lördag 28 februari 2015

Troféer från krig blir kvar

Det som svenskar stal med sig hem under trettioåriga kriget kommer aldrig att behöva lämnas tillbaka. Talan om att lämna tillbaka stulna kulturföremål skall senast väckas trettio år efter det att föremålet olagligen fördes bort, eller sjutiofem år, om det är en del av vissa särskilt definierade och dokumenterade samlingar. EU:s nya regler, som föreslås implementeras i svensk rätt från den 1 januari 2016, kommer inte att ändra på detta.

torsdag 26 februari 2015

Kval

Nu i helgen går den fjärde kvaltävlingen till den svenska uttagningen till Eurovision Song Contest. Den går i Örebro. Det är kul, men vi kommer att se det hemma, på TV, som vanligt. Jag hoppas bara att Örebro kommun inte lägger ut en massa pengar på detta. Det kan visserligen finnas ett reklamvärde för kommunen i att synas i TV, men någonstans måste ändå Sveriges Television hålla sina deltävlingar, och det borde ingen kommun betala för.

söndag 22 februari 2015

Traditionell pedagogik är bra

Det är bra med traditionell pedagogik i skolorna. Små barn är inte mogna för att ta för stort eget ansvar för undervisningen.

Svenska skolresultat sjunker. Det har skett parallellt med att elevernas eget ansvar för undervisningen har ökat. Mer tid för egna studier, särskilt i lägre åldrar, är inte bra för skolresultaten. Vi måste återgå till en pedagogik där kunskaperna nöts in, inte där man försöker leka sig fram till kunskaperna. Mycket kunskap behöver nötas in för att läras in effektivt. Det behövs disciplin och lärarledda lektioner.

Vi kan vända på utvecklingen. Alliansregeringens reformer gick i rätt riktning, men det behövs mer. Med borgerligt styre i riket och i fler kommuner från 2018, så blir skolorna ännu bättre.

onsdag 18 februari 2015

Onödigt förmynderi

Den så kallade folkhälsoministern, Gabriel Wikström (s), föreslår att det skall införas fler lagar och regler mot bruk av tobak.

I grunden är bruket av tobak i modern tid ett bevis för att människan inte är en särskilt intelligent art. Vi vet hur stora nackdelar rökning medför, jämfört med fördelarna, ändå börjar många fortfarande att röka. Likafullt blir det färre och färre som röker, varför fler regler är onödigt förmynderi. Kan vi inte bara låta den pågående utfasningen av tobaken ha sin gång?

tisdag 17 februari 2015

Pannkakans dag är varje torsdag

Det finns tydligen en internationell pannkaksdag, som firas av tradition i England och USA. Den inträffar varje tisdag inför fastan, det vill säga på den dag då vi i Sverige äter som flest semlor.

I Sverige finns det fler pannkaksdagar. Hos oss är varje torsdag pannkaksdag. Vi behöver inte fira den internationella pannkaksdagen, i synnerhet inte som den sammanfaller med den dag då vi ändå äter semlor.

Jag tycker synd om engelsmän och amerikaner, om de bara har en pannkaksdag per år. Det är bättre att ha en pannkaksdag per vecka.

måndag 16 februari 2015

Försvarsmaktens planer (angående mitt förra inlägg)

Försvarsmakten berättar grunderna för vad de skulle göra i övningen med Finland och Natoländer. Det var aldrig meningen att de skulle flyga över, eller landa i, Estland.

Likafullt är det märkligt, om Sverige har givit vad som ser ut som ett löfte till Ryssland om att inte landa i Estland under övningen. Vad kan det bero på?

Det finns nog mer som behöver förklaras, när det gäller denna militära övning och Sveriges kontakter med Ryssland.

Viker sig Sverige för tomma hot?

Tidningen Expressen berättar att Sveriges utrikesminister skall ha stått bakom ett löfte till Ryssland om att svenska stridsflygplan inte skall landa i Estland under en gemensam militärövning mellan Sverige, Finland och Natoländer runt Östersjön. Det tycks även vara ministerstyre och såväl försvarsministern som statsministern kan ha blivit sidsteppade.

Om det här är sant, är det skandal. Varför skulle Sverige böja sig för ett sådant här krav från Ryssland? Det borde vara ett tomt hot, för vad skulle Ryssland ha att sätta emot, om Sverige inte skulle gå med på hotet?

Om det är sant, torde det även vara det värsta utrikespolitiska beslutet som Sverige har fattat, sedan den socialdemokratiska regeringen på 1980-talet förhandlade bort en del av den ekonomiska zonen i Östersjön till dåvarande Sovjetunionen.

onsdag 11 februari 2015

Politiska kommissarier i Sverige?

Varje militär i Sveriges försvarsmakt skall få varsin rådgivare i genusfrågor. Dessa skall bevaka och utveckla geusarbetet på sina förband.

Genuskunskap påstås ofta vara vetenskap, men är oftare åsikter och ideologi. Det må vara hänt, åsiktsfrihet skall vi ha i landet. Däremot är det fel att politiska åsikter skall påverka försvarsmakten på detta sätt. Det är inte utan än att man kommer att tänka på de politiska kommissarier som skulle bevaka den ideologiska troheten till statsideologin i det nazistiska Tyskland eller det kommunistiska Sovjetunionen. Kan det gå så illa? Vi får hoppas, att det inte gör det.

måndag 9 februari 2015

Språkkunskaper kan bevisas på flera sätt

EU-domstolen har i dom den 5 februari 2015 (mål C-317/14) har slagit fast att det måste vara möjligt att bevisa språkkunskaper på mer än ett sätt, för att t.ex. få ett arbete. Belgien hade krävt att den som sökte arbete vid lokala enheter i de franskspråkiga eller tyskspråkiga delarna av landet skulle bevisa sina språkkunskaper genom ett intyg utfärdat av ett särskilt belgiskt organ. Det har EU-domstolen underkänt. Det är tillåtet att ha språkkrav, men de skall kunna bevisas på olika sätt. Belgiens krav stred mot EU:s fria rörlighet för arbetskraften inom EU.

Det här är en bra dom. Det är orimligt att språkkrav bara skall kunna bevisas på ett utpekat sätt. Jag är kanske färgad av den svenska rättens principer om fri bevisföring och fri bevisprövning, men det är goda principer. Den fria rörligheten är viktig och det är rimligt att språkkrav skall kunna bevisas på många olika sätt.