tisdag 31 augusti 2010

Förtidsröstning och toppkandidater

Onsdagen den 1 september, i morgon, kan man börja förtidsrösta i valet.

Samma dag kommer toppkandidaterna i Örebro att vara vid Moderaternas valstuga på Stortorget. Välkomna dit för att möta dem!

Försvarsminister Sten Tolgfors står som nummer ett på riksdagslistan för Örebro län och kommer att vara vid valstugan mellan kl. 13 och 15.

Oppositionslandstingsrådet Kent Persson står som nummer ett på listan till kommunfullmäktige i Örebro kommun och kommer att vara vid valstugan mellan kl. 14 och 16.

Politiska sekreteraren (och sjuksköterskan) Lotta Olsson står som nummer ett på Örebro-Lekebergs lista till landstingsfullmäktige i Örebro läns landsting och kommer att vara vid valstugan kl. 17 till 18.

Nya regioner

Jag var på Gotland i helgen, med fru och hundar. Vi tog en paus från valrörelsen för att ställa ut några av våra hundar på hundutställning i Visby, men besökte också Moderaternas valstuga. Vi reste fredag morgon och kom hem natten mot lördag. I Örebro har Moderaterna en större och finare valstuga, men så har också Örebro kommun ungefär dubbelt så många invånare som hela Gotland.

Invånarantalet är intressant. Regeringen har beslutat att Gotland skall få bli en egen region i den nya indelningen av riket som successivt kommer att ersätta länen. Gotland har en speciell situation, i och med att det är en ö utan fast förbindelse med övriga landet, men att Gotland får bli egen region innebär ändå att regioner kan bli befolkningsmässigt små. Örebro län är ännu inte inne i någon process för att övergå till region, även om det bara är en tidsfråga innan så kommer att ske. Förmodligen kommer Örebro län att bli en del av en större region. Det har förekommit idéer om allt från en stor Mälardalsregion som omfattar även Stockholm till en region tillsammans med Värmland.

Min personliga uppfattning är att Örebro bör orientera sig österut, men att en region med hela Mälardalen inklusive Stockholm blir för stor och Örebros betydelse i en sådan region för liten. Jag ser hellre en region för västra Mälardalen, där Örebro som Stockholms pendang i väster blir residensstad.

Oavsett hur stor eller liten region Örebro kommer att ingå i, är det min fasta övertygelse att Örebro skall bli residensstad. Jag skulle helst se en region som består av Örebro, Västmanlands och hela eller delar av Södermanlands län. Jag kan också tänka mig en region av bara Örebro län, kanske med tillskott av några kommuner österut. Eventuellt kan regionen bli mindre än det nuvarande länet, så att den bara består av Närke, Närke samt kommuner österut eller till och med bara Örebro kommun. En region med samma gränser som Örebro kommun skulle likafullt ha dubbelt så stor befolkning som regionen Gotland, alltså går det inte att argumentera emot en sådan region enbart med skälet att den vore för liten.

För mig är frågan om residensstad den viktigaste, inte regionens gränser. Mellansverige är varierat nog för att flera olika gränsdragningar skall vara tänkbara, men Örebro måste vara residensstad. Örebro ligger centralt i landet, vid två Europavägar och andra stora bilvägar, järnväg och en flygplats med stor kapacitet. Det är en stad som växer mer än de flesta städer i landet och som har livskraftigt och varierat näringsliv och universitet. Örebro har också ett slott som har varit centrum för länets administration sedan länen inrättades och även dessförinnan var kronans fäste, detta slott bör förbli centrum för administrationen hos en region.

Kort sagt skulle jag vilja se en region för västra Mälardalen med Örebro som residensstad.

torsdag 26 augusti 2010

Moderat miljöpolitik

Det är ingen idé att sälja skinnet innan björnen är skjuten. Politiska uppdrag kan vi alla kandidera till innan valet, men vem som får vilket uppdrag blir en förhandlingsfråga när valresultatet är klart. Likafullt kan det vara värt att lyfta fram vissa moderater som skulle kunna ta över från företrädare för andra partier i Alliansen på riksplanet eller Koalitionen i Örebro.

Miljöpolitik är en av de viktigaste områdena inom all politik. Utan en god miljö kan mycket annan politik kvitta lika. Vi behöver en god miljö för att tillfredsställa grundläggande behov som frisk luft, rent vatten och bra mat. Jorden är, än så länge, den enda planet som vi människor bor på. Så länge den är det, måste vi ta väl hand om den och inte överutnyttja dess resurser.

I regeringen har miljöpolitiken drivits på av Centerpartiet, eftersom deras Andreas Carlgren är miljöminister. Jag har ett gott intryck av hans insatser. Även om det blir en borgerlig valseger, är det dock ingen självklarhet att alla statsråd sitter kvar eller behåller samma uppdrag som före valet. Om Moderaterna skulle få ta över Miljödepartementet finns det en god kandidat till miljöminister i vårt partis miljöpolitiska talesman: Sofia Arkelsten. Hon är en välutbildad, mycket kompetent och positiv människa, riksdagsledamot för Moderaterna sedan 2006. Vi lärde känna varandra i Studentförbundet på 90-talet. Hennes grundsyn på miljöpolitiken är att regelverket skall locka folk att vara miljövänliga, i stället för att tvinga dem - morot i stället för piska. Det är en god idé.

Ju fler mandat Moderaterna får i riksdagen efter valet, desto större inflytande kan Moderaterna få i en fortsatt Alliansregering. Sofia Arkelsten är riksdagskandidat för Moderaterna i Stockholms stad, men varje moderat mandat från hela landet kan hjälpa oss att få en moderat miljöminister efter valet.

Den som är med på Facebook kan också gå med i Facebookgruppen Sofia Arkelsten som miljöminister i nästa regering.

onsdag 25 augusti 2010

Dörrknackning

I kväll var jag med och kampanjade genom dörrknackning. Vi var i Almby. Det gick bra, många var hemma, alla var vänliga, även om det var en och annan som tackade nej till det material vi delade ut. Jag skulle rekommendera fler att vara med på dörrknackning. Det är trevligt och det känns som en god insats för den valseger som vi hoppas på. Vill vi ha väljarnas röster, är det ju rimligt att vi ber väljarna om dem.

Vissa möten är mer minnesvärda än andra. I dag ringde jag på en dörr där det satt en nyckelknippa i låset på ytterdörrens utsida. Jag påpekade givetvis detta för kvinnan som öppnade dörren och hon tackade så mycket. Hon tog nycklarna och slängde dem i en snygg lobb upp på hatthyllan inne i hallen. Dörrknackning kan således leda till rent medmänsklig kommunikation vid sidan om det politiska budskapet. Tyvärr hade jag inga längre politiska diskussioner i dag, det kan annars vara roligt.

måndag 23 augusti 2010

Födelsedag i familjen

I kväll är jag inte med och för kampanj inför valet. Det beror på att min kära hustru Paula fyller år, och jag ägnar mig naturligtvis åt att fira henne. Det finns saker som är viktigare än valrörelsen, familjen och familjemedlemmars bemärkelsedagar hör till dem.

Paula är också medlem i Örebro Mitt och kandiderar för Moderaterna till landstinget på listan för Örebro-Lekebergs valkrets. Hon är sjuksköterska, varför det faller sig naturligt för henne att intressera sig för sjukvårdspolitik.

För övrigt hoppas jag att Örebro SK vinner mot AIK på Behrn Arena i kväll. Det beror bara delvis på att Örebro SK är vår stads lag i Allsvenskan. Som född och uppvuxen i en förort till Stockholm är jag djurgårdare och hejar alltid på AIK:s motståndare.

lördag 21 augusti 2010

Vi saknar en aktiv studentförening i Örebro

I kväll lade jag till en länk till Studentförbundets blogg, FMSF-bloggen. Fria Moderata Studentförbundet är ett organisatoriskt fristående studentförbund och gör mycket viktigt arbete inom idéutveckling och debatt för borgerligheten. Många ser det som Moderaternas studentförbund, på goda grunder, därför att många framstående studentförbundare senare har blivit framstående moderater. Några exempel är Carl Bildt och Anders Borg. Samtidigt finns det studentförbundare som har engagerat sig i andra borgerliga partier och Studentförbundet har alltid varit fritt från formella partianknytningar.

Tyvärr har vi ingen aktiv studentförening vid Örebro Universitet. Den som finns heter Engelbrekt, men den ligger vilande sedan några år tillbaka. Jag tror att en fungerande studentförening vore en tillgång för Örebro Universitet, dess studenter och för de borgerliga partierna i Örebro. Visst finns det studenter vid Örebro Universitet som är engagerade i Moderata Ungdomsförbundet, vilket är bra, men det är en helt annan organisation med enklare syften och mål. Jag har varit aktiv såväl i Moderata Ungdomsförbundet som i Studentförbundet, tycker att båda var roliga, men Studentförbundet gav ett mycket rikare och djupare intellektuellt utbyte. Kanske är det läge efter valrörelsen att försöka gjuta nytt liv i föreningen Engelbrekt?

fredag 20 augusti 2010

Kungabesök

I morgon kommer kungafamiljen till Örebro. Jag kommer inte att vara där. Min fru och jag med hundar kommer att vara i Norrköping på hundutställning i stället. Jag är övertygad rojalist, men tycker inte att jag behöver vara på plats och försöka få se kungafamiljen för det. Jag är även inbiten fan av formel 1, men kommer nästa helg ändå att vara på hundutställning i Visby hellre än att vara i Spa-Francorchamps eller framför TV:n hemma och se Belgiens Grand Prix.

Det finns flera skäl för mig att vara rojalist. Ett skäl är naturligtvis traditionen. Ett system som har funnits i generationer, utvecklats med tiden och fungerat bra behöver inte ändras. Detta är ett grundläggande konservativt argument som passar väl in med den konservativa sidan av Moderaternas liberalkonservativa ideologi. Det är också ett starkt argument i Sverige, som har varit monarki sedan urminnes tider. För egen del anser jag dock att monarkin är det bästa systemet för alla länder, oavsett de olika ländernas traditioner.

Ett annat skäl är maktdelningen. Staten är den främsta makthavaren i samhället med sitt monopol på lagligt våld. Denna makt måste begränsas inom statens ramar. Jag är anhängare av en stat där maktbefogenheterna är delade mellan olika institutioner, som kontrollerar varandra. Den lagstiftande makten bör utgå från folket och manifesteras i riksdagen, medan den dömande makten bör finnas hos domstolarna, där domarna är utnämnda baserade på kompetens och erfarenhet oavsett folkets val. Den verkställande makten skall få sitt mandat någon annanstans ifrån. I en monarki kommer denna makt genom att den går i arv i monarkens släkt. På så sätt har en monarki inte bara en funktionsfördelning så som även en republik kan ha, utan de tre olika statsmakterna får sina mandat från helt olika håll. Detta är äkta maktdelning. Det kan i sammanhanget noteras att USA:s grundlagsfäder såg avsaknaden av maktdelning i en republik - där all offentlig makt utgår från folket - som ett problem. De skapade i stället en långtgående funktionsfördelning som de såg som den näst bästa lösningen på detta problem.

Ett tredje skäl är min tro på individen och misstänksamhet mot kollektivism. Monarkin är i grunden ett indivudualistiskt statsskick. Det vanligaste alternativa statsskicket, republiken, är kollektivistiskt. Medan monarkin ärvs inom kungahuset och på sätt och vis kan sägas tillhöra monarken, ärvs republiken av folket som kollektiv. Jag vill hålla staten på lagom avstånd från mig själv (även om jag för närvarande är statligt anställd), och det skulle jag inte känna att jag kunde som medborgare i en republik, där jag vore en del av det kollektiv som är innehavare av staten. För mig måste den som vill begränsa statens makt vara mot republiken som statsskick, därför att republiken omfattar och genomsyrar varje medborgare. I monarkin är den individuella människan skild från staten, det är hon inte i republiken.

Det finns de som kritiserar monarkin för att vara odemokratisk. Det är en ihålig kritik, om kritiken inte förklarar varför statschefen måste vara vald av folket. Det finns mängder av makthavare i staten och i samhället i stort som inte är demokratiskt valda till sina positioner. Många människor ärver sina arbeten, förmögenheter och maktpositioner, särskilt inom näringslivet. Demokrati är viktigt och bra, men precis som andra grundläggande fri- och rättigheter kan inte demokratiska val vara ett mål i sig, utan är ett medel för att främja ett bättre samhälle. Vad är det som är fel på staten, bara för att statschefen inte är folkvald? På vad sätt motverkas strävan mot ett bättre samhälle av att statschefen har ärvt sitt ämbete? Det har jag aldrig fått förklarat för mig.

torsdag 19 augusti 2010

Röstning från utlandet

Det är en månad kvar till valdagen. Utlandssvenskar kan rösta först av alla, medan vi som bor i Sverige kan börja förtidsrösta den 1 september.

Om du bor utomlands eller reser utomlands före den 1 september och inte kommer till Sverige före valet har du två möjligheter att rösta. Antingen kan du brevrösta från utlandet eller så kan du rösta vid flertalet svenska ambassader eller konsulat.

Brevröster skall postas från utlandet och måste ha kommit till Valmyndigheten senast den 20 september. Det material som behövs för att brevrösta, inklusive moderata valsedlar, kan beställas genom Moderaternas beställningssida.

Valmyndigheten har en lista över de ambassader och konsulat som ordnar röstmottagning. Förtidsröstningen utomlands börjar omkring den 26 augusti och avslutas den 15 september. Det som behövs för att rösta är pass eller giltig svensk identitetshandling, såsom svenskt körkort.

Påminn gärna era utlandssvenska vänner och släktingar om att rösta!

(Tack till Jan Zetterström för fakta till detta blogginlägg.)

onsdag 18 augusti 2010

Löntagare beskattas hårdare än pensionärer

En het fråga i årets valrörelse grundar sig i påståendet att pensionärer betalar mer skatt än vad löntagare gör, på grund av jobbskatteavdraget som bara löntagare får. Detta är emellertid fel, eftersom löntagare ändå betalar mer skatt i och med den löneskatt som ingår i arbetsgivaravgiften.

Resonemanget utvecklas vidare i en artikel på DN debatt i dag. Läs gärna artikeln och ha detta i åtanke i valrörelsen.

tisdag 17 augusti 2010

Valrörelsen

Det är en månad och två dagar kvar till valet söndagen den 19 september. Valrörelsen har satt fart. Jag hoppas att alla som vill och kan ställa upp för Moderaterna i valrörelsen också gör det. De borgerliga partierna leder i opinionsundersökningarna och har lägst odds hos vadslagningsbyråerna, men det är en knapp ledning och valet är inte vunnet än.

En enkel sak som alla kan ställa upp med, är att ha tillsyn över en vallokal på valdagen. Det är mycket trevligt att stå och dela valsedlar till de röstande utanför vallokalen. Ju fler vi är som ställer upp, desto lättare kan vi dela på ansvaret för vallokalerna och oftare under dagen ha någon som är där.

Om du vill ställa upp för Moderaterna i Örebro, hör gärna av dig till mig! Jag nås bland annat på daniel.granqvist@moderat.se.

måndag 16 augusti 2010

Mitt i Sverige

Mitt i Sverige ligger Närke, om vi räknar efter var Sveriges befolkning finns. Denna så kallade demografiska mittpunkt i landet ligger en bit söder om landskapets största stad Örebro, men läget förändras litet över tiden på grund av befolkningsutvecklingen i landet. Sveriges geografiska mittpunkt ligger på samma plats i Medelpad sedan 1814, men den geografiska mittpunkten är inte lika intressant. Det är människorna, befolkningen, som är intressanta i mina ögon.

Mitt i Örebro, samt norr och nordost om kommunens centralort, finns den Moderata föreningen Örebro Mitt. Min tanke med denna blogg är bland annat att låta den vara en nyhetskanal till Örebro Mitts medlemmar från mig, som har äran att vara föreningens ordförande sedan våren 2010. Jag kommer också att dela med mig av en del tankar och funderingar kring politiska frågor och nyheter. Förhoppningsvis kommer det att vara läsvärt.

I högermarginalen lägger jag till en del länkar, till Moderaterna i Örebro och till andra politiska bloggar. För skojs skull lägger jag också till en länk till min hund Haileys blogg. Hailey har bloggat mycket längre tid än jag och kanske kan hennes betraktelser över livet visa en annan sida av mig.