tisdag 15 december 2015

Vindkraft och fladdermöss

Sedan lång tid tillbaka har jag hört att vindkraftverk kan utgöra hot mot fåglar. Nu har jag också fått kännedom om att de kan utgöra hot mot fladdermöss.

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har i två domar den 10 december 2015 (mål nr M 1114-14) och den 12 december 2015 (mål nr M 1529-14) fastslagit villkor för drivande av vindkraftverk till förmån för fladdermöss. Villkoren säger bland annat att vindkraftverken måste vara avstängda under delar av året, från en timme före solnedgång till en timme efter soluppgång.

Det var intressant att läsa att även fladdermöss måste skyddas från vindkraftverkens propellrar på vissa platser.

Inga kommentarer: