fredag 29 april 2016

Brott kring organiserat tiggeri förekommer

Hovrätten för Västra Sverige har i dom den 22 april 2016 (mål nr B 1554-16) dömt två män från Bulgarien för att ha smugglat flera funktionshindrade personer från Bulgarien till Sverige, förmått dem att tigga här och tagit pengar från tiggeriet.


En enda dom säger visserligen ingenting om hur vanligt det är att utländskt tiggeri i Sverige är organiserat eller omfattar utnyttjande av människor som har det särskilt svårt. Samtidigt är domen ett belägg för att sådant förekommer. Det går inte att säga att inga personer som kommer till Sverige från andra länder för att tigga, gör det inom ramen för organiserat tiggeri med brottsliga förtecken. Förhoppningsvis är det ändå ovanligt.

tisdag 26 april 2016

Nytt Nobelcenter

Det förekommer många protester mot det föreslagna nya Nobelcentret på Blasieholmen i Stockholm.

Min vision av ett nytt Nobelcenter har alltid varit en cylinderformad, röd skyskrapa med en mast på toppen. Jag tycker att det skulle symbolisera donatorn bäst.

;-)

söndag 24 april 2016

Thorbjörn Fälldin, 90

I dag fyller Thorbjörn Fälldin 90 år. Han var frontfiguren för den borgerliga valsegern 1976 och blev den första svenska borgerliga statsministern på över fyrtio år. Det blev sex års borgerliga regeringar, i efterhand utan att åstadkomma så mycket, men det bröt i alla fall Socialdemokraternas hegemoni. Det är värt att fira och Fälldin är värd att fira.

fredag 15 april 2016

Röda rosor

Inom politiken står röda rosor för socialdemokratisk politik, så där passar det inte mig. I alla andra sammanhang är det en vacker blomma med fin symbolik. Danderyds kommun har tre röda rosor i sitt kommunvalet som en symbol för trädgårdsstaden.

Min fru gav mig en bukett röda röda rosor i dag. Det var en väldigt fin symbol för kärleken.

Tack så mycket för rosorna, älskling!

torsdag 14 april 2016

Omfördelning, inte tillförsel

Regeringen påstår att de "tillför" välfärden flera miljarder kronor. Pengarna går till statlig och kommunal verksamhet. Statens pengar uppstår dock inte ur intet, de kommer från skattebetalarna från början, de skattebetalare som sedan får tillbaka en del genom statlig och kommunal service. Skattebetalarna använder sin lön efter skatt för att betala andra delar av sin välfärd, såsom mat, bostad, el och värme. Det handlar inte om att pengar "tillförs" välfärden, det handlar om att pengar omfördelas från en del av välfärden till en annan.

onsdag 13 april 2016

Lyckad talan mot försäkringsbolag

Svea hovrätt har i dom den 11 april 2016 (mål nr FT 9869-15) slagit fast att ett försäkringsbolag är skyldigt att betala ersättning till staten, genom Trafikverket, från en trafikförsäkring. Begäran om ersättning berodde på att föraren av ett försäkrat fordon hade skadat Trafikverkets egendom i en trafikolycka. Hovrätten har fastställt tingsrättens dom.


Försäkringsbolaget hävdade att statens talan var preskriberad. Domstolarna har emellertid funnit att försäkringsbolagets skriftliga besked i ersättningsfrågan inte har varit tillräckligt tydligt, när det gäller att tala om att det var bolagets slutliga avgörande av frågan. Ej heller har försäkringsbolaget upplyst om risken för preskription eller berättat att det går att föra talan i domstol mot beslutet. Hovrätten anser inte heller att försäkringsbolagets invändning att större krav kan ställas på staten har någon betydelse, det är inte möjligt att ställa lägre krav på tydligheten i ett meddelande från ett försäkringsbolag beroende på vem som är mottagare.


Domen är bra på flera sätt. Staten får ersättning för skada som orsakats av annan, vilket är bra. Framför allt betyder domen att försäkringsbolaget förlorar på att ha haft för dålig information till den som sökt ersättning. Det kommer förhoppningsvis att innebära att såväl detta som andra försäkringsbolag ser över sin information till dem som söker ersättning, så att den blir tydligare och bättre. På så sätt kan den här domen få en generell betydelse till förmån för många som söker ersättning i framtiden. Det är mycket bra. Här har alltså staten gjort något bra, genom att föra talan mot ett försäkringsbolag.

tisdag 12 april 2016

Nödvärn för att freda sin bostad

Hovrätten för Västra Sverige har i dom den 7 april 2016 (mål nr B 5226-15) friat en man från åtal om misshandel. Han hade fällts i tingsrätten.


I korthet var omständigheterna sådana att hans före detta fru hade besökt hans bostad, lämnat den med sin dotter, men kommit in igen och vägrat lämna bostaden. Han hade då tagit ett hårt tag i hennes arm och knuffat henne, för att få ut henne från bostaden. Tingsrätten hade dömt mannen för misshandel på grund av detta. Hovrätten bedömde emellertid att han agerade i nödvärn och friade honom därför från åtalet för misshandel.


Bostaden skall vara en fredad zon och det skall vara möjligt att ta till visst våld för att förmå en person att lämna bostaden, om den personen inte bor där och inte är välkommen. Hovrättens dom är bra.

måndag 11 april 2016

Omvald

I kväll hade den lokala partiföreningen Örebro Mitt årsmöte. Jag har varit ordförande i ett antal år och blev omvald för ännu ett år. Det är jag tacksam för. Det är ett viktigt och roligt uppdrag. Jag hoppas att jag kan fortsätta sköta föreningen på ett bra sätt, tillsammans med den övriga styrelsen. Det har gått bra hittills och jag tror på att den nyvalda styrelsen, med flera omvalda ledamöter, kommer att göra ett bra jobb. Framtiden kan bli blå.

onsdag 6 april 2016

Förtäta staden!

Moderaternas kommunalråd Maria Haglund och jag har en debattartikel i dagens NA om att bygga staden tätare och bättre. Följ gärna länken och läs den.

Högern och statligt ägande

Det sägs ibland inom politiken, att vänstern alltid vill öka det statliga inflytandet i samhället, medan högern vill minska det. Detta är en sanning med modifikation.

Det finns tillfällen då högern vill öka statligt ägande och inflytande. Det gäller exempelvis för militären, där högern gärna ser en stark militär och därför kan verka för att försvarsmakten får ökat ägande av mark, fartyg, flygplan med mera.

Högern har emellertid en annan syn på statligt ägande, än vad vänstern har. För vänstern är statligt ägande indirekt folkets gemensamma ägande. Högern ser inte statligt ägande som gemensamt. För högern är staten inte detsamma som folket, utan detsamma som kronan. Folket är inte delar av staten, utan kunder till staten. I enlighet med marknadens maxim sätter högerns stat kunden i centrum. Folket får inte stöd för att folket utgör staten, utan för att folket betalar för och kan kräva motprestationer av staten.

Ur denna synvinkel har folket en starkare ställning i högerns stat, än i vänsterns stat, för folket består av självständiga individer gentemot staten i högerns stat. Det är bra.