tisdag 31 oktober 2017

Förslag till nya regler för gränspassager

Regeringen lägger en proposition (prop. 2017/18:35) om anpassning av Sveriges nationella regler för gränspassager till EU:s regler om gränserna till Schengenområdet, Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer.


En av de föreslagna reglerna skulle innebära att en utlänning vid kontroll i samband med in- och utresa skulle vara skyldig att låta fotografera sig och lämna fingeravtryck för kontroll av identiteten och resehandlingens äkthet. Detta krav finns redan på svenska medborgare.


Det är märkligt att ett sådant här krav hittills bara har funnits för svenska medborgare och inte för utlänningar. Reglerna om gränskontroll borde gälla lika för alla. Gränskontroller och identitetskontroller är viktiga för rättssamhället. Förslaget är bra, eftersom det innebär att reglerna blir lika för alla.

Inga kommentarer: