tisdag 28 december 2010

Litet mer om EU och euron

Det är inte bara jag som skriver om EU och euron nu. I en artikel publicerad i Dagens Nyheter i dag förklarar Joschka Fischer (tysk grön politiker och utrikesminister 1998-2005) att han tror att eurons misslyckande kan leda till EU:s undergång, och att det vore en katastrof. Jag håller inte med honom om att det behöver betyda en katastrof, men det är intressant att läsa hans reflektioner.

måndag 27 december 2010

Kris för euron, kris för EU?

Den ekonomiska kris som har drabbat vissa länder som har valutan euro har fått folk att spekulera i att valutasamarbetet skall spricka. Andra spekulerar i att vissa länder kan komma att lämna samarbetet. Det är knappast aktuellt att införa euron som valuta i Sverige nu.

I princip är jag för en gemensam valuta. Det underlättar för handeln över gränserna, både för att priser lättare kan jämföras med varandra och för att det då saknas behov av att växla pengar. De länder som nu är i ekonomisk knipa och har euron som valuta har, mer eller mindre uppsåtligt, brutit mot reglerna för den gemensamma valutan. Dessa brott är den mest omedelbara orsaken till valutans kris.

Frågan är vad det kommer att innebära i förlängningen om vissa länder lämnar eurosamarbetet. Kommer det också att kunna leda till att länder helt och hållet lämnar Europeiska Unionen? Jag håller inte det för otroligt. Då är frågan hur detta kommer att påverka unionen som helhet. Kanske kommer det att bli början till slutet för unionen.

Europa har aldrig förenats. Historien talar emot att så någonsin kommer att ske. EU kan vara det bästa försöket, som kommer närmast, men är en konfederation av suveräna stater. Samarbetet blir sannolikt inte djupare än så inom överskådlig framtid. Om länder börjar lämna unionen kan det också bidra till att de kvarvarande länderna avstår från att fördjupa samarbetet. Unionsvännerna kan se en kvarvarande union som viktigare än försök att fördjupa unionen.

EU jämförs ibland med USA. Även USA bildades en gång som en union av självstyrande stater. Den mest avgörande förändringen för att forma USA till en stat var när några av staterna försökte lämna unionen 1861, men tvingades kvar med våld. Kriget 1861-65 lade grunden för en stark federal stat. Det är dock osannolikt att EU skulle tvinga medlemsstater att vara kvar i unionen mot deras vilja. USA har också den för unionsvänner viktiga faktorn att ha ett enda gemensamt språk i engelskan, medan EU har väldigt många olika språk.

Kan krisen för euron vara början till slutet för EU? Det är inte omöjligt att historiker skulle säga det om hundra år, även om vi inte ser det nu.

söndag 26 december 2010

Länkar

Jag har ett antal länkar till andra bloggar i högermarginalen till min blogg. Det är bloggar som skrivs av personer inom Örebromoderaterna eller som på annat sätt står mig nära. I dag tog jag dock bort länken till föreningsmedlemmen Andreas Getzmans blogg. Orsaken är att den inte har uppdaterats sedan i september. Bloggar är färskvaror och jag vill ha länkar till aktiva bloggar på min egen bloggsida. Om Andreas skulle börja blogga igen, kan jag lägga upp länken på nytt.

Snöskottning

Det har fallit någon centimeter snö i dag fram till ettiden på eftermiddagen. Jag hade inte mycket annat för mig, så jag gick ut och skottade bort den nya snön från infarten. Om man inte skottar, kan varje centimeter ny snö bidra till en tjockare isgata framåt vårkanten.

När jag var nere vid vägen och skottade sprang en joggare förbi. Det kändes extra skönt att göra något produktivt som att skotta snö, när jag såg honom. Visst är det bra att röra på sig, men jag har svårt att förstå glädjen i att röra på sig bara för rörelsens egen skull. Själv skulle jag bli stressad av sådant, därför att det skulle kännas som slöseri med tid. Jag kan jobba i trädgården, hugga ved, skotta snö, och oftast cyklar jag till och från arbetet och politiska möten. Då kombinerar jag emellertid träning med något annat som i sig är nyttigt. Skall vi se politiskt på detta, är det kanske arbetslinjen applicerad på privat träning. :-)

lördag 25 december 2010

Födelsedag

I dag firar vi Jesu födelsedag.

Det finns många som kritiserar bruket att fira Jesu födelsedag just den 25 december, främst ickekristna, men även kristna. Ickekristna tror naturligtvis inte på Jesus som gud, både de och vissa kristna kan också kritisera firandet för att Bibelstudier visar att Jesus sannolikt inte föddes i december. Tiden för det kristna julfirandet har vi i stället lånat från tidigare hedniska midvinterfester; det svenska ordet jul kommer från firandet av solhjulet, Solen på himmelen, som efter midvinter börjar visa sig över horisonten allt mer varje dag fram till midsommar.

Jag tycker inte att det spelar någon roll att Jesu födelse firas på en dag som sannolikt inte var Hans riktiga födelsedag. Vi vet ändå inte exakt vilken dag han föddes på, så precisa register har inte blivit kvar från skattskrivninen på Hans tid. Då kan vi lika gärna fira Jesu födelsedag på den dag då traditionen sedan århundraden tillbaka påbjuder. Alla kan vi ju officiellt fira födelsedag en annan dag än den då vi faktiskt föddes, så vad är problemet?

Grattis, Jesus!

onsdag 22 december 2010

Elbilar

Jag har ibland tänkt skriva om mina tankar om elbilar i min blogg, men Hailey hann före mig. Så som hon skriver, menar jag att det inte borde vara nödvändigt att sätta i sladden från elbilar i eluttag. Elbilar borde i stället levereras med två enkelt utbytbara batterier. När bilen drivs på elen från det ena batteriet, sitter det andra batteriet hemma på laddning, och vice versa.

Elbatterier är ofta tunga, men de utbytbara batterierna kan givetvis konstrueras med handtag och små hjul, ungefär som kabinväskor. Då kan de rullas från bilen till eluttaget, där det andra batteriet hämtas för att kopplas in i bilen igen. De kan sitta lågt i bilen, så att det är lätt att lyfta i och ur dem. De kan rimligtvis sitta i en ställning som enkelt kan vinklas, så att de kommer direkt ned på marken eller garagegolvet med de små hjulen före. De mer exakta detaljerna kan säkert smarta ingenjörer ta fram.

Den som är på långresa skall givetvis kunna stanna till på bensinstationer för att byta ett batteri med litet energi mot ett nyladdat batteri. Den delen är kanske den svåraste att genomföra, men det går säkert att lösa, det med.

fredag 17 december 2010

Livstiden får fortsätta

Den 10 december kommenterade jag polismördaren Jackie Arklövs ansökan om att få sitt livstidsfängelsestraff tidsbegränsat. Han är dömd 2000 för två mord, ett mordförsök, tre grova rån och ett försök till grovt rån. Han har även 2006 dömts för grovt folkrättsbrott.

I förrgår, den 15 december 2010, beslutade Örebro tingsrätt att lämna hans ansökan utan bifall. Domstolen anser att det inte har gått så pass lång tid av hans straff att det kan komma på fråga att tidsbegränsa det. Detta var ett bra resultat, när vi nu trots allt har den lagliga möjligheten för livstidsdömda att ansöka om tidsbegränsning.

onsdag 15 december 2010

Socialdemokraterna spelade med slutna kort inför votering

I dag var det kommunfullmäktige i Örebro. En av de frågor vi skulle fatta beslut om var vilka tidningar kommunen skall köpa annonsplatser i, för att annonsera ut kommunfullmäktiges sammanträden. Förslaget från kommunstyrelsen var att framöver, precis som tidigare, annonsera i de tre största ortstidningarna Nerikes Allehanda, Örebroar'n och Länsposten.

Vänsterpartiet hade yrkat i kommunstyrelsen i går att kommunen även skulle annonsera i tidningen Etc. Vänsterpartisten blev nedröstad där men reserverade sig till förmån för förslaget. I kommunfullmäktige återkom Västerpartiet med samma yrkande. Argumentet var att Etc hade anhållit hos kommunen om att kommunen skulle annonsera om fullmäktige där, i sig ett mycket svagt argument. Det fanns ingen vidare analys.

Vänsterpartiets agerande i fullmäktige var inte konstigt, det följde partilinjen från kommunstyrelsen. Det märkliga var att när Västerpartiet begärde votering, röstade Socialdemokraterna med Vänsterpartiet, trots att Socialdemokraterna inte hade uttryckt någon sådan ståndpunkt i kommunstyrelsen och ingen av dess ledamöter hade argumentera för det i fullmäktige. Vänsterpartiets yrkande föll, därför att alla övriga partier röstade emot det, men omröstningen blev jämnare än väntat. Socialdemokraterna spelade alltså med slutna kort. Detta är fullt tillåtet, men ändå oetiskt. Det bör, åtminstone av debatten i fullmäktige, gå att förutse att ett parti har bytt ståndpunkt över natten, eller för den delen på grund av debatten. Visst får man byta ståndpunkt, men varför inte berätta det innan voteringen?

tisdag 14 december 2010

Kanten

Rymdsonden Voyager 1 har nått den yttre kanten av Solsystemet. Det är där solvinden inte längre tränger på utåt från Solen, utan balanseras av den interstellära rymdens motsvarande vindar. Voyager 1 befinner sig 17,4 miljarder kilometer från Solen. Det är fantastiskt att sonden fortfarande fungerar så pass väl som den gör efter trettiotre år.

Frågan är när människor når så långt bort från Solen och Jorden. Förmodligen inte under min livstid, även om jag ändå hoppas på det. Jordens resurser är ändliga, liksom mänsklighetens tid på Jorden, men resurserna i hela universum är så gott som oändliga. Det är i hela rymden som mänskligheten förhoppningsvis har sin framtid.

måndag 13 december 2010

Små detaljplaner

Regeringsrätten har kommit med en intressant dom om detaljplaner, Regeringsrättens dom den 7 december 2010 i mål 7483-09. Frågan var om en kommun kunde fatta beslut om en ny detaljplan som bara rör en enda fastighet, för att därigenom göra det tillåtet att uppföra en byggnad som var för stor enligt dittills gällande detaljplan. Kommunen hade beviljat bygglovet tidigare, men det hade upphävts efter överklagande, därför att rätten ansåg att bygglovet innebar en för stor avvikelse från plan. Kommunen åtgärdade detta genom att besluta om en ny detaljplan som bara omfattade ifrågavarande fastighet och som tillät den byggnad som annars hade varit för stor.

Beslutet om den nya detaljplanen överklagades, men länsstyrelsen och senare även regeringen avslog överklagandet. Vid rättsprövning av regeringens beslut har Regeringsrätten kommit fram till att regeringen fattade ett rättsenligt beslut.

Det är alltså i princip tillåtet att i efterhand ändra detaljplanebestämmelserna för en så liten yta som en enda fastighet, för att se till att en byggnad som annars vore otillåten skall bli tillåten. Detta ökar kommunernas möjligheter att tillåta varierande bebyggelse. Domen torde inte ha betydelse i så många fall, eftersom de flesta bygglov beviljas inom ramen för gällande planbestämmelser eller i vissa fall beviljas sedan ny detaljplan införts för att tillåta önskad byggnad. Det intressanta är dock kommunens möjlighet att rätta ett upphävt bygglovsbeslut genom att justera detaljplanen i efterhand.

söndag 12 december 2010

Bombattentaten

I går eftermiddag råkade centrala Stockholm ut för två explosioner. Det ser ut som om det är bombattentat. Detta kom plötsligt, men inte oväntat. Sverige är ett fritt, demokratiskt land som står upp för mänskliga rättigheter och som deltat i internationella militära insatser mot islamister i Afghanistan och mot sjörövare utanför Somalias kust. Det är rätt att Sverige gör så. Då får vi svenskar också vänta oss sådana här konsekvenser, de har kommit i andra länder som kämpar för frihet och fred. Jag tycker mest att det är tråkigt och litet underligt att vissa verkar vara förvånade över attentaten.

fredag 10 december 2010

Livstid

Livstidsstraff innebär fängelse för resten av livet, men bara i teorin. I praktiken har de allra flesta livstidsdömda kunnat komma ut ur fängelset efter kanske femton år. Förr beviljades de nåd, numera kan de dessutom ansöka hos tingsrätten om att få straffet tidsbegränsat.

Nyligen stod polismördaren Jackie Arklöv inför domstolen efter en ansökan om tidsbegränsning av straffet. Han sade bland annat att "ovissheten gör det svårt att planera". Där ser man, Jackie Arklöv har identifierat en nackdel med möjligheten att få straffet tidsbegränsat. Om livstidsstraff verkligen vore på livstid, så som egentligen är tanken att det skall vara, så hade Jackie Arklöv inte haft någon ovisshet om sin framtid.

torsdag 9 december 2010

Lägre budgetram för regeringskansliet

Den samlade oppositionen röstade i dag igenom en sänkning av regeringskansliets budgetramar med 300 miljoner kronor. Min erfarenhet från mitt arbete på en statlig myndighet är att den borgerliga regeringen som har suttit sedan 2006 har överlåtit mer utredningsarbete på andra myndigheter jämfört med vad som tidigare har varit vanligt. Kanske kommer denna tendens nu att visa sig ännu starkare, om regeringskansliet blir tvunget att dra ned på sina egna budgetramar.

Många myndigheter, inklusive den som jag själv arbetar för, är bemyndigade att själva sätta sina avgifter. Om myndigheterna får fler utredningsuppdrag av regeringskansliet, kan det bekostas genom att avgifterna höjs. På så sätt kan sänkningen av regeringskansliets budgetramar leda till besparingar där, till nytta för skattebetalarna, men till höjda avgifter på andra håll, till förfång för skattebetalarna. Det är långt ifrån säkert att ett sådant utbyte av skattefinansierad verksamhet på regeringskansliet mot avgiftsfinansierad verksamhet på myndigheter är positiv för medborgarna eller samhällsekonomin. Jag undrar om oppositionen hade med detta i sina tankegångar inför omröstningen i riksdagen.

onsdag 8 december 2010

Miljönämnden och nya uppdrag

I dag höll Miljönämnden i Örebro kommun sitt sista sammanträde för mandatperioden. Jag har suttit som ledamot i denna nämnd de senaste fyra åren. Det har inte varit mycket politiska val, men mycket myndighetsutövning och det har varit intressant. Miljönämnden gör ett viktigt arbete för alla människors hälsa och välbefinnande och för den övriga naturen runt omkring oss.

Det är inte klart än, men jag kommer med största sannolikhet att få andra uppdrag den kommande tiden. Eftersom frågan om kommunalt omval inte är avgjord än, kommer Örebro kommun att få ett samstyre av sju partier under den första delen av 2011. Oavsett om det blir omval eller inte, kommer uppdragen i olika nämnder sedan att ses över igen. Jag kommer att berätta här vilka uppdrag jag får, så fort det är klart.

Jag är nöjd med förslagen på uppdrag som jag har fått, även om jag vet att inte alla är nöjda med sina erbjudanden. Det har jag förståelse för i flera fall.

måndag 6 december 2010

Finland

I dag är det Finlands självständighetsdag. Denna dag 1917 förklarade sig Finland självständigt från Ryssland. Utan självständighet hade Finland tyngts av Sovjetunionens kommunistiska regim fram till 1991. Det räckte inte bara med självständighetsförklaringen och ett hårt inbördeskrig mot de röda, Finland var också tvunget att kämpa för sin självständighet i finska vinterkriget 1939-40 och finska fortsättningskriget 1941-44. I Sverige bör vi alltid vara tacksamma för dessa insatser, som också skyddade Sverige mot den kommunistiska imperialismen. Vi kan fira med finländarna i dag.

lördag 4 december 2010

Citytunneln

Citytunneln i Malmö har invigts, vilket kommer att leda till snabbare tågförbindelser mellan Malmö och Köpenhamn, Sverige och Danmark, och när Fehrmarn Bält-förbindelsen är klar även till Kontinenten. Här i Örebro har vi närmare till Stockholm och mer trafik på Stockholm, även om Öresundsregionen inte är oviktig. Vi väntar således nu på att även Citytunneln i Stockholm skall bli klar, för att förbättra våra tågförbindelser med huvudstaden.

torsdag 2 december 2010

Motioner och källkritik

Tidningen Dagens Nyheter skriver i dag om att många riksdagsledamöters motioner innehåller text som har kopierats rakt av från skrifter från intresseorganisationer och liknande organ.

Det är i sig inget problem att skriva motioner med lånad text, så länge upphovsmannen till texten ger sitt samtycke och källan redovisas på sedvanligt sätt. Riksdagsledamöterna skall företräda väljarna, det gör de bland annat genom att föra fram åsikter och fakta från väljare t.ex. i intresseorganisationer genom motioner i riksdagen. På så sätt kan väljarnas idéer och forskning omsättas i lagstiftningsprocesser, även om många motioner leder till avslag.

Det stora problemet är givetvis om källorna till olika textmassor i motionerna inte anges. Om det är så, kan riksdagsledamöterna uppfattas som bulvaner för hemliga lobbyister. Riksdagens arbete och de processer som leder till nya lagar måste redovisas öppet för alla väljare. Förhoppningsvis blir det en viss bättring i och med Dagens Nyheters artikel.

lördag 27 november 2010

Synen på monarkin

Opinionsinstitutet Synnovate har gjort en undersökning om hur många av svenska folket som vill se kung Carl XVI Gustaf sitta kvar på Sveriges tron. Det är nu 51 % som vill det, mot 64 % i februari i år.

De flesta som inte längre vill se kungen på tronen vill byta ut honom mot kronprinsessan Victoria, en av tre tillfrågade valde detta alternativ, alltså ungefär 33 %. Det innebär att (51 % + 33 % =) omkring 84 % vill ha kungen eller kronprinsessan som statschef. I princip skulle dessa kunna räknas som försvarare av vårt svenska statsskick. Det är vettigt att de flesta som vill byta ut kungen vill göra det inom ramen för våra grundlagar och ersätta honom med hans tronföljare, det är en nykter syn på monarkin.

Märkligt nog redovisar Synnovate också att endast 70 % av folket vill ha kvar monarkin. Om nu ungefär 84 % av de tillfrågade vill att Sveriges statschef skall vara kung Carl Gustaf eller kronprinsessan Victoria, men bara 70 % vill ha kvar monarkin, måste flera av dem som är mot monarkin ändå vilja ha kungen eller kronprinsessan som statschef. Det vore intressant att veta hur dessa människor tänker.

torsdag 25 november 2010

Bygg tunnelbana, inte spårväg!

Ett konsultföretag har fått i uppdrag att utreda byggandet av spårväg genom centrala Örebro. Tanken är alltså att det skulle kunna gå spårvagnar på stadens gator om några år. Det är ingen god idé.

Spårvagnar är dyra såväl i inköp som i drift. De är tunga och eftersom de går på spår på gatorna så att de inte kan väja för övrig trafik är de också farligare än all annan trafik på stadsgator. Spårvagnar löser inga problem med trängsel på centrala Örebros redan trånga gator, tvärt om kan det bli värre trängsel genom att spårvagnarna är bundna till sina spår.

Jag skulle föredra en utredning om tunnelbana och eventuellt högbana. Tunnelbana är skild från trafiken i gatuplan. Den varken störs av eller stör övrig trafik. Det är dyrt att investera i tunnelbana, men den investeringen har staden åter under flera decennier. Tunnelbanan fungerar oavsett väderlek. Stockholm och många andra städer i världen skulle i dag inte fungera utan sin tunnelbana.

Högbana går på broar och stör inte heller övrig trafik, kan vara billigare att bygga än tunnelbana, men är svårare att passa in i stadsmiljön. Högbana stör också mer än tunnelbana genom buller och skuggor och kan, liksom spårväg, störas av snörika och kalla vintrar. En bana som i innerstaden är tunnelbana kan emellertid byggas i markplan eller som högbana längre ut från centrum, där så är lämpligt.

tisdag 23 november 2010

Ansvarsfulla privata hyresvärdar

Örebros kommunala bostadsbolag Örebrobostäder AB (Öbo) sålde tidigare i år en liten del av sitt stora fastighetsinnehav. Ett antal privata bolag med erfarenhet som hyresvärdar köpte olika fastighetsbestånd och fick hyresgästerna på köpet.

Det bolag som köpte flest av Öbos sålda fastigheter, Västerstaden, gör nu om hyresnivåerna för lägenheterna i husen. Öbo har haft olika rabattsystem, som bland annat har inneburit att den hyresgäst som har tackat nej till renoveringar har fått rabatt på hyran. Västerstaden tar bort den hyresrabatten. Västerstaden menar att de behöver ta ut högre hyror för att kunna underhålla de fastigheter de har köpt.

Det är bra att Västerstaden tar sitt ansvar för underhållet av fastigheterna. Ansvar kostar pengar, och de pengarna måste en hyresvärd ta ut av sina hyresgäster, liksom en småhusägare får betala sitt eget underhåll av sitt hus.

Det sägs att Öbo är ett välskött och ansvarstagande bostadsbolag. Det vet jag inte från egen erfarenhet, jag har bara bott i hyresrätt hos privata hyresvärdar, men i huvudsak verkar det vara ett korrekt omdöme. Om Öbo inte tar ut hyror som motsvarar kostnaderna för underhåll av sina fastigheter, är det nog bra att en del av deras fastigheter har sålts till ännu mer ansvarsfulla, privata hyresvärdar.

måndag 22 november 2010

Kommunalt stöd

Leksands kommunstyrelses ordförande har på egen hand, med hänvisning till ärendets "brådskande natur", fattat beslut om att kommunen ställer säkerhet för ett lån till Leksands idrottsförenings ishockeysektion.

Det är tveksamt om ett lån som detta är lagligt. Enligt 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (1991:900) får individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det. Kan det finnas synnerliga skäl för kommunen att ge stöd till en idrottsförening som bedriver professionelll verksamhet? Jag skulle inte bli förvånad om någon invånare i Leksands kommun skulle utnyttja reglerna om kommunalbesvär i 10 kap. kommunallagen och yrka att förvaltningsrätten upphäver beslutet.

söndag 21 november 2010

Motorväg

I går åkte vi tur och retur Stockholm med bil. Vi kunde använda den nya motorvägssträckan på E18 mellan Sagån och Enköping. Den var bra.

En särskilt trevlig detalj är de två tunnlar som vägen går igenom. Dessa är ämnade att vara så kallade ekodukter, det vill säga broar där vilda djur kan passera motorvägen. Det gör att viltstängsel kan stänga vägen för viltet och skydda både viltet och bilisterna från olyckor, samtidigt som de vilda djuren inte blir instängda utan kan röra sig över större ytor. Därmed minskas risken för inavel.

Nu är det mötesfri väg hela vägen mellan Örebro och norra Stockholm. Det är ett gott steg på vägen mot en acceptabel bilväg mellan städerna. Det som återstår är att trefältsvägarna före och efter Västerås samt motorvägen genom Västerås byts ut mot en motorväg som går utanför Västerås. Motorvägar har högre kapacitet och är säkrare än trefältsvägar. De gör inte heller bilförarna lika stressade som trefältsvägar, eftersom det går att köra om överallt och det inte finns behov av att ligga och köra långsamt bakom långtradare, husvagnar och andra.

Det finns fortfarande behov av bättre vägar från Örebro till Göteborg, Oslo, Norrköping och inte minst Mjölby för vidare färd söderut i landet.

Örebro behöver också en yttre ringled. E20 skulle kunna få en ny sträckning med motorväg som skulle gå i en böj västerut söder om Mariebergs köpcentrum, gå ihop med E18 med en klöverbladskorsning, gå väster om Karlslund och Runnaby och norr om Lundby och Lillån, för att därefter gå ihop med den nuvarande motorvägen nordost om centrala Örebro.

Det finns många motståndare till nya och bätte vägar, därför att de av miljöskäl är emot bilar. Problemet är dock inte bilarna i sig, utan våra nuvarande bilars drivmedel, som i regel förstör miljön. I framtiden kan bilar vara mycket mer miljövänliga, och vi kommer under överskådlig tid att behöva dem. Så länge vi behöver bilar, behöver vi bra bilvägar.

torsdag 18 november 2010

Odds

På Unibet kan man slå vad om vem som blir nästa ledare för Socialdemokraterna. Märkligt nog har Thomas Bodström ganska låga odds, trots att han har avsagt sig sin riksdagsplats och flyttat utomlands.

Det går att spela på huruvida det blir omval till Riksdagen perioden 2010-14, men inte huruvida det blir omval i Örebro kommun efter valet 2010. Det hade annars varit intressant att se de odds som ett spelbolag hade satt på det spelet.

söndag 14 november 2010

Slutseger

Mina funderingar kring att Red Bull Racings princip att inte ge stallorder skulle kunna kosta dem förarmästerskapet i VM i formel 1 kom på skam. Red Bulls Sebastian Vettel satte snabbaste tiden i kvalet i går och startade först, sedan ledde han och vann loppet komfortabelt. Under tiden fick hans närmsta konkurrenter Fernando Alonso och stallkamraten Mark Webber så pass dåliga resultat att Vettel gick om dem i sammandraget och vann VM. Stallorder hade alltså inte behövts.

Mark Webber ledde länge VM, men genom ett eget misstag i regnet i det tredje sista loppet i Korea var han tvungen att bryta. Det var förmodligen den avgörande händelsen som fick honom att förlora kampen om VM-titeln. Hade han inte brutit det loppet, skulle han ha kunnat vinna det sedan Vettels motor rasade i ett senare skede av loppet. I så fall hade hans sammanlagda poäng räckt för totalsegern även med dagens dåliga resultat. Å andra sidan är det svårt att säga att ett enda lopp är avgörande för ett världsmästerskap som avgörs över nitton lopp. Webber har inte varit tillräckligt bra i slutet av säsongen för att ta hem mästerskapet utan slutade trea. Ferraris Fernando Alonso kom starkt på slutet i stället, men slutade tvåa efter dagens mindre bra insats. Alonso är förmodligen ändå den bäste föraren i formel 1 just nu och kan ta fler VM-titlar kommande år.

P.S. Det här är främst en politisk blogg, och i dag har Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin avgått. Jag avstår dock från att kommentera det närmare i dag; internationellt är nyheten om vem som blir världsmästare i formel 1 betydligt större. Däremot reflekterar min bror Elias om Sahlins avgång i sin blogg, för den som vill läsa mer om det.

fredag 12 november 2010

Föreslagen till ett uppdrag, men tackade nej

Nu i veckan fick jag frågan om jag ville ha ett politiskt uppdrag i Örebro läns landsting. Efter viss eftertanke och diskussion med familjen beslutade jag mig för att tacka nej, och meddelade detta. Jag angav också kortfattat skälen för att tacka nej.

Politiken är en fritidssyssla för mig, och jag har varken tid eller ork till alltför många uppdrag vid sidan om min familj och mitt heltidsjobb. Jag är engagerad i politiken i Örebro kommun, där jag är invald som ledamot i fullmäktige mandatperioden 2010-14. Jag hoppas också på fler uppdrag än så i kommunen under mandatperioden, liksom jag är ledamot i en kommunal nämnd 2006-10. Dessutom är jag ordförande i en av de moderata partiföreningarna i kommunen. Det räcker gott så. Jag vill inte splittra mitt engagemang mellan alltför många uppdrag och föredrar att välja bort landstingspolitiken helt och hållet för att kunna göra ett bättre jobb i föreningen och kommunen.

Jag skall inte utesluta ett ännu större politiskt engagemang i framtiden, den som lever får se.

Årsdag

Vi har just lämnat den 11 november, årsdagen för vapenstilleståndet på västfronten 1918, som satte punkt för första världskriget. Det var givetvis bra att kriget tog slut, även om den största tragedin var att kriget ens började.

Enligt min mening är första världskrigets utbrott världshistoriens största tragedi. Det var ett krig som knappast någon egentligen ville ha, och som bröt ut på grund av ett flertal olyckliga omständigheter som samverkade. Kriget hade aldrig behövt bryta ut. Det dog fler soldater i första världskriget än i något annat krig i världshistorien och det var det första kriget där kemiska stridsmedel användes. Än värre var att detta krig slog sönder den gamla ordningen med stabila monarkier i Europa, som samtliga var, eller var på väg att bli, moderna demokratier. I stället drabbades först Ryssland av kommunismen, Italien och Spanien av fascismen, Tyskland av nazismen. Allt detta förde med sig andra världskriget, vilket visserligen blev nazismens och den italienska fascismens fall, men lade hela Östeuropa och stora delar av Centraleuropa under kommunismens ok.

Vi kan aldrig göra första världskriget ogjort, men vi kan arbeta för stabila demokratier och fred för framtiden.

onsdag 10 november 2010

Snöskottning

Jag skottade snö i går kväll och i morse. Som vanligt skottade jag min infart innan plogbilen kom förbi i går natt, så i morse var jag tvungen att skotta bort vallen. Det är sådant man får ta, när man bor på en väg som inte har mycket trafik. Det finns ju många andra fördelar med att bo längs en sådan väg. Vi störs sällan av trafik och vi har ganska långt till närmsta granne. Det senare är bra vid de sällsynta tillfällen då våra hundar skäller utomhus. Jag har inget att klaga på, när det gäller kommunens snöröjning på vår väg.

tisdag 9 november 2010

Sågning

Jag hade inte tänkt beröra den på sistone omtalade skvallerboken om kungen i min blogg. Det är inte mycket bevänt att nedlåta sig till sådant. Jag kan ändå mycket kort hänvisa till den sågning av boken som professor Dick Harrison gör i Svenska Dagbladet den 8 november. Det stärker min övertygelse att boken inte behöver läsas.

måndag 8 november 2010

Ledningens prioriteringar

Årets formel 1-säsong går mot sitt slut. Det är ett enda lopp kvar. Konstruktörsmästerskapet blev klart vid Brasiliens Grand Prix i går, då Red Bull Racing-Renault tog en dubbelseger och fick en ointaglig ledning i mästerskapet. Än så länge är det dock oklart vilken förare som kommer att vinna världsmästerskapet för förare.

Det är fyra förare som har teoretisk chans att vinna VM. Ferrariföraren Fernando Alonso leder VM, men Red Bull-förarna Mark Webber och Sebastian Vettel är inte så långt efter. McLaren-Mercedes förare Lewis Hamilton har också en teoretisk chans att vinna VM, även om den inte är stor.

Webber vinner VM om han vinner nästa lopp och Alonso blir som bäst trea. Vettel har svårare att vinna, han ligger fler poäng efter Alonso.

Traditionellt har konstruktörerna instruerat sina förare, inom rimliga gränser, om hur de skall göra för att den av deras förare som har bäst chans att vinna VM också skall vinna. Direkta order till en förare att släppa fram den andra är inte tillåtet, men förarna får själva välja att släppa fram sin kamrat och konstruktören kan göra förarna uppmärksamma på vad som kan krävas för att säkra VM-segern för en av dem. Så kan en förare som från början var självklar försteförare bli hjälpförare åt den som från början var andreförare, därför att den senare har lyckats bättre genom säsongen. För två år sedan var Ferraris Kimi Räikkönen regerande världsmästare och självklar försteförare större delen av säsongen, men i slutet låg hans lagkamrat Felipe Massa närmare totalsegern och fick därför störst hjälp av hela laget.

Det skulle ligga nära till hands att tro att Red Bull skulle favorisera Webber, som är närmare totalsegern än vad Vettel är. Så är det nu tydligen inte, Red Bull hävdar envist att de inte ger en förare fördelar framför en annan. Vettel vann i Brasilien, trots att han hade kunnat släppa förbi Webber, som i så fall hade hamnat en enda poäng efter Alonso i sammandraget när Alonso slutade trea i loppet. Om slutet av nästa lopp skulle se likadant ut, skulle Alonso vinna VM om inte Vettel skulle släppa förbi Webber, medan Webber skulle vinna VM om han skulle bli förbisläppt av Vettel.

Det låter tokigt att Red Bull envisas med att Vettel inte skall behöva släppa förbi Webber, och alltså kunna skänka Alonso totalsegern. Ännu mer tokigt låter detta, eftersom Red Bull tidigare under säsongen har favoriserat Vettel framför Webber. Inför Storbritanniens Grand Prix hade Red Bull tagit fram en ny, bättre nos, men när Vettels nya nos gick sönder tog de den nya nosen från Webbers bil och satte på Vettels bil. Webber lyckades då vinna loppet i alla fall, men sade i efterhand att om han hade upplevt detta tidigare hade han inte skrivit på det kontrakt för nästa säsong som han då redan signerat. Kanske är det så att Red Bull favoriserar Vettel, och just därför låtsas inte favorisera någon när Webber ligger bättre till att ta världsmästerskapet.

För egen del tycker jag att Red Bulls påstådda taktik att inte hjälpa den ene mer än den andre, utan att den snabbaste för dagen måste få vinna loppet, är ett konstigt sätt att utöva ledarskap, eller snarare ett konstigt skäl att inte utöva ledarskap. Även om båda förare skulle få samma möjligheter från början, borde det vara självklart att mot slutet ge mer hjälp till den som är närmast totalsegern, i vart fall i ett sista lopp där totalsegern annars kan hamna hos en förare som tillhör ett helt annat stall. Det borde vara självklart för ledare i alla olika situationer och branscher.

fredag 5 november 2010

Uppskjuten uppskjutning

Rymdfärjan Discoverys planerade uppskjutning, som jag skrev om i går, har blivit skjuten på framtiden. En bränsleläcka gör att starten kan bli försenad i upp till tre veckor. Så kan det gå, jag gissar att Discoverys ålder spelar roll för förseningen. Återigen: det är märkligt att det ännu inte finns ersättare för rymdfärjorna.

torsdag 4 november 2010

Discovery

Den amerikanska rymdfärjan Discovery kommer att lyfta i morgon, fredagen den 5 november, i stället för den planerade uppskjutningen i dag. Det blir Discoverys sista rymdfärd.

Det är i sig inget konstigt att rymdfärjorna pensioneras nu, de är konstruerade på 1970-talet och använder alltså teknik som är över trettio år gammal. Mycket få avancerade tekniska produkter som är så gamla används fortfarande i praktiskt bruk för det som de byggdes för; bilar räknas exempelvis som veteraner när de är över trettio år gamla, medan datorer anses vara gamla när de är över tre år. Det konstiga är snarare att USA:s rymdmyndighet NASA inte har någon ersättare till rymdfärjorna som är klar för praktiskt bruk på länge än. Den internationella rymdstationen får nu enbart förlita sig på ryska uppskjutningar.

Rymdprogram är dyra, men mänsklighetens framtid finns i rymden. Förr eller senare tar Jordens naturresurser slut, då måste vi ta råvaror från andra himlakroppar. I stället för att frakta alla dessa råvaror till Jorden, kan vi frakta mänskligheten till dem.

Jorden är mänsklighetens vagga, Solsystemet vår barnkammare. Än så länge är mänskligheten att likna vid ett spädbarn som bara precis har börjat sträcka sig ut över vaggans kanter till resten av barnkammaren. När rymdfärjorna pensioneras utan att få ersättare, är det som att en av de trevande händerna på vaggans ytterkant återigen dras in. Så når vi inga framsteg.

onsdag 3 november 2010

Val

Det har nog inte undgått någon att det var val i USA i går. Trenden gick åt höger: Republikanerna fick majoritet i Representanthuset och minskade Demokraternas majoritet i Senaten. Även i flera guvernörsval var det Republikanerna som vann. Till viss del var det en reaktion på den dåliga ekonomin och att återhämtningen inte har gått så fort som väntat efter förra årets djupa lågkonjunktur. Till viss del var det också en reaktion på den socialistiska politik som Demokraterna har fört.

Nu återstår det att se om Republikanerna kan behålla detta momentum till presidentvalet om två år, så att amerikanerna kan få en bättre statschef än demokraten Barack Obama. Det beror mycket på vem som blir Republikanernas kandidat. Barack Obamas stora styrka är hans retorik, den måste matchas på ett bra sätt. Det finns risk för att han med retorikens hjälp kan sitta kvar.

Bland intressanta valresultat finns guvernörsvalet i Connecticut. Det ser ut som om Demokraternas kandidat Dan Malloy kommer att besegra Republikanernas Tom Foley, trots att Foley ser ut att få fler röster än Malloy. Detta blir första gången på två decennier som den annars starkt demokratiskt dominerade delstaten Connecticut får en demokrat som guvernör.

tisdag 2 november 2010

Journalister och anklagelser

I dag hade jag en insändare i Nerikes Allehanda med anledning av alla angrepp i massmedia mot Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten. Insändaren var delvis redan överspelad när den publicerades, eftersom överåklagare Gunnar Stetler beslutat i går att det inte blir någon förundersökning mot Sofia Arkelsten. Grunden för min insändare är likafullt alltid aktuell, journalister skall inte komma med grundlösa anklagelser.

Här följer insändaren:

Fredagen den 29 oktober skrev Lars Ströman en ledarkrönika om riksdagsledamöters resor. Han berättade att Riksenheten mot korruption nu skall granska resan som Shell bjöd riksdagsledamoten och moderata partisekreteraren Sofia Arkelsten på. Därnäst kritiserade han Fredrik Reinfeldt för att inte ha sagt att resan var fel.

Det finns inget skäl för Fredrik Reinfeldt att säga att Sofia Arkelstens resa var fel. Tvärt om, det hade varit fel att säga så innan Riksenheten mot korruption har granskat resan.

Sverige har ett oberoende rättsväsende. Ur rättsväsendets synvinkel förutsätts alla människor vara oskyldiga till dess de har blivit dömda för brott i domstol. Polis, åklagare och domstolar skall utreda misstänkta brott objektivt, oberoende av vad politiker, journalister eller andra människor säger. Politiker skall inte föregripa en sådan utredning genom att säga att en resa var fel, innan Riksenheten mot korruption har utrett resan. Det bör inte heller journalister säga.

Visst kan, och bör, journalister undersöka och rapportera om misstänkta brott som politiker begår. Mutbrott är emellertid ingen enkel sak att utreda. Det kan vara lätt att konstatera att en viss person har bjudits på en resa, men det är därmed inte givet att personen i fråga har begått något fel.

Enligt Svenska Dagbladet den 28 oktober 2010 åkte den centerpartistiske riksdagsledamoten Erik A Eriksson på en likadan resa som Sofia Arkelsten, men året före henne. Den resan har utretts av åklagare, men åklagaren lade ned utredningen. Det är rimligt att anta att en utredning av Sofia Arkelstens resa skulle leda fram till samma resultat.

Innan den rättsliga prövningen är klar saknas det skäl att säga att resan var fel. Om prövningen inte ens leder till åtal, vilket som sagt framstår som rimligt, finns det snarast skäl för en del journalister att rannsaka sin kritik och sitt sätt att bedriva politisk journalistik.

måndag 1 november 2010

Valrörelse igen?

Vi vet inte säkert, men det kan inte uteslutas att det blir omval i Örebro kommun i början av nästa år, eller åtminstone i delar av kommunen. Det finns därför skäl att fundera över hur en valrörelse vid ett omval skulle se ut. I kväll var vi några i föreningen som träffades och spånade kring idéer.

För min del tror jag inte att det blir omval. Jag tror inte att det är sannolikt att de fel som kan ha begåtts vid valet kan ha påverkat valutgången. Det är väldigt ovanligt med omval i Sverige. Tyvärr måste vi nog leva med det osäkra parlamentariska läget som det ordinarie valet gav. Kanske blir det nya förhandlingar om majoriteter om valprövningsnämnden väl kommer fram till att valet inte skall göras om. Vi får se vad som händer.

söndag 31 oktober 2010

Kolonisation av Mars

Den amerikanska rymdflygsmyndigheten NASA funderar på att låta människor resa till Mars om tjugo år - och bli kvar där. Tanken är att de som reser skall börja terraformera planeten, det vill säga göra den mer lik Jorden och därmed en bättre plats att bo på för människor. Det är en bra plan. Mänskligheten behöver sprida ut sig till flera himlakroppar, det ökar vår arts chanser att överleva på sikt. Om människor även bor på andra planeter än Jorden, skulle mänskligheten kunna överleva en global katastrof på Jorden, om det till exempel skulle slå ned en gigantisk meteor på Jorden eller vi skulle drabbas av en riktigt dödlig pandemi. Risken för en sådan händelse är inte stor, men den finns. Har vi chansen att bemöta risken genom att sprida mänskligheten till andra himlakroppar, bör vi göra det.

lördag 30 oktober 2010

Normaltid

I natt ställer vi om klockorna till normaltid igen, efter att ha haft sommartid de senaste sju månaderna. Sommartid är ett typiskt exempel på när staten lägger sig i människors liv alltför mycket.

Det är bra att ha en normaltid som i viss mån skiljer sig från soltiden, så att vi har tidszoner med jämna heltimmarsintervaller från Greenwich Mean Time. Livet blir enklare med en sådan standard. Däremot blir livet litet svårare med en standard som säger att vi även skall ställa om klockorna med en timme två gånger om året. Det tar tid och det finns alltid risk för att några människor missar övergången till ny tid.

Den främsta nackdelen med sommartid är emellertid att sommartid är ett onödigt förmynderi. Tanken med sommartid är att vi skall utnyttja mer av dygnets ljusa timmar under sommarmånaderna. Det åstadkoms genom att alla klockor ställs tillbaka med en timme, så att man tvingas gå upp en timme tidigare för att hinna till arbetet med mera. Jag har aldrig förstått varför alla klockor behöver ställas om för att nå detta syfte. Det vore enklare för staten att säga att under sommarmånaderna är arbetstiden och öppettiden hos statliga myndigheter, programtiderna hos den statliga TV:n och radion, schematiderna hos statliga utbildningsinstitut och så vidare tidigarelagda med en timme. Då skulle alla andra få anpassa sig efter det, utefter sina egna önskemål och behov.

Det vore ingen skillnad på att under sommarhalvåret börja arbeta klockan 7 på morgonen med normaltid jämfört med klockan 8 på morgonen med sommartid, även om vissa människor säkert skulle behöva vänja sig vid tanken på det. Sommartid är i jämförelse mer bedrägligt, eftersom man lockas att tro att klockan är 8, när hon är 7.

Vissa människor skulle helst se att vår normaltid året om motsvarade sommartiden. Det önskar inte jag mig, eftersom jag vill ha en normaltid som är så pass nära soltiden som möjligt. Det vore dock bättre än att som nu ställa om klockorna två gånger om året.

Ett problem med sommartid är att det följer en europeisk standard. Detta är likafullt inget skäl mot att argumentera för att avskaffa sommartiden. Jag anser att sommartiden bör avskaffas i hela Europa.

torsdag 28 oktober 2010

Rättssamhälle, inte mediadrev

Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten har blivit hårt kritiserad i massmedia för att hon bland annat har åkt på en resa 2008 bekostad av oljebolaget Shell. Det ses av vissa som en muta.

Enligt Svenska Dagbladet reste centerpartisten Erik A Eriksson på en likadan resa bekostad av Shell 2007. Det var en resa som granskades av åklagare, men åklagaren lade ned ärendet i våras.

Det är viktigt att inga politiker skall se sig tvungna att göra eftergifter eller avgå på grund av att massmedia kritiserar dem. Massmedia har en viktig granskande roll i samhället, men det är inte, och får inte vara, så att massmedia skall avgöra vad som är rätt och fel. Det är rättsväsendet, med åklagare och eventuellt domstolar, som skall avgöra om en individ har gjort fel eller ej. Om ett liknande ärende lades ned av åklagare tidigare, bör Sofia Arkelstens ärende behandlas likadant. Innan den rättsliga prövningen, och även efter den om ärendet inte ens leder till åtal, saknas det skäl att kritisera henne.

onsdag 27 oktober 2010

Internationella nallebjörnsdagen

I dag var dagen då alla uppmanades av en kampanj på Facebook att ha på sig något lila: Bär något lila för att säga en självklarhet. Tanken var att alla - oavsett sexuell läggning, ursprung, kön och ålder - skulle bära lila för att signalera att det hela tiden blir bättre, till alla HBT-personer i Sverige som ännu inte har mod att vara öppna med sin sexualitet.

För egen del valde jag bort att stödja denna kampanj. Jag tycker precis som kampanjens namn, att den lila signalen skulle vara att säga någonting självklart. Samtidigt anser jag att det som är självklart inte behöver sägas.

Jag hade i stället en mörk kostym och en blå skjorta på mig i dag. Den blå skjortan matchade den blå bakgrunden på min slips med bilder av teddybjörnar. Jag valde denna slips för att det är Internationella nallebjörnsdagen i dag. Teddybjörnen har fått sitt namn efter den amerikanske presidenten Theodore "Teddy" Roosevelt, och han fyllde år den 27 oktober, därav har denna dag blivit teddybjörnens dag.

Ni känner kanske till historien bakom namnet på teddybjörnen, men jag kan dra den kortfattat ändå. Teddy Roosevelt var som president ute och jagade utan att få något, varvid jaktkamraterna fångade en björnunge för honom att skjuta. Han vägrade skjuta den, och detta blev en nyhet i en tidning. En amerikansk leksaksfabrikant hade då just tagit fram en leksaksbjörn och gjorde reklam för den med den illustrerade tidningsartikeln och texten "Teddy's Bear". Ungefär samtidigt tillverkade Steiff sina första teddybjörnar i Tyskland.

Nallebjörnen är sannolikt världens mest spridda och älskade leksak. Den förtjänar sin egen dag, inte bara för sin egen skull, utan också för att glädja alla de barn som älskar sina nallar. Alla har vi också varit barn, och de flesta av oss har haft minst en teddybjörn som vi har älskat. Jag högtidlighåller därför gärna teddybjörnen den 27 oktober.

måndag 25 oktober 2010

Ideologi

Den här veckan kan alla som har en blogg skriva om behovet av en levande idédebatt för politiken. Det är "Veckans bloggdebatt".

För egen del ser jag ideologin som beskrivningen av det fjärran målet för politiken. Ideologin kan tyckas oviktig för de enskilda besluten i den politiska vardagen. Utan ideologi vet vi dock inte vart vi bör vara på väg, och om de många enskilda besluten är steg i rätt riktning eller ej.

Ideologin är själva affärsidén för ett politiskt parti. Med ideologin talar partiet om för väljarna vad partiet har att erbjuda. Det kan inte bara röra sig om goda offentliga finanser, plus och minus i bokföringen kan många åstadkomma. Det måste röra sig om något större än så, både för partiet självt och för väljarna. Varför skall väljarna rösta på ett parti vars enda fråga är att balansera budgeten? Väljarna är partiets kunder, väljarna röstar på partier som skall sköta rike, landsting och kommun åt väljarna.

Det är ideologin som visar färdriktningen för partiet, på samma sätt som karta och kompass visar färdriktningen för en orienterare. En politiker utan ideologi kan klara av de enskilda frågorna på ett bra sätt, men vet inte vart samhället i stort bör gå. Då kan vandringen bli som det slingrande spåret av en vilsen människa i skogen. Utan visionerna som kommer från ideologin finns det ingen färdriktning att lägga ut kompasskursen efter.

En ideologisk politiker med annan ideologi än min kan gå åt fel håll, ur min synvinkel, på ett helt annat sätt än den pragmatiska politikern utan ideologi. Jag ser ändå denna vandring som mer renhårig och lättförståelig än det pragmatiska virrandet hit och dit. Finns det en ideologi, vet väljarna vart partiet vill gå. Då vet väljarna om de vill följa det partiet eller något annat parti.

söndag 24 oktober 2010

Kommunal trafiksäkerhetspolicy

Kommunfullmäktige i Sölvesborgs kommun väntas snart besluta om en ny rese- och fordonspolicy. I denna policy blir det obligatoriskt för kommunalanställda att ha cykelhjälm när de cyklar och de får inte prata i mobiltelefon bakom ratten på bilar.

Jag anser att det är fel av en kommun att besluta om den här typen av regler för sina anställda. Visserligen har kommunen som arbetsgivare ett ansvar för att minska olyckor i arbetet, men det finns gemensamma nationella regler om trafiksäkerhet, framför allt genom trafikförordningen. Det finns ingen anledning att gå utöver dessa nationella regler, som är långtgående. Kommunen bör inte heller komma med den här typen av pekpinnar mot sina anställda. Den nya policyn kan ocks få till effekt att vissa anställda väljer bort cykeln i tjänsten, till förmån för exempelvis bil. Det blir dyrare för kommunen. Dessutom har jag svårt att se hur kommunen skulle kunna se till att policyn skulle efterlevas.

Det påstådda syftet med policyn är att öka trafiksäkerheten. Det är bara det att cykelhjälmar inte ökar trafiksäkerheten. Det finns statistik som visar att cyklister med hjälm ofta är mer riskbenägna än cyklister utan hjälm. Hjälmen minskar givetvis effekten av en trafikolycka, men inte antalet trafikolyckor. Jag har inget emot cykelhjälmar i sig, de kan fylla en god funktion, men om antalet olyckor skall minska är det snarare bättre kunskap om och respekt för trafikreglerna som behövs.

lördag 23 oktober 2010

Koreas Grand Prix

I morgon söndag körs det för första gången ett formel 1-lopp i Sydkorea, Koreas Grand Prix. När jag var liten kördes det formel 1-lopp i Sverige, men det upphörde sedan Ronnie Peterson förolyckats 1978. Sverige hade inte så stort underlag för publik och sponsorer att det ansågs lönt att ha Sveriges Grand Prix. På den tiden var Sydkorea ett u-land och en diktatur, och ingen hade då en tanke på att det skulle finnas underlag för ett formel 1-lopp i det landet.

Genom övergång till demokrati, ökad marknadsekonomi och frihandel och därmed ett större ekonomiskt välstånd, har Sydkorea lyckats vara värd för Olympiska Spelen sommaren 1988, delat värdskapet med Japan för det ännu större evenemanget fotbolls-VM sommaren 2002, och har nu ett lopp med i världens största årliga sportserie: formel 1.

Koreas Grand Prix är därmed ytterligare ett kvitto på hur pass bra det har gått för Sydkorea de senaste decennierna. Det skulle aldrig ha fungerat utan en demokratisk och marknadsekonomisk politik.

fredag 22 oktober 2010

Rubriksättning

Ibland leder tidningsrubriker tanken fel. Det drabbar även dem som i radio återger nyheter. Jag blev upprörd när jag i morse hörde på radio om en man som hade kört 193 km/h på en väg där 100 km/h var högsta tillåtna hastighet, men som fick behålla körkortet. Radioreferenten hänvisade till Smålandsposten. Jag hittade artikeln på Internet, en artikel som faktiskt hade rubriken: "Körde i 193 km/tim på E 4 – fick behålla körkortet".

Det visade sig emellertid att det var polisen som hade valt att inte omhänderta körkortet vid vägkanten. Frågan om återkallelse av körkortet kommer att avgöras av Transportstyrelsen senare, vilket står i sista stycket i tidningsartikeln men alltså inte framgår av rubriken. Normalt innebär en hastighetsöverträdelse på 93 km/h över stadgad hastighet att körkortet återkallas i flera månader.

Polisen har, enligt min personliga bedömning enbart utifrån tidningsartikeln, gjort en litet udda tolkning av 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488). Det framgår av den bestämmelsen att körkortet skall omhändertas om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas bland annat enligt 5 kap. 3 § 4, där hastighetsöverträdelse är en av grunderna för återkallelse av körkortet. Jag är dock medveten om att det är vanskligt att bedöma en situation bara mot grundval av uppgifter i en enda tidningsartikel, så jag kan inte säga att polisen har gjort fel.

torsdag 21 oktober 2010

På Rådhusfronten intet nytt

Det är fortfarande oklart hur Örebro kommun kommer att styras de närmsta fyra åren. Alla förhandlingar har stannat av, i avvaktan på det överklagande av en del av valet som Folkpartiet har lämnat in.

Personligen tror jag inte att överklagandet kommer att göra någon skillnad, absolut inte att det kommer att bli omval. När länsstyrelsen gick ut och meddelade valresultatet, bör de ha haft tillräckligt mycket på fötterna för att vara säkra på att det var ett mandat som gick till Socialdemokraterna och inte Folkpartiet med en rösts övervikt. Överklaganden leder i praktiken sällan till ändring, i det här fallet tror jag inte alls att det blir ändring.

Vi behöver en fördelaktig fred

Opinionen i Danmark och Norge har svängt mot att flertalet människor vill ta hem landets militära styrkor från Afghanistan. Även i Sverige hörs röster för att ta hem de svenska styrkorna. Orsaken är de dödsfall och skador som trupperna har drabbats av.

Det afghanska folket är hjälpt av den europeiska militära närvaron. De militanta grupper som vill återinföra terrorvälde i Afghanistan måste bemötas med militärt våld. Det är en insats för mänskliga rättigheter, och inget kan vara viktigare.

Jag anser inte att de svenska styrkorna skall tas hem. Det vore ett svek mot afghanerna som litar på de svenska soldaternas skydd, och mot de soldater som har drabbats men i så fall skulle ha drabbats förgäves. Det är fegt att dra sig ur vid minsta motgång. I stället borde rätt svar vara att skicka fler soldater, mer vapen och bepansring, för att slå tillbaka mot dem som angriper svenska och andra nordiska soldater. Vi skall inte acceptera våld mot våra väktare av de mänskliga rättigheterna, utan slå tillbaka mot det våldet.

Våld av det slag som förekommer i Afghanistan kan bara mötas med mer våld, och dessa våldsverkare kan inte få slå det sista slaget. De skall inte vinna på walk over, utan förlora på knock out. Det bör även gälla de övriga nordiska länderna. Vi skall inte acceptera en fred förrän de mänskliga rättigheterna är säkrade, det vore en fördelaktig fred och då kan de svenska styrkorna tas hem.

lördag 16 oktober 2010

Månprogram

Det finns planer på att använda Internationella rymdstationen som start för en rundflygning kring Månen. Det är bra. Månen har inte rundats av människor sedan 1972, med Apollo 17. Vi människor behöver utveckla rymdflygning för att så småningom kolonisera andra himlakroppar och kanske också bygga konstgjorda kolonier i rymden. Jordens resurser är ändliga, men rymdens är i princip oändliga.

tisdag 12 oktober 2010

Säkrare vägtrafik

Sedan gammalt är det en tumregel att det blir färre dödsolyckor i trafiken i lågkonjunktur, av den enkla anledningen att det pågår mindre handel och därför är mindre trafik på vägarna. Förra året var Sverige och världen inne i en djup lågkonjunktur, men i år har konjunkturen varit på väg upp hela tiden. Samtidigt visar siffror från Trafikverket att medan vi hade 277 dödade i vägtrafiken den 1 januari - 10 oktober 2009, har vi haft 227 dödade i vägtrafiken den 1 januari - 10 oktober i år. Det är 50 färre människor som har dött.

Konjunkturen går alltså uppåt, med åtföljande ökad handel och trafik, men dödsfallsstatistiken är fallande. Det här är positivt. Det visar att trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafiken ger resultat. Vilka närmare trafiksäkerhetsåtgärder som ger resultat framgår inte av siffrorna, men vi är i alla fall på väg åt rätt håll.

måndag 11 oktober 2010

Opinionsundersökning efter valet

Expressen/Demoskop presenterar i dag en opinionsundersökning som visar de första tendenserna i opinionen efter valet. Det är inga större förändringar i opinionen jämfört med valresultatet, så när som på att Sverigedemokraterna förlorar mycket stöd. Partiet hamnar på 3,4 % och skulle vara det enda av de nuvarande riksdagspartierna som skulle få lämna riksdagen, om den här opinionsundersökningen vore valresultat. Alliansen får 51,2 % mot de rödgrönas 44,0 % och skulle alltså kunna bilda regering med stöd av en majoritet i riksdagen.

Det är svårt att veta vad Sverigedemokraternas tapp i opinionen beror på. En del av förklaringen kan vara deras agerande vid riksdagens öppnande, en annan del kan vara att deras väljare rent allmänt tycks vara mer "lättflyktiga" än andra och alltså har lättare att byta parti. Personligen tror jag också att kampanjerna mot Sverigedemokraterna och mot rasism veckan efter valet har haft betydelse. Om det är så, är det desto tråkigare att dessa kampanjer inte fördes veckan innan valet i stället.

fredag 8 oktober 2010

Valanalys

Måndagen den 18 oktober har vi talarkväll med analys av årets valresultat. Alla medlemmar är varmt välkomna. Närmare information kommer att skickas ut per post.

tisdag 5 oktober 2010

Reviderad regering

Regeringen Reinfeldt tuffar på inför en ny fyraårsperiod. Precis som vanligt, och i enlighet med de förändrade styrkeförhållandena i riksdagen för regeringspartierna, möblerade statsministern om en del i regeringen efter valet. Vissa statsråd fick gå, andra kom till. Det blev totalt två nya statsråd, båda moderater, medan övriga koalitionspartner fick lika många statsråd som tidigare. Det finns de som har kallat detta för regeringen Reinfeldt II, men det är samma regering. Statsministern har inte avgått, utan sitter kvar, och det är samma koalitionspartier som förut. Över lag tycker jag att den något ombildade regeringen ser bra ut, även om det är tråkigt att vi inte fick en ny justitieminister.

måndag 4 oktober 2010

Löntagarfondmotståndets dag

För dem av oss som minns politiken under 1980-talet kommer den 4 oktober alltid att vara förknippad med Sveriges numerärt största demonstrationer, samtliga med udden mot löntagarfonderna. Dessa fonder var till för att socialisera näringslivet genom pengar tagna från företagen själva genom skatt.

Även om de första idéerna om löntagarfonder på 70-talet var så extrema att Socialdemokraterna inte kunde genomföra dem, röstade de igenom en mindre ingripande variant den 4 oktober 1983. Den dagen, och många fler 4 oktober fram till nästa borgerliga valseger, präglades av stora demonstrationer. Jag deltog själv i flera av dem. Bland det första som den borgerliga regeringen Bildt gjorde efter valsegern 1991 var att ta bort löntagarfonderna.

Något liknande löntagarfonderna har lyckligtvis aldrig införts igen, även om Socialdemokraterna kom tillbaka och innehade regeringsmakten 1994-2006. Vi måste dock alltid vara på vår vakt mot stora socialiseringsförsök, idéerna kan komma tillbaka när som helst. Denna dag är en utmärkt dag att påminna om det.

torsdag 30 september 2010

Kurs

Efter valet kan vi ägna oss åt fler saker vid sidan om politiken. Förra helgen arbetade jag i trädgården och följde Singapores Grand Prix i formel 1. Denna fredag, lördag och söndag skall jag till Stockholm för att gå Svenska kennelklubbens Centralkurs i anatomi och bedömning. Det är ett steg på vägen till mitt mål att bli utställningsdomare för hund. Jag kommer därför troligen inte uppdatera min blogg förrän på måndag.

Jag och min fru föder upp shiba och vi är båda intresserade av utställningar. Sedan några år tillbaka är jag auktoriserad ringsekreterare, vilket innebär att jag hjälper domaren med det praktiska kring bedömningarna på utställningar. Det känns som ett naturligt steg att gå vidare och bli domare. Jag räknar också med att lära mig en hel del som kommer till användning för oss i vår uppfödning.

Hunduppfödning och hundutställningar är en hobby som ligger långt ifrån politiken. Det är en sak som jag gillar med den hobbyn. Jag skulle inte vilja ha politiken som min enda hobby - om jag skulle bli heltidspolitiker, vad skulle jag i så fall ägna fritiden åt?

onsdag 29 september 2010

Ministrar

Det pågår spekulationer om en ombildning av regeringen efter valet. Den borgerliga Alliansen kommer att sitta kvar i minoritet. Moderaterna har ökat sitt stöd i riksdagen, de tre andra partierna har ett minskat stöd. Det spekuleras därför i att Moderaterna skulle få fler ministerposter, medan de tre övriga partierna skulle få avstå en post var.

Jag håller med P J Anders Linder på Svenska Dagbladets ledarsida, när han argumenterar för att Moderaterna inte behöver och inte borde kräva fler ministerposter på de andra partiernas bekostnad. Utöver de argument som han för fram, tål det att tänkas på att regeringen redan kommer att sitta i minoritet och alla de fyra partiernas mandat i riksdagen är viktiga för att regeringen skall få igenom sin politik. På så sätt är vart och ett av de fyra partierna lika viktiga. Sedan kan det ändå finnas ett värde i att diskutera vem som skall ha vilken ministerpost. Det finns ingen självklarhet i att de ministerposter som partierna hittills har haft skall tillhöra de partierna.

måndag 27 september 2010

Fortfarande oklart i Örebro kommun

Det parlamentariska läget i Örebro kommun är fortfarande lika oklart som i fredags. Socialdemokraterna och Västerpartiet har 31 mandat i fullmäktige, de borgerliga och Miljöpartiet tillsammans 30 mandat, och Sverigedemokraterna har 4 mandat. Folkpartiet undersöker nu länsstyrelsens sista röstsammanräkning och överväger möjligheterna att överklaga valet. Samtidigt undersöker Socialdemokraterna möjligheten att få till ett organiserat samarbete med fler partier, för att få ihop en absolut majoritet i fullmäktige.

Det kan inte vara lätt för Socialdemokraterna att locka över något av partierna i koalitionen till sin sida. Alla partier som går från aktivt deltagande i en koalition till aktivt deltagande i en annan koalition löper risk att kritiseras för illojalitet, i synnerhet ett parti som under hela valrörelsen har varit tydlig med att det vill fortsätta med samma samarbete som hittills. Så är det med alla de fem partierna Moderaterna, Centern, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Det är dessutom sällan som väljarna belönar ett parti som "tar sitt ansvar" genom att bilda nya majoriteter när det parlamentariska läget annars vore oklart.

Just nu ter det sig som mest sannolikt att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet får försöka styra kommunen med sin relativa majoritet av 31 mandat av 65.

fredag 24 september 2010

Rött styre i Örebro?

De röda kan få makten i Örebro, trots allt. Länsstyrelsen i Örebro län har omvärderat och räknat ett antal röster i Örebro kommun som tidigare hade blivit underkända vid rösträkningen i vallokalerna. Det har resulterat i att Socialdemokraterna får tillbaka det mandat som onsdagsräkningen tycktes ge till Folkpartiet. Därmed är fördelningen av mandat som följer:

Koalition Örebro:
Moderaterna            15
Centern                    2
Folkpartiet                4
Kristdemokraterna     4
Miljöpartiet                4
Summa                   30

De röda:
Socialdemokraterna  27
Vänsterpartiet            4
Summa                   31

Sverigedemokraterna   4

Nu lutar det således åt att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet får ta över makten. I går kritiserade de fempartikoalitionen för att vilja styra i minoritet, vi får väl se om de själva lyckas skapa en majoritet. Inget av partierna i den hittills styrande koalitionen har uttryckt intresse för att bilda majoritet med dem. Varken de eller någon annan vill bilda majoritet med Sverigedemokraterna. Då kommer Socialdemokraterna och Västerpartiet att få styra med en sådan minoritet som de i går sade var alltför osäker.

torsdag 23 september 2010

Alltför familjärt

Dagens Samhälle, nyhetstidning som utges en gång i veckan från av organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, har i veckans nummer huvudrubriken: "Jimmies valvinst 300 mkr". Med detta avser tidningen de pengar som kommer Sverigedemokraterna till del i form av löner, arvoden och partistöd i och med partiets uppgångar i valen till riksdag, landsting och kommunfullmäktigeförsamlingar runt om i riket. Rubriken illustreras med en bild på partiledaren Jimmie Åkesson.

Det här är ytterligare ett exempel på den tilltagande förnamnshysterin i Sverige. Alla människor skall kallas uteslutande vid sina förnamn. Det blir än mer tydligt med personer som Jimmie Åkesson, som har ett tämligen ovanligt förnamn, men det behöver inte vara så. Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin kallas ofta bara för Mona, även om Mona rimligtvis är ett vanligare namn än vad Jimmie är.

Kanske är orsaken till förnamnshysterin att det skall bli mer familjärt, kanske går det bara slentrian i att använda förnamn. De allra flesta kallar arbetskamrater och partikamrater som vi känner och arbetar nära tillsammans med vid förnamn. Politiska journalister kallar nog många av sina intervjuoffer vid förnamn, eftersom journalist och politiker med tiden lär känna varandra ganska väl. Likafullt är inte alla läsare nära vänner med intervjuoffren. Om jag skriver någonting med extern adressat i tjänsten eller i mina politiska uppdrag, omnämner jag aldrig mina arbetskamrater eller politiska kamrater bara vid förnamn. Det är att nedvärdera både den person jag skriver om och den person som jag skriver för. I sådana sammanhang använder jag inte heller själv bara mitt förnamn.

Sverige är ett litet land, men vi är inte alla i landet en enda stor familj. Alla vet inte vilka alla andra är, alla känner inte alla. Vi borde ha större respekt både för dem som vi skriver om och dem som vi riktar texten till, än att låtsas som om alla känner alla genom att bara använda förnamn. Det finns skäl för att ha både för- och efternamn, en orsak är att kunna skilja människor från varandra. Förnamnshysterin måste få ett slut!

onsdag 22 september 2010

Protester ex post facto

Sverigedemokraterna har kommit in i Sveriges riksdag. Det är ett parti med rötter i nationalsocialismen och med klart rasistiska böjelser. Jag tycker inte om att de kom in i riksdagen. (Jag tycker heller inte om att Västerpartiet, med sina rötter i kommunismen, sitter kvar i riksdagen, men det är en annan fråga.)

Redan måndagen efter valet arrangerades demonstrationer mot Sverigedemokraterna, där människor protesterade mot partiet. Aftonbladet har startat en kampanj mot Sverigedemokraterna med den ofullständiga meningen "vi gillar olika" som devis. I Örebro arrangeras en demonstration mot Sverigedemokraterna i morgon, torsdag, på Våghustorget.

Det känns fel att höra och läsa alla dessa protester efter valet. Var fanns engagemanget före valet? Själv var jag aktiv i Moderaternas kampanj, men jag förde kampanj för Moderaterna, inte mot något särskilt annat parti. Om det finns människor som tycker att det allra viktigaste detta val hade varit att hålla Sverigedemokraterna utanför riksdagen, varför visade de sig inte före valet? Sverigedemokraterna har legat över 4 % i så gott som alla opinionsundersökningar de senaste veckorna innan valet, så det kan inte ha kommit som någon överraskning för politiskt intresserade människor att de kom in i riksdagen.

Nu handlar det om protester ex post facto, det vill säga efter det att något redan är ett faktum. Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen, det måste respekteras. Offentliga protester mot detta är lika meningslösa som protester mot en dom från Högsta domstolen, som inte kan överklagas. Kom tillbaka i valrörelsen 2014 i stället!

tisdag 21 september 2010

Slutliga valresultat

På valnatten efter söndagen den 16 september 1979 såg det ut som om Socialdemokraterna och Västerpartiet kommunisterna skulle få en majoritet i riksdagen med ett mandats övervikt. Vid den slutliga rösträkningen onsdagen den 19 september visade det sig att de tre borgerliga partierna Moderaterna, Centern och Folkpartiet tillsammans hade fått en majoritet med ett mandats övervikt. De borgerliga kunde därför bilda koalitionsregeringen Fälldin II.

På valnatten efter söndagen den 19 september 2010 ser det ut som om Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna skulle få en majoritet i riksdagen med tre mandats övervikt. De fyra borgerliga partierna Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet får emellertid som regel fler utlandsröster än partierna till vänster. Det har varit rekordmånga förtidsröster, varav många inte räknades på valnatten, och det är fler utlandssvenskar nu än för trettioett år sedan. Med åtta riksdagspartier i stället för fem kan det bli en större skillnad i antalet mandat efter en ny rösträkning.

Kanske kan de borgerliga få majoritet i riksdagen vid den slutliga rösträkningen. Chansen är kanske inte så stor och beror i mångt och mycket på till vilka riksdagsvalkretsar olika röster skall räknas, men den finns där. Än så länge kan vi hoppas.

måndag 20 september 2010

Preliminära resultat

Den sittande majoriteten i Örebro kommun förlorade sin majoritet i årets val, om valnattens preliminära resultat står sig. Moderaterna vann två mandat, men Centern, Kristdemokraterna och Folkpartiet förlorade mandat och Miljöpartiet fick oförändrat resultat. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna vann fler mandat.

Mandatfördelning enligt rösträkning på valnatten:

M: 15 (+2)
C: 2 (-2)
Kd: 4 (-2)
Fp: 5 (-3)
Mp: 4 (+/-0)
S: 27 (+2)
V: 4 (+/-0)
Sd: 4 (+3)

Det är 65 mandat att dela på i kommunfullmäktige i Örebro kommun, majoritet kräver således 33 mandat. Den hittillsvarande majoriteten fick 30 mandat. Oppositionspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna fick 35 mandat tillsammans. Det kan förutsättas att Socialdemokraterna och Västerpartiet inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna, vilket gör att läget fortfarande är oklart. Den slutliga rösträkningen på onsdag kan också medföra att mandatfördelningen förändras något, särskilt som sent inkomna förtidsröster och utlandsröster inte räknas under valnatten. Det blir spännande förhandlingar när resultatet väl är definitivt.

lördag 18 september 2010

Styrelsemöte på tisdag

På måndag börjar vardagen efter valet, oavsett valresultat. På tisdag kväll, den 21 september, har vi styrelsemöte i föreningen Örebro Mitt. En av punkterna på dagordningen är analys av valresultatet och vad vi som moderater bör göra med anledning av valresultatet. Jag ser fram emot många intelligenta synpunkter. Diskussionen lär bli trevlig, även om den säkert innehåller mer positiva tongångar om det har gått bra i valet. Vi får hoppas på Alliansseger såväl i riksdagen som i kommunen och landstinget!

fredag 17 september 2010

Vi behöver en ny borgerlig justitieminister

Opinionssiffrorna pekar åt en ny borgerlig regering efter valet, något som alla moderater kan gäldjas åt. Vi får hoppas att det sker en del omflyttningar i regeringen, framför allt kan vi hoppas få en bra justiteminister.

Det är inte bara vi örebroare som har anledning att vara besvikna över Beatrice Ask (m) som justitieminister under den senaste mandatperioden. Precis som Svensk Linje skriver, har Alliansens väljare många anledningar att önska sig en ny justitieminister efter valet.

I Örebro är vi givetvis missnöjda över att mycket överraskande och utan rimliga skäl ha blivit av med den föreslagna förvaltningsrätten, som i stället placerades i Karlstad. Det finns ingen anledning att upprepa alla argument i den debatt som fördes bland annat i Nerikes Allehanda våren 2009 om detta. En av de farhågor som framfördes var dock svårigheten att rekrytera kompetent folk till en domstol i Karlstad, farhågor som har besannats. Förvaltningsrätten i Karlstad har i dag svårt att rekrytera personal. Genom juristutbildningen vid Örebro Universitet, Örebros närheten till Stockholm och Örebros större storlek hade det varit mycket lättare att rekrytera till en förvaltningsrätt i Örebro än en i Karlstad.

Beatrice Ask har begått många andra misstag. Det mest flagranta misstaget beskrivs i Svensk Linjes artikel: historien med de lila kuverten. Ask föreslog att misstänkta sexköpare skulle få hem ett lila kuvert i brevlådan. Den misstänkta skulle därmed hängas ut till spott och spe inför sin familj och andra som skulle kunna se kuvertet, långt innan han eller hon hade dömts för brottet. En sådan idé går på tvärs mot rättsstatens grund att misstänkta förutsätts vara oskyldiga till dess en domstol har konstaterat att det är ställt utom rimligt tvivel att han eller hon har begått brottet. Ask tog tillbaka idén, men en justitieminister borde ha en sådan rättskänsla att hon inte kan haspla ur sig något sådant. Inte utan skäl framfördes redan då krav på Asks avgång.

Sverige bör givetvis ha en justitieminister med rättspatos i ryggraden; en jusititeminister som, till skillnad från Beatrice Ask, är utbildad jurist.

tisdag 14 september 2010

Kampanj i Hässelby

I eftermiddags besökte jag Moderaternas valstuga i Vällingby centrum utanför Stockholm. Det var mycket moderater där, och många besökare. De har haft många intresserade besökare under sina öppettider, tyvärr även besökare under tider då stugan skall vara stängd, då folk har brutit sig in i den. Även valaffischer har saboterats i Stockholm, precis som i Örebro. Det är tråkigt att det finns människor som inte kan acceptera andras rätt att skylta med sina åsikter.

På kvällen var jag med på två timmars dörrknackning i ett höghusområde i Hässelby. Det gick bra, vi hade många kontakter med väljare, och flera av dem hade redan röstat moderat. Några var osäkra, men kunde nog överväga att rösta moderat eller på andra partier i Alliansen.

Över lag känns det positivt att tala med väljare inför detta val. Det känns som ett gott försprång så här under valrörelsens upplopp. Vi får hoppas på, och arbeta för, att det håller ända in i mål på söndag.

måndag 13 september 2010

Gästkampanjare

Tisdag, onsdag och torsdag i denna veckan är jag bortrest i tjänsten. Vissa personer som planerar in viktiga och långa möten med övernattning, som jag har på arbetet från onsdag till torsdag, har uppenbarligen ingen känsla för att deltagarna kan vilja vika denna veckan åt valrörelsen. :-)

På tisdagen är jag på min arbetsgivare Transportstyrelsens Solnakontor. Jag kommer att sova över hos min bror i Hässelby i Stockholm och tar då chansen att gästa hans moderatförenings kampanjer där. På så sätt hoppas jag ändå dra något strå till stacken för valsegern på söndag. Det kan också vara bra att se andra föreningars kampanjer och utbyta erfarenheter på plats. Det kan hända att jag uppdaterar min blogg under min bortavaro med mina erfarenheter från kampanjer i Stockholms stad.

söndag 12 september 2010

Ledningen ökar, men är ännu inte säker

Den borgerliga Alliansens ledning ökar i SvD/Sifos senaste opinionsmätning. Samtidigt är det borgerliga partiet Centern farligt nära fyraprocentsspärren. Centern är alltså partiet att taktikrösta på för allmänborgerliga väljare som inte har direkt sympati för något särskilt borgerligt parti.

Opinionsundersökningarna visar tendensen att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen, men att Alliansen ändå får egen majoritet, över hälften av mandaten. Det innebär att Sverigedemokraternas eventuella inflytande över rikspolitiken minimeras. Vi får hoppas att det blir så.

lördag 11 september 2010

Krig mot terrorismen

I dag är det den 11 september, årsdagen av terroristangreppet mot USA 2001. I jämförelse mot det känns svensk inrikespolitik litet futtigt. Vi skall dock komma ihåg att det angreppet var början på den civiliserade världens krig mot terrorismen i Afghanistan.

Sverige har militär i Afghanistan som hjälper och skyddar civilbefolkningen mot terrorister. De rödgröna vill kalla hem de svenska trupperna tidigt nästa år, om de vinner valet. Den borgerliga Alliansen vill ha trupperna kvar så länge de behövs. De kommer att behövas länge. Den svenska militära insatsen i Afghanistan är av stor betydelse för befolkningen, det är viktigt att de kan vara kvar där. Det är bara om vi svenska röstar för fortsatt regeringsinnehav för Alliansen, som Sverige kan fortsätta hjälpa den utsatta befolkningen i Afghanistan mot terroristerna.

fredag 10 september 2010

Opinionen

Det ser bra ut i opinionsundersökningarna. Enligt den senaste från DN/Synnovate får den borgerliga alliansen egen majoritet i riksdagsvalet, trots att Sverigedemokraterna kommer in. Det känns positivt, men valet är inte vunnet än. I dag är det en dryg vecka kvar och fortfarande återstår det en hel del tid till valrörelse. Det är bara att fortsätta i samma goda stil som förut!

torsdag 9 september 2010

Svenskans roll i Finland

Finland har, som bekant, två formellt jämställda officiella språk: finska och svenska. De svensktalande i Finland är en liten minoritet, de utgör omkring 5 % av Finlands befolkning. Titt som tätt debatteras svenskans ställning som likaberättigat språk. En orsak är säkerligen att den svensktalande andelen av befolkningen stadigt har sjunkit större delen av de senaste tvåhundra åren, då Finland inte längre har varit en del av Sverige.

Diskussionen har blossat upp på nytt, sedan Finlands statsminister Mari Kivisniemi uttalat att hon har svårt att motivera svenskans roll.

Om Finlands lagstiftare beslutar att avskaffa svenskans roll som likaberättigat språk, kanske de svensktalande delarna av Finland skulle kunna överföras till Sverige i stället?

Vallokaler

Det är nyordning vad gäller valsedlarna i detta val. Varje parti måste själv lämna valsedlar med namn till vallokalerna kort tid innan de öppnar klockan åtta på valdagens morgon. De enda valsedlar som annars finns i vallokalerna är de blanka valsedlarna med förtryckta namn för partierna. För närvarande söker vi personer som kan ansvara för att lämna valsedlarna med kandidaternas namn till vallokalerna och ansvara för att se till att de finns kvar under dagen. Vill du göra en insats? Hör av dig!

tisdag 7 september 2010

Kommunal skattesänkning

Örebro kommun har en mycket god ekonomi. Kommunens ekonomi har klarat sig bra genom den lågkonjunktur som vi nu är på väg ut ur. När ekonomin i hela samhället nu blir allt bättre, får kommunen in mer pengar med samma skattesats som nu. Det ger goda möjligheter att sänka kommunalskatten, för att ge Örebros invånare ännu bättre ekonomi samtidigt som den kommunala servicen kan vara lika bra eller bättre. Kommunen är till för sina invånare och skall inte ta ut mer pengar i skatt än vad som är nödvändigt för en god kommunal service.

Sänkt skatt kan inte sättas i motsats till välfärd, vilket jag tidigare har utvecklat i denna blogg under rubriken Välfärd och skattesänkningar.
Lennart Bondeson, som är kommunalråd för Kristdemokraterna, har nu i eftermiddag sagt i radio att han utesluter skattesänkningar i Örebro kommun. Kristdemokraterna ingår i den politiska majoritet i kommunen som söker förnyat förtroende i valet. Han sade att han är medveten om att Moderaterna och Folkpartiet har uttalat sig för sänkt skatt, men sade att skattesänkning skulle det inte bli tal om de närmsta fyra åren.

Jag anser att Bondeson uttalar sig alltför kategoriskt. De fem partier som nu utgör den styrande majoriteten i Örebro kommun har kommit överens i flera frågor inför nästa mandatperiod, men i frågan om skattesatsen finns det ingen uppgörelse. Det blir alltså en fråga för förhandlingar. Partierna behöver inte vara överens i denna fråga innan valet. Skattesatsen är en stor fråga. Så länge väljarna vet att röster på Moderaterna eller Folkpartiet är röster på partier som är för sänkt skatt och röster på Kristdemokraterna är röster på ett parti som inte vill sänka skatten, kan väljarna avgöra vilket av dessa partier de vill rösta på.

Örebro kommun har mycket högre skatt än de flesta jämförbara kommuner. Västerås kommun har sänkt skatten sedan förra valet och tar ut 1 krona mindre i skatt för varje hundralapp som invånarna tjänar. Det vore konstigt om inte Örebro åtminstone kunde närma sig den skattesatsen.

måndag 6 september 2010

Dörrknackning

I kväll satsade moderater över hela Sverige på extra mycket dörrknackning. Vi hade fler deltagare än vanligt i Örebro. Jag samarbetade med två personer som knackade dörr för första gången, och det gick riktigt bra för oss. De båda fick mersmak. Tillsammans hade vi tre hela 133 möten med väljare. Det gick mycket bra för andra dörrknackare också. I Örebro och Kumla fick moderater ihop över tusen kontakter. Det känns bra och mötena med väljare är för det mesta mycket positiva, även bland många av dem som säger att de inte vill rösta på oss. Vi får se vad den fortsatta veckan ger för resultat.

lördag 4 september 2010

Kampanj och en misslyckad medlemsvärvning

Mitt på dagen denna lördag var vi några som samlades på Stortorget i Örebro och gick runt i centrum för att nå ännu fler väljare. Vi lyckades få flera trevliga kontakter med möjliga väljare.

Den roligaste kommentaren i dag stod en man för, som fick syn på en av de kvinnliga moderater som kampanjade. Han påpekade för mig hur snygg hon var och undrade om han skulle kunna ha en chans att träffa henne om han skulle bli medlem i Moderaterna. Jag svarade att hon är gift, men att det säkert finns andra inom partiet som han skulle kunna träffa om han skulle bli medlem. "Ja, eller så kanske hon kan ändra sig", sade han, och log för att visa att han inte menade detta på fullaste allvar. Han var sympatisör, men jag lyckades tyvärr inte värva honom som medlem.

fredag 3 september 2010

Klyftorna mellan rik och fattig

Lady Thatcher avfärdar kritiken mot "ökade klyftor" mycket bättre än vad de flesta andra har gjort. (Film från Youtube.)

Välfärd och skattesänkningar

Socialdemokrater och andra politiker till vänster på den politiska skalan har en tendens att sätta välfärd i motsats till skattesänkningar. De tycks mena att välfärd bara kan vara skattefinansierad, och att ju lägre skatterna är, desto lägre välfärd har människorna.

Det finns inget sådant enkelt samband. En hel del av samhällets välfärd finansieras via skatten, men mycket mer av välfärden finansieras direkt av oss individer.

Om välfärd är allt det vi behöver för att fara väl genom livet - och vad skulle det annars vara - innefattar det exempelvis mat, dryck, bostad, grundläggande bohag och kläder. Mat och dryck är nödvändiga för vår dagliga överlevnad. Bostaden och kläderna ger oss värme och skydd mot väder och vind. Bohag omfattar bland anant säng, som vi behöver för att sova gott. De flesta av oss människor tjänar pengar genom arbete (nuvarande, eller för pensionärer tidigare, arbete), eller försörjs som barn av våra föräldrar. Dessa grundläggande behov betalar vi själva genom de pengar vi tjänar. Den skattefinansierade välfärden ger oss sjukvård, skola, äldreomsorg och annat som är mindre grundläggande behov än mat, dryck, bostad och kläder. Endast en liten del av oss människor behöver skattemedel för att via försörjningsstöd betala för de mest grundläggande behoven, och då oftast bara under begränsad tid.

När skatten sänks, har vi som individer mer pengar att lägga på vår grundläggande välfärd, som mat, dryck, bostad och bohag. Skattesänkningar gynnar därför välfärden för oss på individnivå. Med rätt skattesänkningar och ansvarsfull bundgetpolitik i stat och kommun drabbas inte de skattefinansierade delarna av välfärden heller av skattesänkningar. Det är således fel att sätta välfärd och skattesänkningar emot varandra.

tisdag 31 augusti 2010

Förtidsröstning och toppkandidater

Onsdagen den 1 september, i morgon, kan man börja förtidsrösta i valet.

Samma dag kommer toppkandidaterna i Örebro att vara vid Moderaternas valstuga på Stortorget. Välkomna dit för att möta dem!

Försvarsminister Sten Tolgfors står som nummer ett på riksdagslistan för Örebro län och kommer att vara vid valstugan mellan kl. 13 och 15.

Oppositionslandstingsrådet Kent Persson står som nummer ett på listan till kommunfullmäktige i Örebro kommun och kommer att vara vid valstugan mellan kl. 14 och 16.

Politiska sekreteraren (och sjuksköterskan) Lotta Olsson står som nummer ett på Örebro-Lekebergs lista till landstingsfullmäktige i Örebro läns landsting och kommer att vara vid valstugan kl. 17 till 18.

Nya regioner

Jag var på Gotland i helgen, med fru och hundar. Vi tog en paus från valrörelsen för att ställa ut några av våra hundar på hundutställning i Visby, men besökte också Moderaternas valstuga. Vi reste fredag morgon och kom hem natten mot lördag. I Örebro har Moderaterna en större och finare valstuga, men så har också Örebro kommun ungefär dubbelt så många invånare som hela Gotland.

Invånarantalet är intressant. Regeringen har beslutat att Gotland skall få bli en egen region i den nya indelningen av riket som successivt kommer att ersätta länen. Gotland har en speciell situation, i och med att det är en ö utan fast förbindelse med övriga landet, men att Gotland får bli egen region innebär ändå att regioner kan bli befolkningsmässigt små. Örebro län är ännu inte inne i någon process för att övergå till region, även om det bara är en tidsfråga innan så kommer att ske. Förmodligen kommer Örebro län att bli en del av en större region. Det har förekommit idéer om allt från en stor Mälardalsregion som omfattar även Stockholm till en region tillsammans med Värmland.

Min personliga uppfattning är att Örebro bör orientera sig österut, men att en region med hela Mälardalen inklusive Stockholm blir för stor och Örebros betydelse i en sådan region för liten. Jag ser hellre en region för västra Mälardalen, där Örebro som Stockholms pendang i väster blir residensstad.

Oavsett hur stor eller liten region Örebro kommer att ingå i, är det min fasta övertygelse att Örebro skall bli residensstad. Jag skulle helst se en region som består av Örebro, Västmanlands och hela eller delar av Södermanlands län. Jag kan också tänka mig en region av bara Örebro län, kanske med tillskott av några kommuner österut. Eventuellt kan regionen bli mindre än det nuvarande länet, så att den bara består av Närke, Närke samt kommuner österut eller till och med bara Örebro kommun. En region med samma gränser som Örebro kommun skulle likafullt ha dubbelt så stor befolkning som regionen Gotland, alltså går det inte att argumentera emot en sådan region enbart med skälet att den vore för liten.

För mig är frågan om residensstad den viktigaste, inte regionens gränser. Mellansverige är varierat nog för att flera olika gränsdragningar skall vara tänkbara, men Örebro måste vara residensstad. Örebro ligger centralt i landet, vid två Europavägar och andra stora bilvägar, järnväg och en flygplats med stor kapacitet. Det är en stad som växer mer än de flesta städer i landet och som har livskraftigt och varierat näringsliv och universitet. Örebro har också ett slott som har varit centrum för länets administration sedan länen inrättades och även dessförinnan var kronans fäste, detta slott bör förbli centrum för administrationen hos en region.

Kort sagt skulle jag vilja se en region för västra Mälardalen med Örebro som residensstad.

torsdag 26 augusti 2010

Moderat miljöpolitik

Det är ingen idé att sälja skinnet innan björnen är skjuten. Politiska uppdrag kan vi alla kandidera till innan valet, men vem som får vilket uppdrag blir en förhandlingsfråga när valresultatet är klart. Likafullt kan det vara värt att lyfta fram vissa moderater som skulle kunna ta över från företrädare för andra partier i Alliansen på riksplanet eller Koalitionen i Örebro.

Miljöpolitik är en av de viktigaste områdena inom all politik. Utan en god miljö kan mycket annan politik kvitta lika. Vi behöver en god miljö för att tillfredsställa grundläggande behov som frisk luft, rent vatten och bra mat. Jorden är, än så länge, den enda planet som vi människor bor på. Så länge den är det, måste vi ta väl hand om den och inte överutnyttja dess resurser.

I regeringen har miljöpolitiken drivits på av Centerpartiet, eftersom deras Andreas Carlgren är miljöminister. Jag har ett gott intryck av hans insatser. Även om det blir en borgerlig valseger, är det dock ingen självklarhet att alla statsråd sitter kvar eller behåller samma uppdrag som före valet. Om Moderaterna skulle få ta över Miljödepartementet finns det en god kandidat till miljöminister i vårt partis miljöpolitiska talesman: Sofia Arkelsten. Hon är en välutbildad, mycket kompetent och positiv människa, riksdagsledamot för Moderaterna sedan 2006. Vi lärde känna varandra i Studentförbundet på 90-talet. Hennes grundsyn på miljöpolitiken är att regelverket skall locka folk att vara miljövänliga, i stället för att tvinga dem - morot i stället för piska. Det är en god idé.

Ju fler mandat Moderaterna får i riksdagen efter valet, desto större inflytande kan Moderaterna få i en fortsatt Alliansregering. Sofia Arkelsten är riksdagskandidat för Moderaterna i Stockholms stad, men varje moderat mandat från hela landet kan hjälpa oss att få en moderat miljöminister efter valet.

Den som är med på Facebook kan också gå med i Facebookgruppen Sofia Arkelsten som miljöminister i nästa regering.

onsdag 25 augusti 2010

Dörrknackning

I kväll var jag med och kampanjade genom dörrknackning. Vi var i Almby. Det gick bra, många var hemma, alla var vänliga, även om det var en och annan som tackade nej till det material vi delade ut. Jag skulle rekommendera fler att vara med på dörrknackning. Det är trevligt och det känns som en god insats för den valseger som vi hoppas på. Vill vi ha väljarnas röster, är det ju rimligt att vi ber väljarna om dem.

Vissa möten är mer minnesvärda än andra. I dag ringde jag på en dörr där det satt en nyckelknippa i låset på ytterdörrens utsida. Jag påpekade givetvis detta för kvinnan som öppnade dörren och hon tackade så mycket. Hon tog nycklarna och slängde dem i en snygg lobb upp på hatthyllan inne i hallen. Dörrknackning kan således leda till rent medmänsklig kommunikation vid sidan om det politiska budskapet. Tyvärr hade jag inga längre politiska diskussioner i dag, det kan annars vara roligt.

måndag 23 augusti 2010

Födelsedag i familjen

I kväll är jag inte med och för kampanj inför valet. Det beror på att min kära hustru Paula fyller år, och jag ägnar mig naturligtvis åt att fira henne. Det finns saker som är viktigare än valrörelsen, familjen och familjemedlemmars bemärkelsedagar hör till dem.

Paula är också medlem i Örebro Mitt och kandiderar för Moderaterna till landstinget på listan för Örebro-Lekebergs valkrets. Hon är sjuksköterska, varför det faller sig naturligt för henne att intressera sig för sjukvårdspolitik.

För övrigt hoppas jag att Örebro SK vinner mot AIK på Behrn Arena i kväll. Det beror bara delvis på att Örebro SK är vår stads lag i Allsvenskan. Som född och uppvuxen i en förort till Stockholm är jag djurgårdare och hejar alltid på AIK:s motståndare.

lördag 21 augusti 2010

Vi saknar en aktiv studentförening i Örebro

I kväll lade jag till en länk till Studentförbundets blogg, FMSF-bloggen. Fria Moderata Studentförbundet är ett organisatoriskt fristående studentförbund och gör mycket viktigt arbete inom idéutveckling och debatt för borgerligheten. Många ser det som Moderaternas studentförbund, på goda grunder, därför att många framstående studentförbundare senare har blivit framstående moderater. Några exempel är Carl Bildt och Anders Borg. Samtidigt finns det studentförbundare som har engagerat sig i andra borgerliga partier och Studentförbundet har alltid varit fritt från formella partianknytningar.

Tyvärr har vi ingen aktiv studentförening vid Örebro Universitet. Den som finns heter Engelbrekt, men den ligger vilande sedan några år tillbaka. Jag tror att en fungerande studentförening vore en tillgång för Örebro Universitet, dess studenter och för de borgerliga partierna i Örebro. Visst finns det studenter vid Örebro Universitet som är engagerade i Moderata Ungdomsförbundet, vilket är bra, men det är en helt annan organisation med enklare syften och mål. Jag har varit aktiv såväl i Moderata Ungdomsförbundet som i Studentförbundet, tycker att båda var roliga, men Studentförbundet gav ett mycket rikare och djupare intellektuellt utbyte. Kanske är det läge efter valrörelsen att försöka gjuta nytt liv i föreningen Engelbrekt?

fredag 20 augusti 2010

Kungabesök

I morgon kommer kungafamiljen till Örebro. Jag kommer inte att vara där. Min fru och jag med hundar kommer att vara i Norrköping på hundutställning i stället. Jag är övertygad rojalist, men tycker inte att jag behöver vara på plats och försöka få se kungafamiljen för det. Jag är även inbiten fan av formel 1, men kommer nästa helg ändå att vara på hundutställning i Visby hellre än att vara i Spa-Francorchamps eller framför TV:n hemma och se Belgiens Grand Prix.

Det finns flera skäl för mig att vara rojalist. Ett skäl är naturligtvis traditionen. Ett system som har funnits i generationer, utvecklats med tiden och fungerat bra behöver inte ändras. Detta är ett grundläggande konservativt argument som passar väl in med den konservativa sidan av Moderaternas liberalkonservativa ideologi. Det är också ett starkt argument i Sverige, som har varit monarki sedan urminnes tider. För egen del anser jag dock att monarkin är det bästa systemet för alla länder, oavsett de olika ländernas traditioner.

Ett annat skäl är maktdelningen. Staten är den främsta makthavaren i samhället med sitt monopol på lagligt våld. Denna makt måste begränsas inom statens ramar. Jag är anhängare av en stat där maktbefogenheterna är delade mellan olika institutioner, som kontrollerar varandra. Den lagstiftande makten bör utgå från folket och manifesteras i riksdagen, medan den dömande makten bör finnas hos domstolarna, där domarna är utnämnda baserade på kompetens och erfarenhet oavsett folkets val. Den verkställande makten skall få sitt mandat någon annanstans ifrån. I en monarki kommer denna makt genom att den går i arv i monarkens släkt. På så sätt har en monarki inte bara en funktionsfördelning så som även en republik kan ha, utan de tre olika statsmakterna får sina mandat från helt olika håll. Detta är äkta maktdelning. Det kan i sammanhanget noteras att USA:s grundlagsfäder såg avsaknaden av maktdelning i en republik - där all offentlig makt utgår från folket - som ett problem. De skapade i stället en långtgående funktionsfördelning som de såg som den näst bästa lösningen på detta problem.

Ett tredje skäl är min tro på individen och misstänksamhet mot kollektivism. Monarkin är i grunden ett indivudualistiskt statsskick. Det vanligaste alternativa statsskicket, republiken, är kollektivistiskt. Medan monarkin ärvs inom kungahuset och på sätt och vis kan sägas tillhöra monarken, ärvs republiken av folket som kollektiv. Jag vill hålla staten på lagom avstånd från mig själv (även om jag för närvarande är statligt anställd), och det skulle jag inte känna att jag kunde som medborgare i en republik, där jag vore en del av det kollektiv som är innehavare av staten. För mig måste den som vill begränsa statens makt vara mot republiken som statsskick, därför att republiken omfattar och genomsyrar varje medborgare. I monarkin är den individuella människan skild från staten, det är hon inte i republiken.

Det finns de som kritiserar monarkin för att vara odemokratisk. Det är en ihålig kritik, om kritiken inte förklarar varför statschefen måste vara vald av folket. Det finns mängder av makthavare i staten och i samhället i stort som inte är demokratiskt valda till sina positioner. Många människor ärver sina arbeten, förmögenheter och maktpositioner, särskilt inom näringslivet. Demokrati är viktigt och bra, men precis som andra grundläggande fri- och rättigheter kan inte demokratiska val vara ett mål i sig, utan är ett medel för att främja ett bättre samhälle. Vad är det som är fel på staten, bara för att statschefen inte är folkvald? På vad sätt motverkas strävan mot ett bättre samhälle av att statschefen har ärvt sitt ämbete? Det har jag aldrig fått förklarat för mig.

torsdag 19 augusti 2010

Röstning från utlandet

Det är en månad kvar till valdagen. Utlandssvenskar kan rösta först av alla, medan vi som bor i Sverige kan börja förtidsrösta den 1 september.

Om du bor utomlands eller reser utomlands före den 1 september och inte kommer till Sverige före valet har du två möjligheter att rösta. Antingen kan du brevrösta från utlandet eller så kan du rösta vid flertalet svenska ambassader eller konsulat.

Brevröster skall postas från utlandet och måste ha kommit till Valmyndigheten senast den 20 september. Det material som behövs för att brevrösta, inklusive moderata valsedlar, kan beställas genom Moderaternas beställningssida.

Valmyndigheten har en lista över de ambassader och konsulat som ordnar röstmottagning. Förtidsröstningen utomlands börjar omkring den 26 augusti och avslutas den 15 september. Det som behövs för att rösta är pass eller giltig svensk identitetshandling, såsom svenskt körkort.

Påminn gärna era utlandssvenska vänner och släktingar om att rösta!

(Tack till Jan Zetterström för fakta till detta blogginlägg.)

onsdag 18 augusti 2010

Löntagare beskattas hårdare än pensionärer

En het fråga i årets valrörelse grundar sig i påståendet att pensionärer betalar mer skatt än vad löntagare gör, på grund av jobbskatteavdraget som bara löntagare får. Detta är emellertid fel, eftersom löntagare ändå betalar mer skatt i och med den löneskatt som ingår i arbetsgivaravgiften.

Resonemanget utvecklas vidare i en artikel på DN debatt i dag. Läs gärna artikeln och ha detta i åtanke i valrörelsen.