måndag 7 september 2015

Efterforskningsförbud

Det är förbjudet att efterforska vem i offentlig tjänst som har lämnat ut uppgifter för publicering i tryckt skrift. Detta följer av 3 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges grundlagar.

Svea hovrätt har i dom den 4 september 2015 (mål nr B 2814-15) fastställt en fällande dom av Södertörns tingsrätt mot en chef på Försäkringskassan om brott mot efterforskningsförbudet. Den åtalade hävdade att han hade frågat om läckorna utan uppsåt att efterfråga vem som läckt eller hur det gått till, men såväl tingsrätten som hovrätten har tolkat situationen annorlunda. Utifrån bevisningen i målet har domstolarna kommit fram till att det fanns uppsåt att efterforska.

Det är värt att notera att grundlagens krav är hårda. Det är inte bara direkta frågor om vem som har lämnat ut uppgifter som är brottsliga, utan allt efterforskande efter vem som har lämnat uppgifter och hur det har gått till är förbjudna. Det är bra. Det skall stå var och en fritt att anonymt lämna uppgifter till massmedia för publicering, så länge ett sådant utlämnande är uttryckligen förbjudet. Den aktuella domen från Svea hovrätt understryker detta.

Inga kommentarer: