofta som osäkert och är olagligt.

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över reglerna för taxibranschen. En moderat riksdagsledamot är kritisk till direktiven för utredningen, eftersom hon anser att några av de tankar som kan leda till förslag från utredningen skulle slå mot företaget Uber. Detta företags affärsidé är en mobilapp för bokning och betalning av svarttaxi. Genom appen kan privatpersoner utan taxilegitimation och liknande ställa upp och köra taxi, det vill säga svarttaxi.

Moderaterna brukar inte försvara svartåkare och svarttaxi. Jag förstår inte varför en moderat riksdagsledamot skulle göra det, för att svarttaxibilarna kan bokas och betalas via en mobilapp. Var finns skillnaden?

Nog för att det finns skäl att se över regelverket för taxi, säkert kan det reformeras och förenklas såväl till åkarnas som kundernas fromma. Det finns dock inget skäl att därför ta ett bolag som gynnar svarttaxi i försvar.

onsdag 22 juli 2015

Hyperkorrektion

Det råder delade meningar om hur ordet för valutan euro skall uttalas på svenska. Vissa förespråkar ett uttal med ett tydligt v-ljud: "evro". För egen del anser jag att ordet skall uttalas som vi uttalar de första två stavelserna i "Europa". Ordet euro är en förkortning av namnet Europa.

När beslutet fattades om att kalla valutan euro, var tanken att detta namn skulle uttalas olika på olika språk, utifrån hur "Europa" uttalas på respektive språk. Detta innebär att euro, så långt det går att beskriva i text, bör uttalas "erro" på svenska. Det u som finns med i den stavade varianten av ordet är stumt, eller så gott som stumt, när världsdelen Europas namn uttalas. Då bör samma princip gälla för uttalet av euro.

Förmodligen är uttalet "evro" en form av hyperkorrektion utifrån stavningen med eu. Hyperkorrektion är en språkvetenskaplig term för när stavningen av ett ord påverkar uttalet. "Euro" är en förkortning av "Europa". Uttalet av "Europa" på svenska saknar en sådan diftong som skulle kunna leda till ett v-ljud. Språkvetare brukar inte tycka om hyperkorrektioner, därför är det litet lustigt att vissa språkvetare faktiskt förespråkar uttalet "evro".

måndag 20 juli 2015

Olika idrottsklassiker

Hovrätten över Skåne och Blekinge har i dom den 25 juni 2015 (mål nr T 1632-14) slagit fast att "Malmöklassikern" inte är ett varumärke som gör intrång i varumärket "En svensk klassiker". Hovrätten anser inte att En svensk klassiker har ensamrätt till ordet "klassiker".

Det här är en dom där jag håller med om majoritetens slutsats. Det fanns skiljaktig mening.

Domen kan ha betydelse för min hemstad Örebro, där det finns en idrottstävling som kallas Örebroklassikern. Det gör den extra intressant för örebroare.

fredag 17 juli 2015

Skandinavisk språkförbistring

Det blir allt vanligare att de som har danska, norska eller svenska som modersmål inte förstår varandra. I stället talar de engelska med varandra.

Det här har jag många gånger pratat med olika människor om. De flesta tycker att det är tråkigt att de inte förstår folk från de skandinaviska grannländerna bättre än vad de gör. Vanligtvis brukar folk säga, att de förstår det skrivna språket, men har svårt med det talade. Det förstår jag, en text kan man ta mer i sin egen takt. Samtidigt vore det bra att förstå det talade språket bättre också.

För några år sedan lämnade jag in en motion till Moderaternas länsförbundsstämma här i Örebro län, där jag föreslog att danska och norska skulle bli separata, obligatoriska ämnen i svenska grundskolan. Det skulle kunna avhjälpa den här bristen på sikt, tror jag. Danska och norska ingår visserligen som en del i ämnet svenska nu, men brukar bara behandlas mycket ytligt. Det påverkar inte betygsättningen och ingen elev behöver därför anstränga sig för att lära sig något i skolan. Min motion i ämnet avslog. Jag tror dock fortfarande på idén.

En annan idé kanske kunde vara att sända mer TV-program från Danmark och Norge utan text. Kanske kunde de skandinaviska ländernas TV-bolag få kanaler i grannländernas grundläggande TV-utbud? Med den moderna digital-TV:n brukar det ju inte vara några problem att få plats med fler kanaler. Det skulle underlätta för oss som vill förbättra vår förståelse av de talade grannspråken.

tisdag 14 juli 2015

Säljer Grekland öar?

Det har knappast undgått någon, att Grekland är i djup ekonomisk kris. Nu talas om att staten skall sälja öar och annan egendom för att få pengar.

Många EU-länder har blivit ombedda att hjälpa Grekland ur krisen. Storbritannien har hittills sagt nej till att bidra. Det kan dock påpekas att Joniska öarna, med huvudön Korfu, var brittiska från 1815 till 1864, då de överläts till den grekiska kronan. Den brittiska perioden var en god tid för öarna. Grekland skulle kunna sälja tillbaka dessa öar till Storbritannien, om britterna vill ha dem.

torsdag 9 juli 2015

Sedesam klädsel eller seden dit man kommer?

Flickor som går i en skola i Bayern, Tyskland, har ombetts att klä sig sedesamt. Orsaken är att flyktingar från Syrien har flyttat in som nya grannar till skolan och de är inte vana vid kvinnor i Europa som visar mycket hud.

Vore det inte bättre att lära de syriska flyktingarna det gamla talesättet, att man skall ta seden dit man kommer?

lördag 4 juli 2015

Vindistrikt blir världsarv

Vindistrikten i Champagne och Burgund i Frankrike har erkänts som världsarv, enligt beslut av FN-organet UNESCO denna lördag.

Jag tycker att det är trevligt att ett sådant fint hantverk som vintillverkning har fått ett erkännande på detta sätt. Vin är en kulturdryck, i rätt sammanhang och mängd är vin till stor fördel för den mänskliga kulturen. Jag vet inte om andra vindistrikt eller till exempel ölbryggerier har blivit världsarv, men om detta är de första världsarven av sitt slag, tycker jag inte att det behöver vara de sista.