torsdag 9 februari 2017

Skällande hund skäl att säga upp hyresrätt

Svea hovrätt har i beslut den 6 februari 2017 (mål nr ÖH 10594-16) avslagit ett överklagande av Hyresnämndens i Stockholm beslut om att hyresrätten till en bostad skall upphöra. Hovrätten konstaterar kort, att rätten gör samma bedömning som hyresnämnden. Den boende måste därför flytta från lägenheten omedelbart.


Hyresnämnden ansåg att utredningen i målet visade att hyresrättsinnehavarens hund skällde av och till dygnet runt, både inne i bostaden och i trapphuset i lägenhetshuset där bostaden fanns. Flera av grannarna hade störts. Det fanns ytterligare klagomål på hyresrättsinnehavaren, men hyresnämnden ansåg att störningarna från hunden var allvarliga nog för att hyresrätten skulle upphöra.


Det här är ett bra beslut. Hundar skall inte skälla och störa grannarna. Jag är själv hundägare och vet att det inte behöver vara svårt att få en hund att huvudsakligen vara tyst och inte störa. Störande hundar ger i viss mån andra hundar också sämre rykte, därför är det bra att rättsväsendet hjälper till att stävja störande beteenden från hundar.

Inga kommentarer: