onsdag 13 december 2017

Elektronisk signering

Det är inte ofta oppositionspolitiker får bifall på sina motioner till kommunfullmäktige. Det är en del av det politiska spelet. I dag hände det ändå. En av mina motioner bifölls, på förslag från en enig kommunstyrelse och med stöd av samtliga partier i fullmäktige.

Motionen handlade om elektronisk signering av kommunala dokument. Det skulle underlätta, inte minst för alla oss fritidspolitiker, om vi kunde signera kommunala dokument elektroniskt. Då finns inget behov av att finnas på plats en viss tid på kommunens kontor, bara för att sätta sin underskrift på ett justerat protokoll eller liknande.

Det här var nog den enda motionen under hela mandatperioden som har bifallits rakt av. Det känns bra att mitt förslag vann bifall.

Inga kommentarer: