söndag 15 april 2018

Stämma

Den här lördagen hade Moderaterna i Örebro län arbetsstämma. Det var några propositioner och en hel del motioner som behandlades. Det tråkiga var, att många ombud bara satt av tiden, lyssnade, men sade inget och yrkade inget.

Inom partiet är vi några som har centrala positioner som arbetar för att medlemmarna skall ha inflytande genom stämmor och annat. Jag arbetar för det som ordförande i länets största förening. Det är tråkigt att det är så få som tar chansen. Många säger att de vill vara ombud på stämmor, men gör sedan inget av sitt uppdrag som ombud, utan sitter bara av tiden. Jag hoppas bara att de inte själva är missbelåtna med den långtgående demokratin inom partiet som partistadgarna tillförsäkrar dem, som de har chans att utnyttja som ombud, men som de inte utnyttjar.

Inga kommentarer: