måndag 7 september 2015

Kommundelsnämnder

I dag hade vi talarkväll i den lokala partiföreningen. Det var Örebro kommuns före detta kommundirektör Lena Källström som talade i dag. Det gjorde hon bra.

En av de saker som Lena Källström berättade om, var kommundelsnämnderna. Det fanns femton sådana i Örebro kommun från 1982. De lades ned 2002. Även pm kommundelsnämnderna hade sina fördelar, förändrades förutsättningarna för kommunerna och kommundelsnämnderna mycket under tidens gång. Kommunen fick ta över den statliga skolan, landstingens äldreomsorg och en del landstingsdrivna skolor. Även andra uppgifter tillkom för kommunerna. Detta gjorde att det som kunde ses som en god idé 1982, med politiska beslut närmare verksamheten och bostadsområdena, mest bara blev en ekonomisk belastning mot slutet. Det var därför vettigt att ta bort dem.

Sådana här genomgångar av den kommunala förvaltningens historia är intressanta. De ger en bättre förståelse för varför kommunen styrs som den gör nu. Det kan underlätta för de politiska besluten.

Inga kommentarer: