tisdag 15 december 2015

Beteckningar för extraärenden

Det händer att en numrerad lista måste kompletteras med en eller flera punkter mellan några numrerade ärenden. Det är sällan praktiskt att göra om hela den efterföljande numreringen, utan en ny punkt får en beteckning som hamnar mellan två heltal. Den normala svenska ordningen är att lägga till en gemen bokstav efter föregående nummer. Så skulle punkt 17 följas av punkt 17 a. I en lagtext eller liknande följs 17 § på samma sätt av 17 a §. Efter a följer b, c, d och så vidare, vilket ger god flexibilitet.

I dag deltar jag i kommunfullmäktige i Örebro kommun, där jag är ledamot. Vi fick ett extraärende på morgonen, att behandla framåt eftermiddagen. Fullmäktige beslutade att behandla detta ärende. Ärendet togs in i föredragningslistan mellan punkt 17 och punkt 18. Fullmäktiges ordförande gav ärendet beteckningen 17 1/2.

Vi fick ingen förklaring till den oortodoxa beteckningen för extraärendet. I det stora hela spelar det heller ingen roll. Det vore ändå litet intressant att få veta vad ytterligare ett ärende efter 17 1/2 skulle få för beteckning, och ärenden efter det, före 18. Det hade varit enklare att följa svensk praxis i övrigt och kalla extraärendet för 17 a.

Inga kommentarer: