onsdag 27 december 2017

Utvisning till hemland

Migrationsöverdomstolen vid Kammarrätten i Stockholm har i dom den 20 december 2017 (mål nr UM 8683-16) slagit fast att det går att utvisa en person till personens hemland, om det bedöms säkert nog, även om personen också har uppehållstillstånd i annat EU-land. Denna dom upphävde därmed Migrationsdomstolens tidigare dom om att det förelåg hinder för utvisning till hemlandet för att personen i fråga hade uppehållstillstånd i annat EU-land.


Det är en bra dom, som kan tyckas självklar. Bara för att en person har uppehållstillstånd i ett land, kan inte detta utgöra hinder för utvisning till personens hemland, om hemlandet bedöms som säkert nog för att verkställa utvisningar till. Migrationsdomstolen kom dock tidigare fram till motsatt ståndpunkt. Det är bra att Migrationsöverdomstolen har vad som framstår som en mer realistisk och nykter syn på vart personer kan utvisas.

Inga kommentarer: