onsdag 27 februari 2013

Heltäckande, religiösa kläder

I Örebro kommunfullmäktige i dag debatteras en motion från Sverigedemokraterna om att förbjuda burqa och niqab i Örebro kommuns skolor och allmänna inrättningar. Sverigedemokraterna motiverar det bland annat med frihet - frihet från det förtryck som den heltäckande, religiösa klädseln står för.

Jag håller inte med om att ett förbud av det här slaget handlar om frihet. Det är inte frihet att förbjuda heltäckande, religiösa kläder. Frihet är när de som annars skulle känna sig tvungna att bära heltäckande, religiösa kläder har sådant civilkurage, att de själva har fritt val att bära dessa kläder eller inte. Detta är måhända något som kommunen kan bidra litet med att ge dem. Det har dock inget med motionen att göra.

söndag 24 februari 2013

Sverigefinnarnas dag

I dag lärde jag mig något nytt. Sedan några få år tillbaka, räknas den 24 februari som Sverigefinländarnas dag, d.v.s. en särskild dag för de personer av finskt ursprung  som bor i Sverige. Det var intressant. Jag hoppas att de firar dagen på något roligt vis.

I min familj har den 24 februari varit en bemärkelsedag av andra skäl. Min morfar föddes denna dag 1897 och mitt äldsta syskonbarn föddes denna dag 1991. Det är värt att fira i familjen.

torsdag 14 februari 2013

Varför undanta alla myndigheter?

Regeringen har lagt en proposition till riksdagen om att införa ett nytt brott i brottsbalken: kränkande fotografering (prop. 2012/13:69). Grundidén är bra: för att värna om enskilda människors integritet skall det bli förbjudet att fotografera dem i hemmet, på toaletter, i omklädningsrum och liknande platser. Förslaget har justerats efter lagrådsremiss, så att platsen där fotografering sker som är avgörande.

Avväganden har också gjorts gentemot yttrandefriheten, informationsfriheten etc. Det finns därför ett undantag i ett andra stycket i den föreslagna nya 4 kap. 6 a § brottsbalken som ger straffrihet "om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig".

Det jag frågar mig, när jag läser förslaget, är varför förbudet bara skall gälla enskilda människors handlande. Genom ett tredje stycke i den föreslagna nya 4 kap. 6 a § brottsbalken undantas allt fotograferande som utförs av myndigheter.

I författningskommentaren på s. 41 i propositionen motiveras undantaget med den fotografering som sker "t.ex. vid brottsbekämpande verksamhet hos polisen, Tullverket och Kustbevakningen". Ett liknande resonemang förs på ss. 31-32. De här exemplen har jag inget problem med, men lagtextens undantag omfattar alla myndigheter och vad för fotografering de än utför.

Naturligtvis måste bestämmelsen läsas mot bakgrund av vad myndigheten som fotograferar har för arbetsuppgifter, något annat än arbetsuppgifterna är inte myndighetsutövning och skulle inte träffas av undantaget. Likafullt anser jag att undantaget är för omfattande. Straffrätten lägger en stor bevisbörda på åklagarsidan. Ett så generellt undantag som i det här lagförslaget, torde innebära att det blir nästan omöjligt att fälla tjänstemän vid myndigheter till ansvar för den fotografering de utför, om fotograferingen har det minsta lilla med tjänsteutövningen att göra. Nog kan det behövas ett vidare undantag än enligt andra stycket för vissa myndigheter, såsom de som är uppräknade i propositionens text, men det är oproportionerligt att detta skall omfatta alla myndigheter, såväl statliga som kommunala.

Vi får hoppas att riksdagsbehandlingen innebär att det föreslagna tredje stycket inskränks.

tisdag 12 februari 2013

Kärnvapenhot

Nordkorea har testat kärnvapen. Detta är ett land som är en av världens hårdaste diktaturer. Folket svälter, medan den kommunistiska eliten satsar pengar på vapen för att kunna hota omvärlden. Vi får hoppas att diktaturen i Nordkorea snart når vägs ände och att folket får frihet och demokrati. Kanske kan de då på sikt gå ihop med Sydkorea till ett land?

söndag 3 februari 2013

Super Bowl

I dag var det visst VM-final i den udda sporten bandy. Jag menar att sporten är udda, därför att den nästan bara har betydelse i Sverige och Ryssland. Med ett enda undantag har dessa två länder alltid tagit guld i sportens VM. Finland tog guldet en gång.

En annan sport som mest bara är ett lands angelägenhet är amerikansk fotboll. Den är ändå mindre udda. Den utövas i fler länder runt världen. Finalen Super Bowl i den amerikanska serien som spelas i natt, svensk tid, brukar vara den enskilt mest följda matchen i världen, av all sport.

Super Bowl har betydligt större betydelse i världen än VM-finalen i bandy. Personligen tycker jag att det är onödigt att någon ens ägnar sig åt bandy. Det vore bättre om skridskoskickliga idrottare kunde ägna sina krafter åt mer internationellt uppmärksammade sporter som ishockey. Å andra sidan är det inte upp till mig att bestämma vad folk skall ägna sin tid åt.

Super Bowl går mitt i natten och det är arbetsdag i morgon, så jag kommer inte att följa den, åtminstone inte till slutet. VM-finalen i bandy hade jag inget intresse alls av att följa.