tisdag 11 juli 2017

Klartecken för maskeringsförbud på allmän plats

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna ger Belgien rätt att ha en lag som innebär generellt förbud mot att bära kläder som helt eller delvis täcker ansiktet på allmän plats. Tre kvinnor förde talan mot förbudet, de menade att de bar slöja för ansiktet av fri vilja och religiösa skäl, och ansåg att lagen innebar diskriminering mot dem. Domstolen anser emellertid inte att förbudet kränker åsiktsfriheten eller religionsfriheten. Lagen är därmed i överensstämmelse med Europakonventionen om mänskliga rättigheter, den kan fortsätta tillämpas.

Det här är en bra dom. Åsiktsfrihet eller religionsfrihet kan inte rimligtvis kränkas, för att man förbjuds att maskera sig. Den enskilda är fullt fri att behålla sina åsikter och sin religiösa tro. Maskering kan inte i sig vara ett uttryck för en åsikt.

Inga kommentarer: