tisdag 31 oktober 2017

Förslag till nya regler för gränspassager

Regeringen lägger en proposition (prop. 2017/18:35) om anpassning av Sveriges nationella regler för gränspassager till EU:s regler om gränserna till Schengenområdet, Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer.


En av de föreslagna reglerna skulle innebära att en utlänning vid kontroll i samband med in- och utresa skulle vara skyldig att låta fotografera sig och lämna fingeravtryck för kontroll av identiteten och resehandlingens äkthet. Detta krav finns redan på svenska medborgare.


Det är märkligt att ett sådant här krav hittills bara har funnits för svenska medborgare och inte för utlänningar. Reglerna om gränskontroll borde gälla lika för alla. Gränskontroller och identitetskontroller är viktiga för rättssamhället. Förslaget är bra, eftersom det innebär att reglerna blir lika för alla.

måndag 30 oktober 2017

Normaltid

I går, tidig morgon under söndagen, återgick Sverige och Europa till normaltid från sommartid. I dag var det därför dagsljus igen, nör jag gick på morgonpromenad med hundarna. Jag har aldrig förstått varför vi skall ha sommartid. Det föregivna skälet att folk är vakna unde fler av dygnets ljusa timmar, varför energi till belysning sparas, är löjligt. Folk får väl vara vakna n.r de själva vill?

onsdag 25 oktober 2017

Välfärd

Det är budgetdebatt i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande, som är socialdemokrat, håller tal där han låter förstå att all välfärd i samhället är skattefinansierad. Det är ett märkligt retoriskt grepp, alternativt en märklig syn på samhället. Mycket välfärd står vi människor själva för, via våra egna pengar. Grundläggande behov som bostad, mat, kläder och så vidare, betalar de flesta vuxna människor själva för, och det är definitivt en del av samhällets välfärd. Med högre skatt, som ofta är Socialdemokraternas melodi, finns det mindre resurser för denna del av välfärden. Den delen behöver gott om resurser.

måndag 23 oktober 2017

Religioners områden

Svenska Akademiens nya ledamot, professorn i teologi Jayne Svenningsson, anser att "idén om Europa som kristet är en mycket farlig idé". Hon ser det som att spela främlingsfientliga i händerna och påpekar att det alltid har funnits judar och muslimer i Europa.

Talet om olika områden som kristna, muslimska, judiska eller liknande har funnits sedan gammalt. Det betecknar vilken religion som majoriteten har och som påverkar samhället och rättssystemet mest. Det betecknar inte att religionen i fråga har ensamrätt på området. Det har det aldrig betecknat.

Om det skulle accepteras att det är farligt att tala om Europa som kristet, skulle jag säga att det är farligare att tala om Mellanöstern som muslimskt. Då finns det större risk för att islamister oemotsagda och utan att bekämpas kan angripa de kristna och andra som har Mellanöstern som sitt hem, ofta sedan längre tid tillbaka än islam har funnits. Islamister har större inflytande i Mellanöstern än vad främlingsfientliga har i Europa.


måndag 16 oktober 2017

Vänstertrafik?

På väg em från arbetet cyklar jag bland annat längs en dubbelriktad gång- och cykelväg. I dag mötte jag två cyklister. De cyklade i bredd. Den ena mötande cyklisten svängde av åt vänster, från sig själv sett, för att undvika mig. Det var som om hon trodde att det var vänstertrafik. Jag höll själv åt höger, och efter ett par sekunder tycktes hon inse sitt misstag och svängde åt sin höger själv. Det här är inte första gången på senare tid, som jag har mött cyklister som inte verkar ha högertrafiken i ryggmärgen.  Jag undrar vad det beror på. En av de första trafikregler som barn brukar lära sig, är ju ändå att hålla till höger i trafiken.

torsdag 12 oktober 2017

Provvalsresultat

Det har varit provval inom Moderaterna inför nästa års val till riksdagen för Örebro län och kommunfullmäktige i Örebro. Jag kom på sjätte plats respektive tredje plats, vilket jag är glad för.

Jag är tacksam för alla röster jag fick.

onsdag 11 oktober 2017

Språksvårigheter ger ingen rätt till sjukersättning

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 6 oktober 2017 (mål nr 2898-17) bifallit ett överklagade från Försäkringskassan och slagit fast att en kvinna inte har rätt till sjukersättning. Hon har visserligen vissa medicinska besvär, men hennes svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden beror framför allt på att hon har svårt med svenska språket. Detta är inget skäl för att bevilja sjukersättning.


Det här är en bra dom. Sjukersättning skall beviljas för den som är sjuk, inte för den som av andra orsaker har svårt att få arbete. Det går att lära sig språk i vuxen ålder.

onsdag 4 oktober 2017

Dagen för motståndet mot löntagarfonderna

I dag hänvisar jag gärna till den text jag skrev för fyra år sedan. Det enda som inte är sig likt, är att den hund jag nämner i texten inte längre finns hos oss.


Ur min blogg, den 4 oktober 2013: Dagen för motståndet mot löntagarfonderna.

måndag 2 oktober 2017

Vållande vid väjningsplikt

Hovrätten över Skåne och Blekinge har i dom den 27 september 2017 (mål nr B 1476-17) slagit fast att en man som i personbil bröt mot väjningsplikt är skyldig till vållande till kroppsskada för en motorcykelförare som var tvungen att bromsa för en annan motorcyklist som bromsade för mannens personbil. Hovrätten menar att det är rimligt att inte bara den fordonsförare som kommer först kan drabbas av att en annan bryter mot väjningsplikt, utan att även därefter kommande fordonsförare kan drabbas. Det finns visserligen en skyldighet att hålla tillräckligt avstånd till framförvarande fordon, men det är också allmänt känt att inte alla fordonsförare håller sådant avstånd och det är därför rimligt att ta risken för detta med i bedömningen inför ett handlande i trafiken. Föraren av personbilen hade också sagt att han såg mer än en motorcyklist komma åkande på huvudleden som han körde ut på.

Det är en rimlig dom, under omständigheterna, anser jag. Trots skyldigheten att hålla avstånd framåt, kan inte det ursäkta vilket beteende som helst från andra fordonsförare. Brott mot väjningsplikten är allvarligt, det blir ett vållande och det blr straffa sig.