onsdag 22 november 2017

Överpris

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i dag beslutades att köpa en centralt belägen fastighet till överpris. Kommunledningen vill att kommunens bolag Örebroporten skall äga fastigheten, för att den skall ingå i ett s.k. kulturkvarter.

Det är ingen dålig fastighet med byggnad som köps. Problemet är det höga priset. För att övertyga säljaren, lade Örebroportens förhandlare på fjorton miljoner kronor på priset. Det motsvarar de 25 % i påslag gentemot marknadsvärdet som görs vid en expropriation.

Moderaterna var emot affären, framför allt för att vi inte var beredda att låta kommunens bolag betala ett sådant överpris. Påslaget på det beräknade marknadspriset gör det till en dålig affär. De styrande partierna fick igenom affären ändå, efter en lång debatt. Sådan är demokratin, vill de som styr göra dåliga affärer, får de det.

Inga kommentarer: