tisdag 28 februari 2012

Huvudlös förlikning?

Det är vanskligt att uttala sig om ett ärende utan att ha alla fakta. I dag har jag dock blivit ordentligt upprörd. Grunden är ett pressmeddelande från Arbetsförmedlingen om en förlikning de har ingått med Diskrimingeringsombudsmannen. Det är Arbetsförmedlingen som står bakom pressmeddelandet, så texten är knappast förvanskad i någon större omfattning.

Det handlar om en kvinna som var med på en information för en kockutbildning och fick veta att deltagarna vore tvungna att provsmaka all mat. Kvinnan ville av religiösa skäl inte äta fläsk, så hon valde bort utbildningen. Arbetsförmedlingen säger att de kan anpassa alla utbildningar efter sådana önskemål som det kvinnan i fråga hade, men att den informationen inte nådde fram denna gång.

Har inte den enskilda som är intresserad av att gå en utbildning själv möjlighet att fråga och ifrågasätta utbildningens innehåll? Kanske har hon gjort det, men det framgår inte, utan det framstår som att hon bara tackade nej och i efterhand krävde ersättning. Vad är det då hon får ersättning för? Hon kan knappast ha fått någon ekonomisk förlust av att inte börja på utbildningen. Är hela ersättningen på 60 000 kr en ersättning för kränkning? Det låter inte klokt.

Baserat på det jag vet, och om jag hade varit verksjurist på Arbetsförmedlingen, skulle jag inte ha rekommenderat en förlikning. Det framstår för mig som om Arbetsförmedlingen skulle ha vunnit vid en domstolsprövning.

Å andra sidan bör det ha funnits andra fakta, som inte framkommer i pressmeddelandet. Varför skulle en förlikning annars ha ingåtts? Baserat på det som framkommer i pressmeddelandet låter förlikningen huvudlös.

torsdag 23 februari 2012

Nyfödd prinsessa

Så har Sverige fått en nyfödd prinsessa, sedan kronprinsessan fött sitt första barn. Det är bara att gratulera!

måndag 20 februari 2012

Ny länk

Det kommer ständigt nya bloggar. Nu är det en mig närstående person som har startat sin. Jag har därför lagt till en länk i min länklista. Gå gärna in och läs "Arga gubben".

lördag 11 februari 2012

Stockholm behöver mer tunnelbana

Det är inte ofta jag ger socialdemokrater rätt gentemot ledande moderater. När oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg och oppositionsborgarrådet Tomas Rudin förespråkar en utbyggd tunnelbana från Odenplan till Karolinska sjukhuset, håller jag dock med dem. Spårvagn är en mycket sämre lösning än tunnebana, tar plats på gatorna och är försumbart billigare att bygga. Tunnelbanan lägger kollektivtrafiken i sitt eget underjordiska plan, har direktkontakt med många fler delar av Storstockholm och påverkas inte av höstlöv och vinterns snö.

En extra tunnelbanelinje från Odenplan och norrut skulle inte heller ge färre tåg ut till Vällingby och Hässelby. Redan nu är det många av tågen på gröna linjen som inte går ända ut dit, dessa tåg kan i stället omdirigeras norrut vid Odenplan.

måndag 6 februari 2012

Sextio år

I dag har Elizabeth II varit drottning av Storbritannien med fler länder i sextio år. Det visar på en fantastisk politisk stabilitet. Det kommer också att firas, med all rätt, i hennes riken.

torsdag 2 februari 2012

Ett betydelsefullt datum

I dag för ettusenfemtio år sedan, den 2 februari 962, kröntes Otto I till den förste kejsaren av det Heliga Romerska riket, i Sverige mest känt som Tysk-romerska riket. Det var ett försök, av många, att ena Västeuropa. Riket gick slutligen under 1806, men hade då haft mycket liten betydelse åtminstone sedan Westfaliska freden gav stora friheter åt furstarna i riket. Likafullt hade riket stor betydelse i Europas historia dessförinnan. Det är värt att minnas.