fredag 28 juli 2017

Den värsta tragedin

Denna dag 1914 förklarade Österrike-Ungern krig mot Serbien. Det var de första krigsförklaringen, som skulle följas av många fler på kort tid, och så startade första världskriget. Det hade inte behövt inträffa, men det fanns för många personer med politisk makt i Europa som ville ha krig. Många tillfälligheter samverkade och så var nästan hela världen i krig. Det var den största tragedin i människans historia: för alla som dog och skadades, för revolutionerna med mera som följde på kriget och skapade diktaturer i kommunismens och fascismens namn, och för alla traditionella styresskick som störtades och ersattes av republiker bara för att ge politiska eliter mer makt. Civilisationen är inte återhämtad än, det blir den knappast någonsin. Det är ändå ingen idé att vara bitter. Vi får lov att göra det bästa av det samhälle vi har.

Inga kommentarer: