fredag 27 januari 2012

Inte så minnesvärt

I dag fick Socialdemokraterna en ny partiledare: Stefan Löfvén. Han har inte mycket politisk erfarenhet, men har ledarerfarenhet från flera år som ordförande för det stora fackförbundet IF Metall. Detta kanske blir en vändpunkt för Socialdemokraterna. Måhända, men mindre troligt, blir det även en vändpunkt för Sverige. Hur som helst, är det inte någon särskilt historisk händelse, särskilt inte som denna dag framför allt är Förintelsens minnesdag.

Minnesvärt

I dag är det Förintelsens minnesdag, en dag som uppmärksammas internationellt för att minnas Förintelsen och dess offer, samt nationalsocialismen som var den ideologiska grunden för Förintelsen. Det är viktigt. Låt oss aldrig glömma det!

fredag 13 januari 2012

Val i Finland

Förtidsröstningen till det finska presidentvalet har börjat. Hur länge skall de envisas med detta statsskick? När inför de monarki?

lördag 7 januari 2012

Omvända talesätt

Många talesätt är ihopsatta på rim, vilket gör dem lättare att komma ihåg. Då är det också lätt att vända på dem, vilket oftast ger en komisk poäng. Så brukar jag till exempel hellre säga: "det finns inga dåliga kläder, bara dåligt väder", än citera talesättet rakt av.

Det finns ett talesätt som jag helst vänder på, men inte för att få någon komisk poäng av det hela, utan för att jag faktiskt tycker att det omvända speglar verkligheten bättre. Det vanliga talesättet är: "man skall leva som man lär". Jag säger hellre: "man skall lära som man lever".

De flesta människor har olika teorier om hur livet bör levas, och många delar gärna med sig av dem. Då säger det vanliga talesättet att man också skall leva på det sätt man säger att alla bör leva.

För min del tycker jag inte att man skall behöva ändra på sitt leverne. Däremot kan det finnas starka skäl att ändra på det som man lär ut. Jag tycker inte att det är fel om man bor dyrt, har en dyr bil och har flotta vanor tack vare egna inkomster, men då tycker jag inte att man skall agitera för inkomstutjämning och socialism. Jag ser hellre att man byter ut argumenten än levernet. När allt kommer omkring är det lättare gjort, och hederligare både mot en själv och sin omgivning. Man bör helt enkelt lära som man lever.

fredag 6 januari 2012

Retroaktiv lagstiftning?

Både som jurist och som konservativ politiker är jag emot retroaktiv lagstiftning. Det som lagen har tillåtit en gång, skall också lagen acceptera framöver. Ett avtal som har ingåtts enligt regler som gällde ett år, skall gälla likafullt, även om reglerna skulle ändras nästa år för framtida avtal.

Spanien införde rätten för homosexuella att ingå äktenskap 2005. Nu har den nya konservativa regeringen planer på att upphäva den rätten. I vart fall enligt den här nyhetsartikeln, kan det innebära att de homosexuella äktenskap som har ingåtts skulle förlora sin status som äktenskap. Det tycker jag inte om. Det är retroaktiv lagstiftning, därför är det inte bra. Om den spanska regeringen vill upphäva rätten för homosexuella att gifta sig med varandra, bör detta bara gälla framtida äktenskap.

Jag anser att borgerliga äktenskap skall kunna ingås mellan personer av vilka sexuella inriktningar som helst. Staten skall inte lägga sig i den enskildes sexuella preferenser. Jag anser också att äktenskap som har stiftats av ett trossamfund enligt det trossamfundets regler, skall erkännas av staten som ett äktenskap, i vart fall så länge staten erkänner trossamfundet. Det skall inte finnas behov av att gifta sig både kyrkligt och borgerligt. Ej heller skall ett trossamfund behöva erkänna enkönade äktenskap för att få viga en man och en kvinna till äkta makar. Ett trossamfund skall kunna bry sig om den enskildes sexuella preferenser.

torsdag 5 januari 2012

Fånigt förslag till ny kalender

Två amerikanska professorer föreslår en ny kalender, där året skall ha 364 dagar, varje år börja på samma veckodag och varje helgdag alltid ligga på samma veckodag. Vart femte eller sjätte år skall det vara en skottvecka för att anpassa kalenderåret till solåret.

Jag ser inga fördelar med att byta bort den välfungerande Gregorianska kalendern mot denna kalender. För övrigt anser jag att amerikanerna i gemen kan börja med att införa SI-enheterna, sedan kan vi börja diskutera andra reformer av olika sätt att mäta vår omvärld.

Böter för att hindra annan trafik

"En förare får inte utan giltigt skäl köra med överdrivet låg hastighet, plötsligt bromsa eller på något annat sätt hindra andra förares körning." /3 kap. 16 § trafikförordningen (1998:1276)

I dag är det torsdag, men samtidigt dag före helgdag. På många håll i riket finns det gator där det är stadgat högsta tillåtna hastighet 50 km/h i vanliga fall, men 30 km/h under vissa timmar på vardagar utom dagar före sön- och helgdagar. Det visas genom ett vägmärke som är tilläggstavla med tidsangivelse till vägmärket för 30 km/h som högsta hastighet. Om det bara är svarta siffror och inga parenteser, gäller 30-gränsen inte dagen före en helgdag. Den gäller därför inte i dag. Trots detta tenderar många bilförare att hålla 30 på dessa sträckor varje dag i veckan.

Trafikpolisen borde använda denna dag för att kontrollera trafiken på nämnda sträckor. De bilister som håller 30 km/h och därför får en kö av en eller flera andra bilister bakom sig bryter mot 3 kap. 16 § trafikförordningen. Det kan och bör de bötfällas för. På så sätt skulle förhoppningsvis många bilister få sig en tankeställare och sluta hindra sina medtrafikanter i onödan. Det skulle ge mer flyt i trafiken och mindre stress hos övriga bilister.

Nytt trossamfund

På Facebook i dag blev jag uppmärksammad på en ny organisation som har registrerats som trossamfund i Sverige: Kopimistsamfundet. Deras religion går tydligen ut på att kopiera och dela information med varandra, något som de ser som heligt.

För mig har det ingen betydelse att de registreras som trossamfund, det är mest kuriosa så länge det är ett litet samfund. De får kopiera och sprida information bäst de vill, så länge de inte kränker några upphovsrätter. Det är ju inte så att samfundets status som trossamfund ger medlemmarna undantag från upphovsrättslagen. Religionsfriheten omfattar vad man tror på, inte hur man utövar sin tro.

Reallönesänkning

Vänsterpartiet förnekar sig inte. Två partiledarkandidater skriver på DN Debatt att de förespråkar en förkortning av normalarbetstiden för förvärvsarbete. Arbetstiden skall förkortas genom arbetstidslagen, i första hand till 37 timmar per vecka, senare till 35 timmar per vecka.

Arbetstagarna får lön för det arbete de gör. Normalt utför en arbetstagare givetvis mer arbete under 40 timmar än under 37 eller 35 timmar per vecka. Om den nominella lönen för en arbetsvecka skall vara densamma för alla, men den arbetade tiden blir kortare, innebär det en reallönesänkning. Pengarna som betalas för arbetet kommer nämligen inte att vara lika mycket värda för arbetsgivaren, när de går till 37 timmars arbete i stället för 40 timmar. Följden blir att pengarna förlorar i värde trots att lönebeloppen i kronor blir desamma. Det blir inflation.

Jag är fullt på det klara med att arbetstid en gång i tiden innebar uppåt tolv timmar per dygn, i stället för åtta. Det är orimligt för de flesta människor att arbeta så mycket och över tid göra ett bra jobb. En arbetstid på åtta timmar per dag, fem dagar i veckan, är mycket bättre. Jag kan inte se några rimliga skäl att gå ifrån den normen. Vi arbetar inte för mycket i det här landet.