torsdag 26 april 2018

Trots lagrådets kritik

Centerns riksdagsgrupp har beslutat sig för att stödja ett förslag från regeringen om att ge särskilda uppehållstillstånd till vissa unga vuxna från Afghanistan, som tidigare har fått avslag på asylansökningar men som vill studera i Sverige med bistånd från Sverige. Regeringen för också stöd från Vänsterpartiet och får därmed majoritet i riksdagen.

Centern agerar av övertygelse på något slags ideologiskt plan. Socialdemokraterna agerar också av övertygelse, på tvärs mot sin vanliga migrationspolitik, men helt i enlighet med den överordnade principen om att stärka partiets makt. Socialdemokraterna lyckas nämligen söndra borgerligheten och därmed härska, samt ge sina stödpartier Miljöpartiet och Vänsterpartiet en fråga där de vinner.

Problemet är den massiva kritiken mot lagförslaget, från lagrådet och andra remissinstanser. Behjärtansvärda syften är fina, men rättssäkerhet och konstitutionalitet är viktigare. Denna omfattande kritik borde ha lett regeringen och Centern till att vilja avslå eller återremittera förslaget, inte stödja det.

Inga kommentarer: