onsdag 30 december 2015

Smällare mot oknytt och demoner

Seden att skjuta fyrverkerier och smälla smällare vid nyår uppkom när man trodde på oknytt och demoner som kunde skrämmas bort på detta sätt inför det nya året. Nu vet vi att sådana oknytt och demoner inte finns. De som skräms är oskyldiga djur, såväl tama som vilda. Människor som har skotträdda husdjur kan ofta ta hand om dem, men vem tar hand om de vilda djuren? Är gammal vidskepelse så viktig att oskyldiga djur behöver skrämmas?

söndag 27 december 2015

"Svenskt" sätt att sälja alkohol

Systembolaget gör TV-reklam till stöd för den svenska alkoholpolitiken.

Nu under jul visas en film där en kund får hjälp att hitta ett vin utifrån vad hon skall äta. En amerikansk konsult tränger sig på och föreslår en snabb affär med en vara som har nedsatt pris för veckan. Sedan kommer text om att det "svenska" sättet att sälja alkohol skulle vara annorlunda. Det är bara det att butiker som saluför vin och sprit har god service och ger råd till sina kunder över hela världen. Det är inget specifikt svenskt med det. Det krävs inget statligt monopol på försäljning av alkohol för det.

 I en annan av Systembolagets reklamfilmer nu under jul, föreslår samme amerikanske konsult ett medlemsprogram för att få kunderna trogna. Det behöver ju inte Systembolaget. De har redan lagstöd för sitt monopol. Det är värre än medlemsprogram.

lördag 19 december 2015

Slutet för brittiska kolgruvor

Den sista brittiska kolgruvan har lagts ned. Det beror mycket på att marknadspriset på kol har fallit. Det är positivt, för det borde innebära minskad efterfrågan på kol. Vi får hoppas att detta i sin tur bygger på högre efterfrågan på renare typer av energi, som vattenkraft och kärnkraft. Energimarknaden är stor och komplicerad, så sambanden är inte lätta att se, men någonstans kan de finnas.

tisdag 15 december 2015

Vindkraft och fladdermöss

Sedan lång tid tillbaka har jag hört att vindkraftverk kan utgöra hot mot fåglar. Nu har jag också fått kännedom om att de kan utgöra hot mot fladdermöss.

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har i två domar den 10 december 2015 (mål nr M 1114-14) och den 12 december 2015 (mål nr M 1529-14) fastslagit villkor för drivande av vindkraftverk till förmån för fladdermöss. Villkoren säger bland annat att vindkraftverken måste vara avstängda under delar av året, från en timme före solnedgång till en timme efter soluppgång.

Det var intressant att läsa att även fladdermöss måste skyddas från vindkraftverkens propellrar på vissa platser.

Beteckningar för extraärenden

Det händer att en numrerad lista måste kompletteras med en eller flera punkter mellan några numrerade ärenden. Det är sällan praktiskt att göra om hela den efterföljande numreringen, utan en ny punkt får en beteckning som hamnar mellan två heltal. Den normala svenska ordningen är att lägga till en gemen bokstav efter föregående nummer. Så skulle punkt 17 följas av punkt 17 a. I en lagtext eller liknande följs 17 § på samma sätt av 17 a §. Efter a följer b, c, d och så vidare, vilket ger god flexibilitet.

I dag deltar jag i kommunfullmäktige i Örebro kommun, där jag är ledamot. Vi fick ett extraärende på morgonen, att behandla framåt eftermiddagen. Fullmäktige beslutade att behandla detta ärende. Ärendet togs in i föredragningslistan mellan punkt 17 och punkt 18. Fullmäktiges ordförande gav ärendet beteckningen 17 1/2.

Vi fick ingen förklaring till den oortodoxa beteckningen för extraärendet. I det stora hela spelar det heller ingen roll. Det vore ändå litet intressant att få veta vad ytterligare ett ärende efter 17 1/2 skulle få för beteckning, och ärenden efter det, före 18. Det hade varit enklare att följa svensk praxis i övrigt och kalla extraärendet för 17 a.

måndag 7 december 2015

Julbord med frågesport

I kväll hade Moderaterna i Örebro julbord. Innan vi satte oss till bords hade vi en tipsrunda. Här följer frågorna, rätta svar kommer på slutet.


1. Vilken familj i en TV-serie har en hund som heter Santa’s Little Helper (Jultomtens Lille Medhjälpare)?

1. Familjen Simpson i The Simpsons

X. Familjen Griffin i Family Guy

2. Familjen Pritchett-Tucker i Modern Family


2. När bytte Allmänna Valmansförbundet namn till Högerns Riksorganisation?

1. 1928

X. 1938

2. 1948


3. I vilken stad föddes Jesus?

1. Nasaret

X. Jerusalem

2. Betlehem


4. Vilka två våglängder av synligt ljus absorberas i högst grad av klorofyllen i julgranens barr?

1. Blå och grön

X. Blå och röd

2. Grön och röd


5. Varifrån kom Sankta Lucia?

1. Sardinien

X. Kalabrien

2. Sicilien


6. Rött är julens färg, men i vilken valrörelse var det också Moderaternas partifärg?

1. 1970

X. 1973

2. 1976


7. Julön i Indiska Oceanen upptäcktes på juldagen 1643 av sjöfarare från Brittiska Ostindiska Kompaniet. Vilket land är det som Julön tillhör nu för tiden?

1. Australien

X. Indien

2. Storbritannien


8. Vad heter det företag i Örebro som gör essensen till all julmust?

1. Robins

X. Roberts

2. Robertssons


9. I det förkristna Rom firade man en hednisk gud vid midvinter, vem då?

1. Uranus

X. Saturnus

2. Jupiter10. Oktober 2015 i Örebro var den oktobermånad som fått minst mängd regn sedan mätningarna började. Enligt en artikel i NA den 27 oktober hade det dittills fallit 1,7 millimeter regn i oktober. Hur mycket regn skulle då ha fallit på en tomt på 1 000 kvadratmeter i oktober?

1. 0,017 kubikmeter

X. 0,17 kubikmeter

2. 1,7 kubikmeter


11. På vilket sätt var den 12 december 1915 en speciell dag för Trefaldighetskyrkan på Södra Strandgatan i Örebro?

1. Det var då kyrkan invigdes.

X. Där och då presenterade Levi Rickson för första gången sin nya bok Jeremias bok II.

2. Där och då gjorde Jussi Björling sitt allra första framträdande som sångare inför publik.


12. Vilket år drabbades flera länder runt Indiska Oceanen av en stor

tsunami på annandag jul?

1. 2004

X. 2006

2. 2007


13. För vilken organisation har Carl Bildt varit ordförande?

1. Moderata Ungdomsförbundet

X. Medborgarskolan

2. Fria Moderata Studentförbundet


Utslagsfråga

Hur många röster fick Moderaterna i valet till kommunfullmäktige i Örebro kommun 2014?

(den som är närmast rätt svar, av dem som har flest rätt av de tidigare frågorna, vinner)

Rätt svar:
1: 1
2: X
3: 2
4: X
5: 2
6: 1
7: 1
8: X
9: X
10: 2
11: 2
12: 1
13: 2
Utslagsfrågan:
17 066

lördag 5 december 2015

Neutraliteten och freden

Då och då återkommer den gamla ursäkten från det offentliga Sverige, att Sverige klarade sig undan andra världskrigets fasor tack vare neutralitetspolitiken. Så var inte fallet. Sverige klarade sig undan tack vare Finlands tappra försvarskrig mot Sovjetunionen och Storbritanniens och USA:s lyckade krigföring mot Tyska Riket. Om inte de länderna hade stridit, hade Sverige förr eller senare hamnat under kommunisternas eller nazisternas styre.

onsdag 2 december 2015

Partibeteckningar

När jag började intressera mig för politik, i samband med valet 1976, fanns det fem partier i Riksdagen. Det var de partierna, och inga andra, som satt i Riksdagen under flera decennier. De fem partierna var Moderata Samlingspartiet (m), Folkpartiet (fp), Centerpartiet (c), Socialdemokratiska Arbetarepartiet (s) och Vänsterpartiet kommunisterna (vpk).

Från 1988 och framåt har det kommit in nya partier i Riksdagen. Först kom Miljöpartiet de gröna (mp) 1988. De åkte ur igen 1991, men kom tillbaka 1994 och sitter kvar. I valet 1991 kom Kristdemokratiska Samhällspartiet (kds) och Ny Demokrati (nyd) in. Det förra partiet sitter kvar, numera som Kristdemokratiska partiet (kd). Ny Demokrati åkte ut ur riksdagen 1994 och har försvunnit sedan dess. I valet 2010 kom Sverigedemokraterna (sd) in.

Under tidigt 1990-tal, efter kommunistdiktaturernas fall i östra och centrala Europa, bytte Vänsterpartiet kommunisterna namn till Vänsterpartiet (v). Nyligen bytte Folkpartiet namn till Liberalerna. Med modern praxis skrivs partibeteckningar med versaler och Liberalernas beteckning blev (L).

Det här innebär att Riksdagen nu har åtta partier. Av dessa har de fem partier som var med redan före 1988 partibeteckningar med en bokstav, medan de senare tillkomna partierna har beteckningar med två bokstäver. Det är en slump, men en litet rolig sådan, som kuriosa.