söndag 30 december 2012

Snälla barn är mer populära

Forskare vid University of California at Riverside har genom experiment i barngrupper fått vetenskapliga belägg för vad många av oss redan har gissat: barn som gör snälla saker mot andra barn blir mer populära bland andra barn. Det var väl bra att det blev utrett.

lördag 29 december 2012

Tjeckoslovakien

Vid årsskiftet är det tjugo år sedan Tjeckoslovakien delades i Tjeckien och Slovakien. Landet hade då gjort sig fri från det kommunistiska förtrycket bara några år tidigare.

Tjeckoslovakien bildades efter första världskriget av delar av Österrike-Ungern. Det återupprättades efter andra världskriget 1945, men då det hamnat i den del av Europa som ockuperats av Sovjetunionen efter Nazitysklands fall 1945 och då kommunistpartiet var starkt, tog kommunisterna makten 1948. Landet blev därmed en kommunistisk diktatur och marionett till Sovjetunionen, till dess frihet och demokrati kom tillbaka 1989.

I slutet av andra världskriget hade USA möjlighet att befria västra Tjeckoslovakien från tysk kontroll. General George S. Patton förespråkade detta och ansåg att de styrkor som han förde befäl över skulle kunna utföra jobbet. Han tilläts dock inte det, utan USA och Storbritannien lät Sovjetunionen ockupera hela Tjeckoslovakien.

Om den västra delen av landet, med huvudstaden Prag och större delen av befolkningen, hade befriats av USA i stället för att ockuperas av Sovjetunionen, hade förmodligen inte kommunisterna kommit till makten. I så fall hade Tjeckoslovakien kunnat förbli en demokrati genom kalla kriget, förmodligen som medlem av NATO i stället för Warszawapakten. Under de omständigheterna hade landets ekonomi varit bättre och politiken mer stabil. Det är rimligt att tro att federationen Tjeckoslovakien i så fall fortfarande hade funnits kvar.

fredag 28 december 2012

Anatomiskt inkorrekta dockor

På grund av jämställdhetskrav har flera förskolor i Småland och Östergötland rensat ut Barbiedockor ur sina leksakssamlingar. Skälet är att dessa dockor anses könsstereotypa och anses ge en felaktig bild av hur kvinnor ser ut.

Det finns å andra sidan många andra typer av dockor som inte heller ser ut som människor i verkligheten ser ut. Jag är övertygad om att barn ser skillnaden på Barbiedockor och verkliga kvinnor, liksom de ser skillnad på Kendockor och verkliga män. Det gjorde jag i förskoleåldern. Barn ser också skillnad på Legogummor, Playmobilgummor och nallar, jämfört med verkliga människor och björnar. Barn har fantastisk fantasi, men kan redan från mycket låg ålder skilja mellan fantasi och verklighet. De flesta barn tycker bara att det är löjligt när vuxna försöker lägga sig i och lägga till rätta deras lekar.

Låt Barbiedockorna vara på förskolorna! De gör ingen skada.

torsdag 27 december 2012

Japan omprövar kärnkraftsstängning

Efter jordbävningen och tsunamin våren 2011, då kärnkraftverket i Fukushima råkade ut för haveri, stängde Japan sina femtio kärnkraftsreaktorer. Två av dem har sedan dess tagits i drift igen. Nu kommer den nytillträdda regeringen att ompröva stängningsbesluten, liksom den politiska målsättningen att avveckla all kärnkraft till 2040. Det lutar åt att besluten ändras och att kärnkraften tas till heders igen.

Det här är bra. Med stängda kärnkraftverk har elektriciteten blivit dyrare i Japan, vilket har påverkat denna för världen så viktiga ekonomi negativt. Japan har också varit tvunget att importera mer olja och naturgas, något som har påverkat bytesbalansen negativt. Det har naturligtvis också bidragit till mer utsläpp av koldioxid, svavel och andra avgaser.

Förhoppningsvis kommer japanska beslut att åter öppna sina kärnkraftverk att påverka även andra länder. Kanske kommer även Tyskland att upphäva sina beslut att i förtid stänga kärnkraftverk. Det är i alla fall min förhoppning.

tisdag 25 december 2012

Snöskottning

Vi fick mycket nysnö i natt och i morse. Medan jag höll på att skotta mitt på dagen, kom plogbilen förbi. Föraren gjorde som vanligt på vår gata: körde bara förbi och lät den upplogade snön blockera varje infart. Jag fick lov att skotta om den yttre delen av infarten.

Vid ett enda tillfälle har en plogbil tagit hänsyn till vår infart och inte bara plogat förbi den. Det var tidigare denna vinter. Jag skall inte klaga, det är bra att kommunen plogar och det blir säkert billigare om de bara kör förbi, så det spar på skattepengarna. Början på infarten blir också alltid finare skottad om jag gör det själv, än vad den blev den enda gång plogbilen inte bara körde förbi. Själv är bäste dräng, som det brukar heta.

fredag 21 december 2012

Svenskan i Finland

För två veckor sedan var jag, Paula och ett par av våra hundar i Helsingfors för en finsk hundutställning. En av de saker jag reagerade på i Helsingfors, var att många skyltar och andra allmänna meddelanden stod på finska och engelska, inte på svenska. En av de personer som stod i receptionen på hotellet där vi bodde talade bara finska och engelska, ingen svenska alls.

För litet drygt tvåhundra år sedan, 1809, förlorade Sverige ett krig mot Ryssland och fick avträda den övervägande delen av det som nu är Finland till Ryssland. Fram till dess, och även några decennier till, var svenskan det språk som användes i offentlig förvaltning i Finland. Andelen svensktalande i Finland har dock alltid varit i minoritet och denna minoritet har stadigt blivit mindre.

Om Finland fortfarande hade varit en del av Sverige, hade svenskans situation rimligen varit annorlunda. Då hade det varit finskan som varit i minoritet i det samlade riket. Kanske hade finskan då haft en ställning som den iriskan i dag har på Irland, det vill säga ett litet minoritetsspråk som de flesta inte använder dagligdags.

Detta skulle inte nödvändigtvis ha krävt en svensk seger i kriget 1808-09. Om marskalk Bernadotte skulle ha återerövrat det Finland som vid tiden fortfarande ville tillhöra Sverige, i stället för att erövra ett Norge som ville vara självständigt, hade scenariot kunnat bli detsamma. Min bedömning är att Bernadotte såg för mycket till geografin och läran om "naturliga gränser", i stället för att fundera på folkets vilja, och därför gjorde en strategisk felbedömning när han ville att Norge skulle vara svenskt i stället för att satsa på att återerövra Finland. Hade han tagit tillbaka Finland, hade Finland förmodligen fortfarande varit en del av Sverige.

Kanske hade Finland ändå blivit självständigt från Sverige i början av 1900-talet, men även då hade svenskan haft en mycket starkare ställning där i dag än vad den har.

Det här är givetvis bara kontrafaktiska spekulationer, men det kan vara roligt med sådana tankeexperiment ibland, särskilt i lediga juletider.

torsdag 20 december 2012

Framtida hem för människor?

På ett relativt kort avstånd från Jorden och Solsystemet ligger stjärnan Tau Ceti. Det är ungefär 22 ljusår dit, vilket innebär att Tau Ceti ligger nästgårds med galaktiska mått mätt. Alldeles nyligen har forskare upptäckt att det finns fem planeter i bana runt Tau Ceti. En av dessa planeter har sin bana i den beboeliga zonen, det vill säga där det är lagom varmt för att det skall finnas flytande vatten och alltså vara beboeligt för växter och djur från Jorden. Det verkar lovande, den planeten kan förhoppningsvis bli hem för människor om inte alltför många århundraden. Mänskligheten behöver fler planeter än Jorden för att öka sin chans att överleva på sikt, planeter som denna i bana runt Tau Ceti är förhoppningsvis en sådan planet.

onsdag 19 december 2012

Nej till nytt utvecklingsbolag

I dag har jag en debattartikel inne i Nerikes Allehanda om varför jag säger nej till ett nytt utvecklingsbolag. Det passar bra att den är med i tidningen i dag, eftersom den handlar om ett ärende som vi har uppe för beslut i kommunfullmäktige i dag.

tisdag 18 december 2012

Örebro som residensstad

Det har kommit ett förslag om att minska antalet länsstyrelser i landet från tjugoen till elva. Örebro län föreslås få samma länsstyrelse som Värmlands län, med säte i Örebro.

Det som är riktigt positivt med förslaget är att Örebro blir residensstad i det nya länet. Värmlänningarna är naturligtvis inte glada åt det, men valet är vettigt. Örebro är den klart största staden i det föreslagna länet, Örebro län har större befolkning än Värmlands län och det är bra att länet får en tyngdpunkt mot Stockholm, Sveriges tillväxtmotor. Örebros närhet till Stockholm gör det också lättare att rekrytera kompetent folk till en sammanslagen länsstyrelse. I den ursprungliga svenska länsindelningen utgjorde också de nuvarande Örebro län och Värmlands län ett och samma län med Örebro som residensstad, det hette då Närkes och Värmlands län.

Än så länge är det inte klart att Örebro får denna självklara status som residensstad. Framför allt är det inte självklart att den föreslagna länsindelningen blir av. Även om den blir av, lär värmlänningarna lobba mycket för att få Karlstad som residensstad i stället. Det är därför viktigt att fortsätta lyfta fram alla Örebros fördelar som residensstad.

torsdag 13 december 2012

Lucia och politiska kontroverser

Det är Lucia i dag, således traditionellt firande runt om i Sverige. Sistlidna helg blossade en debatt upp, för att en skolpojke i den lilla Sydnärkingska orten Laxå skulle ha förbjudits av sin lärare att klä sig som pepparkaka i skolans Luciatåg. Det var en debatt som blev en höna av en fjäder. En arbetskamrat till mig som bor i Laxå, har berättat att det var eleverna i pojkens egen klass som röstade om att inte ha pepparkaksgubbar i Luciatåget. Skoleleverna hade ingen tanke på att orsaken skulle vara att någon skulle kunna känna sig kränkt av att det fanns med pepparkaksgubbar i tåget.

En annan nyhet på senare år är att tidningarna inte längre innehåller porträttfotografier på flickor som kan röstas fram till årets Lucia på olika orter. Detta har att göra med människors rädsla för att orsaka att andra känner sig kränkta. Det är inte politiskt korrekt att flickor skall röstas fram till Lucia bara för sitt utseendes skull. Jag tycker att denna upprördhet är starkt överdriven. Folk har i alla tider bedömts bland annat för sitt utseende. De som ser bra ut skall inte behöva skämmas för det, men det är det som blir konsekvensen när det blir ofint att få fördelar för sitt utseendes skull. Är det inte fler människor som mår bra av att se en vacker Lucia, än vad det är som mår dåligt av just detta? Om en enda flicka röstas fram till Lucia, kan det måhända betyda att hon är allra vackrast, men det betyder inte att andra saknar skönhet. Det är trots allt mycket ovanligt att människor är fula.

På 1970-talet ansågs det fult att tävla i musik. Det politiskt korrekta då var att musik inte kunde bedömas rättvist och Melodifestivalen var något fult som många musiker inte ville befatta sig med. I dag är det tvärt om. Kanske återkommer de allmänna omröstningarna om årets Lucia om ett par år, kanske är det otroligt stort om ett par decennier. Jag hoppas det. Jag tycker att det är mer förnedrande att några lättkränkta, politiskt korrekta personer får stopp på Luciauttagningarna, än vad dessa uttagningar någonsin har varit i sig själva.

söndag 2 december 2012

Toriumreaktorer

I framtiden kan vi få kärnkraftverk som drivs, helt eller delvis, av torium i stället för uran. Den största fördelen torde vara att avfallet är radioaktivt i 300 år, i stället för upp till 100 000 år för oprocessat avfall från uranreaktorer. (Det finns forskning som pekar på att uranavfallet skulle kunna användas en gång till, i en annan typ av reaktor, och att avfallet därifrån skulle vara radioaktivt mycket kortare tid än det nuvarande avfallet.) Norge har stora fyndigheter torium i norra delen av landet. Kanske kan torium också finnas i brytbara mängder i Sverige? Hur som helst, låter det som mycket goda nyheter. Förutom kärnavfallet är ju kärnkraft den renaste och mest pålitliga energikälla vi har.

onsdag 28 november 2012

Demokratisk representation

Statistiska Centralbyrån har givit ut rapporten Förtroendevalda i kommuner och landsting 2011. I rapporten framgår det bland annat att det finns en större andel personer med eftergymnasial utbildning bland de förtroendevalda än bland folket som helhet.

Den som vill vara illvillig kan se det här som ett "demokratiskt underskott", i och med att de förtroendevalda inte har samma sammansättning som folket, när det gäller utbildning. Detta antyds till exempel av Norstedts Juridik, när de presenterar publikationen och skriver om "Demokratiskt underskott i kommunerna!", vilket följs upp med en punktlista där en punkt lyder: "Personer med eftergymnasial utbildning, höginkomsttagare och offentliganställda är överrepresenterade".

För det första skall inte de förtroendevalda ha exakt samma sammansättning som folket i statistisk mening. De är valda av folket, inte utvalda genom statistisk metod.

För det andra anser jag att det är bra att de förtroendevalda har hög utbildning. De förtroendevalda har många viktiga uppgifter genom sina politiska uppdrag, det är då bra att ha god utbildning.

För det tredje - och viktigaste - tror jag, att de flesta människor gärna ser att de politiker de väljer har bättre utbildning än vad de själva har. Vad är det för mening med att välja politiker som har likadan eller sämre utbildning än en själv? Politikerna skall ju styra alla offentliga medel, det lägger ett stort ansvar på dem. När vi väljer hantverkare eller andra personer som skall arbeta åt oss, väljer vi normalt folk som har bättre utbildning inom sitt gebit, än vad vi själva har. Detsamma borde gälla valet av politiker. Jag skulle därför bli förvånad över om inte de flesta människor faktiskt tycker att det är bra, att de förtroendevalda har högre utbildning än vad folket i genomsnitt har. Då är detta inget "demokratiskt underskott".

torsdag 22 november 2012

Seger för intoleransen

Barnboksförfattarinnan och tecknaren Stina Wirsén har bett sitt bokförlag att stoppa fortsatt försäljning av hennes böcker med figuren Lilla Hjärtat. Orsaken är den kritik som denna figur med flera i böckerna, och därmed författarinnan själv, har fått ta emot, för att figurerna har ansetts vara tecknade som rasistiska stereotyper.

Det står naturligtvis en författarinna fritt att förfoga över sina verk. Till den friheten hör att stoppa försäljningen av nya böcker. Samtidigt är det tråkigt att Stina Wirsén har behövt fatta detta beslut. Stina Wirsén hade aldrig för avsikt att göra något rasistiskt.

Försäljningsstoppet är en seger för intoleransen. Likaväl som rasism är intolerant, är det intolerant att tolka in rasism i sådant som inte uppenbart är, och inte är menat att vara, rasistiskt. Tolerans är att acceptera saker och ting för vad det ger sig ut för att vara och tolka det ur positiv synvinkel. Det är lika intolerant att anklaga någon oförskylt för rasism, som att vara rasist. När kritiken mot en intolerant lära, som rasism, går till överdrift, blir kritiken i sig intolerant. Det är denna intolerans som kan fira en seger i dag.

onsdag 21 november 2012

Inget beslut om motorvägsreservat

Vid kommunfullmäktige i dag stod min motion om motorvägsreservat utanför Örebro på agendan. Motionen stod dock långt ned på dagordningen och i vanlig ordning drog diskussionerna om andra ärenden ut så på tiden att flera ärenden inte hanns med. Min motion var en av dessa ärenden. Debatterna är ofta intressanta, men ibland tror jag att det skulle räcka med litet färre inlägg. Många får fram sina åsikter, men känner sedan ändå att de måste delta i replikskiften och begära ordet flera gånger.

Vi tror väl litet till mans i Moderaterna att den styrande majoriteten inte hade något emot att skjuta på debatten om en motion om Storstenshöjden. Den motionen var det första ärendet på dagordningen som vi inte hann med. I debatten om den sista motionen som vi hann med, kändes det litet som om några företrädare för majoriteten drog ut på behandlingen av ärendet genom att ofta begära ordet och ta replik. Sådana är förvisso demokratins spelregler, så det är inget jag riktar kritik emot.

söndag 18 november 2012

Buss

Nu i helgen åkte jag till Stockholm för att fira min far, som fyllde år. Jag valde buss. Det är billigare än tåg, om än litet trängre. Valet visade sig vara utmärkt, när jag åkte hem på eftermiddagen i dag. Det var nämligen stopp för all järnvägstrafik till och från Stockholms centralstation på grund av kortslutning i luftledningarna som ger ström till de elektriska loken. Det måste bli bättre ordning på järnvägstrafiken, med bättre underhåll så att haverier som detta kan undvikas. Hur ofta förekommer motsvarande fel i vägtrafik, luftfart eller sjöfart? Mycket mer sällan, vilket visar att det går att ha mycket högre driftsäkerhet än vad de svenska järnvägarna har i dag.

lördag 17 november 2012

Israel och Gaza

Konflikten mellan Israel och Hamaskontrollerade Gaza har blossat upp igen. Vissa skyller på israelerna, andra på palestinierna. Jag bryr mig inte om vem som den här gången kan påstås ha skjutit första missilen, det jag bryr mig mest om är att Israel är en demokrati medan Gaza styrs diktatoriskt av Hamas, sedan denna grupp tog makten i en kupp. I kampen mellan en demokrati och en diktatur hejar jag på demokratin.

måndag 12 november 2012

Plikten och barnet

I dag såg jag en märklig rubrik på utsidan av en tidskrift. Det var Svensk Damtidning, där det stod att Kronprinsessan Victoria stod inför ett dilemma: plikten eller Estelle.

Svensk Damtidning är ingen tidskrift som jag någonsin har tyckt har någon hög intellektuell nivå. Det är inte heller syftet med en sådan s.k. skvallertidning. Det här var dock synnerligen låg nivå.

För det första är alla föräldrars främsta plikt att ta väl hand om sina barn. Victoria fullgör denna plikt när hon tar hand om sin dotter Estelle. I denna plikt ingår inte bara den direkta uppfostran, utan allt som ger barnet en tryggare framtid. Victorias arbete för Sverige stärker den svenska staten och monarkin, och är därför också bra för Estelles framtid.

För det andra är Estelle tronarvtagare, i linje efter Victoria i den svenska tronföljden. I Victorias plikter som arvtagare till den svenska tronen, ingår också att säkra tronföljden i generationen efter henne själv. Hennes uppfostran av sin arvtagare är därför en viktig del av hennes egna plikter som tronarvtagare. Därvidlag skiljer sig inte situationen från någon annan människa som har ett viktigt arv att lämna till sina barn, vare sig det är en kungatron, ett slott, en gård, ett bolag eller något annat.

För Victoria finns det alltså ingen motsättning mellan Estelle och plikterna. Dilemmat existerar inte.

fredag 9 november 2012

Regeringen är en myndighet

När jag läste juridik, fick jag lära mig att regeringen är en myndighet. Nu i höst fick jag höra från några personer som arbetar på departement att regeringen inte är en myndighet. Det motiverades med att regeringen är "en samling personer", medan det är regeringskansliet som är själva myndigheten.

Det här stämmer inte överens exempelvis med kommunalrättslig terminologi. I en kommun är det de olika nämnderna som är myndigheter, medan de förvaltningar som arbetar åt en eller flera nämnder inte i sig är myndigheter. En nämnd kan ha flera förvaltningar, en förvaltning kan lyda under flera nämnder, så distinktionen är ingalunda oviktig.
Folk får förvisso ha den uppfattning de vill, men en åsikt om vad som är en myndighet måste följa ur de författningar som reglerar staten. Det framgår med all önskvärd tydlighet av 8 kap. 1 § första stycket regeringsformen, en av Sveriges grundlagar, att regeringen är en myndighet. Om regeringen inte längre skulle klassas som myndighet, måste alltså denna bestämmelse ändras.

Så här lyder 8 kap. 1 § första stycket regeringsformen:
Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen genom förordning. Föreskrifter kan också, efter bemyndigande av riksdagen eller regeringen, meddelas av andra myndigheter än regeringen och av kommuner.

Det står där: "andra myndigheter än regeringen". Det visar otvetydigt att regeringen är en myndighet.

Den som vill hävda att det inte är regeringen, utan regeringskansliet, som är en myndighet, måste alltså se till att ändra grundlagen först. Det tar ett tag, eftersom det krävs två likalydande beslut av riksdagen med mellanliggande val. Vad nyttan med en sådan ändring skulle vara, förstår jag inte.

torsdag 8 november 2012

Södra infartsgatan

I dag var jag på möte med en politisk styrgrupp i Örebro kommun, som jobbar med utvecklingen av trafikmiljön i kommunen. En av de saker vi diskuterade var om vissa gator som nu är stängda för biltrafik skall öppnas. Bland sådana kommande öppningar finns det en stor politisk majoritet för att öppna gator till och från Södra infartsleden. Det är meningen att denna trafikled skall omvandlas till en stadsgata. Hastigheten kommer att bli högst 50 km/h. Personligen har jag alltid tyckt att Södra infartsleden är en mycket bra trafiklösning, som på samma sätt som Klarastrandsleden i Stockholm snabbt tar fordon till och från stadens centrum. Något sådant kommer vi snart inte att ha i Örebro. De som gillar denna omvandling kan vara lugna, ty även i mitt parti finns det en majoritet för denna ändring. Sedan får jag personligen tycka vad jag vill.

För övrigt behöver ingen tro att jag profiterar ekonomiskt på att delta i den här trafikgruppen. Det utgår nämligen inget arvode för den, utan deltagandet är ideellt.

tisdag 6 november 2012

Ett litet teologiskt spörsmål

Vissa, som tror på Gud, hänvisar till universums komplicerade uppbyggnad för att visa att det måste vara någon intelligens bakom. Modern fysik har visat att vissa konstanta värden i universum är väldigt precisa och att utan dem skulle livet och vi själva inte kunna existera. Andra, som inte tror på Gud, anser att alla naturkonstanter bara beror på slumpen. En del av dem som tror att det bara beror på slumpen, menar att vårt universum bara är ett av oändligt många universum, och att vi finns och ser det, bara för att det är just här som naturkonstanterna råkar ha fått de värde som gör att vi kan uppstå och se det.

Modern fysik säger också att vår universum på något sätt är ändligt i rummet.

Tänk då ett varv till på det här. Antag att det verkligen finns oändligt många universa - och vad skulle annars finnas bortom vårt universum? Med oändligt många universa, måste allt det som kan tänkas faktiskt finnas någonstans - och väldigt mycket som vi människor inte kan tänka fram måste också finnas. Kort sagt: allt finns, någonstans. Då måste det, någonstans, finnas en allsmäktig, allseende, allvetande gud, så pass allsmäktig, allseende och allvetande, att allsmäktigheten, allseendet och allvetandet omfattar alla universa.

Så, det som vissa som inte tror på Gud hänvisar till, att vårt universum är som det är bara av en slump, av oändligt många universa, kan snarare innebära att en allsmäktig gud måste finnas.

Gustaf Adolfsdagen

I dag firar vi Gustaf Adolfsdagen, till minne av hjältekonungen Gustaf II Adolf. Vi må, så här med tjugoförsta århundradets glasögon, tycka att han slogs för helt fel saker. Faktum är dock att det han slogs för, var ett embryo till våra dagars religionsfrihet och därmed också våra dagars mänskliga rättigheter. Det är värt att fira!

lördag 3 november 2012

En match mellan de två SM-guldvinnarna i fotboll

I dag blev det klart att Tyresö tog SM-guld i fotboll för damer. I morgon kan det bli klart att Elfsborg vinner SM-guld i fotboll för herrar, de ligger bäst till i toppen av tabellen.

De flesta som är någorlunda insatta i fotboll säger att herrlagen är betydligt bättre än damlagen. Det finns samtidigt flera som tycker att damfotboll bör få samma utrymme i massmedia som herrfotboll och damfotbollsspelarna bör tjäna lika mycket pengar som herrfotbollsspelarna. Om herrfotbollsspelarna spelar mycket bättre och drar mycket större publik, vilket ger intäkter, är det ändå självklart för mig att de skall tjäna mer pengar.

Frågan om vilka som spelar bäst skulle kunna lösas mycket enkelt. Låt de båda SM-guldvinnarna mötas i en fotbollsmatch i slutet av varje säsong! Herrarna må vara bättre, så de borde vinna, de borde därför ställa upp för att visa att allt tal om deras bättre kvalitet är sann. Damerna har samtidigt inget att förlora på att ställa upp och försöka visa sin kvalitet i jämförelse med herrarna. Om dessa matcher återkommer år efter år, bör man också kunna visa en trend i hur utvecklingen av herr- respektive damfotbollen förhåller sig till varandra. Kanske kan också fler av dem som nu bara intresserar sig för herrfotbollen på detta sätt få upp ögonen för damfotbollen.

torsdag 1 november 2012

Erfarenhet är viktigare än ålder

Forskare vid Umeå universitet vill att personer som har fyllt tjugofem år skall få ta körkort "gratis". Det blir naturligtvis inte gratis på riktigt, någon måste stå för kostnaderna, men förslaget går ut på att det skall vara skattefinansierat.

Tanken med förslaget är att få fler att ta körkort senare, eftersom unga bilförare är överrepresenterade i olycksstatistiken. Jag kan personligen inte tänka mig att de unga är överrepresenterade på grund av sin ålder, det måste vara erfarenheten det hänger på. En tjugoåring med stor erfarenhet av att köra bil är naturligtvis normalt en mycket säkrare bilförare än vad en tjugofemåring som nyss har tagit körkort är. Det är troligtvis något fel i den riskbedömning som forskarna har gjort.

Det märkligaste med förslaget är dock att skattebetalarna skulle betala för körkorten. Det förstår jag inte alls. Varför dra på hela folket kostnaden för att en andel av folket skall få sina körkort betalda? Ända sedan kravet på körkort infördes, har människor själva betalat för sina körkort. Det kan de göra även i framtiden. Nyttan med att ha körkort är så pass stor att det, trots de ofta höga kostnaderna, är värt det för de allra flesta. Då kan de också betala själva.

söndag 28 oktober 2012

Standardtid

Nu har vi återgått till standardtid. Det är bra, den tid som närmast överensstämmer med soltiden för vår tidszon. Sommartid känns som onödigt statligt förmynderi, i dessa dagar när samhället ändå är vaket dygnet runt.

lördag 27 oktober 2012

Folkhälsa

I eftermiddags fick jag telefon från ett företag som ville ställa frågor utifrån en vetenskaplig undersökning om folkhälsa. Jag tackade nej till att medverka, och förklarade att jag inte tror på folkhälsa. Hon som ringde verkade förvånad, så jag förtydligade mig: individer har hälsa, men folk har ingen kollektiv hälsa, sade jag. Då verkade hon förstå. Hon verkade rent av bli litet glad. Så avslutade vi samtalet.

fredag 26 oktober 2012

HBT-program

Vid dagens fullmäktigesammanträde beslutade vi bland annat om att anta ett handlingsprogram för HBT-frågor. I den bästa av världar skulle ett sådant program inte behövas, för alla skulle ändå behandlas på samma sätt, oavsett sexuell läggning. Nu lever vi inte i en sådan värld, men det här programmet är förhoppningsvis ett litet steg i rätt riktning.

torsdag 25 oktober 2012

Budgetfullmäktige

Det är kommunfullmäktige i dagarna två i Örebro kommun: i dag och i morgon. Hela dagen i dag har gått åt till inlägg om budgeten, dels majoritetens budget, dels de olika oppositionspartiernas budget. Det har märkts tydligt att Moderaterna är det dominerande oppositionspartiet. Vi har flest inlägg från talarstolen bland oppositionspartierna, och vi har flest personer som har inlägg. Jag menar också att vi har bäst inlägg.Även om vi vet med oss att det krävs ett underverk för att den moderata budgeten skulle antas i stället för majoritetens, känns det som en god oppositionspolitik där vi har visat våra åsikter och vårt partis bredd. Det känns bra inför morgondagen.

onsdag 24 oktober 2012

Befolkningsminskning

En ny rapport från FN visar att flera storstäder runt om i världen krymper, sett till befolkningsstorleken. Detta reflekterar ofta en minskning av befolkningen i hela de länderna där städerna ligger. Alla städer ligger i industrialiserade delar av världen. Det är där det finns ett rimligt ekonomiskt välstånd, som befolkningen tenderar att minska.

Det här är ännu ett faktum som styrker att befolkningsökningen på Jorden inte är något större problem. Med ökat globalt välstånd kommer befolkningsökningen att plana ut. Med bättre teknik kommer dessutom Jordens resurser att användas på mer effektiva sätt och fler människor kommer att kunna leva på vår planet.

Det enda problemet med detta, som jag ser det, är att med en avstannande befolkningsökning minskar incitamenten för mänskligheten att söka sig ut i rymden för att finna nya världar att bo på. Å andra sidan tror jag att vi kommer att söka oss ut dit i alla fall, för eller senare, om vi överlever för att göra det.

måndag 22 oktober 2012

En begränsning av Jordens befolkning

De två debattörerna Lars A Boisen och Karl-Erik Norrman skriver en artikel i Svenska Dagbladet i dag med rubriken: Jordens befolkning måste begränsas.

Rubriken som sådan har jag inget problem med, däremot har jag stora invändningar mot innehållet. I grunden är tesen att det är arten människa som måste begränsas i antal. Den tesen vänder jag mig med styrka emot.

Lars A Boisen och Karl-Erik Norrman hänvisar bland annat till miljöförstöring, okontrollerad höjning av medeltemperaturen och att mänskligheten har ökat i antal från två till sju miljarder på mindre än hundra år. Jordens medeltemperatur har inte ökat, sett över den senaste femtonårsperioden (se Ingen global uppvärmning? i denna blogg söndagen den 14 oktober), men det tycks de vara omedvetna om.

Vidare vet de två debattörerna att befolkningsökningen har stannat av, och att det rent av är befolkningsminskning på sina håll, i den rika delen av världen. De menar dock att detta inte bevisar att befolkningsexplosionen skulle stanna av om de fattiga delarna av världen också skulle nå en så god levnadsstandard som i rikare delar av världen. De pekar på USA som ett land där befolkningen ökar, men nämner inte att USA har stor invandring eller att befolkningsökningen där ändå inte alls är så stor som i de fattigaste delarna av Jorden.

Så vitt jag kan förstå, förespråkar Lars A Boisen och Karl-Erik Norrman ett minskat antal människor, totalt sett. Hur det skall åstadkomma, skriver de inte någonting om. Skall det till påtvingad ettbarnspolitik av kinesisk typ, folkmord eller vad? De tror ju inte att ett ökat välstånd löser problemet, vilket många andra människor tror.

För min del skulle jag gärna se en begränsning av Jordens befolkning, men inte genom tvångsåtgärder, utan genom kolonisation av andra himlakroppar. När Europa var överbefolkat på 1800-talet (märk väl med långt mindre befolkning än nu, men samtidigt med mycket lägre välstånd), emigrerade stora delar av befolkningen till Amerika och Australien. Det löste många problem, såväl för individer och familjer som för samhällena i stort.

Nu är hela Jorden tämligen tättbefolkad, medan en planet som Mars är helt obefolkad. Vi borde arbeta för att göra Mars beboelig, så att de människor som skulle vilja emigrera till en chans till ett bättre liv skulle kunna resa dit och kolonisera den planeten. Visst är det en plan som skulle ta mycket tid och resurser, men i längden vore det bra för mänskligheten.

tisdag 16 oktober 2012

Skotsk självständighet?

Skottarna kommer att folkomrösta om självständighet från Förenta kungariket Storbritannien och Nordirland 2014. Det ställer en del intressanta frågeställningar på sin spets. Rimligtvis kommer det kvarvarande Förenta kungariket vara samma land som tidigare, medan ett eventuellt fritt Skottland får börja om med internationella avtal. Det blir inte automatiskt medlem i EU, men om det blir det, får det inget undantag från euron och måste gå med i Schengensamarbetet. Det senare innebär att det måste byggas en gräns mellan Skottland och England, eftersom det blir Schengens gräns mot icke-Schengenland. Det verkar inte så smart av Skottland att bli självständigt. Om jag vore skotte, skulle jag rösta nej.

söndag 14 oktober 2012

Ingen global uppvärmning?

Enligt ny statistik har det inte skett någon genomsnittlig uppvärmning på global skala på Jorden de senaste femton åren. Det går inte att säga om den globala uppvärmning som tidigare har noterats har avslutats,  om den senaste perioden är en tillfällig period med jämn temperatur eller om temperaturerna framöver kanske rent av kommer att sjunka globalt. Mänsklighetens utsläpp av växthusgaser fortsätter, men det finns många andra faktorer som spelar stor roll för temperaturen på vår planet. Vad vi kan sluta oss till är dock att de värsta larmrapporterna var överdrivna. Jorden kommer inte inom kort att bli fruktansvärt mycket varmare och all polaris kommer rimligtvis inte försvinna på kort tid. Kanske kommer så att ske i framtiden. Vad statistiken visar är snarast att klimatforskarnas teorier och extrapolerade trender behöver tas med en nypa salt.

fredag 12 oktober 2012

Kommunal skattesänkning

Folkpartiet i Örebro kommer att föreslå en skattesänkning på 10 öre (per intjänad hundralapp) i sin budget för 2013. Deras kommunalråd Staffan Werme intervjuades i dagens Nerikes Allehanda om detta, och sade att skatten på sikt borde kunna sänkas 50 öre. Det tycker jag är att vara alltför pessimistisk. Vi vet till exempel att Västerås har 1 krona lägre kommunalskatt än Örebro. Vår kommun kan sänka skatten mycket mer än 50 öre på sikt. Sedan är det klart att det beror på vilket tidsperspektiv vi har, men 1 krona på tio år är inte orimligt.

onsdag 10 oktober 2012

Olaga avlyssning

Rikskriminalpolisen har använt sig av avlyssning utan föregående domstolsbeslut. I Sverige innebär inte detta att avlyssningen är förbjuden som bevis i rättegång, vilket är rimligt. Däremot bör domstolen behandla uppgifterna med särskild försiktighet. De som har beslutat om den olagliga avlyssningen måste också ställas till ansvar för brottet. Det är klart att Säkerhets- och integritetsnämnden skall granska det inträffade. Det är bra, men det räcker inte. I förlängningen måste det till åtal och fällande domar mot de personer som är ansvariga för avlyssningen.

tisdag 9 oktober 2012

Symboler för Sverige

Två riksdagsledamöter från Miljöpartiet har motionerat om att statyerna i centrala Stockholm på Gustav II Adolf och Karl XII skall flyttas till någon mer undanskymd plats. De vill ge konstnärer i uppdrag att göra något mer modernt och fredligt på statyernas plats.

De två riksdagsledamöterna menar att statyerna är dåliga symboler för det moderna Sverige. Det är bara det att statyer på kungar som regerade för trehundra år sedan, och mer, inte är symboler för det moderna Sverige. Det har de aldrig varit. De är symboler för sina tidsepoker i Sveriges historia. Vi skall inte ta bort dessa tydliga och fina symboler för historien.

Det vore bra att ha fler moderna symboler för Sverige i huvudstaden, men inte på de historiska monumentens bekostnad. Varför inte en centralt placerad staty av Gustaf VI Adolf?

måndag 8 oktober 2012

Fortsatt socialism i Venezuela

Den socialistiske presidenten i Venezuela, Hugo Chavez, har blivit omvald till en tredje mandatperiod. Han har förmått att göra tillståndet bättre för många av de fattiga i landet, men gör det med oljepengar. Jag är övertygad om att en mer högerinriktad politik skulle göra landet som helhet rikare, även vid sidan om oljeinkomsterna, och därmed göra situationen ännu bättre även för de fattigaste. Det var tråkigt att så inte blev fallet.

lördag 6 oktober 2012

För bra skolmat

I en skola i Falu kommun har barnen fått för bra skolmat. De har haft en engagerad människa som har gjort litet extra inom budgetramen för att ge barnen fler grönsaker och själv bakat bröd. Kommunen stoppar det, eftersom maten i all kommunal verksamhet skall vara lika. Det är alltså bättre att alla har det lika dåligt, än att några har det litet bättre. Socialism i dess prydno.

torsdag 4 oktober 2012

Den 4 oktober

Nu för tiden uppmärksammas den 4 oktober oftast för att det är kanelbullens dag. För mig kommer denna dag ändå alltid att framför allt vara dagen för motståndet mot löntagarfonderna. Löntagarfonder var "ett djävla skit" som skulle socialisera hela näringslivet med näringslivets egna pengar.

Lyckligtvis blev motståndet mot löntagarfonderna så pass stort, att de löntagarfonder som till slut infördes i början av 1980-talet blev en relativt lätt variant. Så fort det kom en borgerlig regering nästa gång, 1991, avskaffades löntagarfonderna för att inte mer komma tillbaka. Det är emellertid viktigt att alltid vara på sin vakt mot nya idéer om att socialisera samhället och inskränka människors friheter. Det är därför fortfarande viktigt att uppmärksamma den 4 oktober som dagen för motståndet mot löntagarfonderna.

tisdag 25 september 2012

Censuren borttagen efter protester

Tintinböckerna är tillbaka på hyllorna i Kulturhuset i Stockholm. Det blev för många protester mot att ta bort dem, inte minst på sociala medier som bloggar.

Man får väl bara hoppas att beslutet att ta bort censuren och återigen ha framme Tintinböckerna inte bara beror på proteststormen. Förhoppningsvis lär sig de ansvariga också att censur är fel väg att gå, alldeles oavsett hur många som protesterar.

Censur

En ny fiende till kultur och yttrandefrihet presenterar sig: Behrang Miri, ansvarig för att ha rensat ut litteratur från ett bibliotek baserat på litteraturens innehåll. Behrang Miri leder arbetet med utvecklingen av Kulturhusets i Stockholm barn- och ungdomsverksamhet. Han menar att Tintinböckerna ger fel bild av afrikaner och araber.
 
Orsaken spelar inte mig någon roll, böckerna skall inte rensas ut på grund av sitt innehåll för det. Censur är aldrig rätt väg att gå för att komma till rätta med åsikter som man inte delar. Åsikter måste bemötas, inte gömmas undan.

torsdag 20 september 2012

RO:s beslut

Reklamombudsmannens beslut, som jag skrev om i föregående inlägg, finns publicerat på Internet.

Det står i motiveringen: "Nämnden finner att modellen har en kraftig solbränna." Något mer utvecklat resonemang om hur nämnden kommer fram till denna slutsats finns inte. Personligen anser jag fortfarande att det inte är självklart, bara av bilderna att döma, att modellen är brun på grund av kraftig solbränna och inte på grund av att hon är född sådan. Det är en klar brist i nämndens resonemang.

Är det verkligen OK att klaga på att någon har brun hy, under förevändning att det skulle vara en kraftig solbränna? Det tycker inte jag, i vart fall inte utan en utförlig motivering till slutsatsen att den bruna färgen beror på solbränna.

Kritik mot reklam med mörk fotomodell

Reklamombudsmannen har fällt en reklam för H&M, därför att modellen de använde ansågs vara för solbränd. Det framgår inte av nyhetsartikeln hur de kunde avgöra att hon var solbränt brun och inte född brun. Det kan vara negativt för hälsan att bli för solbränd, även om jag tycker att det går för långt att fälla en reklam för det. Är hon född brun är givetvis all kritik obefogad.

Jag kan vidare hänvisa till vad jag redan har skrivit i ämnet: "Solbränd? Det såg jag inte".

onsdag 12 september 2012

Kungen på nya mynt

Riksbanken har presenterat utseendet på de nya svenska mynt som kommer att gälla i Sverige från 2015. Det blir en enkrona och en femkrona, som hittills, och tvåkronan kommer tillbaka efter lång bortavaro.

Kungens porträtt finns på en- och tvåkronan, och hans namnchiffer på femkronan. Det vänder sig Republikanska föreningen emot, de tycker att en majstång vore bättre, de menar att det bättre skulle representera hela Sverige.

Jag håller inte med. Statschefen är den personifierade symbolen för staten Sverige, inte för svenska folket, i vars kultur majstången givetvis har en framstående position. Mynten är statens mynt, inte folkets mynt. Till yttermera visso är en monark hela Sveriges statschef, på ett sätt som en vald statschef i en republik aldrig kan bli. När nu Republikanska föreningen vill ha ett statsskick där statschefen inte representerar alla, utan bara dem som har valt honom (det blir oftast en man, till skillnad från den helt könsneutrala svenska monarkins succession), skall de inte blanda ihop detta med monarkin och tro att kungen inte representerar dem.

Om Sverige vore republik, skulle jag ändå  tycka att det vore riktigt att ha ett porträtt av republikens statschef på mynten. För mig är det en logisk följd av det statsskick som råder, precis som kungakronan som kröner Sveriges riksvapen.

onsdag 5 september 2012

Motorvägsreservat

Vid gårdagens sammanträde i Örebros programnämnd Samhällsbyggnad fattade vi beslut om en motion som jag lämnat till fullmäktige. Nämnden kommer att föreslå avslag på motionen. Jag yrkade och röstade naturligtvis för den, och reserverade mig till förmån för bifall.

Motionen handlar om att kommunen skall lägga ett motorvägsreservat norr och väster om staden, för att i framtiden kunna bygga en ny motorväg där. På så sätt skulle genomfartstrafiken inte längre gå mellan stadsdelar i tätbebyggda delar av själva Örebro, utan gå utanför stadens bebyggelse. Det är försumbara kostnader att lägga ett motorvägsreservat i kommunens översiktsplan, men utan det kan framtida kostnader för att bygga väg bli mycket högre än med det.

Nu blev det ingen votering i frågan, övriga oppositionspartier tänkte ändå inte stödja motionen. Jag hade ändå velat se ett större stöd från resten av moderaterna. Motionen är antagen av kommunfullmäktigegruppen och är därmed partilinje. Vi får väl se hur det går i fullmäktige.

tisdag 4 september 2012

Naturreservat

På sammanträde med Örebro kommuns samhällsbyggnadsnämnd fattade vi i dag beslut om att rekommendera fullmäktige att inrätta två nya kommunala naturreservat. Det var bra beslut, av underlagen att döma, därför att båda områden innehåller särskilt värdefull natur.

Det ena området tillskapas av en fastighet som en enskild person skänker till kommunen, på villkor att ett reservat bildas. Det kändes alltigenom positivt.

Det andra området tillskapas av en del av en fastighet som kommunen köper. Det märkliga här var underlaget som visade hur köpeskillingen räknats fram. En konsult hade beräknat ett marknadsvärde, sedan hade man lagt till 25 % av detta marknadsvärde för att få köpeskillingen. Detta motiverades med att köpeskillingen vid expropriation är 25 % över det beräknade marknadsvärdet, även om det också framgick av handlingarna att kommunen och säljaren hade kommit överens om affären. Expropriation sker ju, när man inte kan nå en överenskommelse, men det ändå bedöms finnas så stora värden av köpet för det allmänna, att det måste bli av.

En av tjänstemännen försökte motivera den förhöjda köpeskillingen med att när kommunen köper mark för att skapa ett naturreservat hindras säljaren från att använda marken, medan man köper till marknadsvärde om kommunen skall använda marken för annat. Det resonemanget förstår jag inte, eftersom säljaren hindras från att förfoga över den sålda marken oavsett vad köparen sedan använder marken för. Om säljaren förblir ägare skall han ha ersättning för reservatsbildning på marken, men det är en helt annan sak, eftersom reservatet då inskränker hans rätt till mark som han äger. (Här skriver jag "han", eftersom säljaren i det aktuella fallet var en man.)

Nu är inte köpeskillingen något som nämnden skall besluta om. Den frågan är delegerad till tjänstemän. Underlaget för beslutet om att bilda reservat innehöll dock information om detta, vilket föranledde frågorna. Beslutet fattades därför enligt förslaget. Kanske finns det ändå skäl för kommunen att se över sina rutiner för att förhandla fram köpeskillingen för olika typer av fastighetsköp.

fredag 31 augusti 2012

Prideparad

Min kära hustru Paula och jag hade med oss två pudlar och gick i Örebros Prideparad i dag. Det är för en viktig sak: att behandla alla människor lika. I formell mening var det ett demonstrationståg. Det är sällan jag demonstrerar. Senast jag gick i ett demonstrationståg var i protest mot löntagarfonderna. Därefter var jag med på Norrmalmstorg vid mötena för Baltikums frihet, men det var inga tåg. Det gäller att välja viktiga saker att demonstrera för, eller emot.

torsdag 30 augusti 2012

Nya chanser att flyga i överljudsfart

Förr kunde vanliga människor flyga i överljudsfart på reguljära passagerarflyglinjer, med Aerospatiale BAC Concorde. Detta flygplan var dock dyrt att flyga, och biljettpriserna blev därefter. Egentligen var det nog före sin tid, och flög mycket för att tillverkarländerna Frankrike och Storbritannien ville det och därför subventionerade det. Den tekniska utvecklingen har gått framåt nu och det börjar komma idéer till nya överljudsflygplan för reguljär passagerartrafik. Jag skulle gärna flyga med ett sådant flygplan, om det inte blir för dyrt.

tisdag 28 augusti 2012

SM-veckan

Majoriteten i Örebro kommun förespråkar att kommunen skall anordna den s.k. SM-veckan i vintersport 2015. SM-veckan handlar om samlade svenska mästerskap i en mängd idrottsgrenar. Om SM-veckan skulle förläggas till Örebro skulle tävlingarna gå i Ånnaboda i Kilsbergen.

Jag frågar mig framför allt varför en kommun skall ansöka om att arrangera någonting sådant här. Det borde väl vara något idrottsförbund som är arrangör? Om de sedan vill använda fasciliteter som en kommun äger, får de hyra på vanliga villkor. Ifall kommunen ser ett marknadsföringsvärde i det, kan hyran bli litet lägre än normalt.

Där jag själv är engagerad, inom hundsport, finns det aldrig några kommuner som är arrangörer. Det är länskennelklubbar, rasklubbar eller liknande som arrangerar hundtävlingar. Så skall det vara.

lördag 18 augusti 2012

Dispyt om Senkakuöarna

Sedan kinesiska aktivister landstigit på de Japanska Senkakuöarna tidigare i veckan och gripits av japansk kustbevakning, har Kina och Japan givit varandra diplomatiska protester. Såväl Kina som Taiwan ställer anspråk på dessa öar i Östkinesiska havet, som är i Japans besittning.

Nu är flera japanska politiker på väg till öarna, vilket Kina också protesterar emot. Politikerna säger att de vill högtidlighålla japanska framgångar under andra världskriget, när Japan ockuperade stora delar av Kina. Under de omständigheterna förstår jag att japanska myndigheter nekar dem tillstånd att gå iland på öarna, Japan var en militärdiktatur som förde aggressiva erövringskrig på den tiden. Mindre förståeligt är att Kina reagerar, Kina hävdar att aktionen underminerar Kinas "territoriella överhöghet". Detta är ett konstigt uttalande, med tanke på att öarna är japanska.

Oavsett vilket land som skulle ha mest historiska skäl att ha kontroll över Senkakuöarna, stöder jag hellre Japan än Kina i denna typ av konflikt. Japan är en demokrati, medan Kina är en kommunistisk diktatur. Det är omöjligt för mig att stödja en diktatur framför en demokrati i en konflikt över territorium som demokratin är i besittning av och har historisk rätt till.

fredag 17 augusti 2012

Fegis

Wikileaks grundare Julian Assange skall utvisas från Storbritannien till Sverige, har Storbritanniens högsta domstol slagit fast. I Sverige är han misstänkt för bland annat våldtäkt. Han hävdar sin oskuld, liksom flera med honom gör, men ändå har han flytt till Ecuadors ambassad och har fått asyl i Ecuador. Om han nu är oskyldig för de brott han misstänks för i Sverige, varför inte möta åklagaren i domstol i Sverige? Jag tycker att han är feg, som inte gör det.

Nu hävdar Julian Assange också, att han är rädd för att utlämnas från Sverige till USA, där han är misstänkt för brott i samband med Wikileaks publicering av amerikanska dokument. Må så vara, men är det det han är rädd för, varför lät han Wikileaks publicera dokumenten från början? Var han inte beredd att ta konsekvenserna, i sanningens och informationsfrihetens namn? Om inte, är han bara en fegis. Det är vad jag är övertygad om att han är.

onsdag 8 augusti 2012

Hur är det med global uppvärmning?

En klimatforskare vid universitetet i Huntsville, Alabama, USA, har vittnat inför den amerkanska senaten. Han menar, mycket kortfattat, att det finns alldeles för litet kunskap för att säga att människan påverkar klimatet mot global uppvärmning. Vetenskapsmännen är inte ens överens om hur Jordens temperatur bör mätas. Läs gärna mer om detta här. Det borde skrivas mycket mer i Sverige om tvivlen på teorierna om att människan är på väg att orsaka en klimatkatastrof.

söndag 29 juli 2012

Riksrätt mot president?

I Rumänien har de folkomröstning om huruvida president Traian Basescu skall ställas inför riksrätt eller ej. Presidenten står till höger, politiskt, medan vänsterregeringen har anklagat honom för att blanda sig i regeringens göranden och låtanden. Allt känns tämligen onödigt, anser jag. Om de hade haft kung i stället, hade de aldrig behövt bråka om sådana saker och aldrig behövt ha folkomröstning om riksrätt.

tisdag 17 juli 2012

Till språkets försvar

Jag rekommenderar denna ledare i Smålandsposten, till vårt svenska språks försvar. Alla försök att rensa ut ord som man anser är föråldrade är ett sätt att göra språket fattigare och sämre. Det ställer jag aldrig upp på!

måndag 2 juli 2012

Avskaffa värnskatten!

I dag skriver ekonomen Gunnar Wetterberg i Expressen och förespråkar att värnskatten skall avskaffas. Det är en onödig extraskatt på dem som tjänar mest. Enligt de flesta bedömare gör den mer skada än nytta i samhällsekonomin och ett avskaffande skulle förmodligen "betala sig själv".

Jag håller med i allt, utom ett påstående på slutet. Gunnar Wetterberg förespråkar skatt på fastigheter och förmögenheter som alternativ. Jag kan aldrig tycka att skatt på det som den enskilda bara har är bra, skatt skall tas ut på det som den enskilda får in.

lördag 16 juni 2012

Seger för friheten

Högsta domstolen har enhälligt friat den översättare och samlare av mangaserier som fälldes i tingsrätten och hovrätten för barnpornografibrott. Det är bra. Fantasier, teckningar och konstverk skall inte jämställas med pornografi. Yttrandefriheten måste få väga tyngre, vilket HD tog hänsyn till. Det är bara förvånansvärt att målet behövde gå ända till högsta instans för att den åtalade skulle bli friad.

tisdag 12 juni 2012

Falkländsk folkomröstning

Falklandsöarnas lokala regering har beslutat att hålla en folkomröstning om öarnas status gentemot Storbritannien och Argentina i början av nästa år. Den brittiska regeringen har lovat att stödja resultatet av omröstningen. Vi får hoppas att den argentinska regeringen gör detsamma, oavsett utfallet av folkomröstningen. Det troliga är att folket röstar för att även i fortsättningen tillhöra Storbritannien, och vill de det, bör de givetvis få det.

fredag 8 juni 2012

Kärnkraft i Japan

Japans premiärminister Yoshihiko Noda förespråkar att kärnkraftsreaktorer i Japan skall återstartas. Ända sedan tsunamin förra våren har alla 50 reaktorer i landet varit stängda. Kärnkraften behövs dock i Japan, precis som den behövs i Sverige. Det är välkommet att kärnkraftverk i Japan startas på nytt.

torsdag 7 juni 2012

Stark men begränsad stat

I dag skrev Moderaternas chefsstrateg Per Schlingmann på Newsmill. Det var en i sina stycken förvånande artikel. Han skrev bland annat: "Däremot är det dags att borgerligheten inser att staten också kan bidra till frihet och individualism och att det är viktigt med en stark stat."

Jag kan inte påminna mig att jag har mött någon borgerlig människa som inte vill ha en stark stat och en stat som kan och bör bidra till frihet och individualism. Det som skiljer de borgerliga från socialisterna är snarare att de borgerliga vill ha en stark men liten och begränsad stat, medan socialisterna vill ha en stor stat där statens styrka inte är lika viktig. Till och med en renlärig nyliberal, som inte vill ha något mer än en nattväktarstat, brukar vilja att nattväktarstaten skall vara stark. Vi borgerliga är ju inga anarkister?

Vad är det då Per Schlingmann vill säga med den citerade meningen? Jag vet inte, men jag hoppas att han kommer att klargöra det i den kommande debatten.

onsdag 6 juni 2012

Nationaldag

Det är Sveriges nationaldag, vilket kan vara värt att fira en del. Sverige är ett bra land, i mångt och mycket. Samtidigt tycker jag fortfarande inte att det behöver vara ledig dag.

Internationellt firas årsdagen av invasionen i Normandie 1944 mycket mer denna dag. Det är mer värt att fira: det var ett avgörande steg på vägen för att befria Västeuropa från nazismen och rädda det från kommunismen. Det hade också avgörande betydelse för Sverige. Det är värt en tanke denna dag.

måndag 28 maj 2012

Annandag pingst

I dag är det annandag pingst, en dag som fram till för några få år sedan var helgdag. Sedan beslutade riksdagen att ta bort den helgdagen och i stället införa en helgdag den 6 juni.

Vi har alltså helgdag nu på Sveriges nationaldag, trots att Sveriges folk inte har några särskilda traditioner av att fira nationaldag eller ha ledigt den dagen. Jag är nationalist, men tror inte på en nationalism pådyvlad folket ovanifrån, från riksdagen. Det hade varit bättre om annandag pingst fortfarande vore helgdag och vi fortfarande hade firat nationaldagen med att arbeta. Det är ändå arbetet som har gjort vår nation till den storartade nation den är.

söndag 27 maj 2012

Mors dag

I dag är det mors dag i Sverige. Den moderna mors dag grundades av en amerikanska i början av 1900-talet. I mors dags hemland USA och i mängder av andra länder firas mors dag andra söndagen i maj, medan vi i Sverige är tämligen ensamma om att fira den sista söndagen i maj.

Kanske borde vi anpassa oss till de andra? Exempelvis firar våra grannländer Danmark, Estland, Finland, Lettland och Tyskland också andra söndagen i maj. Å andra sidan har det svenska firandet ägt rum sista söndagen i maj i flera decennier och allt behöver inte vara lika i världens alla länder. Det är nog bra som det är.

torsdag 24 maj 2012

Maskrosor

Vi har många maskrosor på vår tomt. Ett idogt arbete sedan vi flyttade in för fem år sedan har minskat förekomsten och till och med fått bort dem helt från delar av tomten.

Det är min erfarenhet att maskrosor måste dras upp med rötterna, för att man skall få ett långvarigt resultat. Det är precis vad min far lärde mig som liten. På senare år har jag ofta hört tesen att det räcker med att ta bort själva blommorna, så kan inte maskrosorna spridas och dör efter några få år. Jag har testat den metoden på ett område av vår tomt, men den har inte fungerat. Där är det lika många och stora maskrosor som förr. I år satsar jag på att även på detta område dra upp alla maskrosor med rötterna. Det lär ge synbart resultat till nästa år.

söndag 20 maj 2012

Förnyade äktenskapslöften?

Det har på senare år gått en trend i att personer som har varit gifta med varandra länge "förnyar" sina äktenskapslöften. Det skulle jag aldrig göra. Jag har redan avgivit mina äktenskapslöften en gång, till dess döden skiljer oss åt. Mina löften går att lita på, de behöver inte förnyas.

fredag 18 maj 2012

Bra dom mot Expressens medarbetare

En journalist med flera på tidningen Expressen har dömts till ansvar för vapenbrott. Journalisten köpte ett illegalt vapen med syfte att visa i tidningen hur lätt detta var att göra, sedan lämnades vapnet till polisen. Det är likafullt olagligt att köpa och inneha illegala vapen.

Expressen och andra företrädare för journalister kritiserar domen. De talar bland annat om att vapenköpet bara hade ett "journalistiskt uppsåt". Då missar de att det saknas någon straffrihetsgrund som heter "journalistiskt uppsåt". De hävdar också att domen "beskär yttrandefriheten". Det gör den inte alls. En journalist, liksom vem som helst annan, är fri att skriva vad som helst. Därmed inte sagt att journalisten är fri att begå brott, för att sedan skriva om det. Den här domen har ingenting med yttrandefriheten att göra.

torsdag 17 maj 2012

Ute ur VM

Sverige förlorade kvartsfinalen mot Tjeckien. Det är ingen nesa att förlora mot tjeckerna i VM, de är alltid bra, även om det naturligtvis är tråkigt att det var tjeckerna som vann. Tyvärr har Sverige inte spelat särskilt bra detta VM, så det var inte särskilt förvånande att laget åkte ut redan i kvartsfinalen. Det var väl snarast ett hyggligt resultat under omständigheterna, att Tjeckien bara vann med uddamålet. Jag har sett Sveriges landslag spela mycket bättre än så här.

onsdag 16 maj 2012

Helgdagar

Det är långhelg nu, i och med Kristi himmelsfärdsdagen i morgon. Många är eller tar ledigt även på fredag.

Det finns de som vill avskaffa alla officiella helgdagar. De menar att det borde vara upp till var och en att förlägga sin ledighet efter eget skön.

Jag anser att det finns fördelar med officiella helgdagar. Det ger en förutsägbarhet i samhället, alla känner till de dagar då de flesta är lediga och då samhällsservicen i stort kan vara sämre än vanligt.

Visst är de flesta helgdagar kristna, och vi tycks ha allt fler människor som inte ser sig som kristna här i landet. Samtidigt är Sverige fortfarande övervägande kristet till tro och framför allt kultur. De som inte är kristna får gärna anpassa sina ledigheter efter de kristna helgerna - när allt kommer omkring är ju många av de kristna helgerna redan anpassade efter tidigare hedniska festligheter. Exempelvis är julen som kristen högtid placerad vid vintersolståndet, för att det redan förekom fester då.

Låt oss ha kvar våra traditionella helgdagar!

tisdag 15 maj 2012

Länder kan upplösas

Utifrån Greklands dåliga ekonomi, hävdar professorn i internationell ekonomi Harry Flam, enligt Dagens Nyheter i dag, att länder inte kan upphöra, även om de går i konkurs. I artikeln hänvisas till några exempel, som Argentina 2001. Riktigt sant är ändå inte påståendet. Genom historien har länder upphört att existera, även i sådana fall då de inte har erövrats i krig. Det hände Polen 1795, då detta land delades upp mellan grannländerna Preussen, Ryssland och Österrike.

Nu är väl sannolikheten låg för att Grekland skulle delas upp mellan sina grannländer. Aningen mindre otroligt är att landet skulle delas upp mellan ekonomiska stormakter i EU, som Tyskland och Storbritannien. Även om det övervägande mest sannolika är att Grekland efter en statskonkurs får rekonstrueras inom befintliga gränser, är detta inte det enda alternativet. Om ekonomiska stormakter skulle acceptera delar av grekiskt territorium i utbyte mot nedskrivning av lån, vore det en lösning som inte skall föraktas.

Den grekiska ön Korfu har en gång i tiden tillhört Storbritannien, den skulle väl kunna bli brittisk igen? Inget säger att den måste vara grekisk för all framtid.

torsdag 10 maj 2012

Solbränd? Det såg jag inte

Hennes & Mauritz har återigen fått kritik för sina reklamaffischer med badkläder. Den här gången gäller kritiken emellertid inte att modellen skulle vara för avklädd eller för smal. Det är i stället Cancerfonden som har reagerat på att modellen skulle vara för solbränd.

Jag hade själv inte dragit den slutsatsen. Modellen kände jag inte till. När jag såg reklamen drog jag bara slutsatsen att modellen naturligt var så brun som hon är på bilderna. Hon är svarthårig och har jämn hudfärg, jag tycker inte att det finns något som självklart säger att det är en solbränna som gör henne så mörk. Vi lever ju lyckligtvis numera i en värld där alla hudfärger förekommer i de allra flesta sammanhang.

söndag 29 april 2012

Presidentfru

Härom dagen noterade jag på Facebook, att det gick att "gilla" Michelle Obama. Det var märkligt, tyckte jag. Michelle Obama är bara känd för att vara fru till USA:s president Barack Obama. I en republik borde den valde ämbetsinnehavarens hustru/man/partner inte ha någon betydelse, annat än som sällskap i festliga sammanhang. Det är inte som i en arvsmonarki, där ärftligheten gör att monarkens hustru eller man har en självklar betydelse i sig. Kanske är det så att de som "gillar" Michelle Obama på Facebook egentligen skulle vilja att hon vore USA:s drottning, och Barack Obama unionens kung?

onsdag 18 april 2012

Ny försvarsminister

Sverige har fått en ny försvarsminister efter Sten Tolgfors. Det är riksdagsledamoten och officeren Karin Enström. Jag känner henne inte själv, men dem som jag känner och som känner henne anser att detta var ett mycket bra val av försvarsminister. Det litar jag på att det är.

Vissa personer har påpekat att Sverige nu för första gången har en regering med fler kvinnor än män som statsråd. Det är bara kuriosa för mig. Jag anser inte att statsrådens kön skall ha någon betydelse i deras uppdrag.

tisdag 17 april 2012

Namnet är Falklandsöarna

USA:s president har gjort bort sig. I ett tal till ledare för länder i Nord- och Sydamerika vid ett möte i Colombia, talade han om Falklandsöarna. Han försökte dock använda öarnas spanska namn Malvinerna, men sade i stället Maldiverna. Maldiverna är, som bekant, en självständig ögrupp i Indiska oceanen, sydväst om Indien.

Man må säga vad man vill om förväxlingen av Malvinerna och Maldiverna. Det ser inte jag som den stora skandalen. Det skandalösa är att USA:s president inte nämner Falklandsöarna vid dess engelska namn, som föredras av befolkningen på öarna. Falklandsöarna tillhör Storbritannien, USA:s främsta allierade. Det är skandal att presidenten uttalar en önskan om att stå neutral i den konflikt som Argentina fortfarande försöker underblåsa avseende Falklandsöarna. Det enda rimliga är att öarnas egen befolkning får bestämma, och de vill tillhöra Storbritannien.

torsdag 12 april 2012

Inget "tredje kön"

Riksdagen har i dag avslagit en motion om ett "tredje kön". Jag antar att vissa skulle kalla det ett "tredje genus". I svenskan räknar man dock traditionellt med fyra genus: neutrum, reale, femininum och maskulinum. (På senare tid talar vissa språkvetare dock bara om två: neutrum och utrum, där utrum har ersatt reale, femininum och maskulinum, varvid man i stället har fått införa begreppet sexus för att förklara varför vi säger hon om människa, tik och ko och han om pojke, hanhund och tjur.) Vilket av dessa fyra genus som skulle kallas det tredje förtäljer inte historien.

onsdag 11 april 2012

Sorg

Min fru och jag föder upp hundar. Det är en hobby som ger oss mycket glädje. I dag innebar det dock en stor sorg. Vi fick en valpkull på fyra valpar i söndags kväll. I eftermiddag avled en av valparna. Hon hade fått en hjärnblödning. Det fanns inga tecken på yttre påverkan, så det var sannolikt något medfött. Mamman och vi känner stor sorg. En så liten, oskyldig varelse borde inte behöva dö. Vi vet att sådant händer ofta runt om i världen, i naturen såväl som hos husdjur och människor. Det gör inte sorgen mindre, bara litet mer fattbar. Nu får vi fokusera på de levande valparna och våra andra hundar.

söndag 8 april 2012

Upphovsrätt

Jag skrev nyligen en kommentar till ett blogginlägg av Henrik Alexandersson om upphovsrätt. Det är en intressant debatt om upphovsrättens existens. Så här motiverade jag upphovsrätten där:

En del av upphovsrätten är rätten att erkännas som upphovsman. Den rätten synes ingen här ha någonting emot. Samtidigt är detta något som kan gå på tvärs emot förslagen om att tillåta ett helt fritt kopierande av bilder och texter. Ett helt fritt kopierande kan ju innebära att man kopierar allt utom uppgiften om upphovsman och i stället lägger dit sin egen signatur.

Om då alla skall ha rätt att alltid synas som upphovsman, måste detta rimligtvis förknippas med något slags rätt för upphovsmannen att förbjuda viss användning av verket. En upphovsman kanske inte vill skylta med sitt konstverk, om det framställs som en del av politisk eller liknande propaganda som upphovsmannen avskyr.

Om då upphovsmannen skall kunna säga nej till publicering i vissa fall, bör samma rätt finnas i samtliga fall. Det bör inte vara upp till staten att säga att upphovsmannen skall kunna säga nej bara i de fall som staten räknar upp.

Om då upphovsmannen alltid har rätt att säga nej till publicering, kan upphovsmannen rimligtvis ta betalt för att tillåta publicering i de fall han/hon vill det, och det samtidigt finns några som är beredda att betala.

fredag 6 april 2012

John Major

Personligen har jag alltid haft en positiv bild av John Major, men jag vet att den inte har delats av alla. Med historiskt perspektiv på hans gärning finns det dock de som uppvärderar honom och ser honom som en bättre premiärminister nu än vad de gjorde då. Det är honom väl unt.

fredag 23 mars 2012

Språk

Många tycker att domstolar i Sverige använder ett alltför komplicerat språk. De förstår inte alla ord som domstolarna använder. Domstolarna har därför fått handböcker i hur de skall kunna skriva mer begripligt.

Om det mest är orden som ställer till det för folk, är det skolan som har misslyckats, inte domstolarna. Det är skolans uppgift att lära folk att läsa och skriva, i detta ingår att lära folk att läsa även svåra texter. Vi skall inte behöva ha myndigheter som överger fina, gamla ord för att skolan har misslyckats i sitt uppdrag. Svenska språket är mer värt än att det skall förflackas så.

torsdag 1 mars 2012

Om kritik mot monarkin

Nerikes Allehanda tog in en debattartikel av mig i dagens tidning. Den publiceras inte på nätet, men svaret från ledarskribenten Lars Ströman finns där.

Här är min text:

Nerikes Allehanda har på ett huvudsakligen bra sätt rapporterat på nyhetsplats om H.K.H. prinsessan Estelles födelse. Det tackar jag för!


Det har samtidigt på goda grunder framförts kritik mot att NA publicerade en intervju med en republikan i samband med denna nyhetsrapportering. Framför allt hör en sådan intervju inte hemma i samband med nyhetsrapportering. Jag har inget emot intervjun som sådan, som övertygad monarkist har jag alla de motargument som krävs. Det hade däremot varit mer befogat att publicera en text med republikanskt innehåll på NA:s insändar- eller debattsidor, än på nyhetssidorna.


NA:s ansvariga utgivare Katarina Ekspong försvarar intervjun med republikanen i lördagens NA. Hon motiverar det med att stödet för monarkin har minskat och att frågan om monarkins lämplighet som statsskick vore relevant när Sverige har fått en ny tronarvinge.


Det stämmer att stödet för monarkin har minskat något under senare år. Samtidigt stöder en stor majoritet av Sveriges folk monarkin. Varför en något minskad majoritet skulle motivera en intervju med en republikan på nyhetsplats förklaras inte.


Det mest uppseendeväckande är dock argumentet om monarkins lämplighet som statsskick. Finland har nyligen haft presidentval. USA har presidentval i november i år, med en redan pågående - dyr och tidskrävande - valkampanj som NA har rapporterar mycket ifrån. Tysklands förbundspresident Christian Wulff avgick den 17 februari i år, sedan en åklagarmyndighet ansökt om att upphäva hans åtalsimmunitet. Om en tronarvinges födelse i en monarki med automatik skulle leda till att monarkin som statsskick borde ifrågasättas, borde dessa händelser i republiker lika automatiskt leda till att deras republikanska statsskick borde ifrågasättas. Jag har dock inte sett att någon monarkist har intervjuats på nyhetsplats i NA med anledning av dessa händelser.


Nog för att NA är en uttalat republikansk tidning, men litet bättre urskillning av vad som hör hemma på nyhetsplats respektive debattplats i tidningen vore jag tacksam för.
Det känns litet som om Lars Ströman har läst och besvarat en annan text.

tisdag 28 februari 2012

Huvudlös förlikning?

Det är vanskligt att uttala sig om ett ärende utan att ha alla fakta. I dag har jag dock blivit ordentligt upprörd. Grunden är ett pressmeddelande från Arbetsförmedlingen om en förlikning de har ingått med Diskrimingeringsombudsmannen. Det är Arbetsförmedlingen som står bakom pressmeddelandet, så texten är knappast förvanskad i någon större omfattning.

Det handlar om en kvinna som var med på en information för en kockutbildning och fick veta att deltagarna vore tvungna att provsmaka all mat. Kvinnan ville av religiösa skäl inte äta fläsk, så hon valde bort utbildningen. Arbetsförmedlingen säger att de kan anpassa alla utbildningar efter sådana önskemål som det kvinnan i fråga hade, men att den informationen inte nådde fram denna gång.

Har inte den enskilda som är intresserad av att gå en utbildning själv möjlighet att fråga och ifrågasätta utbildningens innehåll? Kanske har hon gjort det, men det framgår inte, utan det framstår som att hon bara tackade nej och i efterhand krävde ersättning. Vad är det då hon får ersättning för? Hon kan knappast ha fått någon ekonomisk förlust av att inte börja på utbildningen. Är hela ersättningen på 60 000 kr en ersättning för kränkning? Det låter inte klokt.

Baserat på det jag vet, och om jag hade varit verksjurist på Arbetsförmedlingen, skulle jag inte ha rekommenderat en förlikning. Det framstår för mig som om Arbetsförmedlingen skulle ha vunnit vid en domstolsprövning.

Å andra sidan bör det ha funnits andra fakta, som inte framkommer i pressmeddelandet. Varför skulle en förlikning annars ha ingåtts? Baserat på det som framkommer i pressmeddelandet låter förlikningen huvudlös.

torsdag 23 februari 2012

Nyfödd prinsessa

Så har Sverige fått en nyfödd prinsessa, sedan kronprinsessan fött sitt första barn. Det är bara att gratulera!

måndag 20 februari 2012

Ny länk

Det kommer ständigt nya bloggar. Nu är det en mig närstående person som har startat sin. Jag har därför lagt till en länk i min länklista. Gå gärna in och läs "Arga gubben".

lördag 11 februari 2012

Stockholm behöver mer tunnelbana

Det är inte ofta jag ger socialdemokrater rätt gentemot ledande moderater. När oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg och oppositionsborgarrådet Tomas Rudin förespråkar en utbyggd tunnelbana från Odenplan till Karolinska sjukhuset, håller jag dock med dem. Spårvagn är en mycket sämre lösning än tunnebana, tar plats på gatorna och är försumbart billigare att bygga. Tunnelbanan lägger kollektivtrafiken i sitt eget underjordiska plan, har direktkontakt med många fler delar av Storstockholm och påverkas inte av höstlöv och vinterns snö.

En extra tunnelbanelinje från Odenplan och norrut skulle inte heller ge färre tåg ut till Vällingby och Hässelby. Redan nu är det många av tågen på gröna linjen som inte går ända ut dit, dessa tåg kan i stället omdirigeras norrut vid Odenplan.

måndag 6 februari 2012

Sextio år

I dag har Elizabeth II varit drottning av Storbritannien med fler länder i sextio år. Det visar på en fantastisk politisk stabilitet. Det kommer också att firas, med all rätt, i hennes riken.

torsdag 2 februari 2012

Ett betydelsefullt datum

I dag för ettusenfemtio år sedan, den 2 februari 962, kröntes Otto I till den förste kejsaren av det Heliga Romerska riket, i Sverige mest känt som Tysk-romerska riket. Det var ett försök, av många, att ena Västeuropa. Riket gick slutligen under 1806, men hade då haft mycket liten betydelse åtminstone sedan Westfaliska freden gav stora friheter åt furstarna i riket. Likafullt hade riket stor betydelse i Europas historia dessförinnan. Det är värt att minnas.

fredag 27 januari 2012

Inte så minnesvärt

I dag fick Socialdemokraterna en ny partiledare: Stefan Löfvén. Han har inte mycket politisk erfarenhet, men har ledarerfarenhet från flera år som ordförande för det stora fackförbundet IF Metall. Detta kanske blir en vändpunkt för Socialdemokraterna. Måhända, men mindre troligt, blir det även en vändpunkt för Sverige. Hur som helst, är det inte någon särskilt historisk händelse, särskilt inte som denna dag framför allt är Förintelsens minnesdag.

Minnesvärt

I dag är det Förintelsens minnesdag, en dag som uppmärksammas internationellt för att minnas Förintelsen och dess offer, samt nationalsocialismen som var den ideologiska grunden för Förintelsen. Det är viktigt. Låt oss aldrig glömma det!

fredag 13 januari 2012

Val i Finland

Förtidsröstningen till det finska presidentvalet har börjat. Hur länge skall de envisas med detta statsskick? När inför de monarki?

lördag 7 januari 2012

Omvända talesätt

Många talesätt är ihopsatta på rim, vilket gör dem lättare att komma ihåg. Då är det också lätt att vända på dem, vilket oftast ger en komisk poäng. Så brukar jag till exempel hellre säga: "det finns inga dåliga kläder, bara dåligt väder", än citera talesättet rakt av.

Det finns ett talesätt som jag helst vänder på, men inte för att få någon komisk poäng av det hela, utan för att jag faktiskt tycker att det omvända speglar verkligheten bättre. Det vanliga talesättet är: "man skall leva som man lär". Jag säger hellre: "man skall lära som man lever".

De flesta människor har olika teorier om hur livet bör levas, och många delar gärna med sig av dem. Då säger det vanliga talesättet att man också skall leva på det sätt man säger att alla bör leva.

För min del tycker jag inte att man skall behöva ändra på sitt leverne. Däremot kan det finnas starka skäl att ändra på det som man lär ut. Jag tycker inte att det är fel om man bor dyrt, har en dyr bil och har flotta vanor tack vare egna inkomster, men då tycker jag inte att man skall agitera för inkomstutjämning och socialism. Jag ser hellre att man byter ut argumenten än levernet. När allt kommer omkring är det lättare gjort, och hederligare både mot en själv och sin omgivning. Man bör helt enkelt lära som man lever.

fredag 6 januari 2012

Retroaktiv lagstiftning?

Både som jurist och som konservativ politiker är jag emot retroaktiv lagstiftning. Det som lagen har tillåtit en gång, skall också lagen acceptera framöver. Ett avtal som har ingåtts enligt regler som gällde ett år, skall gälla likafullt, även om reglerna skulle ändras nästa år för framtida avtal.

Spanien införde rätten för homosexuella att ingå äktenskap 2005. Nu har den nya konservativa regeringen planer på att upphäva den rätten. I vart fall enligt den här nyhetsartikeln, kan det innebära att de homosexuella äktenskap som har ingåtts skulle förlora sin status som äktenskap. Det tycker jag inte om. Det är retroaktiv lagstiftning, därför är det inte bra. Om den spanska regeringen vill upphäva rätten för homosexuella att gifta sig med varandra, bör detta bara gälla framtida äktenskap.

Jag anser att borgerliga äktenskap skall kunna ingås mellan personer av vilka sexuella inriktningar som helst. Staten skall inte lägga sig i den enskildes sexuella preferenser. Jag anser också att äktenskap som har stiftats av ett trossamfund enligt det trossamfundets regler, skall erkännas av staten som ett äktenskap, i vart fall så länge staten erkänner trossamfundet. Det skall inte finnas behov av att gifta sig både kyrkligt och borgerligt. Ej heller skall ett trossamfund behöva erkänna enkönade äktenskap för att få viga en man och en kvinna till äkta makar. Ett trossamfund skall kunna bry sig om den enskildes sexuella preferenser.

torsdag 5 januari 2012

Fånigt förslag till ny kalender

Två amerikanska professorer föreslår en ny kalender, där året skall ha 364 dagar, varje år börja på samma veckodag och varje helgdag alltid ligga på samma veckodag. Vart femte eller sjätte år skall det vara en skottvecka för att anpassa kalenderåret till solåret.

Jag ser inga fördelar med att byta bort den välfungerande Gregorianska kalendern mot denna kalender. För övrigt anser jag att amerikanerna i gemen kan börja med att införa SI-enheterna, sedan kan vi börja diskutera andra reformer av olika sätt att mäta vår omvärld.

Böter för att hindra annan trafik

"En förare får inte utan giltigt skäl köra med överdrivet låg hastighet, plötsligt bromsa eller på något annat sätt hindra andra förares körning." /3 kap. 16 § trafikförordningen (1998:1276)

I dag är det torsdag, men samtidigt dag före helgdag. På många håll i riket finns det gator där det är stadgat högsta tillåtna hastighet 50 km/h i vanliga fall, men 30 km/h under vissa timmar på vardagar utom dagar före sön- och helgdagar. Det visas genom ett vägmärke som är tilläggstavla med tidsangivelse till vägmärket för 30 km/h som högsta hastighet. Om det bara är svarta siffror och inga parenteser, gäller 30-gränsen inte dagen före en helgdag. Den gäller därför inte i dag. Trots detta tenderar många bilförare att hålla 30 på dessa sträckor varje dag i veckan.

Trafikpolisen borde använda denna dag för att kontrollera trafiken på nämnda sträckor. De bilister som håller 30 km/h och därför får en kö av en eller flera andra bilister bakom sig bryter mot 3 kap. 16 § trafikförordningen. Det kan och bör de bötfällas för. På så sätt skulle förhoppningsvis många bilister få sig en tankeställare och sluta hindra sina medtrafikanter i onödan. Det skulle ge mer flyt i trafiken och mindre stress hos övriga bilister.

Nytt trossamfund

På Facebook i dag blev jag uppmärksammad på en ny organisation som har registrerats som trossamfund i Sverige: Kopimistsamfundet. Deras religion går tydligen ut på att kopiera och dela information med varandra, något som de ser som heligt.

För mig har det ingen betydelse att de registreras som trossamfund, det är mest kuriosa så länge det är ett litet samfund. De får kopiera och sprida information bäst de vill, så länge de inte kränker några upphovsrätter. Det är ju inte så att samfundets status som trossamfund ger medlemmarna undantag från upphovsrättslagen. Religionsfriheten omfattar vad man tror på, inte hur man utövar sin tro.

Reallönesänkning

Vänsterpartiet förnekar sig inte. Två partiledarkandidater skriver på DN Debatt att de förespråkar en förkortning av normalarbetstiden för förvärvsarbete. Arbetstiden skall förkortas genom arbetstidslagen, i första hand till 37 timmar per vecka, senare till 35 timmar per vecka.

Arbetstagarna får lön för det arbete de gör. Normalt utför en arbetstagare givetvis mer arbete under 40 timmar än under 37 eller 35 timmar per vecka. Om den nominella lönen för en arbetsvecka skall vara densamma för alla, men den arbetade tiden blir kortare, innebär det en reallönesänkning. Pengarna som betalas för arbetet kommer nämligen inte att vara lika mycket värda för arbetsgivaren, när de går till 37 timmars arbete i stället för 40 timmar. Följden blir att pengarna förlorar i värde trots att lönebeloppen i kronor blir desamma. Det blir inflation.

Jag är fullt på det klara med att arbetstid en gång i tiden innebar uppåt tolv timmar per dygn, i stället för åtta. Det är orimligt för de flesta människor att arbeta så mycket och över tid göra ett bra jobb. En arbetstid på åtta timmar per dag, fem dagar i veckan, är mycket bättre. Jag kan inte se några rimliga skäl att gå ifrån den normen. Vi arbetar inte för mycket i det här landet.