lördag 30 december 2017

Vidskepelse

I dag har det smällt en del i omgivningarna. Det är de sedvanliga smällarna kring nyår som alltid kommer såväl tidigt som sent.

För två år sedan skrev jag så här på Facebook:

Seden att skjuta fyrverkerier och smälla smällare vid nyår uppkom när man trodde på oknytt och demoner som kunde skrämmas bort på detta sätt inför det nya året. Nu vet vi att sådana oknytt och demoner inte finns. De som skräms är oskyldiga djur, såväl tama som vilda. Människor som har skotträdda husdjur kan ofta ta hand om dem, men vem tar hand om de vilda djuren? Är gammal vidskepelse så viktig att oskyldiga djur behöver skrämmas?

fredag 29 december 2017

Utebliven tidning

I går fick vi inte den dagliga morgontidningen som vi prenumererar på, Nerikes Allehanda. Jag skickade ett meddelande tidigt på morgonen om utebliven tidning till Mittmedias tidningsdistributör och bad om att få tidningen hemskickad snarast möjligt. Samma dag fick jag svar, vi fick en ursäkt och besked om att vi skulle få tidningen i dag.

I morse fick vi dagens tidning, men inte gårdagens. Jag skickade genast ett svar på gårdagens besked och anmälde att gårdagens tidning ännu inte hade kommit. Nu är det kväll och något svar på dagens meddelande har jag ännu inte fått.

När posten hade kommit på eftermiddagen, hade vi fortfarande inte fått gårdagens tidning.

Vad är det för mening med att prenumerera på en morgontidning, om man inte får tidningen den morgon då tidningen ges ut? Nu är det lyckligtvis en enstaka händelse att tidningen inte kommer, men jag skulle önska att frågan om utebliven tidning hanterades på ett bättre sätt.

onsdag 27 december 2017

Fantasilöst med tidiga semlor

En cän hade lagt upp en bild på Facebook i dag från en disk med konditorivaror. Det var en hylla där med många semlor.

Marknaden vill tydligen ha semlor så här långt innan fastan. Jag tycker att det framför allt visar hur pass fantasilösa människor är, med tanke på hur många andra sorters goda bakelser som finns.

Utvisning till hemland

Migrationsöverdomstolen vid Kammarrätten i Stockholm har i dom den 20 december 2017 (mål nr UM 8683-16) slagit fast att det går att utvisa en person till personens hemland, om det bedöms säkert nog, även om personen också har uppehållstillstånd i annat EU-land. Denna dom upphävde därmed Migrationsdomstolens tidigare dom om att det förelåg hinder för utvisning till hemlandet för att personen i fråga hade uppehållstillstånd i annat EU-land.


Det är en bra dom, som kan tyckas självklar. Bara för att en person har uppehållstillstånd i ett land, kan inte detta utgöra hinder för utvisning till personens hemland, om hemlandet bedöms som säkert nog för att verkställa utvisningar till. Migrationsdomstolen kom dock tidigare fram till motsatt ståndpunkt. Det är bra att Migrationsöverdomstolen har vad som framstår som en mer realistisk och nykter syn på vart personer kan utvisas.

söndag 24 december 2017

Julbudskap och Karl Bertil Jonsson

För fem år sedan i dag skrev jag en betraktelse över Karl Bertil Jonssons jul här på min blogg. Eftersom filmen om Karl Bertil Jonsson sänds på TV även i år, liksom varje julafton, finns det skäl att återkomma till samma betraktelse. Följ gärna länken och läs,

söndag 17 december 2017

Onödigt namnbyte på Datainspektionen

Regeringen har beslutatt att ge Datainspektionen fler uppgifter. Myndigheten kommer också att byta namn. Det nya namnet är Integritetsskyddsmyndigheten.

Varför myndigheten skall byta namn är svårt att förstå. Datainspektionen är en känd myndighet med ett känt uppdrag. Om det uppdraget till vissa delar förändras, vilket alltid sker då och då för myndigheter, anser jag inte att det i sig är ett skäl att byta namn på myndigheten. Namnbyten är kostsamma och det tar tid att arbeta in nya namn. De bör därför genomföras sällan och med stor eftertanke. Datainspektionen borde få beålla sitt namn.

torsdag 14 december 2017

Limerick

Det var en liten pojke från Öst
som förmodligen föddes en höst
men vi firar honom först framåt jul
för kyrkan tyckte att det vore kul
att till Saturnalierna få en röst

onsdag 13 december 2017

Elektronisk signering

Det är inte ofta oppositionspolitiker får bifall på sina motioner till kommunfullmäktige. Det är en del av det politiska spelet. I dag hände det ändå. En av mina motioner bifölls, på förslag från en enig kommunstyrelse och med stöd av samtliga partier i fullmäktige.

Motionen handlade om elektronisk signering av kommunala dokument. Det skulle underlätta, inte minst för alla oss fritidspolitiker, om vi kunde signera kommunala dokument elektroniskt. Då finns inget behov av att finnas på plats en viss tid på kommunens kontor, bara för att sätta sin underskrift på ett justerat protokoll eller liknande.

Det här var nog den enda motionen under hela mandatperioden som har bifallits rakt av. Det känns bra att mitt förslag vann bifall.

Jäv?

Vid kommunfullmäktige i Örebro i dag stod ett kommunalråd från Socialdemokraterna i talarstolen och sade: "Jag lade ned min sons dagis." Det låter som jäv. En beslutsfattare är jävig om beslutet rör den egna personen eller familjen, oavsett om beslutet kan sägas gå beslutsfattaren emot.

Det är märkligt att ett kommunalråd ogenerat säger en sådan här sak i talarstolen, utan att heller förklara sig. Visserligen fattades nedläggningsbeslutet på 90-talet, enligt kommunalrådet, så saken torde vara preskriberad, men uttalandet är märkligt likafullt.

tisdag 12 december 2017

Vad hände sedan?

TV-kanal 7 gör reklam för ett program som heter Biggest Loser – vad hände sen? Jag skulle hellre se Idol – vad hände sen? Det skulle handla om alla de som lyckades bra i talangtävlingen Idol på TV, men som sedan försvann från rampljuset. Förhoppningsvis skulle det visa för folk att det är bättre att satsa på att bli produktiv än på att bli känd.

Sekretess på uppgifter om dem som bedömer ålder

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 7 december 2017 (mål nr 6646-17) slagit fast att uppgifter om de personer som gör medicinska åldersbedömningar omfattas av sekretess.


Ett juridiskt biträde i ett asylärende begärde att få ut uppgifter om detta från Rättsmedicinalverket. Verket nekade utlämnande. Kammarrätten upprätthåller beslutet att inte lämna ut uppgifterna, eftersom det finns risk för hot och påtryckningar gentemot personerna. Sekretessgrunden var 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), eftersom den som utfört bedömningar gjort det på uppdrag av Rättsmedicinalverket.


Det här är en vettig dom. Med tanke på hur upprörda känslorna kan bli i och omkring asylärenden, är Rättsmedicinalverkets och kammarrättens slutsats klok.

onsdag 6 december 2017

Finland fyller hundra år

I dag för hundra år sedan förklarade sig Finland självständigt från Ryssland. Det ör värt att fira!

Finland var en del av Sverige fram till 1809, då Ryssland erövrade det. Under den ryska tiden fördes dels olika försök till förryskning, dels föddes en finsk nationalism och tanken på ett självständigt Finland växte sig stark. Tanken att åter bli en del av Sverige sågs allt mer som osannolik.

I en bättre värld hade Finland fortfarande varit en del av Sverige. Så kommer det med största sannolikhet aldrig att bli igen. Den näst bästa lösningen är den nuvarande, med ett självständigt Finland.

Stora gratulationer till Finland på självständighetsdagen!

Tråkig turnering

Ryssland är uteslutet ur vinter-OS på rund av organiserad dopning. Det kanske kommer ryssar till OS som tävlar under OS-flagg, men kommer det ett ishockeylag?

NHL gör inte uppehåll för OS, så det kommer inga spelare därifrån till något lag.

Sverige må ha en större chans att vinna OS-guld inder dessa förutsättningar, men hur mycket vore ett sådant guld värt?

måndag 4 december 2017

Tretton frågor om Finland

I dag hade Moderaterna i Örebro sitt traditionella julbord. Helt i enlighet med traditionen, hade vi också en tipsrunda. För fjärde året i rad stod jag bakom frågorna. Här följer frågorna, svaren finns längst ned. Temat för året var Finland, med tanke på hundraårsdagen av landets självständighetsförklaring om två dagar.


1. Vad hade länen i det nuvarande Finland för status innan det blev ryskt
1. Delar av Sverige med samma status och lagar som länen i det som förblev Sverige
X. Ett storfurstendöme med egna lagar i union med Sverige
2. Svenska kolonier styrda från Stockholm


2. Finland har varit självständigt i 100 år, men hur länge var det dessförinnan ryskt?
1. 103 år
X. 174 år
2. 108 år


3. Vem var den senaste presidenten med bakgrund i Samlingspartiet, innan Sauli Niinistö tillträdde?
1. Juho Kusti Paasikivi
X. Carl Gustaf Mannerheim
2. Pehr Edvin Svinhufvud


4. I vilken stad grundades Sveriges andra hovrätt år 1623?
1. Nystad
X. Helsingfors
2. Åbo


5. Vilken finländsk världsmästare i formel 1 har vunnit flest titlar?
1. Keke Rosberg
X. Mika Häkkinen
2. Kimi Räikkönen


6. Finlands flagga är blå och vit, men vad har det finska riksvapnet för tinkturer (färger)?
1. Blått och silver (vitt)
X. Rött, silver (vitt) och guld (gult)
2. Gult (guld), blått och rött.


7. Vad är ett vanligt namn för jultomten bland finlandssvenskar?
1. Julgubben
X. Fader Frost
2. Julnissen


8. Vilken ort i Finland är vänort till Örebro?
1. Tavastehus
X. Björneborg
2. Villmanstrand


9. I vilken stad kan man gå på museum och se den modell av Muminhuset som Tove Jansson och hennes vänner byggde?
1. Tammerfors
X. Nådendal
2. Helsingfors


10. Vilket svensktillverkat flygplan köptes till Finlands flygvapen?
1. Saab J 35 Draken
X. Saab AJ 37 Viggen
2. Saab JAS 39 Gripen


11. Vilken drottning ligger begravd i Åbo domkyrka?
1. Margareta Eriksdotter (Leijonhufvud)
X. Katarina ”Karin” Månsdotter
2. Katarina Jagellonica


12. Vad har finskregistrerade fordon för nationalitetsbeteckning i internationell vägtrafik?
1. FI
X. FIN
2. SF


13. Vad är klockan i Sverige på nyårsnatten, när Finland går in i det nya året?
1. 23:00
X. 00:00
2. 01:00Utslagsfråga
Hur hur stor yta i kvadratkilometer har Finland?
(den som var närmast rätt svar, av dem som hade flest rätt av de tidigare frågorna, vann)

Svar:
1: 1
2: 2
3: 1
4: 2
5: X
6: X
7: 1
8: 2
9: 1
10: 1
11: X
12: X
13: 1

338 145 (http://www.finland.se/public/default.aspx?nodeid=36119&contentlan=3&culture=sv-FI)