måndag 21 september 2015

Oklart ansvar friar inte myndigheter från kritik

Justitieombudsmannen (JO) har i beslut den 7 september 2015 (ärende 3315-2014) riktat kritik mot både Kriminalvårdens transporttjänst och den dåvarande Polismyndigheten i Södermanlands län. Kritiken beror på att ingen av myndigheterna sett till att lagkravet att en häktad person utan dröjsmål skall föras från arresten till häktet har uppfyllts.

Det är oklart i lagen vilken myndighet som har ansvaret för att lagens krav på skyndsamhet skall uppfyllas. Det innebär inte att de båda inblandade myndigheterna kan undgå ansvar, enligt JO.

Det här är ett bra beslut. Det är rimligt att myndigheter som är inblandade i ett ärende har ansvar för att lagens krav fullföljs, även om dessa myndigheter inte är uttryckligen utpekade som ansvariga myndigheter. Om inte en viss myndighet är utpekad som ansvarig, måste alla inblandade myndigheter ta ansvar för att lagens krav fullföljs. Båda de här inblandade myndigheterna var statliga, de är alltså båda en del av staten och skall ta ansvar för att statens lagar följs, oavsett uttryckligen utpekat ansvar för det. Det bör medborgarna kunna begära av myndigheterna.

Inga kommentarer: