tisdag 25 juli 2017

Systembolaget börjar sälja glass?

Enligt den statliga utredningen Reglering av alkoglass (SOU 2017:59), delbetänkande av Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor, skall försäljning av glass med viss mängd alkohol bara tillåtas på samma sätt som alkoholdrycker. Försäljning skall således kunna ske på Systembolaget genom dess detaljhandelsmonopol. Restauranger med serveringstillstånd skall också kunna sälja alkoglass. Vi kan alltså får se frysboxar för glass i varje butik som tillhör Systembolaget i framtiden.


Det här ligger i linje med den nuvarande regleringen av försäljning av alkohol. Det är därför ingen förvånande lösning. Det är däremot en dålig lösning. Systembolaget bör inte ha detaljhandelsmonopol på försäljning av produkter med alkohol. Så länge detaljhandlare kan uppfylla de strikta regler om ålderskrav, öppettider, begränsad marknadsföring med mera vid försäljning, borde alla detaljhandlare kunna sälja alkohol. Då skulle inte Systembolaget behöva investera i frysboxar.

Inga kommentarer: