torsdag 29 augusti 2013

Skall pennor förbjudas?

Det talas om att lakritspipor skall förbjudas, på grund av likheten med tobaksvaror. När jag var liten lekte vi ibland att våra pennor var rökverk, formen var ju likartad. Skall då även pennor förbjudas?

Lakritspipor

Det talas om att lakritspipor skall förbjudas, för att det är godis som för tankarna till tobaksvaror. Tänk då, om man alltid har tolkat lakritspipans namn och form som om den efterliknar ett vattenledningsrör?

onsdag 28 augusti 2013

Medicinska journaler på Internet?

Enligt uppgift i massmedia har Uppsala läns landsting lagt ut patientjournaler på Internet. Detta skall ha lett till psykiatrisk vård för några patienter som fått cancerbesked via Internet.

Ibland undrar man var förnuftet finns bakom beslut. Jag arbetar själv på en stor, statlig myndighet med ansvar för mycket personuppgifter. Varje gång som det är tal om att göra information tillgänglig för enskilda eller allmänheten på nya sätt, diskuteras och analyseras detta i grunden innan någonting görs. Har inte Uppsala läns landsting sådana rutiner?

Överklagande och inhibition?

Skolinspektionen har stängt internatskolan Lundsberg med omedelbar verkan. Beslutet kan överklagas, men eftersom det gäller omedelbart, är det inte osannolikt att skolan måste stängas permanent om inte beslutet överklagas och domstolen beslutar om inhibition.

Det är högst ovanligt att Skolinspektionen stänger en skola. Det gör att jag hoppas att beslutet överklagas, så att det kan prövas i högre instans. Det vore nyttigt till ledning för rättstillämpningen framöver. Jag hoppas också att överklagandet sker tillsammans med ett yrkande om inhibition, vilket beviljas. Detta för att saken skall kunna prövas av domstol utan att skolans framtid äventyras i onödan. Det kan ju vara så att Skolinspektionen har fattat ett felaktigt beslut.

tisdag 27 augusti 2013

Gamla Gripen

Schweiz genomgår en process som kan mynna ut i att landet köper stridsflygplanet JAS 39 Gripen från Sverige. Det skulle i så fall ske efter en folkomröstning hösten 2014. Schweizarna har tvekat, men nu har ett politiskt råd röstat ja, vilket sägs gynna ja-sidan i parlamentet. Jag skulle också vara tveksam till att köpa Gripen. Det är ett gammalt flygplan, konstruerat på 1980-talet. Visserligen är de senare versionerna uppdaterade, men grundkonstruktionen är omkring trettio år gammal. Det finns knappast några bilar på marknaden som har så gammal grundkonstruktion, bara entusiastbilar som sportbilen Morgan är i grunden äldre. På 1980-talet hade det varit otänkbart att bygga ett flygvapen på en trettio år gammal konstruktion, som exempelvis J 29 "flygande tunnan" då var. Jag undrar när de helt nya stridsflygplanen kommer. Visserligen är det dyrt att ta fram nya flygplan och efterfrågan är inte lika hög som den var under kalla kriget, men det behöver väl inte betyda att utvecklingen skall stagnera?

tisdag 20 augusti 2013

Mer om kärnvapen

Efter min insändare om kärnvapen i Nerikes Allehanda, återgiven för några dagar sedan i denna blog, fick jag svar från Lennart Bondeson (kd), kommunalråd i Örebro. I dag publicerade NA mitt genmäle. Det löd så här:
Lennart Bondeson skriver i sitt svar på min insändare (den 9 augusti) att han inte tror på att kärnvapen har en fredsbevarande effekt. Han är övertygad om att kärnvapnen förde världen till randen av en katastrof under Cubakrisen. Jag tror att det var existensen av kärnvapnen som räddade världen från ett krig mellan supermakterna, då liksom vid andra tillfällen.

Det vore intressant att få veta vad Lennart Bondeson ser som orsaken till att vi aldrig behövde se ett tredje världskrig under andra halvan av 1900-talet. Jag tror att kärnvapnens avskräckande effekt var den enskilt största orsaken. Vidare tror jag att rationella ledare kan undvika krig, vilket Lennart Bondeson inte tycks tro. Han erbjuder dock ingen alternativ förklaring till att freden bevarades mellan USA och Sovjetunionen. Om han hade gjort det, hade det varit lättare att ta hans kritik på allvar.

Visst kostar det pengar att underhålla kärnvapen. För alla de människor som tror på dessa vapens fredsbevarande effekt, är det en kostnad som är värd att ta. Vad gäller kärnavfallet pågår forskning som kan leda till att vi kan utvinna ännu mer energi ur det och få ett mindre farligt och långlivat avfall. Vetenskapen löser problemet.

måndag 19 augusti 2013

Låt körkort betyda körkort

Det står i JUSEK-tidningen om ett arbete inom EU för att göra arbetskraften mer mobil. De som arbetar skall, med EU:s hjälp, få större möjligheter att visa sin formella kompetens i andra EU-länder. Detta skall ske genom ett slags licens.

I JUSEK-tidningen kallas det här för "yrkeskörkort". Det är att missbruka ordet "körkort". Ett körkort är visserligen en typ av behörighetshandling som visar en formell kompetens att framföra ett fordon, men inte mer än så. Själva ordet "körkort" visar att det står för att man "kör" någonting med hjälp av körkortet. Det vore bättre att i detta sammanhang använda ett mer generellt ord som "licens".

Jag har stött på liknande slarvigt användande av ordet "körkort" i andra sammanhang. Vissa hundägare tycker att alla som skulle skaffa hund för första gången skulle behöva visa sin kompetens att ta hand om en hund och därmed få en hundlicens. Det här kallas ibland för "hundkörkort". Jag menar att om något skulle kallas "hundkörkort", borde det vara ett körkort som visar kompetensen att köra hundsläde. En allmän licens bör inte kallas körkort.

torsdag 15 augusti 2013

Brott mot efterforskningsförbudet

Ibland stärks tron på Sverige som rättssamhälle. Justitiekanslern har i beslut den 13 augusti 2013 (dnr 4182-13-30) beslutat att inleda förundersökning mot Tranås kommun, socialtjänsten, för brott mot efterforskningsförbudet. Bakgrunden är en artikel skriven av en journalist. Inom kommunen har anställda försökt efterforska journalistens källor.

Efterforskningsförbudet är reglerat i 3 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen och är alltså skyddat i grundlag i Sverige. Det ses som en vital del av tryck- och yttrandefriheten i vårt land. Straffet kan bli böter eller fängelse i upp till ett år. Detta borde andra länder lära sig av, t.ex. USA.

fredag 9 augusti 2013

Kärnvapen kan ha en fredsbevarande effekt

Den här insändaren av mig, publicerades i Nerikes Allehanda i dag:
Det är hedervärt av Bo Wallin, från Svenska freds, att uppmärksamma offren för atombomberna över Hiroshima och Nagasaki den 6 och 9 augusti 1945. Deras offer ledde inte bara till ett snabbare slut på kriget. Framför allt visade det världen kärnvapnens styrka på ett sätt som aldrig hade kunnat ske genom provsprängningar eller teoretiska beskrivningar. Må de alla vila i frid.

Kärnvapnen bör finnas kvar. Ett kärnvapenkrig vore förödande. Just därför har kärnvapnen haft en väldig, fredsbevarande effekt genom sin avskräckningsförmåga. Tack vare terrorbalansen med kärnvapen, slapp vi uppleva ett världskrig mellan Sovjetunionen och USA. De ledande personerna i båda länder visste att ett krig mellan dem kunde leda till ett kärnvapenkrig som skulle krossa civilisationen och förmodligen bli slutet för mänskligheten. Ingen skulle vinna kriget, därför startade ingen kriget.

Sprängämnesexperten Alfred Nobel, som instiftade Nobels fredspris, hade en vision om att uppfinna ett vapen som var så hemskt att det skulle göra slut på alla krig. Det vapnet uppfanns femtio år efter hans död. Inga länder med kärnvapen har någonsin gått i krig mot varandra. Kanske borde Nobels fredspris ha delats ut till "atombombens fader" J. Robert Oppenheimer?